Koolitused:

Viljapuude lõikamine ja hooldamine

2018-03-23

Sihtrühm: Erialase aiandusliku tasemehariduseta või aegunud oskustega põllumajandus- ja aiandusettevõtjad ning nende töötajad. Aegunud tasemeharidusega 50+ ja madalama haridustasemega inimesed, kes soovivad alustada aianduslikku ettevõtlust. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 23.03.-13.04.2018; 24 tundi
Koht: Võru

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Sõstra- ja vaarikakasvatus

2018-03-23

Sihtrühm: • aegunud erialase tasemeharidusega aednikud (lõpetamisest möödunud vähemalt 10 aastat) 50+ • madalama haridustasemega põllumajanduse ja aianduse valdkonna väikeettevõtjad, kellel puuduvad erialased teadmised aianduses • madalama haridusega alustavad aianduse valdkonna väikeettevõtjad. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 23. märts - 11. mai 2018; 28 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Viljapuude lõikamine ja hooldamine

2018-03-29

Sihtrühm: Erialase aiandusliku tasemehariduseta või aegunud oskustega põllumajandus- ja aiandusettevõtjad ning nende töötajad. Aegunud tasemeharidusega 50+ ja madalama haridustasemega inimesed, kes soovivad alustada aianduslikku ettevõtlust. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 29. märts - 6. aprill ; 24 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Viljapuude lõikamine ja hooldamine

2018-04-04

Sihtrühm: Erialase aiandusliku tasemehariduseta või aegunud oskustega põllumajandus- ja aiandusettevõtjad ning nende töötajad. Aegunud tasemeharidusega 50+ ja madalama haridustasemega inimesed, kes soovivad alustada aianduslikku ettevõtlust. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 04.- 06.04.2018; 24 tundi
Koht: Tartu

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Vaarika- ja maasikakasvatus

2018-04-05

Sihtrühm: Inimesed, kes tegelevad põllumajanduse ja aianduse valdkonnas või kes kavatsevad hakata tegutsema selles valdkonnas. Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 05.04, 12.04, 19.04, 19.07.2018

Telefon: 55642968

Keskkonnakaitse ja loodushoid. Koolitus konsulentidele.

2018-04-10

Koolitus koosneb 6.moodulist ajavahemikus 16.okt 2016 – 1.mai 2019 Moodulid läbitakse järgmiseks ajaks: I moodul (16h) 19.-20.okt. 2016 II moodul (44h) 16.nov. 2016- 22.veebr. 2017; III moodul (9h) 15.märts 2017; IV moodul (18h) 27.sept. ja 11.okt. 2017; Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)

Hind: 0.00 €
Kestus: 10. - 11. aprill 2018 19.okt.2016 - 2019; 100 tund

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Puuvilja- ja marjaaia varakevadine hooldus

2018-04-11

Sihtrühm: • Erialase aiandusliku tasemehariduseta või aegunud oskustega põllumajandus- ja aiandusettevõtjad ning nende töötajad. • Erialase aiandusliku erihariduseta madalama haridustasemega inimesed (eelistus keskhariduseta või 50+ soovijatel).  Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 11. - 13. aprill 2018 ; 24 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Bioturvalisus farmides ja enimlevinud haigused kodulindudel

2018-04-11

Sihtrühm: Kodulinde kasvatavad väiketootjad, sh. üle 50 aastased maainimesed, kuid ilma linnukasvatusalase hariduseta või aegunud põllumajandusharidusega inimesed, kes soovivad linnukasvatusest tulu teenida. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (30 t) 11.-13.aprill

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Maitse- ja ravimtaimede kasvatamine

2018-04-23

Sihtrühm: Inimesed, kes tegelevad põllumajanduse ja aianduse valdkonnas või kes kavatsevad hakata tegutsema selles valdkonnas. Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 23.04, 24.04, 25.04 ja 08.05, 09.05.2018

Telefon: 55642968

Lindude hindamine, näituseksettevalmistamine

2018-05-04

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsanduses tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja.

Hind: 0.00 €
Kestus: 4. ja 11. mai 2018

Telefon: 5329 2188