Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele

2020-08-27

Koolituse "Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele" eesmärk on omandada teadmised ulukite patoloogia kohta ja looduslike ulukite ja nende liha tootmise ja käsitsemise kohta pärast küttimist, et viia läbi looduslike ulukite esialgne kontroll kohapeal eesmärgiga neid inimtoiduks turustada.    

Hind: 140.00 €
Kestus: 27.08.2020 - 28.08.2020; 14 akadeemilist tundi (14

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Kiirguskaitse veterinaarmeditsiinis

2020-09-03

Kiirgusseaduse määrus nr. 57 § 1. järgi peab kiirgustöötaja läbima kiirguskaitse põhialuseid käsitleva koolituse kuue kuu jooksul alates tööle asumisest. Koolituse eesmärgiks on anda veterinaarmeditsiinis töötavale kiirgustöötajale vajalikud kiirgusohutusalased teadmised. Tegemist on tasulise koolitusega kõigile teemast huvitatutele.    

Hind: 40.00 €
Kestus: 4 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset), 0,25 E

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

2020-09-09

Planeeritud toimumise ajad ja kohad: * Oktoobri II pool Tartus *  Novembri keskel Võrus. Koolitus vastab Põllumajandusministeeriumi määrusele 18.11.2013 nr.67 „Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitlevate teemade ja koolituse kestuse nõuded“.

Hind: 0.00 €
Kestus: 27 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

2020-09-10

Räpina Aianduskool osaleb Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” tegevuse „Pikaajalised programmid” hankes. Kursused viiakse läbi “Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi” raames ning on osalejale tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: kell 9.00 – 19.00; 11 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Infopäev- Veiste poegimisperioodi probleemid

2020-09-30

"Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse valdkonnas" raames toimuv infopäev põllumajandustootjatele. Infopäeva eesmärgiks on pakkuda ülevaadet enim levinud üleminekuperioodi (poegimisperioodi) probleemidest lüpsilehmadel, nende tekkepõhjustest, võimalikest lahendustest ja nende vältimisest. Infopäevale on oodatud kõik teemast huvitatud isikud sh tudengid.  Hinnainfo Infopäev toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames. Tegevus on rahastatud Eesti maaelu arengukava 2014 - 2020 vahenditest. Osalemine on tasuta.  

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset), 0,25

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus

2020-10-06

"Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse valdkonnas" raames toimuv koolitus põllumajandustootjatele. Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, mis võimaldaksid nakkushaigusi ära tunda, korraldada loomade ravi ja luua farmi bioturvalisuse kava. Hinnainfo Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.    

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi, 0,25 EAP

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Excel projektijuhi tööriistana

2020-10-15

 Praktiline koolitus, kus koostatakse projektijuhile vajalikud tööriistad Exceli tabelite näol. Läbi loodavate lahenduste õpitakse selgeks vajalikud Exceli valemid ja rakendused. Koolitusel tekivad tööfailid, mida saab asutuses koheselt kasutusel võtta.

Hind: 276.00 €
Kestus: 1 päev kl 10.-16.00
Koht: Tallinn

Telefon: +37253059517

Bioloogiliste varade arvestus Tallinn

2020-10-22

Koolituse eesmärgiks on bioloogiliste varade arvestuse omandamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega. Koolitust viib läbi koolitaja Merike Lainemäe, tema tugevuseks on põllumajandusettevõtte raamatupidamise väga hea tundmine, pikaajalised kogemused erinevate ettevõtete juhtimisaruandluste väljatöötamisel, hea suhtlemisoskus ja positiivne ellusuhtumine. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.

Telefon: 742 0438, 5565 7804