Koolitused:

Personalispetsialist E-kursus

2018-08-01

Personalispetsialisti e-kursus annab Sulle vajalikud teadmised personalitööst ning õppekava lähtub personalispetsialisti tase V kutsestandardist. 

Hind: 550.00 €
Kestus: 55 ak.t. 01.08.2018 - 17.08.2018
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus

2018-08-08

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal. Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus nr 71 (21.12.2015)

Hind: 400.00 €
Kestus: 08.08.2018-31.08.2018 ; 40 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Sekretär-personalitöötaja

2018-08-13

Koolituse eesmärk: anda teadmisi sekretäri- ja personalitöö üldistest põhimõtetest ja tutvustada praktilisi lahendusi edukaks tööks sekretär-personalitöötajana Sihtrühm: sekretärid, juhiabid ja kõik teised töötajad, kelle ülesandeks on kontori asjaajamise sujuv korraldamine. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 650.00 €
Kestus: 13. - 31.08.2018 ; 64 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Töölepingu seadusest, juurdunud praktikatest ja komistuskividest selle kohaldamisel

2018-08-14

Eesmärk: On juhtida tähelepanu töölepingu seaduse regulatsioonidele, millede eiramisega kaasneb kõige rohkem töövaidlusi. Eluliste näidete varal selgitada, kuidas võimalikest vigadest juba dokumentide korrektsel vormistamisel hoiduda - mida kindlasti kirja panna, kuidas mõistlikkuse ja hea usu põhimõtteid järgida. Samuti tutvustatakse mõningaid jõustunud ringkonna- ja Riigikohtu lahendeid. Hinnale lisandub km.

Hind: 129.00 €
Kestus: 11:00-16:30

Telefon: 744 9600; 556 63492

Personalispetsialist

2018-08-15

Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased personalitöö valdkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele.

Hind: 550.00 €
Kestus: 15.08.- 14.09.2018; 56 ak/h

Telefon: 58 43 9917

Курсы Организация работы персонала

2018-08-16

обучение проходит 3 раза в неделю: понедельник, среда, пятница Результаты обучения Прошедший обучение на курсах Администратора гостиницы имеет следующие знания и навыки: -активно и дружелюбно общается с клиентами - представляет и продает услуги гостиницы - 

Hind: 350.00 €
Kestus: 16/08/18-27/09/18; 44 акад. час

Telefon: +3726729777, +37253957408

Esitluste koostamine PowerPointiga (Tartus)

2018-08-22

Koolitus on mõeldud kõigile PowerPointi kasutajatele, kelle tööks on erinevate esitluste koostamine ja esitlemine ning kes soovivad oma esitluse koostamise oskusi paremaks muuta. Koolitus sobib ka neile, kel puudub varasem töökogemus esitlusprogrammidega.

Hind: 65.00 €
Kestus: 24. august

Telefon: 7 428 000

Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega

2018-08-22

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 või personalispetsialist, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised. Hinnale lisandub km.

Hind: 1547.00 €
Kestus: 22.08.2018-29.11.2018; 234 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega

2018-08-22

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 1747.00 €
Kestus: 22.08.2018-14.12.2018; 274 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus

2018-08-22

Oma ametis hinnatud sekretär on kursis majanduse, ettevõtlus ja personalitöö alustega, tunneb etiketti, tööseadusandlust, valdab kaasaegset kirjakeelt, oskab korraldada koosolekuid, teab arhiivinduse ja dokumendihalduse põhitõdesid ning muidugi oskab kasutada vajalikke arvutiprogramme. Hinnale lisandub km.

Hind: 1375.00 €
Kestus: 22.08.2018-29.11.2018; 194 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690