Koolitused:

Sissejuhatus eneserefleksiooni. Professionaalse arengu astmed. Täiskasvanute koolitaja meistriklass

2017-12-18

Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate teadmiste ja oskuste arendamine. Sihtgrupp - Täiskasvanute koolitajad ja need, kes soovivad täiendada oma koolitamisoskuseid tööks täiskasvanutega.. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 156.00 €
Kestus: 10:00 - 16:00; 7 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Imiku hoidmine

2017-12-19

Koolituse eesmärgiks on anda teadmised ja oskused imikuga tegelemiseks, toitmiseks ja arendamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 63.00 €
Kestus: 10.00-15.00
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Täiskasvanute koolitaja/ andragoogi koolitus

2018-01-01

Koolituse korraldajate eesmärgid: · toetada täiskasvanute koolitajaid nende professionaalsel arenguteel; · toetada täiskasvanute koolitajaid kutseeksamiks ettevalmistamisel; · soodustada täiskasvanute õppe kvaliteedi parendamist. Hinnale lisandub km.

Hind: 1710.00 €
Kestus: 01.01.2018 - 31.03.2018
Koht: Tallinn

Telefon: 744 9600; 556 63492

Õppimist toetav hindamine

2018-01-01

Koolituse eesmärgiks on toetada kooli meeskonna motivatsiooni hoiakute muutmisel seoses õppijakeskse kooli ja õppimist toetava hindamisega. Julgustada kooli meeskonda rakendama õppimist toetava hindamise põhimõtteid õppeprotsessi tõhusa kavandamise ja juhtimise kaudu. Hinnale lisandub km.

Hind: 83.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00; 8 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Täiskasvanute koolitaja/ andragoogi koolitus

2018-01-01

Koolituse korraldajate eesmärgid: · toetada täiskasvanute koolitajaid nende professionaalsel arenguteel; · toetada täiskasvanute koolitajaid kutseeksamiks ettevalmistamisel; · soodustada täiskasvanute õppe kvaliteedi parendamist. Hinnale lisandub km.

Hind: 1710.00 €
Kestus: 01.01.2018 - 31.03.2018

Telefon: 744 9600; 556 63492

Õppimist toetav hindamine

2018-01-01

Koolituse eesmärgiks on toetada kooli meeskonna motivatsiooni hoiakute muutmisel seoses õppijakeskse kooli ja õppimist toetava hindamisega. Julgustada kooli meeskonda rakendama õppimist toetava hindamise põhimõtteid õppeprotsessi tõhusa kavandamise ja juhtimise kaudu. Hinnale lisandub km.

Hind: 83.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00; 8 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

2018-01-04

Erivajadusega lapsi on kuni 20% laste üldarvust. Koolitus annab lühiülevaate erivajaduse olemusest ja variatiivsusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi. Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 12 ak.t., 04.01.18 - 05.01.18
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I ("Tantsu- ja liikumisteraapia alused" koolituse moodul)

2018-01-05

Eesmärk saada ülevaade ja omakogemus tantsu- ja liikumisteraapia teooriatest ja meetoditest, vahenditest ja tehnikatest ning oskus nende kasutamiseks erinevate sihtgruppidega teraapilisel eesmärgil. Registreerimise tähtaeg 03.01.2018

Hind: 126.00 €
Kestus: 05.01.2018 - 02.02.2018

Telefon: 6391752

Visuaalkunstiteraapia meetodid ja tehnikad I ("Visuaalkunstiteraapia alused" koolituse moodul)

2018-01-05

Eesmärk saada teoreetiline ülevaade ja praktiline omakogemus visuaalkunstiteraapia meetoditest, vahenditest ja tehnikatest ning luua eeldused nende kasutamiseks erinevate sihtgruppidega teraapilisel eesmärgil. Registreerimise tähtaeg 02.01.2018

Hind: 126.00 €
Kestus: 05.01.2018 - 02.02.2018

Telefon: 6391752

Aktiivõppemeetodid täiskasvanute koolitamisel. Koolitaja koolituse meisterklass- mikroõpe

2018-01-08

Õppetöö tulemusena laieneb õppijate metoodiline pagas, avardub enesetaju ja areneb eneserefleksiooni oskus. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 156.00 €
Kestus: 6 tundi auditoorset ja 6 tundi iseseisvat tööd
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Praktiline haridustehnoloogia I

2018-01-09

Eesmärk: Arendada tegevõpetajate haridustehnoloogilisi pädevusi, et toetada õpetaja tehnoloogilisi oskusi õpikeskkonna kujundamisel. Õppida rakendama erinevaid veebipõhiseid keskkondi ja tööriistu. Luua veebipõhiseid õppematerjale. Registreerumine kun i 5.01.2018.

Hind: 280.00 €
Kestus: 09.01.2018 - 11.12.2018

Telefon: 5354 3495

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

2018-01-09

Koolituse läbinu oskab toetada autismispektrihäirega last ning teab, kui tähtis on varajane sekkumine. Sihtgrupp: Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele, tugiisikutele. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737