Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Sõbraks oma emotsioonidega (7h)

2020-09-28

Praktiline koolitus 7 h (1 päev) Eesmärk: Õppida oma emotsioone mõistma ning ennetama häirivate emotsioonide mõju inimsuhetele. Õppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: NLP treener, meelerahu programmi koolitaja, täiskasvanute koolitaja (kutsetunnistus 7. tase) Tellija sihtgrupp: teenindusasutuse töötajad Õpiväljundid: Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija: – eristab emotsionaalsete reageeringute põhjusi ja tagajärgi; – määratleb emotsioonide `toitmise` ja `paastu` viise; – nimetab oma seisundi juhtimise erinevaid võimalusi ja valib kasutamiseks endale sobivad; – rakendab enesevaatlust oma seisundite teadvustamiseks ja juhtimiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 7 tundi

Telefon: 512 1864

Tugiisiku baaskoolitus koos esmaabi koolitusega

2020-10-01

Sihtrühm:  -Isikud, kes soovivad omandada ja/või täiendada teadmisi ja oskusi tugiisiku alasel baaskoolitusel; -Isikud, kes soovivad tööle asuda erinevates sotsiaal-, haridus- ja hoolekandeasutustes (hooldekodu, haigla, lastekodu, kool, lasteasutus, varjupaik, päevakeskus jne).

Hind: 990.00 €
Kestus: 01.10- 21.12.2020; 140 ak.t.

Telefon: 445 1968; 501 4291

NLP praktiku taseme väljaõppekursus (192h)

2020-10-02

 Õppe eesmärk: Koolituse tulemusel omandab õppija NLP metoodikal põhinevaid praktilisi oskusi eneseteadlikkuse suurendamiseks, enda sisemiste ressursside juhtimiseks ja kasutamiseks ;  teiste inimeste käitumise mõistmiseks ja eesmärgipäraseks mõjutamiseks; üldistus-ja järeldamisvõime ning enesereflektsiooni tõhusamaks kasutamiseks igapäevaelus ja töös.  Kursuse toimumine moodulõppena: Kursus koosneb 8-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus. Koolituse rahaline väärtus osalejale on 1410 EUR + 20% km (282 EUR), kokku 1692 EUR  

Hind: 1410.00 €
Kestus: 02.10- 08.05.2021
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

NLP Koolitaja väljaõppekursus

2020-10-02

Eesti NLP Instituut alustab sügisel 2020 NLP KOOLITAJA väljaõppekursust Pärnus. Kursusel osalemise tingimus on NLP meisterpraktiku rahvusvaheline sertifikaat.

Hind: 2880.00 €
Kestus: 02.10- -15.05.2021
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

Probleemlahenduse koolitus -Kuidas lahendada pretensioone tagades kliendirahulolu?

2020-10-07

Koolitusel saab teada, miks inimesed käituvad probleem- või veaolukorras nii, nagu nad käituvad. Omandame praktilisi teadmisi ja oskusi, kuidas reageerida, et jääda probleemolukorras neutraalseks ja aidata tõhusamalt lahendada kliendi probleeme, isegi kui alguses tundub, et lahendus puudub.   . Hind alates  11. märts 229 € + km.

Hind: 229.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Kliiniline psühholoogia gerontoloogias. Abistamise psühholoogilised aspektid vananemisprotsessis (vene keeles)

2020-10-08

Vanusega muutub iga inimene iseloomu, taju, mõtlemine. Eakatel inimestel võivad tekkida häired emotsionaalne ja tahtlik sfäär, mitmesugused negatiivsed isiksusehäired. Kursuse jooksul osaleja õpib tegema koostööd mitte ainult vanuseastmega inimestega, vaid ka nende ümbruskonnaga . Sihtrühm: hooldekodu töötajad, meditsiinilised töötajad, sotsiaaltöötajad. Koolituse toimub vene keeles. Koolitaja: Tatjana Šalõgina, kliiniline (meditsiiniline) psühholoog. Koolituse lõpus iga osaleja saab tunnistuse.

Hind: 85.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

1. aste. Holistiline treening - pühenda võimas arenguaasta iseendale!

