Koolitused:

Meeskonna efektiivne juhtimine. Kolmepäevane praktiline koolitus

2018-09-27

Koolituse eesmärk on tuletada meelde juhtimise põhioskused ning läbi arutluste, (grupi)tööde ja praktiliste tegevuste leida uusi võimalusi ja lahendusi juhi töös ette tulevatele erinevatele olukordadele. Kuni 14.09.2018 kehtib osaleja soodushind 369 eurot +km. Alates 15.09.2018 tavahind 458 eurot + km. 

Hind: 369.00 €
Kestus: 27. septembril, 4. ja 11. oktoobril 2018

Telefon: +372 56 933 318

Töölepingu seadusest, juurdunud praktikatest ja komistuskividest selle kohaldamisel

2018-09-27

Eesmärk: On juhtida tähelepanu töölepingu seaduse regulatsioonidele, millede eiramisega kaasneb kõige rohkem töövaidlusi. Eluliste näidete varal selgitada, kuidas võimalikest vigadest juba dokumentide korrektsel vormistamisel hoiduda - mida kindlasti kirja panna, kuidas mõistlikkuse ja hea usu põhimõtteid järgida. Samuti tutvustatakse mõningaid jõustunud ringkonna- ja Riigikohtu lahendeid. Hinnale lisandub km.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10:00 - 15:30

Telefon: 744 9600; 556 63492

28.09.18 algav juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

2018-09-28

Toimub registreerimine 28.09.18 algavale juhtimisarvestuse kursusele Tallinnas. Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest.

Hind: 275.00 €
Kestus: 40 tundi

Telefon: 53 045 566

28.09.18 koolitus haldusõigus. Õiguspär

2018-09-28

Toimub kuni 14.09.18 soodusregistreerimine (129 eurot + km, tavahind on 149 eurot + km) 28.09.18 toimuvale koolitusele- haldusakt. Õiguspärane haldustoiming.

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi

Telefon: 53 045 566

28.09.18 Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele)

2018-09-28

 Toimub soodusregistreerimine (129 eurot + km) 28.09 toimuvale koolitusele finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele). Eesmärgiks on tutvustada finantsanalüüsis kasutatavaid suhtarve, mida rakendatakse ettevõtte finantstervise hindamisel ja sihtväärtustena eelarve protsessis. 

Hind: 129.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi

Telefon: 5304 5566

Positiivne teenindamine. Praktiline koolitus teenindus- müügi- ja ostuspetsialistidele

2018-09-28

Koolitus eesmärk: mitte lihtsalt “harida” osalejaid, vaid esile kutsuda nähtavaid positiivseid muutusi inimeste hoiakutes, suhtlemisel klientidega ja töö tulemustes. Koolitusel saad juurde praktilisi oskusi, kuidas hakkama saada sh “raskemate” klientidega. Kuni 10. septembrini 2018 kehtib soodushind 136 eurot + km! Alates 11.09.2018 hind 174 eurot + km.

Hind: 136.00 €
Kestus: Kell 10:00 − 15:30

Telefon: +372 56 933 318

Personalispetsialist pädevuskursus

2018-10-01

Sihtrühm: Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad omandada kaasaegseid teadmisi ja oskusi personalijuhtimise valdkonnas.

Hind: 1760.00 €
Kestus: 01.10.2018 - 24.10.2018; 90 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55 40 677

Sekretär-juhiabi ABC kursus koos personalitööga

2018-10-02

Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri, assistendi või personalispetsialistina. Oodatud on ka need huvilised, kes on varasemalt omandanud algteadmisi bürootööst, et oma teadmisi täiendada või omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest ning personalitööst Hinnale lisandub km.

Hind: 996.00 €
Kestus: 02.10.2018-30.11.2018; 128 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi ABC kursus koos tööõigusega

2018-10-02

Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri, assistendi või personalispetsialistina. Oodatud on ka need huvilised, kes on varasemalt omandanud algteadmisi bürootööst, et oma teadmisi täiendada või omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest ning tööõigusest. Hinnale lisandub km.

Hind: 895.00 €
Kestus: 02.10.2018-30.11.2018; 100 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Personalitöö intensiivkursus - 2 päevane väljaõpe

2018-10-03

Koolitus on mõeldud inimestele, kes tegelevad ettevõttes personalitööga oma põhitöö kõrvalt või on sellega alles alustanud ning vajavad ülevaadet ja täiendavaid teadmisi personalitööga seonduvast. Kahepäevane koolitus aitab luua tervikpildi personalijuhtimise olemusest ja selle olulisematest valdkondadest.

Hind: 145.00 €
Kestus: 6.-7.juuni 2018.a.

Telefon: 6556778, 5279999

Praktikult praktikule. Millal ja kuidas rakendada värbamiseks sourcing'ut?

2018-10-03

Koolitusel saame põhjaliku ülevaate nii sourcingu meetoditest ja kanalitest kui ka võimaluse aktiivset värbamismeetodit läbi harjutuste, näidete ja nõuannete praktiseerida. Lisaks kuuleme koolitajalt ka valdkonna ühe tunnustatuima ürituse, Sourcing Summit Europe, värskeid muljeid ja kõige uuemaid praktikanäiteid. Hind alates 19. septembrist 169 eurot + 20% km osaleja kohta.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00–13.15

Telefon: 648 7000; 58 417 448