Koolitused:

Toiduhügieeni e-koolitus

2018-07-26

Toiduhügieeni e-koolitus toimub e-õppe keskkonnas, kus on olemas õppematerjalid ja teadmiste kontrolli test, mille täitmise korral väljastatakse tunnistus*. Toiduhügieeni e-koolitus on mõeldud toidukäitlejatele (toitlustus-, toidukaubandus-, toidutootmisettevõtete töötajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal jne.) *testi vastustest 60% peavad olema õiged. Testi on võimalik teha 2 korda. Hinnale lisandub km.

Hind: 7.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 527 1907

Toiduhügieeni e-koolitus

2018-08-02

Toiduhügieeni e-koolitus toimub e-õppe keskkonnas, kus on olemas õppematerjalid ja teadmiste kontrolli test, mille täitmise korral väljastatakse tunnistus*. Toiduhügieeni e-koolitus on mõeldud toidukäitlejatele (toitlustus-, toidukaubandus-, toidutootmisettevõtete töötajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal jne.) *testi vastustest 60% peavad olema õiged. Testi on võimalik teha 2 korda. Hinnale lisandub km.

Hind: 7.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 527 1907

ГИГИЕНА ПИТАНИЯ

2018-08-02

SIHTGRUPP: toidu käitlemisega kokku puutuvad töötajad (kokad, abikokad, nõudepesijad, teenindajad jt.) VASTAVUS: Toiduseadus, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr. 852/2004.

Hind: 10.00 €
Kestus: 3 tundi, kliendile sobival ajal
Koht: Üle Eesti

Telefon: 66 22 669

Abikoka koolitus, õhtune rühm vene keeles

2018-08-05

Koolituse aluseks on kokk tase 3 kutsestandard. Koka koolitus on mõeldud kõigile, kes soovib saada teadmised ja oskused töötamiseks abikokana. Abikoka eriala õppekava eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks majutus- ja toitlustusteenuseid pakkuvates organisatsioonides ja ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukeskvaks õppeks.

Hind: 680.00 €
Kestus: 05.08.2018–16.11.2018; 240 ak.t.

Telefon: 6 481 001; 54 555 888

Повар-пекарь

2018-08-05

Данный курс объединяет две базовых программы: поварскую и пекарскую. Мы тщательно отобрали самое важное и полезное из теоретических материалов, расширили список лабораторных работ и дополнили программу двумя объемными практическими сессиями – по каждой специальности. 

Hind: 940.00 €
Kestus: 05.08.2018–16.11.2018; 400 ak.t.

Telefon: 6 481 001; 54 555 888

Помощник повара /вечерняя группа/

2018-08-05

Вечерний курс рассчитан на тех, кто совмещает учебу с работой, или желает побыстрее овладеть новой специальностью. Обучение в рамках вечернего курса проходит более сжато и интенсивно и дает базовые знания и навыки, необходимые для работы поваром.

Hind: 675.00 €
Kestus: 05.08.2018–16.11.2018; 240 ak.t.

Telefon: 6 481 001; 54 555 888

Kokk-pagar vene keeles

2018-08-05

Koolituse läbimisel õppija: teab toiduhügieeni ja -ohutuse nõuded teab toorained ja nende kasutamise põhimõtted teab erinevate tainaste valmistusviise teab põhilised kulinaarsed töötlemisviisid, toidumaitsestamise põhimõtted, toiduainete tükelduskujud oskab arvutada kogused ja kaod tooraine kalkuleerimisel oskab valmistada road köögiviljadest ja seentest jne.

Hind: 940.00 €
Kestus: 05.08.2018–16.11.2018; 400 ak.t.

Telefon: 6 481 001; 54 555 888

Pagar-kondiitri baaskursus /õhtune õpe/

2018-08-05

Koolituse aluseks on pagar tase 3 kutsestandard. Tallinna Erateeninduskooli pagari koolituste eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, vilumused, oskused ja hoiakud tööks abipagarina majutuse-, toitlustamise- või pagaritööstusettevõtetes nii Eestis, kui ka välismaal; luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning kujundada õppijates valmidus iseseisvaks tööks ja pidevaks erialaseks enesetäiendamiseks.

Hind: 675.00 €
Kestus: 05.08.2018–16.11.2018

Telefon: 6 481 001; 54 555 888