Koolitused:

Kasutajakogemuse hindamise alused

2019-11-14

Registreerimise tähtaeg 07.10.2019  Eesmärk tõsta teadlikkust kasutajakogemuse olulisusest IT kasutamisel ja väljatöötamisel

Hind: 750.00 €
Kestus: 14.11.2019 - 15.11.2019; 12 ak.t.

Telefon: 6409428

Täiskasvanute koolitaja baaskoolitus

2019-11-15

Koolituse eesmärk: on anda koolitaja tööks vajalikud teadmised ja oskused, mis on kirjeldatud  Täiskasvanute koolitaja kutsestandardi tase 6 ja tase 5 kompetentsidena. Sihtrühm: hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus. Hinnale lisandub km.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 15.11.19-27.01.20; 130 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Lõimitud aine- ja keeleõppe rakendamise põhimõtted õpetajakoolituse praktika toetamise kontekstis

2019-11-15

Sihtgrupp Ülikooli aineõpetajate õppekava tudengid, koolidepoolsed võõrkeeleõpetajad ning praktikajuhendajad,õpetajakoolituse õppejõud, õppetegevuse eest vastutavad töötajad.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 640 9359

Kuidas märgata ja arendada laste andeid?

2019-11-18

Eesmärk saada teadmised väljatöötatud hindamisvahendite komplekti „Arvutipõhised hindamisvahendid õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse hindamiseks põhikooli I ja II kooliastmes“ kasutamiseks. 

Hind: 0.00 €
Kestus: 18.11.2019 - 19.11.2019; 1 EAP

Telefon: 6199 774

Защита данных в образовательных учреждениях – практический семинар. (Andmekaitse haridusasutustes – praktiline seminar) NARVAS

2019-11-19

Целевая группа обучения: работники сферы образования, специалисты по защите данных (школы, детские сады, кружки по интересам и т. д.)

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Narva

Telefon: +372 509 4137

UUS!Tulemuslik arenguvestlus lapsevanema/hooldajaga

2019-11-20

Koolituse eesmärgiks on pakkuda osalejatele turvalist õpikeskkonda ja ennast reflekteerivat kogemust tulemusliku arenguvestluse läbiviimisel. SIHTGRUPP Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja-abidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, noorsootöötajatele ja lapsevanematele.

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Keskendumine spordis - oskus, mis vajab eraldi tähelepanu!

2019-11-21

Sihtgrupp Spordialade treenerid, instruktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.  Registreerimise tähtaeg 18.11.2019

Hind: 60.00 €
Kestus: 5 ak.t.

Telefon: 639 1751

Loovkultuur- innovatsioon ühiskonnas, ajaloos ja inimese mõttes

2019-11-21

Eesmärk vaadelda innovatsiooniprotsesse inimühiskonnas sisuliselt ühe kultuuripsühholoogia traditsiooni - semiootilise dünaamika kultuuripsühholoogia - kallal, mille on välja töötanud Jaan Valsiner kolme aastakümne jooksul (Valsiner, 1998, 2007, 2014, 2019).  Registreerimise tähtaeg 15.11.2019

Hind: 0.00 €
Kestus: 21.11.2019 - 22.11.2019; 2 EAP

Telefon: 372 619 9516, + 372 5212339

Роль школы в предупреждении антисоциального поведения подростков. (Kooli roll noorte antisotsiaalse käitumise ennetamisel.) TALLINNAS

2019-11-21

Цель: Поднять уровень осведомлённости учителей о причинах проявления антисоциального поведения у учеников и о возможностях предупреждения антисоциального поведения подростков.

Hind: 62.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: +372 509 4137

Õppematerjalide, esitluse ning e-portfoolio koostamise võimalused. Täiskasvanute koolitaja meistriklass

2019-11-22

Kooltusel käsitletakse kuidas õppeprotsessi ettevalmistamisel koostada või kohandada õppematerjale lähtudes õppekavast, koolitusprogrammist, teema käsitlemise loogikast ning õppekeskkonna võimalustest.  Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 156.00 €
Kestus: 10.00 - 15.15; 12 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Harjutusvara ja nõuanded ülekoormusvigastuste vältimiseks treenitavatel

2019-11-22

Sihtgrupp Kehalise kasvatuse õpetajad, instruktorid, eri spordialade treenerid, liikumisõpetajad, perearstid, pereõed Eesmärk Õppida ennetama ja märkama algavaid ülekoormusvigastusi alajäseme piirkonnas.  Registreerimise tähtaeg 17.11.2019

Hind: 82.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 639 1751