Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Ettevõtlusega alustamise koolitus (äri- ja turundusplaani koostamine, kodulehekülje loomine, raamatupidamine

2020-12-04

Neli ühes – äriplaan, turundusplaan, koduleht ja raamatupidamine. Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet. Koolituse lõppedeks on õppija koostanud äriplaani, mis on sobilik esitamaks toetuse taotlemiseks. Koolituse jooksul saab iga õppija individuaalselt tagasisidet koolitajalt oma äriplaani kohta. 

Hind: 2070.00 €
Kestus: 258 akadeemilist tund; 04.12-15.01

Telefon: +372 5554 9062

Raamatupidamise ja turunduse ABC koos kodulehekülje loomisega alustavale ettevõtjale

2020-12-04

Koolituse läbinu on võimeline juhtima organisatsiooni ja toodete/teenuste turundust ning omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks lihtsamat kodulehekülge WordPressis. Samuti omandatakse baasteadmised ning oskused korraldamaks mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist. Koolitus on suunatud: alustavad ja tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi turunduse, raamatupidamise ja kodulehekülje vastu.

Hind: 1500.00 €
Kestus: 04.12-15.01; 162 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: +372 5554 9062

Ettevõtluse ja raamatupidamise baaskoolitus äriplaani ning kodulehekülje koostamisega Tartu

2020-12-04

Kolm ühes! Ühe koolitusega valmib nii äriplaan kui ka kodulehekülg ning omandatakse ka kõik teadmised raamatupidamisest, et alustav ettevõtja saaks hoida kulusid kokku raamatupidamisbüroo pealt.

Hind: 1780.00 €
Kestus: 194 akadeemilist tund; 04.12- 12.01

Telefon: +372 5554 9062

Raamatupidamise ABC kodulehekülje loomisega alustavale ettevõtjale

2020-12-04

Koolituse läbinu on omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks lihtsamat kodulehekülge WordPressis. Samuti omandatakse baasteadmised ning oskused korraldamaks mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist. Koolitus on suunatud: alustavad ja tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi turunduse, raamatupidamise ja kodulehekülje vastu.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 04.12-30.12 ; 120 ak.t.

Telefon: +372 5554 9062

Väikeettevõtte raamatupidamine koos tarkvaraga Tartu

2020-12-04

Koolituse eesmärk on anda ülevaade majandusarvestuse ja raamatupidamise olemusest ning valdkondadest, mis aitavad mõista raamatupidamist tervikuna.

Hind: 2080.00 €
Kestus: 04.12.2020 - 28.12.2020; 84 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 55 40 677

Raamatupidamise E-kursus

2020-12-07

Koolituse sihtgrupp on alustavad ettevõtjad ja väikeettevõtete juhid, kes soovivad iseseisvalt korraldada väikeettevõtte finantsarvestust. Samuti sobib kursus neile, kes oma igapäevatöös ei tegele otseselt raamatupidamisega, kuid kes oma töö paremaks sooritamiseks peavad mõistma finantsarvestuse olemust. 

Hind: 2000.00 €
Kestus: 80 ak.t. Täpne algusaeg kokkuleppel
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

Курсы бухгалтера-помощника руководителя

2020-12-07

1.Организация бухгалтерского учета 1.Определение целей и задач.  Определение и анализ методов учета  2.Разработка и составление плана счетов.  Система плана счетов. Структура плана счетов.  Активные и пассивные счета.  Понятие дебета и кредита jne.

Hind: 1350.00 €
Kestus: 07/12 – 29/04; 204 акад. час

Telefon: +3726729777, +37253957408

FIE raamatupidamine ja maksustamine 6 tundi

2020-12-07

Koolituspäeval antakse ülevaade FIE olulisematest maksuaspektidest ja kuidas igapäevaselt korras hoida raamatupidamist. Teemad: - FIE maksukohustused ja FIE maksukohustused tööandjana; - FIE avansiline sotsiaal- ja tulumaks; - Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustus - Ettevõtluse tulud ja kulud, piirangud kulude mahaarvamisel; - FIE maksusoodustused; - FIE kassapõhine raamatupidamine, päevaraamatu pidamine - Tuludeklaratsiooni vorm E täitmine; - Näidisülesannete lahendamine.

Hind: 600.00 €
Kestus: 10:00 – 15:00

Telefon: 513 9633

Raamatupidamine edasijõudnutele

2020-12-08

See kursus on mõeldud neile, kellel on algteadmised raamatupidamisest juba olemas ning kes soovivad raamatupidamise põhjalikult selgeks saada, sh keerukamad raamatupidamisalased tehingud. E-kursus sobib neile, kes soovivad õppida siis kui neil selleks aega on. Materjalidele pääseb ligi igal pool, kus on olemas internetiühendus. Ka iseseisvad tööd ja ülesanded saab teha siis, kui õppijale sobib.

Hind: 95.00 €
Kestus: 60. ak.t
Koht: E-õpe

Telefon: 555 12 609

MTÜ raamatupidamine

2020-12-08

Kursus on suunatud isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema MTÜ raamatupidamisega või on tegutsevad MTÜ-d, kellel on vajadus saada ülevaade MTÜ raamatupidamise põhitõdedest.

Hind: 170.00 €
Kestus: 08.12, 10.12 ja 15.12,
Koht: Pärnu

Telefon: 4451968; 53446945

Raamatupidamiskursus koos personalitöö õppega Tallinn

2020-12-08

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B 2.1 ja B 2.2, B 2.3 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele. Koolituse lõppedes on võimalik minna taotlema kutsetunnistusi Raamatupidaja, tase 5 ning Personalispetsialist, tase 5. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1360.00 €
Kestus: 08.12.2020-12.03.2021; 200 ak.t.

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos tööõigusega Tallinn

2020-12-08

Kursuse eesmärgiks on omandada raamatupidamise alased teadmised, mis vastavad kutsestandardis Raamatupidaja, tase 5 toodud nõuetele. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1095.00 €
Kestus: 08.12.2020-03.03.2021; 172 ak.t.

Telefon: 7 333 690