Koolitused:

Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

2019-03-26

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna peredega, kus on puudega laps või puudega (erivajadusega) vanem ning lisaks peredega, kes vajab lapse kasvatamise küsimuses toetust. Hinnale lisanud km.

Hind: 1175.00 €
Kestus: 26.03.19 - 31.05.19; 176 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Tänapäeva noorte üldfüüsiline baas, efektiivse liikumistunni läbiviimine ja analüüs – noorte motiveerimine spordis

2019-03-28

Eesmärk saada uusi ideid liikumistunni sisustamiseks oma keharaskusega treenimisel ning noorte motiveerimisel läbi huvitavate ringtreeningute ja mängude. Registreerimise tähtaeg 22.03.2019

Hind: 160.00 €
Kestus: 28.03.2019 - 29.03.2019; 1 EAP

Telefon: 6391751

Liikumisõpetus koolieelses eas

2019-03-29

Koolieelses eas on lapse üldfüüsiline, sotsiaalne, emotsionaalne ja vaimne areng vähemal või rohkemal määral seotud liikumistegevustega. Mida mitmekesisem ja rikkalikum on lapse liigutuskogemus koolieelses eas, seda täiuslikumaks kujuneb kehaline tunnetuslik tase ning seeläbi kujunevad lapse enesehinnang ja eduelamus. Hinnale lisandub km.

Hind: 63.00 €
Kestus: 12.00-17.00; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Savitöö laste- ja noorukitega

2019-03-29

Osaleja õpib mõistma savitööd kui kunsti-terapeutlist vahendit ja õpib seda kasutama.  Registreerimise tähtaeg 24.01.2018

Hind: 160.00 €
Kestus: 29.03.2019 - 12.04.2019; 2 EAP

Telefon: 6391752

IPT personaaltreenerite koolitus

2019-04-01

 Meie kursus koosneb kahest osast: Teoreetilistest ning Praktilistest teadmistest, mis valmistavad Teid ette igaks katsumuseks ning loovad arusaamise nii anatoomilistest, kui ka füsioloogilistest protsessidest. Teoreetiline osa viiakse läbi digitaalplatformil, kus on kombineeritud videod, õppematerjalid, Live- seminarid ja vahetestid. Praktiline osa toimub aga füüsilises keskkonnas, kus meie treenerid juhendavad teid nädalavahetuse jooksul harjutuste läbi viimise ja praktiliste liigutuste osas. 

Hind: 1980.00 €
Kestus: 2 nädalat + praktiline osa

Telefon: 5661 1597

Käitumisraskustega laps/noor kehalise kasvatuse tunnis või treeningus

2019-04-01

Ülevaade hariduslike erivajadustega seotud käitumisraskustest; pedagoogilised meetmed käitumisraskustega laste/noortega töös ennetamiseks ja käitumisraskustega toimetulekuks kehalise kasvatuse - või treeningtunnis. Registreerimise tähtaeg 26.03.2019

Hind: 70.00 €
Kestus: 7 ak.t.

Telefon: 639 1751

Lapsehoidja/Lasteaiaõpetaja assistendi koolitus (koos praktikaga)

2019-04-01

Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad taotleda lapsehoidja kutset või ennast täiendada väikelaste hoidmisel. Koolituse jooksul toimub 170 akadeemilist tundi ja 80 tundi praktikat.

Hind: 1750.00 €
Kestus: 1.04-13.06.2019; 210 ak.t.

Telefon: 52 122 09

Lapsehoidja koolitus koos esmaabi väljaõppega

2019-04-02

Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil – luua talle turvaline kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegelda erivajadusega lastega jpm. Õppekava jälgib Lapsehoidja, tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid. Hinnale lisandub km.

Hind: 1488.00 €
Kestus: 02.04.19 - 07.06.19; 272 ak
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Kevadised meisterdused eelkooliealistele lastele

2019-04-05

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas. Hinnale lisandub km.

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 ak
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-04-05

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ja/või asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 05.04.19-28.06.19; 168 ak/h

Telefon: 58 43 9917

Spordi üldained - Nooremtreener, tase 4

2019-04-05

Eesmärk saada teoreetilised baasteadmised nooremtreeneri, tase 4 kutse taotlemiseks. Registreerimise tähtaeg 31.03.2019

Hind: 185.00 €
Kestus: 05.04.2019 - 28.04.2019; 1.5 EAP

Telefon: 5054659