Koolitused:

Viinapuuliigid ja –sordid. Saagikoristus ja veini tegemine

2019-09-19

Õppepäeva ajakava: 10.00-11.30 Viinapuude liigid ja sordid, vähelevinud kultuurid (südajas aktiniidia ja sidrunväändik), viinamarja sortide degustatsioon. LK 11.30 – 11.45 Paus 11.45 – 12.30 Viinamarjade koristamine ja säilitamine. Istikute valik ja säilitamine –– tund JK 12.30 – 13.15 Õppekäik aianduskooli õppeaeda, tutvumine vähelevinud kultuuride ja viinapuudega. LK 13.15 – 14.00 Lõuna 14.00 – 17:00 Õppekäik Murimäe Veinikeldrisse. Tutvumine istandusega, veinide degusteerimine.

Hind: 75.00 €
Kestus: 10 ak tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses

2019-09-20

Tasuta infopäev. Tegevused toimuvad programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames. Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. Eesmärk Omandada oskus karjas esinevate haiguste registreerimiseks ja andmete lihtsamaks analüüsiks, olla teadlik vasikate haigustest, udarapõletike tõrjest ning ravivõtetest.      

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 ak.t. (4 tundi auditoorset), 0,25 EAP

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses

2019-10-04

Tasuta infopäev. Tegevused toimuvad programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames. Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. Eesmärk Omandada oskus karjas esinevate haiguste registreerimiseks ja andmete lihtsamaks analüüsiks, olla teadlik vasikate haigustest, udarapõletike tõrjest ning ravivõtetest.      

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 ak.t. (4 tundi auditoorset), 0,25 EAP

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Aiandus mitteaianduskonsulendile - alternatiivsed kultuurid

2019-10-10

  Sihtrühm isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistus; või isik, kellele kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud; või isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lg 1 sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega. Sihtrühmale on koolitus tasuta.  

Hind: 0.00 €
Kestus: 10.-11. ja 24.-25. oktoober, 35 ak.t.

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

2019-10-11

Räpina Aianduskool osaleb Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” tegevuse „Pikaajalised programmid” hankes. Kursused viiakse läbi “Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi” raames ning on osalejale tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: kell 9.00 – 19.00; 11 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Raietöölise 3. taseme koolitus, kutseeksamiks ettevalmistamine

2019-10-14

Sihtgrupp: Osaleja peab vastama ühele kriteeriumile alljärgnevast: • Kesk- või tasemehariduseta täiskasvanud isik • metsanduse valdkonnaga tegelevad väikeettevõtja või tema töötaja • inimesed, kellel puudub metsanduse haridus või raietöölise kutse, mis takistab neil töötamast metsa raie- ja hooldustöödel, metsauuenduste rajamisel ja hooldamisel või oma väikeettevõtluses teenuse pakkumist ning kes soovivad valmistuda 3.taseme kutseeksamiks;

Hind: 0.00 €
Kestus: 14.10. - 25.10. 2019; 80 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Bioloogiliste varade arvestus

2019-10-15

Koolituse eesmärgiks on bioloogiliste varade arvestuse omandamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega. Koolitust viib läbi koolitaja Merike Lainemäe, tema tugevuseks on põllumajandusettevõtte raamatupidamise väga hea tundmine, pikaajalised kogemused erinevate ettevõtete juhtimisaruandluste väljatöötamisel, hea suhtlemisoskus ja positiivne ellusuhtumine. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 85.00 €
Kestus: 09.30-14.30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus

2019-10-25

Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.  Sihtrühm Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.  Registreerumise tähtaeg 21.10.2019

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi, , 0,25

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844