Koolitused:

Suhetekeskne müük. Kuidas suurendada oma müügitulemusi. Praktiline koolitus

2018-03-23

Koolitus on mõeldud müügi- ja turundusjuhtidele, müügispetsialistidele, kliendihalduritele jt huvilistele, kes soovivad müüke suurendada, kliendisuhteid luua ning klientidega suheldes leida parimaid lahendusi müügieesmärkide saavutamiseks. Kuni 19. märtsini 2018 kehtib soodushind 156 eurot + km! Alates 20.03.2018 tavahind 189 eurot + km.

Hind: 156.00 €
Kestus: 10:00 − 16:00

Telefon: +372 56 933 318

Praktiline ja põhjalik arvuti baaskoolitus Office baasil (Tartus)

2018-03-26

Põhjalik ja praktiline koolitus neile, kes küll kasutavad arvutit vähesel määral igapäevasel suhtlemisel, aga pole eriti kasutanud kontoritöötarkvara. Koolitus sobib neile, kes soovivad praktikas kõike läbi proovida ja vajavad aega harjutamiseks ja kordamiseks.

Hind: 630.00 €
Kestus: 84 akad. tundi

Telefon: 7428000

Tööõigus praktikas 2018 ja uued kohtulahendid

2018-03-26

Sellel põhjalikul koolitusel räägitakse lahti seaduse ja selle rakendamise valupunktid, antakse näpunäiteid töölepingu sõlmimise, muudatuste tegemise ja ülesütlemise kohta. Palju näiteid ka värskeimast töövaidluskomisjonide ja kohtupraktikast.

Hind: 109.00 €
Kestus: Kell 10:00-16:00

Telefon: 620 7676

Arenguvestlus kui koostöövestlus

2018-03-26

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda õppijale vajalikud teadmised ja oskused arenguvestluse/koostöövestluse protsessi kavandamiseks ja tulemuslikuks läbiviimiseks. Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on juhid ning hetkel töötavad ja ka tulevased personalitöö valdkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada.

Hind: 115.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2018-03-27

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 27 ja 28. märts ; 16 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus

2018-03-27

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal. Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus nr 71 (21.12.2015)

Hind: 400.00 €
Kestus: 27.03.18 - 24.04.18; 40 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Töörahulolu-uuringu oskuslik planeerimine, läbiviimine ja analüüs

2018-03-27

Rahulolevad töötajad on lojaalsemad, motiveeritumad ning oma töös tulemuslikumad, mis mõjutab otseselt organisatsiooni edukust. Olemasolevate töötajate hoidmiseks ja uute tulemuslikuks värbamiseks, on vaja teada, mis motiveerib inimesi organisatsioonis töötama ning millistele arengukohtadele tuleb veel tähelepanu pöörata.

Hind: 179.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30

Telefon: 648 7000; 58 417 448

RÄÄGIME PUHKUSTEST! Koolitused.ee märgusõnaga soodustus - 30%

2018-03-28

Märtsikuu on õige aeg, et korrata üle kõik oluline, mis on seotud puhkuste arvestamise ja puhkusetasude arvutamisega. Selgitame lahti praktikas kõige enam probleeme tekitanud valukohtad ning toome näiteid kohtu- ja töövaidluskomisjonide otsustest. Hinnale lisandub km.

Hind: 159.00 €
Kestus: 10.00 - 14.00; 5 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: +372 677 5090/+372 5192 5090

Ajajuhtimiskoolitus - Tööaja efektiivse kasutamise valem

2018-03-29

1-päevane ajajuhtimiskoolitus, mille jooksul käsitletakse efektiivse ajakasutuse komponente – millega peab arvestama, kuidas end juhtida nii, et tööpäeva jooksul jõukas kõik planeeritu ellu viia?

Hind: 159.00 €
Kestus: 10:00 – 17:00

Telefon: 646 13 80

Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid vene keeles

2018-04-02

Участие в бесплатных курсах является превосходной возможностью для саморазвития, в процессе которого можно по новому увидеть пути достижения своих целей, появляется возможность внести изменения в свою жизнь.

Hind: 0.00 €
Kestus: 2-26.04.2018; 48 ak.t.

Telefon: 7361 540

Personalispetsialist pädevuskursus

2018-04-02

Sihtrühm: Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad omandada kaasaegseid teadmisi ja oskusi personalijuhtimise valdkonnas.

Hind: 1350.00 €
Kestus: 02.04.2018 - 27.04.2018; 90 ak.t.

Telefon: 55 40 677