Koolitused:

Kuidas õppida keskenduma?- tellimuskoolitus

2020-04-06

Koolituspäeva eesmärgid: Tunda keskendumist ja süvamõtlemist arendavaid õpetamisvõtteid koolituspäeva häälestamisel, lõpetamisel, diskussiooniülesannete ning suhtluspõhise loengu ajaks. Osata õppijaid juhendada kriitiliselt lugema ning argumenteeritult arvamust avaldama.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 510 1083

Täiskasvanute koolitaja baaskoolitus

2020-04-06

Koolituse eesmärk: on anda koolitaja tööks vajalikud teadmised ja oskused, mis on kirjeldatud  Täiskasvanute koolitaja kutsestandardi tase 6 ja tase 5 kompetentsidena. Sihtrühm: hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus. Hinnale lisandub km.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 06.04.20-29.05.20; 130 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Süvamõtlemist arendavad õpetamisvõtted - tellimuskoolitus

2020-04-06

Koolituspäeva eesmärgid: Tunda keskendumist ja süvamõtlemist arendavaid õpetamisvõtteid koolituspäeva häälestamisel, lõpetamisel, diskussiooniülesannete ning suhtluspõhise loengu ajaks. Osata õppijaid juhendada kriitiliselt lugema ning argumenteeritult arvamust avaldama.  Küsige julgesti oma organisatsioonile koolituspakkumist 

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 510 1083

Hädaolukordade lahendamine haridusasutuses

2020-04-07

Koolituse eesmärk: Anda teadmised ja oskused tegutsemaks erinevates hädaolukordades. Koolituse sihtgrupp: Haridusasutuses määratud kriisimeeskonnaliikmed, – vastutajad, töökeskkonnaspetsialistid, – volinikud ja teised antud teemast huvitatud isikud.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10:00 kuni 17:00; 8 ak.t.

Telefon: +372 509 4137

Hädaolukordade lahendamine haridusasutuses

2020-04-09

Koolituse eesmärk: Anda teadmised ja oskused tegutsemaks erinevates hädaolukordades. Koolituse sihtgrupp: Haridusasutuses määratud kriisimeeskonnaliikmed, – vastutajad, töökeskkonnaspetsialistid, – volinikud ja teised antud teemast huvitatud isikud.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10:00 kuni 17:00; 8 ak.t.

Telefon: +372 509 4137

Elukestva õppija põhioskused

2020-04-10

Koolituspäeva teemad: Õpimotivatsiooni liigid. Kuidas püstitada lühi- ja pikaajalisi eesmärke, end seirata ning tunnustada?Õppematerjali valik ja õpistiilid. Kuidas tulemuslikult õppida? Koolituspäeval tehakse palju praktilisi harjutusi ning mõeldakse selgeks, milline õppija ma olen, milline on minu õpistiil, mis on minu liikumapanevaks jõuks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 510 1083

Laste arengumapp, arenguvestlused lasteaias, pedagoogiline nõustamine

2020-04-13

Koolituse läbimisel suudab õppija koostada lapse arengumappi, viib edukalt läbi arenguvestlusi ning omab esmaseid pedagoogilise nõustamisalaseid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud lapsevanema nõustamiseks. Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, assistendid, lapsehoidjad, eelkooliõpetajad, kes kavandavad, toetavad ja jälgivad last igapäeva õppeprotsessis ja muudes tegevustes.

Hind: 115.00 €
Kestus: 13. ja 27.04.20; 24 ak.t. kontaktõpet 16 ak.t.

Telefon: + 372 55 93 82 33

Elukestva õppija põhioskused

2020-04-15

Koolituspäeva teemad: Õpimotivatsiooni liigid. Kuidas püstitada lühi- ja pikaajalisi eesmärke, end seirata ning tunnustada?Õppematerjali valik ja õpistiilid. Kuidas tulemuslikult õppida? Koolituspäeval tehakse palju praktilisi harjutusi ning mõeldakse selgeks, milline õppija ma olen, milline on minu õpistiil, mis on minu liikumapanevaks jõuks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 510 1083

Suhtluspõhised õppemeetodid - tellimuskoolitus

2020-04-16

Digiajastul on silmast silma suhtlemise oskus märgatavalt vähenenud, kuid see on ka edaspidi inimese võtmepädevus. Suhtlusoskust saab arendada igas tunniosas.  Küsige julgesti oma organisatsioonile koolituspakkumist 

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 510 1083

Abi vajav laps. Lasteaia/lastehoiu ja kodu koostöö

2020-04-16

Koolitusel antakse ülevaade ühest meetodist, kuidas lapsevanemaga tundlikel teemadel rääkida. Tutvustatakse Hans Spanjaardi suhtlemise mudelit ja harjutatakse selle rakendamist praktikas. Õpitakse probleemide lahendamist läbi probleemilahenduse astmete. Koolituse teises osas antakse ülevaade sellest, kes on abivajav laps. Tutvustatakse tugistruktuure, mis võiksid olla abiks lapsele ja tema vanematele.

Hind: 36.00 €
Kestus: kell 17.30 - 19.45; 4 ak.t.

Telefon: 7361 540

Töö sõltuvushäirega isikuga

2020-04-16

Koolituse läbides tõuseb osalejate teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest, nende kasutamise põhjustest, sümptomitest ja tagajärgedest. Omandatakse konkreetseid esmase sekkumise oskusi.    Hinnale lisanud km.

Hind: 162.00 €
Kestus: 16.04.20 - 17.04.20; 14 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Ajakirjade ja piltide kasutamine keeletunnis - tellimuskoolitus

2020-04-17

Nüüdisajal räägib pilt tõepoolest rohkem kui tuhat sõna. Koolitusel õpitakse kümmekond piltide kasutamise töövõtet nii rühmatööks kui individuaalseks õppimiseks. Kõik koolitusel õpitud metoodikavõtted proovitakse kohapeal läbi, et veenduda nende lihtsuses ja sobivuses. Küsige julgesti oma organisatsioonile koolituspakkumist 

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 ak.t.

Telefon: 510 1083