Koolitused:

Eesti keel põhikooli lõpetajale

2019-09-23

Eesmärk: luua eakohases ja arendavas õppekeskkonnas tingimused, mis toetavad õpihimu ja õpioskuste kujunemist; tagada valmisolek põhikooli lõpueksami sooritamiseks ja õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel.

Hind: 154.00 €
Kestus: 23. sept–02. dets 2019; esmaspäeviti kell 16.30

Telefon: 627 4065

Põhikooli lõpetajale. Matemaatika

2019-09-24

Kursuse eesmärk Valmistada õpilasi ette matemaatika riigieksamiks. Kursusel selgitatakse riigieksami keerulisemaid ülesandeid ja toimub praktiline ülesannete lahendamine. Lahendatakse läbi eelmiste aastate eksamitestide ülesandeid.

Hind: 154.00 €
Kestus: 24. sept – 03. dets 2019; teisipäeviti kell 16.30

Telefon: 627 4065

IELTS-eksami ettevalmistus

2019-09-24

IELTS-eksami formaadi tundmaõppimine. Eksami kuulamisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami lugemisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami kirjutamisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami kõnelemisosa tüüpülesannete harjutamine. Eksami tõhusaimaks sooritamiseks vajalike nõuannete saamine. Eksami sooritamise strateegiate praktiline kasutamine. Registreerimise tähtaeg 19.09.2019

Hind: 195.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 24.10.2019; 1.5 EAP

Telefon: 640 9360

Inglise keel põhikooli lõpetajale

2019-09-26

Eesmärk: Luua hea õpikeskkonna kaudu tingimused, et valmistuda edukalt sooritama gümnaasiumi sisseastumistesti inglise keelest ja omandada põhikooli inglise keele lõpueksamiks vajalikud oskused ja teadmised, individuaalne areng õppeprotsessis.

Hind: 154.00 €
Kestus: 26. sept – 05. dets 2019; neljapäeviti kell 16.30

Telefon: 627 4065

Gümnaasiumi lõpetajale. Eesti keel

2019-09-26

Kursuse lõpetaja tunneb eesti keele riigieksami struktuuri, teab kirjandi kirjutamise ja funktsionaalse lugemise ülesande põhitõdesid ning oskab neid praktiliselt rakendada.

Hind: 154.00 €
Kestus: 26. sept -05. dets 2019, neljapäeviti kell 16.30

Telefon: 627 4065

Gümnaasiumi lõpetajale. Matemaatika

2019-10-01

Kursuse eesmärk - Valmistada õpilasi ette matemaatika riigieksamiks. Kursusel selgitatakse riigieksami keerulisemaid ülesandeid ja toimub praktiline ülesannete lahendamine. Lahendatakse läbi eelmiste aastate eksamitestide ülesandeid.

Hind: 154.00 €
Kestus: 01. okt -10. dets 2019; teisipäeviti kell 17.00

Telefon: 627 4065

RIIGIHANGETE TEABEPÄEV TARTUS - Käes on hankija ja pakkuja ajastu!

2019-10-01

Teabepäeva eesmärk on arutleda riigihangete olulisematel teemadel ning kitsaskohtadel. Teabepäeva modereerib riigihangete vaidlustuskomisjoni liige Mart Parind. SIHTRÜHM: juhid, hankespetsialistid, juristid, riigi- ja KOV esindajad ning kõik teised huvilised.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-16.10; 7,5 ak.t.

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Füüsika ettevalmistuskursus

2019-11-02

Kursuse eesmärgiks on ette valmistada füüsikas nii gümnaasiumi kui ka kutseõppeasutuse lõpetajaid, kelle järjepidevus õpingutes on katkenud, õpingute jätkamiseks TTK inseneriõppes.

Hind: 110.00 €
Kestus: 02.11-30.11.2019; 26 ak.t.

Telefon: 666 4526

Matemaatika ettevalmistuskursus

2020-01-11

Kursus on mõeldud varem keskhariduse omandanud või kutsekooli lõpetanud TTK tudengikandidaadiks pürgijatele, et hakkama saada kõrgkooli kõrgema matemaatika kursuste omandamisega. Õpingute käigus tegeletakse elementaarse gümnaasiumi matemaatika valitud teemade kordamisega.

Hind: 220.00 €
Kestus: 11.01-04.04.2020; 64 ak.t.

Telefon: 666 4526

Matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus

2020-01-14

Matemaatika riigieksami ettevalmistuskursus on mõeldud kõigile neile, kes soovivad kinnistada oma matemaatikateadmisi laia matemaatika riigieksami edukaks sooritamiseks, või neile kellel ei ole riigieksami tulemust, kuid kes soovivad astuda sisse Eesti Maaülikooli õppekava(de)le.

Hind: 100.00 €
Kestus: 14.01. - 31.03.2020; 78 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844