Koolitused:

Vähelevinud söödavate viljadega puittaime liikide ja sortide kasvatamine

2020-04-03

Sihtrühma kirjeldus: Erialase tasemehariduseta täiskasvanud ja aegunud oskustega elanikkond, kes on maaomanikud ja põllumajandusettevõtjad (s.h. taimlate ja puukoolide töötajad) ning kelledel on soov hakata kasvatama vähelevinud söödavate viljadega puittaimeliike alternatiivtootmise eesmärgil.  Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 32 tundi 03.04. – 29.05. 2020

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Mullaõpetus

2020-04-08

Sihtrühm:  erialase tasemehariduseta täiskasvanud,  keskhariduseta täiskasvanud,  aegunud oskustega elanikkond vanuses 50 +. Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 08.04. - 15.04. 2020; 26 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Vähemviljeletud köögiviljade ja maitsetaimede kasvatamine, kasutamine, säilitamine

2020-04-17

Sihtrühm: Aia ja põllumaad omavad talunikud, väikeettevõtjad ja ettevõtete töötajad, kellel on vajadus maad kasutada ratsionaalsemalt. Eelistatud on madalama haridustasemega (alg-, põhi- või keskharidus) inimesed ja inimesed vanuses 50+. Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 17.04. – 16.05. 2020; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Metsataimekasvatus

2020-04-24

Sihtrühm: Metsandusvaldkonnas töötavad või erametsaomanikud või inimesed, kes soovivad hakata tegelema metsataimekasvatusega. Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 24.04-09.05.2020; 40 ak.t.

Telefon: 55642968

Lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs

2020-05-07

Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.      Eesmärk Saada ülevaade protsessidest mis võivad viia häireteni karja sigivusparameetrites, õppida mõistma ja analüüsima karja sigivusindekseid.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi, 0,25 EAP

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Mahemaasika kasvatamine

2020-05-08

Ootame koolitusele erialase tasemehariduseta marjakasvatajaid ja keskhariduseta täiskasvanuid, kes soovivad alustada marjakasvatusettevõtlusega. Koolituse edukaks läbimiseks peavad osalejal olema algteadmised rohttaimedest.

Hind: 100.00 €
Kestus: 08.05. - 29.05.2020; 26 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Magnooliad – uued lemmikud koduaias ja linnahaljastuses

2020-05-21

Koolitajaks on mitmete raamatute autor, metsanduse, looduskaitse, aianduse ja haljastusega nii Räpina Aianduskoolis õpetajana, EMÜ-s lektorina kui ka mitmetes riiklikes institutsioonides erinevatel ametikohtadel seotud olnud Urmas Roht. 

Hind: 45.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Metsapuutaimede kasvatamine

2020-05-27

Sihtrühm: Metsa ja metsamaad omavad talunikud, väikeettevõtjad ja ettevõtete töötajad, kellel on metsamajandamise tulemusel vajalik metsastada uuendusraie käigus tekkinud langid.

Hind: 65.00 €
Kestus: 16 ak.t. 27.05. - 28.05. 2020

Telefon: 796 1549, 5346 1209