Koolitused:

Бухгалтерская программа Standard Books (HansaRaama, Standard Hansa)

2017-10-23

Цель — научиться пользоваться программой Standard Books. Обучение состоит из следующих модулей: Финансы Müügireskontro Ostureskontro Касса Расходы Склад Заработная плата.

Hind: 480.00 €
Kestus: 23.10. — 21.12. 30 ак.часов

Telefon: 6210 360, 554 5529

Maksumuudatused 2017/2018

2017-10-23

Kui vajad ülevaadet 2017. aastal muudetud maksuseadusest ja maksumuudatustest, mis jõustuvad 2018. aastal, siis ootame Sind koolitusele! Koolitusel anname ülevaate, kuidas on muudetud ja planeeritakse muuta erisoodustuse, sõiduautodega seonduvate kulude, majutuskulude ja maksuvaba tulu arvestust. Vaatleme põhjalikult tööjõukulude arvestamist, et oskaksid veatult arvestada nii palgakulu kui ka haiguse- ja puhkuserahasid.

Hind: 90.00 €
Kestus: 23.10.2017 - 30.10.2017

Telefon: 7361833

Бухгалтерский учёт для продолжающих

2017-10-23

Tegemist on väga praktilise koolitusega, mille käigus käsitletakse raamatupidamise põhitõdesid, lahendatakse praktilisi ülesandeid, lahatakse levinumaid probleeme ja räägitakse lähemalt ka raamatupidamisprogrammidest Merit Aktiva ja Standard Books. Hinnale lisandub km.

Hind: 591.00 €
Kestus: 23.10.2017-22.11.2017; 80 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Standard Books (HansaRaama, Standard Hansa)

2017-10-23

Õppe eesmärk: Edastada õppuritele teadmisi sellest, kuidas pidada raamatupidamisarvestust. Seletada lahti seadusandlike aktide nõudeid, millised on seotud selle tegevusalaga. Selgitada raamatupidamisarvestuse põhimõtteid ja eripära. Kokku 8 moodulit. Täpne hind kodulehel.

Hind: 480.00 €
Kestus: 23.10. — 21.12. 30 ak.tundi

Telefon: 6210 360, 554 5529

KOVide raamatupidamine pärast haldusreformi

2017-10-24

Teemad • uuendustest raamatupidamisprogrammis PMen seoses kohalike omavalitsuste ühinemisega ja andmebaaside liitmistega; • millised tööd oleks vaja praegu ära teha, kuidas tuua üle andmeid ja mida teha, et kontrollimised oleksid lihtsamad; • kuidas toimida (käituda) nõuete, kohustustega, varadega, algjääkidega jne. • üleminek tekkepõhisele raamatupidamisele.

Hind: 79.00 €
Kestus: kell 10.00-13.30

Telefon: 615 0367, 518 4574

Maksumuudatused 2017-2018

2017-10-24

Teil on suurepärane võimalus saada osa koolitusest, mille käigus annab maksuspetsialist Aule Kindsigo ülevaate olulisematest muudatustest maksuseadustes, mis maksuametil plaanis ning mis on hiljuti jõustunud. Hinnale lisandub km.

Hind: 159.00 €
Kestus: kell 10.00 - 15.30

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Praktiline töö raamatupidamisprogrammiga Merit Aktiva (Pilveversioon)

2017-10-24

Eesmärk: Teostada raamatupidamist majandustarkvaraga Merit Aktiva. Õpiväljund: Kajastab mikro- ja väikeettevõtte majandustehingud raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva. Õppekava koostamise alus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse raamatupidaja õppekava finantsarvestuse moodul.

Hind: 60.00 €
Kestus: kell 10.00-17.00

Telefon: 445 1968

Muutuv majandusaasta aruanne. Kõnekas aastaaruanne - kuidas seda koostada ja lugeda?

2017-10-25

Koolitus annab ülevaate olulisematest muudatustest raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites, uuendustest majandusaasta aruande koostamisel ning selle analüüsi ja tõlgendamise oskuse vajalikkusest. Hinnale lisandub km.

Hind: 179.00 €
Kestus: 10.00-15.15; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidaja maksumuudatuste keskel. Maksukobar 2017 -2018. Raamatupidajate täiendkoolitus

2017-10-25

Koolitus annab ülevaate olulisematest maksumuudatustest 2017-2018 aastal ja nende rakendamisest. Koolituspäeval käsitletakse ka maksumuudatustega seonduvaid sõlmprobleeme ja enim esile kerkinud küsimusi selles valdkonnas. Hinnale lisandub km.

Hind: 179.00 €
Kestus: 10:00 - 15:15; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidaja uuenduste lainel. Raamatupidamise täiendkoolitus

2017-10-25

Koolitus annab ülevaate olulisematest muudatustest ja uuendustest raamatupidajatöös ning teadmised edukast suhtlemisest koostöös teiste osapooltega. Hinnale lisandub km.

Hind: 496.00 €
Kestus: 25.10.2017-14.11.2017; 32 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Muudatused maksuseadustes

2017-10-25

Mis muutused on toimunud, millised on uued kohtulahendid, millised on tekkinud aktuaalsed probleemid ja mis muutused tulevad 2017-2018. aastal maksuseadustes? Kindlasti vaatame üle ka mida uut on sõiduautode maksustamises, eluruumide-äriruumide lahendusi, probleeme kodukontoriga ning pakume võimalusi riskide vähendamiseks.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-17.00

Telefon: 655 6778, 52 79 999;