Koolitused:

Koerte massaaž ja füsioteraapia alused

2018-09-27

Sihtrühm: Vastava erihariduseta inimesed kelle igapäevane töö on seotud koerte pidamise, õpetamise ja heaolu tagamisega sh. koerakasvatajad, koertega tegelevad MTÜ-d, loomade varjupaikade töötajad, vabatahtlikud ning inimesed kes soovivad antud valdkonnas tegutseda. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (40 t) 27.-30.sept

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Metsapuutaimede kasvatus

2018-10-11

Sihtrühm: Metsa ja metsamaad omavad talunikud, väikeettevõtjad ja ettevõtete töötajad, kellel on metsamajandamise tulemusel vajalik metsastada uuendusraie käigus tekkinud langid. Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal.

Hind: 0.00 €
Kestus: 11. - 25. oktoober 2018; 20 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Raietöölise 3.taseme kutseeksamiks valmistumine

2018-10-12

Metsanduse ja põllumajanduse valdkonnas, päästeteenistuses, teedehoolduses, trasside ja liinide hoolduses jms töötavad või tööd alustavad inimesed. Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 12.10-15.10.2018; 36 ak.t.

Telefon: 55642968

Kasvuhoone talvekorda

2018-10-14

Kui viimane saak kasvuhoonest korjatud tuleb teha veel hulk toimetusi, et järgmisel hooajal puhtas keskkonnas uuesti alustada. Taimejäätmed tuleb ära koristada ning kasvuhoone klaasid puhastada, et taimed saaksid valgust ja neid ei ohustaks haigustekitajad.

Hind: 26.00 €
Kestus: kell 11-14; 4 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7361 540

Puittaimede talvitumiseks ettevalmistamine

2018-10-17

Sihtrühm: • haljastustöötajad, kellel puudub erialane kutseharidus ja kompetents; • aegunud oskustega 50+ inimesed; • haljastust pakkuvad väikeettevõtjad. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 17. - 19. okt. 2018; 32 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Hobuste massaaž ja füsioteraapia alused

2018-10-18

Sihtrühm: Vastava erihariduseta inimesed, kelle igapäevane töö on seotud hobuste pidamise, õpetamise ja heaolu tagamisega ning inimesed, kes soovivad antud valdkonnas tegutseda. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (40 t) 18.-21.okt

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Lambakasvatuse põhitõed

2018-10-25

Sihtrühm: Täiskasvanud, põhi-või kutsekeskharidusega, sh. üle 50 aastased maainimesed, kuid ilma lambakasvatusalase hariduseta või aegunud põllumajandusharidusega inimesed, kes soovivad hakata kasvatama lambaid. Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 25.okt-9.nov; 54 ak.t.

Telefon: 5329 2188

Raietöölise 3.taseme kutseeksamiks valmistumine

2018-10-26

Metsanduse ja põllumajanduse valdkonnas, päästeteenistuses, teedehoolduses, trasside ja liinide hoolduses jms töötavad või tööd alustavad inimesed. Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.10-29.10.2018; 36 ak.t.

Telefon: 55642968

Viinapuude sügisene lõikus ja katmine

2018-10-27

Kursusele on oodatud kõik kodumaise viinamarja sõbrad. Enne talve viinapuu eest hoolitsemine on hea saagi eelduseks järgmisel suvel/sügisel. Kursus on praktiline õpe aias. Kui kursusel osalejatest on keegi nõus umbes 12 grupikaaslast enda aeda lubama, andke palun registreerimisel teada.

Hind: 31.00 €
Kestus: kell 11-14.45; 5 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7361 540