Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

UUS! Mänguterapeudi väljaõppekoolitus

2021-05-17

Eraisikuna koolituse eest tasudes saab makstud summadelt maksuametilt tulumaksu tagasi taotleda. Kursuse kogumaksumus on 3174 € (sisaldab käibemaksu). Õppemaksu tasutakse igakuiselt (138 EUR tsükkel). Maksta tuleb ka puudutud tsüklite eest. Kursus kestab kokku 30 kuud (23 auditoorse töö tsüklit). 

Hind: 3174.00 €
Kestus: 30 kuud, 713 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: +372 7441 340

Veebikoolitus! Erivajadustega õppija klassiruumis

2021-05-17

Koolitajad ja koolitusjuhid analüüsivad õpperühma õpi- ja erivajadusi.  Kursuse sisu Mida arvestada õppekoha kujundamisel erivajadustega õppijale: mis on erivajadus; erivajadustega inimesed klassiruumis, sh intellektipuudega õppija, psüühikahäirega õppija, ajutraumaga õppija, kuulmispuudega õppija, nägemispuudega õppija ja liikumispuudega õppija klassiruumis; õppekoha kujundamine Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 114.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 742 0438, 5565 7804

UUS! Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil

2021-06-04

  Koolituse tulemusel mõistab õppija tähelepanu ja keskendumisvõime olulisust, omab ülevaadet lapse tähelepanu ja keskendumisvõime arengust ning oskab kavandada ja läbi viia tähelepanu ja keskendumisvõimetarendavaid mänge.

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Veebikoolitus! Õppematerjalide, esitluse ning e-portfoolio koostamise võimalused

2021-06-07

Kooltusel käsitletakse kuidas õppeprotsessi ettevalmistamisel koostada või kohandada õppematerjale lähtudes õppekavast, koolitusprogrammist, teema käsitlemise loogikast ning õppekeskkonna võimalustest.  Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 156.00 €
Kestus: 12 ak.t.

Telefon: 7 333 690

Uus! Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised

2021-06-09

Koolituse sisu   Ennastvigastava käitumise võimalikud eesmärgid ja riskifaktorid Last ja noort abistavad sekkumised Tugevate tunnetega toimetulekuoskuste õpetamine lastele/noortele Rahunemisvõtted

Hind: 149.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Laste ja noorte ägedad stressireaktsioonid ja PTSH, kaasuv ärevus ja sellega toimetulek, traumaatiline isiksusehäire

2021-06-10

Mis on PTSH ja kuidas seda muudest ärevushäiretest eristada. Mida annab nende laste/ noorukite heaks teha? Ülevaade dissotsiatiivsest isiksuse lõhustumisest ehk split-personalitist, kui ühes kehas on mitu isiksust.

Hind: 65.00 €
Kestus:

Telefon: Kotka 26, 11315, Tallinn Telefon:+372 513 5758

Liikumisõpetus koolieelses eas Tartu

2021-06-11

Koolieelses eas on lapse üldfüüsiline, sotsiaalne, emotsionaalne ja vaimne areng vähemal või rohkemal määral seotud liikumistegevustega. Mida mitmekesisem ja rikkalikum on lapse liigutuskogemus koolieelses eas, seda täiuslikumaks kujuneb kehaline tunnetuslik tase ning seeläbi kujunevad lapse enesehinnang ja eduelamus. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Loov- ja rollimängud koolieelses eas Tallinnas

2021-06-14

Kirjeldus Lapse arenedes muutuvad mängud ja mängimise eesmärgid, koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.   "Loov- ja rollimängud koolieelses eas" õppekava   Sihtgrupp   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Veebikoolitus! Keerukad olukorrad koolitusel

2021-06-16

Koolituse eesmärk on reflekteerida ja analüüsida keerulisi olukordi koolitustel ning tõsta täiskasvanute koolitajate teadlikkust keeruliste olukordade põhjustest ning erinevatest toimetulekuviisidest. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 156.00 €
Kestus: 10:00 - 15:15; 6 ak.t.

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Lapse viha- turvaline toimetulek

2021-06-16

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks. Koolitus annab võimaluse lisaks lapse tugevate tunnete paremale mõistmisele ja toetamisele, parandada ka enda oskusi viha valitsemise osas ning annab kindlustunde kriitilistes olukordades toimetulekuks. Hinnale lisandub km.

Hind: 149.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega Tartus

2021-06-17

Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, kuidas parandada psüühilise erivajadusega inimeste sotsiaalseid oskusi ja toimetulekuvõimet ning tagada neile vajalik kõrvalabi. Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus, RTL 2009, 31,405. Tegevusjuhendaja koolituse ja täiendkoolituste kavade kehtestamine.

Hind: 1778.00 €
Kestus: 17.06.21 - 17.09.21
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737