Koolitused:

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

2019-03-27

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed kasutajad, esmakordsed taimekaitsetunnistuse taotlejad

Hind: 0.00 €
Kestus: 27. - 29. märts (22 ak.t.)

Telefon: 5329 2188

Bioturvalisus farmides ja enimlevinud haigused kodulindudel

2019-03-27

Sihtrühm: Kodulinde kasvatavad väiketootjad, sh. üle 50 aastased maainimesed, kuid ilma linnukasvatusalase hariduseta või aegunud põllumajandusharidusega inimesed, kes soovivad linnukasvatusest tulu teenida. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (30 t) 27. - 29. märts

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises - lihaveised, piimaveised

2019-03-29

Tasuta infopäev. Tegevused toimuvad programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames. Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. Eesmärk Bioturvalisuse tagamine farmis        

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 ak.t. (4 tundi auditoorset), 0,25 EAP

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus

2019-04-05

  Eesmärk Saada ülevaade: - seadusandlusest, mis kohaldub põllumajanduslooma transpordil; - erinevate põllumajandusloomade transpordinõuded; - loomade veokisse ajamisest, transpordivahendite sobivusest; - kuidas tagada loomadele heaolu transpordikestel; - teekonnalehtedest ja nende täitmisest.

Hind: 120.00 €
Kestus: 8 ak.t. (8 tundi auditoorset), 0,25 EAP

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Транспортировка животных сельскохозяйственного назначения, ОБУЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

2019-04-09

Для 10 участников цена 2090 евро.  Eesmärk Saada ülevaade: - seadusandlusest, mis kohaldub põllumajanduslooma transpordil; - erinevate põllumajandusloomade transpordinõuded; - loomade veokisse ajamisest, transpordivahendite sobivusest; - kuidas tagada loomadele heaolu transpordikestel; - teekonnalehtedest ja nende täitmisest.    

Hind: 2090.00 €
Kestus: 8 ak.t. (8 tundi auditoorset), 0,25 EAP

Telefon: +372 7313175

Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine kalakäitlejatele

2019-04-15

Eesmärk Õppida välja töötama ja juurutama kalakäitlemisettevõttes enesekontrollisüsteemi ning seda auditeerima ja ajakohastama.    

Hind: 70.00 €
Kestus: 6 ak.t. (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Sillutiste hooldamine

2019-04-17

Sihtrühm: Erialase hariduseta, ka madala haridustasemega maastikuehituse valdkonnas töötavad inimesed, kes vajavad täiendõpet sillutiste hooldamise osas ja valdkonda siseneda soovivad inimesed oskustööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks. Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal. Räpina Aianduskool osaleb Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” tegevuse „Pikaajalised programmid” hankes. Kursused viiakse läbi “Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi” raames ning on osalejale tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: 17. apr. - 15. mai 2019; 40 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

2019-04-22

Räpina Aianduskool osaleb Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” tegevuse „Pikaajalised programmid” hankes. Kursused viiakse läbi “Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi” raames ning on osalejale tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: kell 9.00 – 17.30; 11 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Vesi ja koristusained - kemikaalide osakaalu vähendamine puhastusteeninduses

2019-04-25

Puhastusteenindajad või puhastusteenindusega tegelevad ettevõtjad.  Eelistatud on erialase tasemehariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+ ja madalama haridustasemega täiskasvanud. Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal. Räpina Aianduskool osaleb Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” tegevuse „Pikaajalised programmid” hankes. Kursused viiakse läbi “Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi” raames ning on osalejale tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: 25. apr - 09. mai 2019; 24 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Metsapuutaimede kasvatus

2019-05-08

Sihtrühm: Metsa ja metsamaad omavad talunikud, väikeettevõtjad ja ettevõtete töötajad, kellel on metsamajandamise tulemusel vajalik metsastada uuendusraie käigus tekkinud langid. Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8. – 9. mai 2019; 24 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Maasikakasvatus algajale

2019-05-09

Ootame koolitusele kõiki huvilisi, kes juba tegelevad või sooviksid hakata tegelema maasikakasvatusega ning kes soovivad saada teadmisi, kuidas hoida oma istandus terve ja saagirohke. Koolituse edukaks läbimiseks peavad osalejal olema algteadmised rohttaimedest.

Hind: 45.00 €
Kestus: 8 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209