Koolitused:

Treeneri võimalus ja oskus lapse või noore seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks

2018-11-14

Eesmärk saada teada, kuidas laste ja noorsportlaste seksuaalse väärkohtlemise juhtumeid ennetada, ära tunda ning asjatundlikult reageerida, väärkohtlemise riski- ja kaitsetegurid noorsportlaste, treenerite, klubide jms seoses.  Registreerimise tähtaeg 12.11.2018

Hind: 0.00 €
Kestus: 14.11.2018 - 04.04.2019

Telefon: 6391751

Juhendamine kui dialoog

2018-11-14

Eesmärk Mõtestada enda tegevusi praktika juhendajana ning osata juhendamisoskuste teadliku kasutamise kaudu toetada üliõpilase õppimist ja professionaalset arengut. Registreerimise tähtaeg 07.11.2018. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 619 9859

Kuidas arendada ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamiseks vajalikke enesejuhtimise oskusi majandus- ja ettevõtlusõppes?

2018-11-15

Eesmärk Toetada üldhariduskoolide ettevõtlus-ja majandusõpetajaid ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse komponentide mõistmisel, hindamisel ning nende arendamisel tundide raames. Sh. kasutada abivahendina ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevusi kirjeldavat abimaterjali.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 6199516

Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

2018-11-15

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas. Kursusel käsitletakse kahte struktureeritud sekkumist: Oskuste ja Vastutuse õpet. Kursuse eesmärgiks on anda hoolivale täiskasvanule praktilised töövahendid laste/noorukite käitumisprobleemidega toime tulemiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 150.00 €
Kestus: 10.00-17.00
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

EXCELi baaskoolitus (Tartus)

2018-11-19

Exceli baaskoolitus sobib nii päris algajatele Exceli kasutajatele, kui ka neile, kellel on vähene kogemus ja kes soovivad hakata Excelit põhjalikumalt kasutama. Paljud meist töötavad küll Exceliga, kuid kasutavad vaid väga väheseid võimalusi oma töös.  

Hind: 240.00 €
Kestus: 20. nov -5. dets ( 20 akt)

Telefon: 7 428 000

Liikumisõpetus koolieelses eas

2018-11-19

Koolieelses eas on lapse üldfüüsiline, sotsiaalne, emotsionaalne ja vaimne areng vähemal või rohkemal määral seotud liikumistegevustega. Mida mitmekesisem ja rikkalikum on lapse liigutuskogemus koolieelses eas, seda täiuslikumaks kujuneb kehaline tunnetuslik tase ning seeläbi kujunevad lapse enesehinnang ja eduelamus. Hinnale lisandub km.

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Liikumisõpetus koolieelses eas

2018-11-19

Koolieelses eas on lapse üldfüüsiline, sotsiaalne, emotsionaalne ja vaimne areng vähemal või rohkemal määral seotud liikumistegevustega. Mida mitmekesisem ja rikkalikum on lapse liigutuskogemus koolieelses eas, seda täiuslikumaks kujuneb kehaline tunnetuslik tase ning seeläbi kujunevad lapse enesehinnang ja eduelamus. Hinnale lisandub km.

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 2. ja 3. taseme kutseõppe õppekavades

2018-11-20

Eesmärk Omandada vajalikke teadmisi ja oskusi ettevõtlusõppe baasmooduli metoodiliseks rakendamiseks õppetöös. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak/h

Telefon: 6199516

Exceli koolitus (VILJANDIS)

2018-11-21

Exceli kursus annab süsteemsed baasteadmised ja -oskused ning aitab saada ülevaate Excel’i erinevatest kasulikest võimalustest, mis aitavad saavutada tabelarvutuses olulist ajalist võitu.

Hind: 125.00 €
Kestus: 23, 30. nov.
Koht: Viljandi

Telefon: 7 428 000

Liikumistunni või treeningu rikastamine laste jooga meetodeid kasutades

2018-11-21

Eesmärk teada saada lastele suunatud jooga tehnikatest ja meetoditest, et rikastada liikumistunde, treeninguid ja toetada arengut.  Registreerimise tähtaeg 19.11.2018

Hind: 160.00 €
Kestus: 21.11.2018 - 22.11.2018; 1 EAP

Telefon: 639 1751

Kooliprobleemide sotsiaalsed tagamaad

2018-11-21

Sihtgrupp: sotsiaalpedagoogid, kasvatajad, psühholoogia, koolitajad, nõustajad, kõik huvilised. Eesmärk: omandada teadmisi kooliprobleemide võimalike sotsiaalsete tagamaade osas. Sisu: Uus aeg uued normid; koduse kasvat(amat)use mõju koolikonfliktidele. Probleemidega lastel on (väga sageli) probleemidega vanemad. Registreerimise tähtaeg  16.11.2018

Hind: 165.00 €
Kestus: 21.11.2018 - 22.11.2018, 1 EAP

Telefon: 6409 456