Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Videokoolitus - See ohtlik sõiduauto – uued maksureeglid

2020-07-11

Ülevaate nimetatud muudatustest ja seaduse rakendamise praktikast saab videoseminaril, kus käsitletakse järgmisi teemasid: Parkimistasu maksuvaba hüvitamine. Millisel juhul ei ole erisoodustuseks tööandja kulutused töötaja transpordile? Erineval otstarbel kasutatava tööandja sõiduauto maksustamise uued põhimõtted. Kilomeetripõhise arvestuse asendumine kilovatipõhisega  jne.  Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 90 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Praktiline videokoolitus - Korteriühistu raamatupidamine ja revisjon uue seaduse valguses

2020-07-12

Uus korteriühistuseadus Korteriühistu õiguslik seisund; Korteriühistu organid ja juhtimine; Korteriomanike õigused ja kohustused; Korteriühistu valitsemine; Korteriühistu vara ja raamatupidamine (põhikiri, majanduskava, reservkapital, viivised)  jne.  Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 270 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Finantsaruannete koostamine ja analüüs Excelis Tallinn 32 ak.t.

2020-07-13

Sihtrühm: Täiskasvanutele, kes soovivad ettevõtlusega alustada või on täna väikeettevõtjad, kuid kel puudub kogemus raamatupidamisaruannete koostamise, analüüsimise ja tulemuste juhtimise osas.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 13, 14, 20, 21.07; 32 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Бухгалтер- лектор Наталья Ройко

2020-07-14

Модуль I «Бухгалтерский учёт» Модуль II «Налогообложение» 14.07.20 — 29.10.20 — регистрация открыта, в группе не более 5 человек. Программа сочетает глубочайшую теоретическую подготовку и решение большого числа реальных практических задач. Преподаватель отдельно останавливается на самых важных или сложных аспектах ведения бухгалтерии и всегда готов ответить на вопросы слушателей. Курс по бухгалтерскому учету содержит 80% практического материала и 20% теоретического изложения. На занятиях решаются задачи и разбираются примеры на примере работающей фирмы.

Hind: 1300.00 €
Kestus: 14.07.20 — 29.10.20; 146 ak.t.

Telefon: 5669 0105; 5551 1841

Videokoolitus - Käibemaksuseaduse muudatused 2018 ja 2019

2020-07-14

Käibemaksuseadust on 2018. aastal muudatud juba kolm korda ja uued muudatused ootavad ees 2019. aastal. Mõned muudatused on suurema kaaluga ja mõned ainult kosmeetilised. Koolitusel anname ülevaate olulisematest muudatustest mis puudutavad muuhulgas sõiduauto sisendkäibemaksu ümberarvestust, siseriiklikku pöördmaksustamist jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 90 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Videokoolitus - E-kaubanduse maksuprobleemid

2020-07-14

Põhiteemad:   Mis on E-kaubanduse eripära; Kaugmüügi piirmäärad; Käibe tekkimise koht; Kus tekib käive ja millal tuleb registreerida käibemaksukohustuslaseks ostja riigis; Millal tekib aheltehing ja mida selle juures arvestada; Elektrooniliste teenuste eripära ja muudatused; Sisendkäibemaksu mahaarvamise probleemid. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 180 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Väikeettevõtte raamatupidamise finantsdokumentide koostamine MS Exceli abil Tallinn

2020-07-15

Hea töökeskkond. Oma töökoha kujundamine. MS Excel tööaken, põhimõisted, töövõtted. Andmete sisestamine. Harjutusülesanne. Arve koostamine, valemite moodustamine, vormindamine. Töö Exceli töölehel ja töövihikuga. Registri moodustamine jne.

Hind: 720.00 €
Kestus: 15-16.07 või kokkuleppel; 16k.t.

Telefon: 55 40 677

Veebikoolitus - Kaubandusettevõtte raamatupidamine

2020-07-15

Eelkõige keskendume väikesematele kaubandusetteõtetele sobivatele arvestusmeetodile, kõne alla tulevad järgmised teemad: Kaupade müügitulu kajastamise põhimõtted. Kaubavarude kajastamine. Pidev ja perioodiline arvestusmeetod; Kaubavarude soetusmaksumuse mõõtmismeetodid; Kaupade kuludesse kandmise meetodid; Kaubavarude kajastamine raamatupidamise aastaaruandes. neto-realiseerimiväärtus.  Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 90 min, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Veebikoolitus - Sisendkäibemaksu peidetud saladused

2020-07-16

Praktikumis räägitakse käibemaksuseaduse rakendamisest sisendkäibemaksu mahaarvamisel: mis on üldse sisendkäibemaks, millised tehingud annavad sellega seotud sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse, millal ja milliste dokumentide alusel saab sisendkäibemaksu maha arvata, millal tuleb sisendkäibemaksu maha arvata osaliselt. Hinnale lisandub km.

Hind: 29.40 €
Kestus: 60 min, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Veebikoolitus - Korteriühistu raamatupidamine

2020-07-16

Kõik korteriühistud on raamatupidamise seaduse kohaselt raamatupidamiskohustuslased. Enamus korteriühistuid peavad täitma praktiliselt kõiki raamatupidamise seaduse nõudeid alates tehingute dokumenteerimisest kuni majandusaasta aruande esitamiseni. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 90 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Veebiseminar - Maksuhalduri jälitustoimingud ja salajane koostöö

2020-07-16

Maksuametile on seadusandja andnud õiguse teostada kriminaalmenetluse raames mitmeid toiminguid, mis riivavad maksumaksja õigusi märksa intensiivsemalt kui need toimingud, mida maksuhaldur teeb tavapärase maksumenetluse raames jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 90 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Finantsaruannete koostamine ja analüüs Excelis Tartu 32 ak.t.

2020-07-17

Sihtrühm: Täiskasvanutele, kes soovivad ettevõtlusega alustada või on täna väikeettevõtjad, kuid kel puudub kogemus raamatupidamisaruannete koostamise, analüüsimise ja tulemuste juhtimise osas.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 17, 18, 24, 25.07 või kokkuleppel 32 ak.t.

Telefon: 55 40 677