Koolitused:

Laotöö kursus laohoidjale

2018-05-28

Kursusel käsitletakse klassikalisi laotöö toiminguid ja tegevusi, mille edukas täitmine on vajalik igas ettevõttes. Veel käsitleme: laotöö planeerimine ja juhtimine, laoprotsesside jälgimine ja registreerimine ning kauba inventeerimine. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 165.00 €
Kestus: 28.05.2018-29.05.2018; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Курс английского языка для логистов

2018-05-30

Условия для обучения, порядок зачисления на курсы, требуемый опыт и квалификация, см.здесь  

Hind: 300.00 €
Kestus: 30/05/18-11/07/18; 40 акад. час

Telefon: +3726729777, +37253957408

Praktikum Tollidokumentide korrektne vormistamine

2018-05-31

Müügikaupade ja valmistoodangu Dokumentide korrektne vormistamine. Tollioperatsioonide ja -eeskirjade kirjeldused ning vormistamine. Tollideklaratsioonide tüübid. Nõuded deklaratsioonide vormistamiseks ja sageli esinevad vead. Deklaratsioonide praktiline vormistamine.

Hind: 200.00 €
Kestus: 31/05, 01/06, 04/06

Telefon: +3726729777, +37253957408

Обучение водителя погрузчика

2018-06-14

Цель обучения – обеспечить знания в отношении конструкции погрузчиков, а также их использования и технического обслуживания; научить организации работы с погрузчиком и дать практические советы в отношении такой работы. Водители погрузчиков могут работать на складах на внутренних транспортных средствах (погрузчики, штабелеры, тележки).

Hind: 97.00 €
Kestus: в 9:00 и продолжается до 16:15

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Двухдневный oбучение водителя погрузчика

2018-06-14

Цель обучения – обеспечить знания в отношении конструкции погрузчиков, а также их использования и технического обслуживания; научить организации работы с погрузчиком и дать практические советы в отношении такой работы. Водители погрузчиков могут работать на складах на внутренних транспортных средствах (погрузчики, штабелеры, тележки).

Hind: 138.00 €
Kestus: 14.06, 15.06

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238

Hüdro- ja teleskooptõstuki juhi kursus

2018-06-18

Hüdro- ja teleskooptõstukite ehitus, erinevused, kasutusalad, kasutusnõuded ja hooldamine. Tõstekorvid, -greiferid ja –konksud. Tööde korraldamine ja teostamine tõstekorviga, -greiferiga ja –konksuga tõstmisel. Ohutusmeetmed. Elektri- ja tuleohutusmeetmed. Töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete õigusaktid. Keskkonnahoid. Esmaabi. Hinnale lisandub km.

Hind: 195.00 €
Kestus: 18.06 − 22.06

Telefon: 656 1277; 502 8656

Liikurnoolkraana juhi kursus. Teooria

2018-06-18

Auto-, autotüüpi erialusel-, roomik-, pneumoratas- ja raudteekraanade ehitus, erinevused, kasutusalad, kasutusnõuded ja hooldamine. Kraanadega tööde teostamise kord. Ohutusmeetmed. Lastide haarde abivahendid ja taara. Töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete õigusaktid. Keskkonnahoid.  Hinnale lisandub km.  Eksam 27.06

Hind: 315.00 €
Kestus: 18.06 − 20.06

Telefon: 656 1277; 502 8656

Liikurnoolkraana juhi kursus. Teooria + praktika

2018-06-18

Auto-, autotüüpi erialusel-, roomik-, pneumoratas- ja raudteekraanade ehitus, erinevused, kasutusalad, kasutusnõuded ja hooldamine. Kraanadega tööde teostamise kord. Ohutusmeetmed. Lastide haarde abivahendid ja taara. Töötervishoiu, tööohutuse ja töösuhete õigusaktid. Keskkonnahoid.  Hinnale lisandub km.  Eksam 27.06

Hind: 1278.00 €
Kestus: 18.06 − 20.06

Telefon: 656 1277; 502 8656