Koolitused:

Eesti keel põhikooli lõpetajale

2020-01-27

Eesmärk: luua eakohases ja arendavas õppekeskkonnas tingimused, mis toetavad õpihimu ja õpioskuste kujunemist; tagada valmisolek põhikooli lõpueksami sooritamiseks ja õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel.

Hind: 164.00 €
Kestus: 27. jaanuar – 04. mai, esmaspäeviti kell 16.30

Telefon: 627 4065

Põhikooli lõpetajale. Matemaatika

2020-01-28

Kursuse eesmärk Valmistada õpilasi ette matemaatika riigieksamiks. Kursusel selgitatakse riigieksami keerulisemaid ülesandeid ja toimub praktiline ülesannete lahendamine. Lahendatakse läbi eelmiste aastate eksamitestide ülesandeid.

Hind: 169.00 €
Kestus: 28. jaanuar – 05. mai; teisipäeviti kell 16.30

Telefon: 627 4065

Bioloogia ülikooli sisseastujale

2020-01-28

Kursuse eesmärk: Tuletada meelde ja täiendada kursusel osaleja bioloogiaalaseid teadmisi. Harjutada oma teadmiste rakendamist erinevate ülesannete lahendamisel. Arendada jooniste, tabelite ja diagrammide lugemis- ja analüüsioskust ning hinnangute andmise oskust jne.

Hind: 164.00 €
Kestus: 28. jaanuar – 12. mai 2020

Telefon: 627 4065

Inglise keel põhikooli lõpetajale

2020-01-30

Eesmärk: Luua hea õpikeskkonna kaudu tingimused, et valmistuda edukalt sooritama gümnaasiumi sisseastumistesti inglise keelest ja omandada põhikooli inglise keele lõpueksamiks vajalikud oskused ja teadmised, individuaalne areng õppeprotsessis.

Hind: 164.00 €
Kestus: 30. jaanuar – 07. mai; neljapäeviti kell 16.30

Telefon: 627 4065

Gümnaasiumi lõpetajale. Matemaatika

2020-02-04

Kursuse eesmärk - Valmistada õpilasi ette matemaatika riigieksamiks. Kursusel selgitatakse riigieksami keerulisemaid ülesandeid ja toimub praktiline ülesannete lahendamine. Lahendatakse läbi eelmiste aastate eksamitestide ülesandeid.

Hind: 169.00 €
Kestus: 04. veebruar -12. mai; teisipäeviti kell 17.00

Telefon: 627 4065

Ettevalmistuskursus bioloogias ülikooli sisseastumiseks. E-kursus

2020-03-02

Eesmärk: Täiendada teadmisi bioloogias ülikooli sisseastumisel interaktiivses õpikeskkonnas. Tulemus: Kurusus annab ülevaate IV kooliastme bioloogiakursusest. Suurendab valmisolekut edukaks ülikooli sisseastumiseks.

Hind: 125.00 €
Kestus: 1 AP, kestvus 12 nädalat

Telefon: 44 51968; 5014291