Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

EFEKTIIVNE SUHTLUS HARIDUSTÖÖTAJA IGAPÄEVATÖÖS

2020-09-30

Koolituse eesmärk on tõsta osalejate teadlikkust nii enda kui teiste (õpilased, kolleegid, lapsevanemad…) loomuomasest käitumisstiilist ja selle mõjust erinevates koolielu situatsioonides ning aidata kohandada enda käitumist vastavalt suhtluspartnerile või -situatsioonile, et paremini saavutada soovitud eesmärgid. TASUTA (NB! Koolitusel saavad osaleda AINULT Tallinna Haridusameti haldusalas olevate asutuste töötajad.)

Hind: 159.00 €
Kestus: 30.09, 07.10, 14.10.2020

Telefon: +372 55617100

Mängulised tehnikad lastele tervisliku toitumise õpetamiseks

2020-09-30

Töötad lastega ning vajad ideid, kuidas tervislik toitumine mänguliselt lasteni viia? Siis on see koolitus just sinu jaoks! Kursusel räägime laste mängu olulisusest lastega töös ja õpime seda, kuidas saab läbi erinevate mänguliste lähenemiste ja tehnikate lastele tervislikku toitumist õpetada.  Samuti saad teada, kas ütlus “Toiduga ei mängita!” vastab ikka tõele? Koolitus on praktiline, seega ole valmis õpitut ise läbi tegema! 

Hind: 75.00 €
Kestus: 10.00-17.00

Telefon: +372 7441 340

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

2020-10-02

Lugemis- ja kirjutamisoskus on paljude teiste õpioskuste kujunemise aluseks. Lugemis- ja kirjutamisvalmiduse olemasolu on koolivalmiduse tähtis komponent. Seetõttu ei alahinda keegi alushariduse pedagoogidest vajadust arendada pädevalt neid oskusi.   "Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas" õppekava Sihtgrupp Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele, laste- ja asenduskodude personalile ning lapsevanematele

Hind: 90.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

SÜGISE-ERI Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

2020-10-05

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.    "Käelised tegevused eelkooliealistele lastele" õppekava Sihtgrupp:   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Kuidas hoida tööelus motivatsiooni?- tellimuskoolitus pedagoogidele

2020-10-05

Koolituspäeva teemad: Inimese vajadused ja aktiivsuse allikad. Motivatsiooni liigid. Milline on neist liikumapanevaim jõud. Kui tõhus motivaator on raha? Anda on parem kui saada. Kuidas innustada ennast ja kolleegi ning anda motiveerivat tagasisidet? Kuidas muuta (töö)päev tähenduslikumaks ning rohkem õnnehetki pakkuvaks? Koolituspäeval kasutatakse suhtluspõhiseid miniloenguid individuaalseid mõtisklusülesandeid paaristööd aktiivõppevõtteid Koolituspäeva hind 468 eurot (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid).

Hind: 468.00 €
Kestus: 5 ak.t.

Telefon: 510 1083

Väikelapse kõne areng Tallinnas

2020-10-07

Kõne ja kõnelise suhtlemise tähtsust lapse arengus ei saa alahinnata. Sellele toetub lapse hilisem areng - tema hakkamasaamise- ja õpioskused. Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest. Keskendutakse lapse kõne arengu toetamisele kodus ja lastekollektiivis.

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Uus! Ülemäärane ärevus- õpilase toetamise võimalused

2020-10-07

Koolituse eesmärgiks on tõsta laste ja noortega töötavate spetsialistide teadlikust laste, noorukite ärevushäirete olemuse osas, millisel viisil mõjutab ülemäärane ärevus õppimist. Koolitusel käsitletakse laste, noorukite toetamise ja abistamise võimalusi ülemäärase ärevuse korral, nii kodus kui koolis.   "Ülemäärane ärevus: õpilase toetamise võimalused" õppekava Sihtgrupp Lastega ja noortega töötavad spetsialistid. 

Hind: 135.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Töö sõltuvushäirega isikuga Tartu

2020-10-07

Koolituse läbides tõuseb osalejate teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest, nende kasutamise põhjustest, sümptomitest ja tagajärgedest. Omandatakse konkreetseid esmase sekkumise oskusi.    Hinnale lisanud km.

Hind: 162.00 €
Kestus: 07.10.20 - 08.10.20; 14 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Loov- ja rollimängud koolieelses eas

2020-10-09

Kirjeldus Lapse arenedes muutuvad mängud ja mängimise eesmärgid, koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.   "Loov- ja rollimängud koolieelses eas" õppekava   Sihtgrupp   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Piltide ja ajakirjade kasutamine õppimiseks - tellimuskoolitus pedagoogidele

2020-10-12

Koolituse läbinu   kasutab tunnis loovaid õppimisvõtteid eakohaste ajakirjade, reklaamvoldikute, piltide ja fotodega; arendab ajakirja ning piltide toel õppijate nelja osaoskust: rääkimine, kuulamine, lugemine, kirjutamine; kujundab ajakirjade abil õppijate süvamõtlemise ja analüüsi oskusi, nt võrdlemine, kujutlemine, hinnangu andmine jm. Koolituse hind on 359 eurot (sisaldab lektoritasu, digitaalset metoodikavõtete kogumikku – 40 ajakirja ja piltide kasutamise töövõtet, digitaalset koolitustõendit, transpordikulu). 

Hind: 359.00 €
Kestus: 5 ak.t.

Telefon: 510 1083

Elukestva õppija põhioskused

2020-10-13

Koolituspäeva teemad: Õpimotivatsiooni liigid. Kuidas püstitada lühi- ja pikaajalisi eesmärke, end seirata ning tunnustada?Õppematerjali valik ja õpistiilid. Kuidas tulemuslikult õppida? Koolituspäeval tehakse palju praktilisi harjutusi ning mõeldakse selgeks, milline õppija ma olen, milline on minu õpistiil, mis on minu liikumapanevaks jõuks. Koolituspäeva hind alates 422 eurost (sisaldab lektoritasu, transpordikulu, õppevahendeid). Grupi suurus on kuni 16 inimest.

Hind: 422.00 €
Kestus: 5 ak.t.

Telefon: 510 1083

Süvamõtlemist arendavad mõjusad õpetamisvõtted - tellimuskoolitus pedagoogidele

2020-10-13

Koolituspäeva teemad: Koolitaja positiivne keelekasutus ja Pygmalioni efekt. Tunniks häälestamise võtted. Mõjusad küsimused. Kolmeastmeline kuulamine. Peegeldamine. Valik tõhusaid refleksioonivõtteid. Edasiviiva tagasiside andmine. Koolituse hind  – alates 579 eurost (sisaldab lektoritasu, transporti, õppevahendeid).

Hind: 579.00 €
Kestus: 7 ak.t.

Telefon: 510 1083