Koolitused:

Inglise keel põhikooli lõpetajale

2018-09-27

Eesmärk: Luua hea õpikeskkonna kaudu tingimused, et valmistuda edukalt sooritama gümnaasiumi sisseastumistesti inglise keelest ja omandada põhikooli inglise keele lõpueksamiks vajalikud oskused ja teadmised, individuaalne areng õppeprotsessis.

Hind: 119.00 €
Kestus: 27. september – 06. detsember 2018

Telefon: 627 4065

Inglise keel gümnaasiumi lõpetajale

2018-10-01

Kursuse lõpul on õpilane valmis edukalt sooritama riigieksamit inglise keeles: suudab lugeda inglisekeelseid tekste ilma sõnaraamatuta oskab kasutada erinevaid lugemisstrateegiaid (valiklugemine, üldlugemine, süvalugemine, loovlugemine) oskab kasutada õpitud grammatikat ja saab hakkama erinevate keelestruktuuridega ülesannetega leiab vajaliku info kuulamisülesannetest jne.

Hind: 119.00 €
Kestus: oktoober – detsember 2018

Telefon: 627 4065

Gümnaasiumi lõpetajale. Matemaatika

2018-10-02

Kursuse eesmärk Valmistada õpilasi ette matemaatika riigieksamiks. Kursusel selgitatakse riigieksami keerulisemaid ülesandeid ja toimub praktiline ülesannete lahendamine. Lahendatakse läbi eelmiste aastate eksamitestide ülesandeid.

Hind: 124.00 €
Kestus: 02. oktoober – 11. detsember 2018

Telefon: 627 4065

Eesti keele kui teise keele riigieksamiks ja B2-tasemeeksamiks ettevalmistamine

2018-10-03

Eesmärk: B2-tasemel kuulamis-, lugemis- ja keele struktuuri testide harjutamine; ametlike kirjade ning arutluse kirjutamise õppimine; vestlusoskuse ja seisukohtade esitamise oskuse arendamine. Registreerumise tähtaeg: 30.09.2018

Hind: 250.00 €
Kestus: 03.10. - 29.11.2018; 2.0 EAP

Telefon: 336 3933

Eesti keel. B1-taseme eksamiks ettevalmistamise intensiivkursus

2018-10-06

 Hind on käibemaksuga ja sisaldab ka õppematerjalide maksumust. Kursuse alustamiseks on vajalik keeletase A2 (arusaamine umbes 2000 sõna), võib teha palju vigu. Kursus sobib ka lastele, kellel on suur passiivne sõnavara, aga räägivad vähe.

Hind: 675.00 €
Kestus: 90 ak.t. 6. okt. 2018 - 29. juuni 2019

Telefon: 640 8540

Eesti keele kursus B2 – Eesti keele (võõrkeelena) riigieksami ettevalmistuskursus

2018-10-07

 Hind on käibemaksuga ja sisaldab ka õppematerjalide maksumust. Kursuse alustamiseks on vajalik keeletase B1 (arusaamine umbes 5000 sõna), võib teha vigu. Sihtgrupp 17-19 a noortele (10.-12. kl)

Hind: 675.00 €
Kestus: 90 ak.t. 7. okt. 2018 - 30. juuni 2019

Telefon: 640 8540

Füüsika ettevalmistuskursus

2018-11-03

Kursuse eesmärgiks on ette valmistada füüsikas nii gümnaasiumi kui ka kutseõppeasutuse lõpetajaid, kelle järjepidevus õpingutes on katkenud, õpingute jätkamiseks TTK inseneriõppes.

Hind: 110.00 €
Kestus: 03.11-01.12.2018; 26 ak.t.

Telefon: 666 4526

Bioloogia ülikooli sisseastujale

2019-01-07

Kursuse eesmärk: Tuletada meelde ja täiendada kursusel osaleja bioloogiaalaseid teadmisi. Harjutada oma teadmiste rakendamist erinevate ülesannete lahendamisel. Arendada jooniste, tabelite ja diagrammide lugemis- ja analüüsioskust ning hinnangute andmise oskust jne.

Hind: 154.00 €
Kestus: jaanuar – mai 2019

Telefon: 627 4065

Matemaatika ettevalmistuskursus

2019-01-19

Kursus on mõeldud varem keskhariduse omandanud või kutsekooli lõpetanud TTK tudengikandidaadiks pürgijatele, et hakkama saada kõrgkooli kõrgema matemaatika kursuste omandamisega. Õpingute käigus tegeletakse elementaarse gümnaasiumi matemaatika valitud teemade kordamisega.

Hind: 220.00 €
Kestus: 19.01-13.04.2019; 64 ak.t.

Telefon: 666 4526