Koolitused:

Practitioner Diploma in Executive Coaching infotund

2019-01-21

Märtsis 2019 alustab EBSis Practitioner Diploma in Executive Coachingprogrammi  8. lend. Kutsume Teid osalema programmi infotunnis 21. jaanuaril 2019 kell 15-16:30 EBSis, Lauteri 3. Infotunnis annavad programmist ülevaate programmist ülevaate Executive coach´id Riina Varts ning Peep Aaviksoo.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1,5 tundi

Telefon: +372 665 1323

Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja ja tööandja poolt seoses kohustuste rikkumisega

2019-01-21

Eesmärk: selgitada töölepingu erakorralise ülesütlemise aluseid ja vorminõudeid, tuua näiteid töösuhte poolte vahelistest erimeelsustest, mis sageli töölepingu ülesütlemiseni viivad, tutvustada kohtupraktikat töölepingu ülesütlemisest tekkinud vaidluste lahendamisel, anda soovitusi vaidluste asemel kompromisskokkulepete sõlmimiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00

Telefon: 744 9600; 556 63492

Организация работы персонала и кадровый учет

2019-01-21

Прошедшие обучение по данному курсу, имеют представление об организации кадровой работы на предприятии, имеют навыки оформления трудовых договоров и других документов кадрового учета, имеют знания необходимые для организации обучения персонала и выполнения требований к гигиене и безопасности труда. Kell 18.00-21.15 esmaspäv, kolmapäev.

Hind: 350.00 €
Kestus: 21/01-14/03/19; 44 акад. час

Telefon: 3726729777, +37253957408

Puhkuse arvestamise sagedamad vead ja probleemid

2019-01-22

Töö puhkuseavaldustega ja puhkusetasude arvestamine on personalitöötajatele ning finantsistidele igapäevane ja tihti automaatseks muutunud tegevus ning vahel võib sellega kaasneda sisseharjunud vigasid ning valearusaamu. Hinnale lisandub km.

Hind: 179.00 €
Kestus: kell 10.00–13.15; 4 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 + 372 670 66 06

Alustab Liidri arenguprogramm

2019-01-24

Arvamusliidrite meelest on enamik liidri pädevusi õpitavad ja omandatavad. Liidri arenguprogrammi eesmärk on kujundada õppijates liidri hoiakuid ja arendada liidrile vajalikke kompetentse ning oskusi. Koolitus arendab juhi eneseteadlikkust ja kriitikameelt ning muudab osalejat seeläbi paremaks juhiks.

Hind: 3168.00 €
Kestus: 5 kuud (igal kuul üks 2-päevane moodul)

Telefon: +372 665 1323

Tööõigus ja andmekaitse õppeasutustes

2019-01-24

 Õppeasutuste juhid ja personalitöötajad. I osa. Andmekaitse õppeasutustes. Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR). Kuidas rakendada. II osa. Tööõiguse praktika õppeasutustes. Tööaeg. Puhkeaeg.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-15.15; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 615 0367, 518 4574

Tööõigus ja andmekaitse õppeasutustes

2019-01-24

 Õppeasutuste juhid ja personalitöötajad. I osa. Andmekaitse õppeasutustes. Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR). Kuidas rakendada. II osa. Tööõiguse praktika õppeasutustes. Tööaeg. Puhkeaeg.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-15.15; 6 ak.t.

Telefon: 615 0367, 518 4574

Организация работы персонала и кадровый учет

2019-01-24

Прошедшие обучение по данному курсу, имеют представление об организации кадровой работы на предприятии, имеют навыки оформления трудовых договоров и других документов кадрового учета, имеют знания необходимые для организации обучения персонала и выполнения требований к гигиене и безопасности труда. Kell 9.30-12.45 teisipäev, neljapäev.

Hind: 350.00 €
Kestus: 24/01-14/03/19; 44 акад. час

Telefon: 3726729777, +37253957408

Erivajadustega töötaja tööturul

2019-01-25

Koolituse tulemusel suureneb tööandajatel valmisolek võtta tööle erivajadustega töötajaid ning arvestada nende seisundit töö sooritamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 114.00 €
Kestus: 9.30-16.30; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid

2019-01-26

Koolitus on mõeldud: majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed, 55–64-aastased töövõimetuspensionärid; vähemalt 45-aastased hõivatud; madala haridustasemega väikelastevanemad; üldkeskharidusega elanikud; kõrgharidusega lihttöölised.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.01-18.02.2019, 48 ak.t.

Telefon: 7361 540

Kaug- ja virtuaaltöö - kuidas teha koostööd ja juhtida inimesi, kui nad asuvad minust eemal?

2019-01-29

Koolituse käigus vaatame üle paindlike töövormide ja IT arenguga  toimunud muudatused organisatsioonides. Omandame teadmised, millised on tüüpprobleemid seoses virtuaal- ja kaugtööga ning praktilised oskused, kuidas nendega toime tulla.  Hind 15. jaanuar 229 € + km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-16:15; 6 ak.t.

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Personalispetsialist, tase 5

2019-01-29

Sihtgrupp:   Juhiabid, personalitöötajad ja teised spetsialistid, kes täidavad personalitöötaja tööülesandeid. Eesmärk:     Anda teadmisi personalitöötaja põhitööst, personalitöö korraldamisest ning juhtimisest

Hind: 990.00 €
Kestus: 29 JAAN - 29 MÄRT

Telefon: +372 605 1801