Koolitused:

Eelkoolipedagoogika

2019-01-21

Eesmärk Toetada õpetaja pedagoogiliste kompetentside kujunemist laste arengu hindamise, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise, õpikeskkonna loomise ja enesereflektsiooni valdkonnas. 

Hind: 680.00 €
Kestus: 21.01.2019 - 24.04.2019; 6 EAP

Telefon: 6199 774

Loova lasteaiaõpetaja arenguprogramm vene keeles

2019-01-22

Eesmärk on baasoskuste, hoiakute ja valmisolekute kujundamine lapse arengu järjepidevaks toetamiseks ja huvi, loovuse, enesekindluse äratamiseks, usaldades last tema vajaduste ja tunnete osas ning jättes ruumi vastutuse võtmiseks.

Hind: 710.00 €
Kestus: 22.01.2019 - 03.05.2019; 7 EAP

Telefon: +372 6199520;+372 56629633

Joonistamistehnikad lapsega kontakti loomisel ja personaalse narratiivi nähtavaks muutmisel

2019-01-24

Kursuse eesmärk on saada ülevaade laste joonistamis-oskuse arengulisest kujunemisest, seda toetavatest ja piiravatest teguritest; joonistuste kasutamisest lastega kontakti loomise ja suhtluse hõlbustajana.  Registreerimise tähtaeg 22.01.2019    

Hind: 140.00 €
Kestus: 24.01. - 22.02.2019; 1 EAP

Telefon: 6391752

Väikelapse kõne areng

2019-01-25

Kõne ja kõnelise suhtlemise tähtsust lapse arengus ei saa alahinnata. Sellele toetub lapse hilisem areng - tema hakkamasaamise- ja õpioskused. Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest. Keskendutakse lapse kõne arengu toetamisele kodus ja lastekollektiivis. Hinnale lisandub km.

Hind: 72.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Muusikateraapia alused

2019-01-25

Osaleja õpib kasutama muusikateraapia meetodeid ja tehnikaid tervise-edenduslikel eesmärkidel.  Registreerimise tähtaeg  23.01.2019

Hind: 588.00 €
Kestus: 25.01.2019 - 01.06.2019; 14 EAP

Telefon: 6391752

Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor

2019-01-28

Eesmärk Kujundada arusaam teadliku juhtimise mõjust organisatsioonile ja mõtestada juhi rolli mentori ja grupiprotsesside mõjutajana; omandada vajalikud oskused teadlikuks stressijuhtimiseks.  Korraldaja Haridusteaduste instituut

Hind: 0.00 €
Kestus: 28.01.2019 - 07.03.2019; 3 EAP

Telefon: 619952

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-01-29

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ja/või asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 29.01.19-29.03.19; 168 ak/h

Telefon: 58 43 9917

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

2019-01-29

Kursuse eesmärgiks on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise, abistamise võimaluste osas. Hinnale lisandub km.

Hind: 135.00 €
Kestus: 10.00-17.00: 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Lapsehoidja koolitus

2019-01-29

Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil – luua talle turvaline kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegelda erivajadusega lastega jpm. Hinnale lisandub km.

Hind: 1488.00 €
Kestus: 29.01.19 - 04.04.19; 266 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-02-01

Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine Sihtgrupp algajad koolitajad, kellel ei ole täiskasvanute hariduse valdkonnas ettevalmistust. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 01.02.2019-29.03.2019; 160 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690