Koolitused:

Matemaatika ettevalmistuskursus

2019-01-19

Kursus on mõeldud varem keskhariduse omandanud või kutsekooli lõpetanud TTK tudengikandidaadiks pürgijatele, et hakkama saada kõrgkooli kõrgema matemaatika kursuste omandamisega. Õpingute käigus tegeletakse elementaarse gümnaasiumi matemaatika valitud teemade kordamisega.

Hind: 220.00 €
Kestus: 19.01-13.04.2019; 64 ak.t.

Telefon: 666 4526

Inglise keel. Gümnaasiumi lõpetajale

2019-01-22

Kursuse lõpul on õpilane valmis edukalt sooritama riigieksamit inglise keeles: suudab lugeda inglisekeelseid tekste ilma sõnaraamatuta oskab kasutada erinevaid lugemisstrateegiaid (valiklugemine, üldlugemine, süvalugemine, loovlugemine) oskab kasutada õpitud grammatikat ja saab hakkama erinevate keelestruktuuridega ülesannetega leiab vajaliku info kuulamisülesannetest jne.

Hind: 127.00 €
Kestus: 22. jaanuar – 30. aprill 2019

Telefon: 627 4065

Eesti keel põhikooli lõpetajale

2019-01-28

Eesmärk: luua eakohases ja arendavas õppekeskkonnas tingimused, mis toetavad õpihimu ja õpioskuste kujunemist; tagada valmisolek põhikooli lõpueksami sooritamiseks ja õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel.

Hind: 127.00 €
Kestus: 28. jaanuar – 06. mai 2019

Telefon: 627 4065

Põhikooli lõpetajale. Matemaatika

2019-01-29

Kursuse eesmärk Valmistada õpilasi ette matemaatika riigieksamiks. Kursusel selgitatakse riigieksami keerulisemaid ülesandeid ja toimub praktiline ülesannete lahendamine. Lahendatakse läbi eelmiste aastate eksamitestide ülesandeid.

Hind: 135.00 €
Kestus: 29. jaanuar – 07. mai 2019

Telefon: 627 4065

Inglise keel põhikooli lõpetajale

2019-01-31

Eesmärk: Luua hea õpikeskkonna kaudu tingimused, et valmistuda edukalt sooritama gümnaasiumi sisseastumistesti inglise keelest ja omandada põhikooli inglise keele lõpueksamiks vajalikud oskused ja teadmised, individuaalne areng õppeprotsessis.

Hind: 127.00 €
Kestus: 31. jaanuar – 09. mai 2019

Telefon: 627 4065

Venekeelne kirjandus lõpukirjandis

2019-02-02

Eesmärk tutvuda suuna uurimisvaldkonnaga, saada ülevaate eri teksti liikidest, nende analüüsi ja loomise võimalustest; kogeda, et tekst akumuleerib teadmised rahva(ste) kultuurist ja ajaloost ning edastab selle tulevikku: kuidas, mis vahenditega, mida peab teadma et need teadmised kätte saada. Registreerimise tähtaeg 27.01.2019

Hind: 35.00 €
Kestus: 02.02.2019 - 04.05.2019; 2 EAP

Telefon: 640 9369

Matemaatika. Gümnaasiumi lõpetajale

2019-02-05

Kursuse eesmärk Valmistada õpilasi ette matemaatika riigieksamiks. Kursusel selgitatakse riigieksami keerulisemaid ülesandeid ja toimub praktiline ülesannete lahendamine. Lahendatakse läbi eelmiste aastate eksamitestide ülesandeid.

Hind: 135.00 €
Kestus: 05. veebruar – 14. mai 2019

Telefon: 627 4065

Bioloogia ülikooli sisseastujale

2019-02-07

Kursuse eesmärk: Tuletada meelde ja täiendada kursusel osaleja bioloogiaalaseid teadmisi. Harjutada oma teadmiste rakendamist erinevate ülesannete lahendamisel. Arendada jooniste, tabelite ja diagrammide lugemis- ja analüüsioskust ning hinnangute andmise oskust jne.

Hind: 124.00 €
Kestus: 07. veebruar – 16. mai 2019

Telefon: 627 4065

IELTS-eksami ettevalmistus

2019-02-11

IELTS-eksami formaadi tundmaõppimine. Eksami kuulamisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami lugemisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami kirjutamisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami kõnelemisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami tõhusaimaks sooritamiseks vajalike nõuannete saamine. Eksami sooritamise strateegiate praktiline kasutamine. Registreerimise tähtaeg 04.02.2019

Hind: 195.00 €
Kestus: 11.02.2019 - 13.03.2019; 1.5 EAP

Telefon: 640 9360