Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Veiste sõratervise kool

2020-06-08

"Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse valdkonnas" raames toimuv koolitus põllumajandustootjatele. Koolituse eesmärk on osata hinnata karja sõratervise olukorda ja koostada sõratervishoiualast tegevuskava, omandada esmaseid oskusi veiste ravivärkimisest. Hinnainfo Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames, tegevus on rahastatud Eesti maaelu arengukava 2014 - 2020 vahenditest ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: 08.06- kuni 12.06; 40 akadeemilist tundi (30 tund

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Competence course in laboratory animal science

2020-06-10

Eesti Maaülikooli avatud ülikool korraldab katseloomade kususe „Competence course in laboratory animal science” module for persons carrying out the procedures on animals (a) and killing animals (d), according to Directive 2010/63/EU functions. Õppetöö toimub inglise keeles.  

Hind: 800.00 €
Kestus: 10. - 19. juuni 2020

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Mullaõpetus

2020-06-17

Toimumisaeg täpsustamisel! Koolituse läbinu: Teab enamlevinud mullatüüpe ja valib taimele sobiva mulla. Võtab ja pakib mullaproovi. Määrab mulla lõimise, happesuse ja N P K Tunneb mullaparandusaineid. Valib sobiva mullaparandusaine ja arvutab selle vajaduse. Kasutab info leidmiseks mullastikukaarti.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus

2020-06-30

Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.  Eesmärk Saada ülevaade: - seadusandlusest, mis kohaldub põllumajanduslooma transpordil; - erinevate põllumajandusloomade transpordinõuded; - loomade veokisse ajamisest, transpordivahendite sobivusest; - kuidas tagada loomadele heaolu transpordikestel; - teekonnalehtedest ja nende täitmisest.    

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak.t. (8 tundi auditoorset), 0,25 EAP

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Bioohutus piimaveisekasvatuses

2020-07-07

Eesmärk Omandada teadmised, mis võimaldaksid nakkushaigusi ära tunda. Farmi bioohutuse kava rakendamine.    

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 ak.t. 0,25 EAP

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Euroopa angerjas

2020-07-27

Projekti raames toimub Räpina Aianduskoolis angerja-teemaline ettekanne. Eesti Maaülikooli hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli teadur Priit Bernotas tutvustab angerja bioloogiat, kaitset ning uuringuid  Loeng lükkub edasi! Uue toimumisaja teatame esimesel võimalusel siinsamas!

Hind: 0.00 €
Kestus:

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele

2020-08-27

Koolituse "Sanitaar- ja hügieenikoolitus jahimeestele" eesmärk on omandada teadmised ulukite patoloogia kohta ja looduslike ulukite ja nende liha tootmise ja käsitsemise kohta pärast küttimist, et viia läbi looduslike ulukite esialgne kontroll kohapeal eesmärgiga neid inimtoiduks turustada.    

Hind: 140.00 €
Kestus: 27.08.2020 - 28.08.2020; 14 akadeemilist tundi (14

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Kiirguskaitse veterinaarmeditsiinis

2020-09-03

Kiirgusseaduse määrus nr. 57 § 1. järgi peab kiirgustöötaja läbima kiirguskaitse põhialuseid käsitleva koolituse kuue kuu jooksul alates tööle asumisest. Koolituse eesmärgiks on anda veterinaarmeditsiinis töötavale kiirgustöötajale vajalikud kiirgusohutusalased teadmised. Tegemist on tasulise koolitusega kõigile teemast huvitatutele.    

Hind: 40.00 €
Kestus: 4 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset), 0,25 E

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

2020-09-09

Planeeritud toimumise ajad ja kohad: * Oktoobri II pool Tartus *  Novembri keskel Võrus. Koolitus vastab Põllumajandusministeeriumi määrusele 18.11.2013 nr.67 „Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitlevate teemade ja koolituse kestuse nõuded“.

Hind: 0.00 €
Kestus: 27 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

2020-09-10

Räpina Aianduskool osaleb Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” tegevuse „Pikaajalised programmid” hankes. Kursused viiakse läbi “Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi” raames ning on osalejale tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: kell 9.00 – 19.00; 11 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Infopäev- Veiste poegimisperioodi probleemid

2020-09-30

"Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse valdkonnas" raames toimuv infopäev põllumajandustootjatele. Infopäeva eesmärgiks on pakkuda ülevaadet enim levinud üleminekuperioodi (poegimisperioodi) probleemidest lüpsilehmadel, nende tekkepõhjustest, võimalikest lahendustest ja nende vältimisest. Infopäevale on oodatud kõik teemast huvitatud isikud sh tudengid.  Hinnainfo Infopäev toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames. Tegevus on rahastatud Eesti maaelu arengukava 2014 - 2020 vahenditest. Osalemine on tasuta.  

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset), 0,25

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus

2020-10-06

"Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse valdkonnas" raames toimuv koolitus põllumajandustootjatele. Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, mis võimaldaksid nakkushaigusi ära tunda, korraldada loomade ravi ja luua farmi bioturvalisuse kava. Hinnainfo Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.    

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi, 0,25 EAP

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844