Koolitused:

Videokoolitus -Uued tuuled maksustamisel- dividendid, sõiduautod ja astmeline tulumaks

2019-07-17

Seminari eesmärk on aidata teil ette valmistada majandustegevust, et uued regulatsioonid ei tooks ebameeldivaid üllatusi. Õige ja varajane maksuplaneerimine aitab teil muudatustega kohaneda ning nendest loodetavasti kasu saada  jne.  Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 135 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Videokoolitus - Käibedeklaratsiooni täitmise kulukad vead

2019-07-17

Videoseminaril käsitleme enamlevinud probleeme ja vigu käibedeklaratsiooni täitmisel. Osa vigadest on kosmeetilised, kuid mõned vead võivad hiljem väga kulukaks osutuda. Kordame üle, missuguseid reegleid tuleb meeles pidada riikidevahelise kaubanduse puhul, kuidas toimub teenuse käibe maksustamine rahvusvaheliste tehingute puhul ja missugused põhinõuded kehtivad selliste käibemaksu eriskeemide deklareerimisel nagu reisiteenuste erikord, kasutatud kauba edasimüügi erikord ja siseriiklik pöördmaksustamine. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 178 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Veebikoolitus - Kaubandusettevõtte raamatupidamine

2019-07-17

Eelkõige keskendume väikesematele kaubandusetteõtetele sobivatele arvestusmeetodile, kõne alla tulevad järgmised teemad: Kaupade müügitulu kajastamise põhimõtted. Kaubavarude kajastamine. Pidev ja perioodiline arvestusmeetod; Kaubavarude soetusmaksumuse mõõtmismeetodid; Kaupade kuludesse kandmise meetodid; Kaubavarude kajastamine raamatupidamise aastaaruandes. neto-realiseerimiväärtus.  Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 90 min, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Hallid alad ja punased piirid maksuarvestuses (Võrus)

2019-07-17

Eesmärk -  Anda osalejatele põhjalik ülevaade nii tulu- kui ka käibemaksu vaatevinklist teemades, milles seaduste põhjalik tundmine ja rakendamine loovad igapäevaselt ettevõtjale võimalused maksta makse optimaalselt.

Hind: 147.60 €
Kestus: 4,7 ak.t. algus kell 10.00

Telefon: 6 848 110

Raamatupidamine edasijõudnutele

2019-07-17

Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books. Hinnale lisandub km.

Hind: 598.00 €
Kestus: 17.07.2019-14.08.2019; 80 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Hallid alad ja punased piirid maksuarvestuses (Tartus)

2019-07-18

Eesmärk -  Anda osalejatele põhjalik ülevaade nii tulu- kui ka käibemaksu vaatevinklist teemades, milles seaduste põhjalik tundmine ja rakendamine loovad igapäevaselt ettevõtjale võimalused maksta makse optimaalselt.

Hind: 147.60 €
Kestus: 4,7 ak.t. algus kell 10.00

Telefon: 6 848 110

Курсы бухгалтера-помощника руководителя

2019-07-18

Курсы для бухгалтеров. Бухгалтерские курсы в Таллинне. Курсы бухгалтер-помощник руководителя. Делопроизводство. Организация работы персонала и кадровый учет. Основы бухгалтерского учета. Курсы бухгалтерскогоу чета для начинающих. Бухгалтерский учет с нуля. Kell 9.30-12.45 4 korda nädalas esmaspäev neljapäev

Hind: 1700.00 €
Kestus: 18/07-25/10; 176 акад. час

Telefon: +3726729777, +37253957408

Ettevõtluse ja raamatupidamise baaskoolitus äriplaani ning kodulehekülje koostamisega

2019-07-19

Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet (valminud on äriplaan), sh on valminud loodava ettevõtte kodulehekülg ning omandatud baasteadmised ning oskused korraldamaks mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist.

Hind: 1776.00 €
Kestus: 19.07.-29.08.2019; 210 ak.t.

Telefon: +372 5554 9062

Raamatupidamine algajatele. E-kursus

2019-07-19

 Veebipõhine koolitus, mis koosneb videoloengutest ning mida saab vaadata endale sobival ajal ja kohas! Raamatupidamise algõppe kursus on suunatud väikeettevõtjale, kes plaanib ise oma raamatupidamist korraldama hakata või abiks algajale raamatupidajale esimeste sammude tegemisel raamatupidamismaailmas.

Hind: 25.00 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega

Telefon: +37258630400

Veebiseminar - Maksuhalduri jälitustoimingud ja salajane koostöö

2019-07-19

Maksuametile on seadusandja andnud õiguse teostada kriminaalmenetluse raames mitmeid toiminguid, mis riivavad maksumaksja õigusi märksa intensiivsemalt kui need toimingud, mida maksuhaldur teeb tavapärase maksumenetluse raames jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 90 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Hallid alad ja punased piirid maksuarvestuses (Rakveres)

2019-07-19

Eesmärk -  Anda osalejatele põhjalik ülevaade nii tulu- kui ka käibemaksu vaatevinklist teemades, milles seaduste põhjalik tundmine ja rakendamine loovad igapäevaselt ettevõtjale võimalused maksta makse optimaalselt.

Hind: 147.60 €
Kestus: 4,7 ak.t. algus kell 10.00

Telefon: 6 848 110

Videokoolitus - Kunst jääda ellu maksuhalduri kirve all

2019-07-20

Maksumaksja peaks olema valmis päevaks, mil maksuhaldur alustab tema suhtes kontrolli. Kuidas sellisel juhul käituda? Mida oleks kasulik teada ja millega tuleb arvestada? Kuidas maksukoormust mõistlikkuse piires hoida ja samas seaduse piires tegutseda? Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 120 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee