Koolitused:

Kootsingu (coaching´u) põhioskuste 2-päevane programm

2018-01-09

Kootsingu põhioskuste 2-päevase programmi (Coaching Skills Certificate) eesmärgiks on saada teada mis on coaching ja arendada praktilisi coaching'u-oskusi, mida saab kasutada igapäevases juhtimises.Õppetöö viiakse läbi eesti keeles.Programmi edukalt läbinule omistatakse AoEC sertifikaat. 

Hind: 871.20 €
Kestus: 2 päeva (12.-13. detsember 2017)

Telefon: +372 665 1323

Raamatupidamine algajatele koos personalitöö õppega- Personalitöö koos raamatupidamise algõppega

2018-01-09

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite:Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 ja B2.2 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele (annab võimaluse Personalispetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks). Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 768.00 €
Kestus: 09.01.2018-28.03.2018; 120 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos personalitöö õppega

2018-01-09

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B 2.1 ja B 2.2, B 2.3 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele. Koolituse lõppedes on võimalik minna taotlema kutsetunnistusi Raamatupidaja, tase 5 ning Personalispetsialist, tase 5. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1169.00 €
Kestus: 09.01.2018-28.03.2018; 200 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega

2018-01-09

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 1747.00 €
Kestus: 09.01.2018-28.05.2018; 274 ak.t.

Telefon: 733 3690

Personalispetsialist

2018-01-10

Kursuse eesmärgiks on anda personalitöötajale vajalikud teadmised ja oskused ning saavutada Personalispetsialist kutsestandardi tase 5 järgmised kompetentsid: B.2.1., B.2.2., B.2.3., B.2.4., B.2.6., B.2.9 .  Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased personalitöö valdkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele.

Hind: 350.00 €
Kestus: 10.jaanuar - 24.jaanuar; 52 ak/h

Telefon: 58 43 9917

Alustab Liidri arenguprogramm

2018-01-11

Liidri arenguprogrammi eesmärk on kujundada õppijates liidri hoiakuid ja arendada liidrile vajalikke kompetentse ning oskusi. Koolitus arendab juhi eneseteadlikkust ja kriitikameelt ning muudab seeläbi ka paremaks juhiks!

Hind: 2293.20 €
Kestus: 5 kuud (igal kuul üks 2-päevane moodul)

Telefon: +372 665 1323

12.01.18 algav juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

2018-01-12

Toimub registreerimine 12.01.18 algavatele juhtimisarvestuse kursustele Tallinnas. Täiendkoolituse eesmärk: anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest.

Hind: 275.00 €
Kestus: 40 tundi

Telefon: 53 045 566

PARE personalitöö baaskoolitus 2018

2018-01-18

Personalitöö baaskoolituselt saad teoreetilised teadmised ja praktilised oskused edukaks personalitööks!Koolitusele on oodatud:personalitöö valdkonda sisenejadvähese kogemusega personalitöötajad ja -spetsialistid nii avalikust-ja erasektoristpersonalitööd tegevad teiste ametikohtade esindajad (sekretärid, juhiabid, büroojuhid jne).

Hind: 1728.00 €
Kestus: 96 akadeemilist tundi

Telefon: 5855 1212

EVS-ISO 15489-1

2018-01-18

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kaasaegse dokumendihalduse mõistetest ja põhimõtetest EVS-ISO 15489-1:2017 põhjal ning tutvustada teisi Eesti standardeid, mis aitavad kaasa EVS-ISO 15489-1:2017 mõistmisele ja rakendamisele.

Hind: 80.00 €
Kestus: 13.00 - 16.00

Telefon: 6055053

Arenguvestlus kui koostöövestlus

2018-01-18

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda õppijale vajalikud teadmised ja oskused arenguvestluse/koostöövestluse protsessi kavandamiseks ja tulemuslikuks läbiviimiseks. Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on juhid ning hetkel töötavad ja ka tulevased personalitöö valdkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada.

Hind: 115.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Erivajadustega töötaja tööturul

2018-01-18

Koolituse tulemusel suureneb tööandajatel valmisolek võtta tööle erivajadustega töötajaid ning arvestada nende seisundit töö sooritamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 114.00 €
Kestus: 9:30 - 16:30; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690