Koolitused:

Piirkond:

Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs

2020-04-07

Eesmärk: lihtsalt ja loogiliselt finantsidest projektijuhile! Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate projektide finantsjuhtimiseks vajalike nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest jne.   Hind: 640 eur + käibemaks 20% .

Hind: 768.00 €
Kestus: 07.04 - 08.04.2020

Telefon: 50 43 202

Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs E-ÕPPENA 24.03 - 30.04.2020

2020-04-07

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest jne.  Hind: 890 eur + käibemaks 20%. Kursus on juba alanud. Võimalik registreerida järgmisele koolitusele.

Hind: 1068.00 €
Kestus: 24.03 - 30.04.2020

Telefon: 5043202

Veebikoolitus - Maksude optimeerimise ja maksusoodustuste kasutamise probleemid

2020-04-07

Mida tähendab maksueelise saamise eesmärgil tehtavad tehingud; Mida tähendab kontrollitav välismaine äriühing; Millistel asjaoludel võib olla tegemist erisoodustusega ja mida ei loeta erisoodustuseks Sõiduauto ja kaubiku maksuprobleemid (sõiduauto hüvitis, sõiduarvestus, erisoodustus, sisendkäibemaks, jne); Mida arvestada külaliste vastuvõtul; Töötervishoiuga seotud maksuprobleemid (tööriietus, inventar, prillid, vaktsineerimine, jne); Dividendide maksustamise muudatused ja probleemid (sh dividendi klassfitseerimine töötasuks, uued maksumäärad, millal tuleb dividendilt tulumaks kinni pidada, jne) Kodukontori maksuprobleemid. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Veebikoolitus - Rendiarvestuse nüansid (kapitalirent, kasutusrent, täisteenusrent)

2020-04-07

Rendiarvestus” kohaselt, kõne alla tulevad järgmised teemad: Rentide klassifitseerimine kasutus- ja kapitalirendiks. Renditehingute kajastamine rendileandja raamatupidamises. Renditehingute kajastamine rentniku raamatupidamises. Arvestuspõhimõtte valik. SME IFRS arvestuspõhimõte. IFRS 16 arvestuspõhimõte. Täisteenusrendi kajastamine. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 90 min, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Veebikoolitus - E-kaubanduse raamatupidamise erisused

2020-04-07

Internetikaubandus on saavutanud suure populaarsuse ning aktuaalseks on muutunud küsimus, kuidas tuleb e-poe müüki kajastada raamatupidamises. Seminaril käsitleme müügitulu kajastamise põhimõtteid RTJ 10 “Tulu kajastamine” kohaselt. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 90 min, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Veebiseminar - Spordikompensatsioonist osalusoptsioonideni – motivatsioonipaketi koostamise juriidilised aspektid

2020-04-07

Keskmise töötasu arvestamine on raamatupidaja jaoks igapäevane ja tihti automaatseks muutunud tegevus. Keskmise töötasu arvestamise määruse sõnastus ei ole aga kõikides nüanssides selge ning üheselt mõistetav. Seminaril käsitletakse määruse tõlgendusraskusi ning osalejad saavad kindlustunnet keerukamate arvestusjuhtumite osas. Hinnale lisandub km.

Hind: 79.00 €
Kestus: kell 10.00–11.30; 2 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Raamatupidamine, juhtimisarvestus, finantsprognoosimine ja finantsjuhtimine juhile

2020-04-07

Eesmärk: Lihtsalt ja loogiliselt raamatupidamisest ja finantsidest juhile! Sihtgrupp: Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad, raamatupidajad, analüütikud jt töötajad, kelle põhilised tööülesanded ei ole otseselt seotud raamatupidamise ja finantsjuhtimisegacontrollerid, analüütikud jt.   Hind: 340 eur + käibemaks 20%.

Hind: 408.00 €
Kestus: 10:00-17:00

Telefon: 5043202

Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs E-ÕPPENA

2020-04-08

Eesmärk: lihtsalt ja loogiliselt finantsidest projektijuhile! Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate projektide finantsjuhtimiseks vajalike nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest jne.   Hind: 640 eur + käibemaks 20%

Hind: 768.00 €
Kestus: 01.04 - 30.04.2020
Koht: e-õpe

Telefon: 50 43 202

Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs

2020-04-08

Eesmärk: lihtsalt ja loogiliselt finantsidest projektijuhile! Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate projektide finantsjuhtimiseks vajalike nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest jne.   Hind: 640 eur + käibemaks 20%. Kursus on juba alanud. Võimalik registreerida järgmisele koolitusele.

Hind: 768.00 €
Kestus: 07.04 - 08.04.2020

Telefon: 50 43 202

Ettevõtja ja juhi finantskoolitus- raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus E-ÕPPENA 24.03 - 30.04.2020

2020-04-08

Lihtsalt ja loogiliselt raamatupidamisest ja finantsidest ettevõtjale ja juhile!  Sihtgrupp: Ettevõtjad, juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad, raamatupidajad  jne.   Hind: 640 eur + käibemaks 20 %. Kursus on juba alanud. Võimalik registreerida järgmisele koolitusele.

Hind: 768.00 €
Kestus: 24.03 - 30.04.2020

Telefon: 5043202

Videokoolitus - Põhivara arvestus raamatupidamises

2020-04-08

Videokoolitusel räägime põhivarast – finants- ja kinnisvarainvesteeringutest ning materiaalsest ja immateriaalsest põhivarast –, andes ka ülevaate erinevate põhivara liikide arvelevõtmisest ja edaspidisest kajastamisest Eesti hea raamatupidamistava ja täismahus IFRS-i rakendamisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 180 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

09.04.2020 toimub koolitus investeeringute hindamine ja eelarvestamine Tallinnas. Veebipõhine koolitus

2020-04-09

Koolituse eesmärk on tutvustada pikaajaliste investeeringute eelarvestamise ja hindamise raamistikku. Näidete abil käsitleme erinevaid investeeringute hindamise/eelarvestamise meetodeid (tugitööriistu) ja saadud tulemuste hindamise kriteeriume.

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi

Telefon: 53 045 566