Koolitused:

Курс английского языка для логистов

2018-08-01

Условия для обучения, порядок зачисления на курсы, требуемый опыт и квалификация, см.здесь  

Hind: 300.00 €
Kestus: 01/08/18-12/09/18; 40 акад. час

Telefon: +3726729777, +37253957408

Transpordilogistika. Vene keeles

2018-08-13

Võimalus omandada vajalikud teadmised ja oskused transpordilogistika valdkonnas. Omanda teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks transpordilogistikas. Logistiku töö on seotud kaupade, informatsiooni ja inimeste liikumisega ja paiknemisega ning sellega tegevuste planeerimise, läbiviimise ning kontrolliga mingi kindla süsteemi piires ning lähtudes määratletud eesmärkidest.

Hind: 680.00 €
Kestus: 40 ak.t., 13.08-17.09.2018

Telefon: 661 2081

Траспортная логистика

2018-08-13

Цель данного курса - приобрести знания и навыки в области транспортной логистики. Уметь планировать движение товаров и организовывать котроль за передвиженим грузов. Программа составлена в соответствии с требованиями профстандарта.

Hind: 680.00 €
Kestus: 13.08-17.09.2018

Telefon: 661 2081

Praktikum Tollidokumentide korrektne vormistamine

2018-08-13

Müügikaupade ja valmistoodangu Dokumentide korrektne vormistamine. Tollioperatsioonide ja -eeskirjade kirjeldused ning vormistamine. Tollideklaratsioonide tüübid. Nõuded deklaratsioonide vormistamiseks ja sageli esinevad vead. Deklaratsioonide praktiline vormistamine.

Hind: 200.00 €
Kestus: 13/08, 14/08, 15/08

Telefon: +3726729777, +37253957408

Laologistika vene keeles

2018-08-14

Sihtgrupp: Inimesed kes töötavad või plaanivad tööle minna jae- või hulgimüügiladudesse, kaubanduskeskustesse või logistikaladudesse Koolituse eesmärk: Omanda teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks laos.

Hind: 680.00 €
Kestus: 40 ak.t., 14.08-17.09.2018

Telefon: 661 2081

Складская логистика

2018-08-14

Цель курса. Получить необходимые знания и умения в области складской логистики Программа составлена в соответствии с требованиями профстандарта laologistiku kutsestandard.

Hind: 680.00 €
Kestus: 14.08-17.09.2018, 40 ак.ч

Telefon: 661 2081

Sõitjateveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus vene keeles

2018-08-21

Kursuse läbimisel omandab osaleja vastutava veokorraldaja kompetentsid vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele.

Hind: 500.00 €
Kestus: 21.08-04.09.2018; 78 akad h

Telefon: 666 4526

Veoseveo veokorraldaja ametipädevuse koolitus vene keeles

2018-08-21

Kursuse läbimisel omandab osaleja vastutava veokorraldaja kompetentsid vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele.

Hind: 500.00 €
Kestus: 21.08-04.09.2018; 88 tundi

Telefon: 666 4526

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja kursus

2018-08-27

Koolituse läbinu tunneb ettevõtja tegevusega seoses oma ülesandeid; tunneb rahvusvahelisi regulatsioone; teab ohtliku kaubaveoga seotud õnnetuste tekke põhjuseid ja eeldatavaid tagajärgi; tunneb ennetavaid ja tagajärgi likvideerivaid tegevusi ja aruandlust.

Hind: 320.00 €
Kestus: 27.-30.08.2018, 30 akad h

Telefon: 666 4526