Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Logopeedilise massaaži kursus

2020-12-12

Mis see on? Logopeediline massaaž soodustab hääldusaparaadi tööle rakendamist, parandab hääle seisundit, kõnehingamist, normaliseerib lapse emotsionaalset seisundit, mis on häiritud kõnetakistustest. Kus kasutatakse? Kasutatakse logopeedilises töös inimestega, kellel on diagnoositud sellised kõnehäired nagu düsartria, rinolaalia, häälehäired ja kogelemine.

Hind: 229.00 €
Kestus: 12.12.2020-13.12.2020; 20 ak.t.

Telefon: 66 46 193

Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (alates 01.01.2019), e-koolitus

2020-12-15

Koolitus on sobilik: Töökeskkonnaspetsialisti täiendõppeks Töökeskkonnavoliniku täiendõppeks töökeskkonnanõukogu liikmete täiendõppeks

Hind: 39.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 527 1907

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolituse 8h veebikoolitus

2020-12-15

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus (8h), e-koolitus on mõeldud ettevõtte juhile, töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonna volinikule, töökeskkonna nõukogu liikmele või töötajale, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust. Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.

Hind: 59.00 €
Kestus:

Telefon: 55649399

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe 24h veebikoolitus

2020-12-15

Meil on hea meel oma klientidele pakkuda tööohutusalast väljaõppe koolitust ka e-õppena. Koolitus on iseseisvaks omandamiseks ning õppida võib endale sobivas kohas ja ajal. Koolitusel osalemise tingimuseks on arvuti ja interneti olemasolu. Kui ühest ettevõttest on 2 või rohkem osalejat, on hinnasoodustus 10%.

Hind: 119.00 €
Kestus:

Telefon: 55649399

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8 ak.h), e-koolitus

2020-12-15

Koolitus on sobilik:   Töökeskkonnaspetsialistile Töökeskkonnavolinikule Töökeskkonnanõukogu liikmele  

Hind: 45.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 527 1907

Eneseusk. Ott Kiivikase tellimuskoolitus

2020-12-15

Omandada teadmisi ja praktilisi oskusi, mis aitavad eneseusu leidmisel ja selle toitmisel. Kuidas seada oma eesmärgid nii, et jõuda soovitud tulemusteni ning olla edukas. Usaldus iseenda vastu on edu alus. Mida teha, et oleks rohkem eneseusku? Hinnale lisandub km.

Hind: 550.00 €
Kestus: 2h, ettetellimisel

Telefon: 50 488 98

Töötervishoiu ja tööohutuse koolitus internetis

2020-12-15

Koolitus tutvustab üldiseid hügieenireegleid ning kehtivaid õigusakte, mis puudutavad hügieeni ilu-ja isikuteenuste osutamist. Koolituse eesmärgiks on oskus kujundada oma töökoht enda ja kliendi jaoks ohutuks.

Hind: 49.00 €
Kestus: õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 66 22 669

Harrastussportlase toidulisandid. Ott Kiivikase tellimuskoolitus

2020-12-15

Omandada teadmisi ja praktilisi oskusi, et kuidas orienteeruda kirevas toidulisandite maailmas. Saa teada kas harrastaja peab/võib kasutada toidulisandeid ja miks. Hinnale lisandub km.

Hind: 550.00 €
Kestus: 2h, ettetellimisel

Telefon: 50 488 98

Harrastaja sportlase jõusaali treeningu põhialused. Ott Kiivikase tellimuskoolitus

2020-12-15

Omandada teadmisi ja arendada praktilisi oskusi, mis aitavad õigete valikute tegemisel, kuidas efektiivsemalt tulemusteni jõuda ning seatud eesmärke saavutada.

Hind: 550.00 €
Kestus: 2h, ettetellimisel

Telefon: 50 488 98

Meeste tervis. Kuidas tagada elukvaliteet kõrges eas?

2020-12-15

Koolituse sisu Enimlevinud vead, mida teeme toitumisel ja treenimisel Kuidas olla püsivalt vormis? Milline väline mõjutegur on kõige olulisem meie tervisele? Kuidas muuta toitumist kehalise aktiivsuse suurenemisel? Toitumine enne ja peale treeningut Makrotoitainete vahekord. Süsivesikute tähtsus kehalisel aktiivsusel. Valkude tähtsus lihaste taastumisel. Rasvad, kas meie vaenlased? Tervislik toit võib olla samuti maitsev. Kehakaalu langus ja rasvapõletus, kas üks ja seesama?

Hind: 550.00 €
Kestus: 2h, ettetellimisel

Telefon: 50 488 98

Töötervishoiu ja -ohutuse e- koolitus

2020-12-16

Kursuse sisu tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade kohandamine; tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine; töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas; töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded; esmaabi korraldus; tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine; töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve. Kursuse läbinu teab tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust; nimetab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida; koostab ettevõtte riskianalüüsi. ...

Hind: 89.00 €
Kestus: 16.12-13.01

Telefon: 7 333 690

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24 ak.h), e-koolitus

2020-12-16

Kui ettevõttest on osalejaid 2-3, soodustus 14%. Koolitus on sobilik: Töökeskkonnaspetsialisti väljaõppeks Töökeskkonnavoliniku väljaõppeks Töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppeks

Hind: 79.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 527 1907