2020-10-08

Treening on üles ehitatud seitsme põhitšakra ümber, aasta jooksul käiakse läbi kogu tšakrasüsteem. Energeetilise tšakraõpetusega koos käsitletakse elulisi, kõiki inimesi puudutavaid psühholoogilisi õppetunde, mis on tšakratega seotud. Samal ajal toimub õppija enda infovälja puhastamine nii terapeutiliste kui energeetiliste tehnikate abil. Lisaks teoreetilisele infole ja grupiaruteludele on kavas palju praktilisi harjutusi, mille eesmärgiks on: inimese energiavälja tundmaõppimine ja blokeeringute kõrvaldamine, ülitajude arendamine, ajurütmide juhtimine ja muutunud teadvuseseisundite kasutamine igapäevases elus.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 moodulit

Telefon: 6372777

NLP praktiku taseme väljaõppekursus (192h)

2020-10-12

 Õppe eesmärk: Koolituse tulemusel omandab õppija NLP metoodikal põhinevaid praktilisi oskusi eneseteadlikkuse suurendamiseks, enda sisemiste ressursside juhtimiseks ja kasutamiseks ;  teiste inimeste käitumise mõistmiseks ja eesmärgipäraseks mõjutamiseks; üldistus-ja järeldamisvõime ning enesereflektsiooni tõhusamaks kasutamiseks igapäevaelus ja töös.  Kursuse toimumine moodulõppena: Kursus koosneb 8-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus. Koolituse rahaline väärtus osalejale on 1410 EUR + 20% km (282 EUR), kokku 1692 EUR  

Hind: 1410.00 €
Kestus: 23 päeva, kokku 192 tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 512 1864

NLP koolitaja taseme väljaõppekursus (192 h+188h)

2020-10-12

Koolituse rahaline väärtus osalejale on 2400 EUR + 20% km (480 eurot), kokku 2880 eurot. Kursus koosneb 8-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus.  Õppe eesmärk: Väljaõppe eesmärgiks on arendada oskusi, mis on vajalikud täiskasvanute koolitajale ja NLP koolitajale õppijakeskseks koolituste kavandamiseks ning läbiviimiseks ja isiklikuks arenguks koolitajana.

Hind: 2400.00 €
Kestus: kokku 380 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

NLP praktik õpetajatele väljaõppekursus (192 h)

2020-10-12

Õppe eesmärk: Omandada õpetaja töös kasutatavaid NLP metoodikal põhinevaid iseenda ja erinevate protsesside juhtimise oskusi; meetodeid enda ja teiste käitumise mõistmiseks ning mõjutamiseks,  oma sisemiste ressursside efektiivseks kasutamiseks ja juhtimiseks; metakognitsiooni ja enesereflektsiooni oskusi

Hind: 0.00 €
Kestus: kokku 192 tundi
Koht: Pärnu

Telefon: 512 1864

NLP meisterpraktiku taseme väljaõppekursus (156 h)

2020-10-12

KURSUSEL OSALEMISE TINGIMUSEKS on NLP praktiku rahvusvahelise sertifikaadi olemasolu. Koolituse rahaline väärtus osalejale on 1661.67 EUR + 20% km (332.33 eurot), kokku 1994 eurot. Kursus koosneb 6-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus.  Õppe eesmärk: Koolituse tulemusel süvendab õppija oma NLP-alast pädevust; arendab  enesereflektsioonivõimet; suurendab eesmärgipärase kommunikatsiooni oskusi; süvendab süsteemse mõtlemise ja metakognitsiooni vilumusi; arendab teadmiste ja oskuste eesmärgipärast edasiandmist ning õpetamisoskusi NLP praktiku teooria ja metoodika tasemel.

Hind: 1661.67 €
Kestus: 17 päeva, kokku 156 tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 512 1864

Enesearengu ja praktilise psühholoogia programmid- Terviklikud suhted (8h)

2020-10-12

Kui teema pakub huvi, võtke ühendust kas selle kodulehe kontaktivormi kaudu või kirjutage nlpinstituut@nlpinstituut.ee . Saatke meile probleemi kirjeldus, mida soovite lahendada ja oodatav tulemus ning paneme kokku just teie vajadustest tuleneva õppekava.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 tundi

Telefon: 512 1864