Koolitused:

Korrektne tekstidokument Wordi abiga (Tartus)

2017-10-23

Tekstitöötlusprogrammi näiline lihtsus võib jätta petliku mulje, justnagu oleks kõik Word‘i võimalused juba kasutusele võetud. Kursusel käsitletakse Word’i laiendatud võimalusi ja pärast kursuse läbimist saate te oma töö ära teha palju kiiremini ning efektiivsemalt.

Hind: 110.00 €
Kestus: 23, 25, okt

Telefon: 7428000

Efektiivne arvutikasutus bürootöötajatele (Tartus)

2017-10-23

Office kursus läbinu suudab oskuslikult kasutada tekstitöötluse ja tabelarvutuse võimalusi, koostada esitlusi ja ettekandeid, kasutada Outlooki oma meilide, ajakavade, tööülesannete ja kontaktide haldamiseks, ning organiseerida ja hallata dokumente.

Hind: 280.00 €
Kestus: 23. okt. - 02. nov (E, K, N)

Telefon: 7428000

Personaliarvestus ja personalitöö dokumendid

2017-10-23

Põhjalik ja nõuetele vastav dokumendihaldus aitab ennetada ja maandada töösuhetega kaasnevaid probleeme. Korrektsed dokumendid ei ole üksnes seadusega ette kirjutatud kohustus vaid pigem aitavad need tööandjal ja töötajal konkreetsemalt kokku leppida õigused ja kohustused, mis tagavad ladusa töökorralduse.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-17.00

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Personalitöö praktikum

2017-10-23

Koolituse eesmärk: Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on rakendada teoreetilised teadmised praktikasse, saavutades Personalispetsialist kutsestandardi tase 5 järgmised kompetentsid: B.2.1., B.2.2., B.2.4., B.2.6., B.2.9 .

Hind: 311.65 €
Kestus: 23. - 25. oktoober

Telefon: 58 43 9917

Personalitöö

2017-10-23

Sihtgrupp: koolitus on suunatud personalitöötajatele, sekretäridele, juhiabidele ja teistele, kes puutuvad kokku personali planeerimise ning värbamisega, juhendavad uusi töötajaid ja on muul moel kaasatud hästi toimiva meeskonna loomisel.

Hind: 240.00 €
Kestus: 23.10-02.11.2017

Telefon: 5611 1717

Формирующее оценивание (Kujundav hindamine)

2017-10-23

Цели курса: Поддержать и придать учителям уверенности при внедрении/ использовании формирующего оценивания и формировании мотивирующей учебной среды на своих уроках. Дать учителям возможность апробировать и проанализировать разные методы для дальнейшего использования на практике. Hinnale lisandub km.

Hind: 103.00 €
Kestus: 10:00 - 15:30; 6 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Формирующее оценивание (Kujundav hindamine)

2017-10-24

Цели курса: Поддержать и придать учителям уверенности при внедрении/ использовании формирующего оценивания и формировании мотивирующей учебной среды на своих уроках. Дать учителям возможность апробировать и проанализировать разные методы для дальнейшего использования на практике. Hinnale lisandub km.

Hind: 103.00 €
Kestus: 10:00 - 15:30; 6 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Personalitöö

2017-10-25

Koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest baasteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5). Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 368.00 €
Kestus: 25.10.2017-22.11.2017; 40 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Töölepingu elukaar haridusasutustes

2017-10-25

Koolituse eesmärk on anda tasakaalustatult, nii haridusasutuse juhtkonnale kui ka töötajatele, edasi teadmised nende õigustest ja kohustustest töölepingu seaduse täitmisel, arvestades haridustöötajatele kehtestatud spetsiifikat. Hinnale lisandub km.

Hind: 149.00 €
Kestus: kell 10.00 - 13.15

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Kaasaegne arenguvestlus – lojaalsuse ja pühendumise töövahend

2017-10-25

Kuidas tegelikult tulemusi mõõta ja hinnata? Millised on X, Y ja Z generatsiooni vajadused arenguvestlusel? Mida töötajad vestluselt ootavad? Millest lähtuda arenguvestluste planeerimisel ja läbiviimisel? Kuidas rääkida keerulistel teemadel ja kuidas töötajaid motiveerida?

Hind: 209.00 €
Kestus: kell 10.00–17.15

Telefon: 58 417 448

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2017-10-25

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 25 ja 26. oktoober

Telefon: 58 43 9917

Personalispetsialist

2017-10-26

Kursuse eesmärgiks on anda personalitöötajale vajalikud teadmised ja oskused ning saavutada Personalispetsialist kutsestandardi tase 5 järgmised kompetentsid: B.2.1., B.2.2., B.2.3., B.2.4., B.2.6., B.2.9 .  Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased personalitöö valdkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele.

Hind: 350.00 €
Kestus: 26.oktoober-14.november 52 ak/h
Koht: Endla 4

Telefon: 58 43 9917