Koolitused:

Esitluste koostamine PowerPointiga (Tartus)

2019-05-24

Koolitus on mõeldud kõigile PowerPointi kasutajatele, kelle tööks on erinevate esitluste koostamine ja esitlemine ning kes soovivad oma esitluse koostamise oskusi paremaks muuta. Koolitus sobib ka neile, kel puudub varasem töökogemus esitlusprogrammidega.

Hind: 65.00 €
Kestus: kell 10.00 – 14.00;

Telefon: 7 428 000

Personalitöö väljaõppe intensiivkursus

2019-05-24

Koolituse eesmärk: Anda ülevaade personalijuhtimise põhifunktsioonidest ja tuua näiteid praktilistest lahendustest personalitöös (osalejad saavad ka personalitöö dokumentide näidised).  Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 240.00 €
Kestus: 24.05.19-05.06.19; 16 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Ettevõtluse baaskoolitus äriplaani koostamise ning raamatupidamise ja personalitöö väljaõppega

2019-05-27

Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet (valminud on äriplaan), sh on  omandatud baasteadmised personalitööst ning oskused korraldamaks mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist.

Hind: 1729.00 €
Kestus: 27.05-08.07.2019; 208 ak.t.

Telefon: +372 5554 9062

Raamatupidamiskursus koos personalitöö õppega

2019-05-27

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B 2.1 ja B 2.2, B 2.3 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele. Koolituse lõppedes on võimalik minna taotlema kutsetunnistusi Raamatupidaja, tase 5 ning Personalispetsialist, tase 5. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1220.00 €
Kestus: 27.05.2019-05.09.2019; 200 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamise ABC alustavale ettevõtjale personalitöö väljaõppega

2019-05-27

Koolituse käigus omandatakse kõik teadmised ja oskused raamatupidamisest, et alustav ettevõtja saaks hoida kulusid kokku raamatupidamisbüroo pealt. Samuti omandatakse kõik vajalikud teadmised personalitöö telgitagustest.

Hind: 939.00 €
Kestus: 27.05.- 17.06.2019; 124 ak.t.

Telefon: +372 5554 9062

Sekretär-juhiabi kursus

2019-05-27

Oma ametis hinnatud sekretär on kursis majanduse, ettevõtlus ja personalitöö alustega, tunneb etiketti, tööseadusandlust, valdab kaasaegset kirjakeelt, oskab korraldada koosolekuid, teab arhiivinduse ja dokumendihalduse põhitõdesid ning muidugi oskab kasutada vajalikke arvutiprogramme. Hinnale lisandub km.

Hind: 1375.00 €
Kestus: 27.05.2019-23.08.2019; 194 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega

2019-05-27

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 või personalispetsialist, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised. Hinnale lisandub km.

Hind: 1547.00 €
Kestus: 27.05.2019-27.09.2019; 234 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Personalitöö

2019-05-27

Personalitöö koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest põhiteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni.  Hinnale lisandub km.

Hind: 385.00 €
Kestus: 27.05.2019-14.06.2019; 40 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Veebiseminar - Summeeritud tööaeg

2019-05-28

Töötamine graafiku alusel on teema, mis sageli küsimusi tekitab nii tööandjale kui ka töötajale. Seda eriti pühade-eelsel ja -aegsel perioodil, kui normtunnid täis ning arvestada tuleb ületunde. Kuidas vormistada töögraafiku muudatusi? Kuidas toimub ettetulevate haiguspäevade järeletegemine? Küsimusi tekitab üle- ja ka alatundide tasustamine, ka hüvitamine ning veel palju muudki. Hinnale lisandub km.

Hind: 79.00 €
Kestus: kell 11.00–12.30; 2 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2019-05-28

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 28.05.19-30.05.19; 16 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Communication psychology

2019-05-29

Õppes antakse ülevaade psühholoogia ainest ja põhimõistetest. Keskendutakse suhtlemisalaste teadmiste ja oskuste täiendamisele praktiliste ülesannete täitmise ja analüüsimise kaudu. Osalejad saavad tagasisidet oma käitumise tulemuslikkuse kohta ning võimaluse arendada endas uusi käitumisviise. Registration is open until May 28, 2019.

Hind: 300.00 €
Kestus: May 29, 2019 - June 12, 2019; 36 acad. hours

Telefon: +372 610 1916