Koolitused:

Математика

2018-01-09

Если Вы решили, что Вам необходима дополнительная подготовка для успешной сдачи экзамена по математике, этот курс именно для Вас! Занимаясь на курсе, Вы повторите, систематизируете и активизируете основные темы согласно государственной программе, рассмотрите различные типы задач и, связанные с ними, алгоритмы решений. Стоимость 1 ак.часа — 6,50 евро.

Hind: 0.00 €
Kestus: 46 ак.часов

Telefon: 6210 360, 554 5529

Bioloogia ülikooli sisseastujale

2018-02-05

Kursuse eesmärk: Tuletada meelde ja täiendada kursusel osaleja bioloogiaalaseid teadmisi. Harjutada oma teadmiste rakendamist erinevate ülesannete lahendamisel. Arendada jooniste, tabelite ja diagrammide lugemis- ja analüüsioskust ning hinnangute andmise oskust jne.

Hind: 154.00 €
Kestus: 07. veebruar – 09. mai 2018

Telefon: 627 4065

Ettevalmistuskursus bioloogias ülikooli sisseastumiseks. E-kursus

2018-02-28

Eesmärk: Täiendada teadmisi bioloogias ülikooli sisseastumisel interaktiivses õpikeskkonnas. Tulemus: Kurusus annab ülevaate IV kooliastme bioloogiakursusest. Suurendab valmisolekut edukaks ülikooli sisseastumiseks.

Hind: 115.00 €
Kestus: 1 AP, kestvus 12 nädalat

Telefon: 44 51968; 5014291