Koolitused:

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2018-09-28

Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine Sihtgrupp algajad koolitajad, kellel ei ole täiskasvanute hariduse valdkonnas ettevalmistust. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 28.09.2018-21.12.2018; 160 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Tantsu- ja liikumisteraapia alused

2018-09-28

Osaleja saab praktilise kogemuse tantsu- ja liikumisteraapia protsessist, meetodite ja tehnikate rakendamisest ning omandab oskuse iseseisvalt lihtsamaid töövõtteid eesmärgistatult rakendada. Registreerimise tähtaeg 26.09.2018

Hind: 588.00 €
Kestus: 28.09.2018 - 02.03.2019; 14 EAP

Telefon: 6391752

Dramatiseerimine

2018-09-29

Dramatiseerimise töötuba on praktilise suunitlusega kursus, kus grupi- ja individuaaltöödega proovitakse läbi erinevad dramatiseerimise võimalused. Kursus on sobilik kirjutamishuvilistele, õpetajatele ja näiteringide juhendajatele.

Hind: 100.00 €
Kestus: laupäeviti kell 11 - 16, 20 ak.t.

Telefon: 630 6508

Korvpallitreeneri V taseme erialane ettevalmistus

2018-09-29

Eesmärk Luua eeldused korvpallurite kehalise ettevalmistuse, grupilise ja võistkondliku ründe- ja kaitsemängu tehniliste võtete ja taktikaliste teadmiste arendamiseks ning õpetamiseks. Registreerimise tähtaeg 23.09.2018

Hind: 230.00 €
Kestus: 29.09.2018 - 19.01.2019; 5 EAP

Telefon: 5262974

Võrkpallitreeneri III taseme erialane ettevalmistus

2018-09-29

Eesmärk kujundada eriala teoreetilised teadmised ja praktilised oskused võrkpalli III taseme (abitreeneri ) kutse omandamiseks; omandada teadmisi ja oskusi võrkpallurite kehalise võimekuse hindamiseks ja võrkpallitehnika õpetamiseks; kujundada didaktilised oskused tagasiside, peegelduse ja eneseanalüüsi kaudu. Registreerimise tähtaeg 23.09.2018

Hind: 150.00 €
Kestus: 29.09.2018 - 17.11.2018; 3 EAP

Telefon: 5296112

Курсы профессиональной няни. Повышение квалификации / Ассистент учителя

2018-10-01

Цель курса — поднять уровень квалификации профессиональной няни и освежить в памяти полученные ранее знания. Целевая группа: Профессиональные няни, которые желают подтвердить свою квалификацию. Продолжительность курса – 120 ак. час аудиторной работы и 24 ак. час самостоятельной работы

Hind: 842.00 €
Kestus: 1.10. — 21.12.2018; 120 ак.часов

Telefon: 6210 360, 554 5529

Täiskasvanute koolitaja/andragoog tase 5 vene keeles

2018-10-01

Koolituse lõpetanu: Oskab määratleda ja eesmärgistada tugiiisku/ isikliku abistaja rolli Oskab määratleda Maslow teooriast lähtuvalt kliendi vajadusi Teab kommunikatsiooniprotsessi dünaamikat ja oskab alustada, arendada ja lõpetada kliendisuhet On teadlik ja oskab rakendada tugiisiku/ isikliku abistaja töö eetilistest põhimõtteid Omab ülevaadet teenuse osutaja tegevust reguleerivast seadusandlusest ja teab, kust leida vastavat teavet Omab ülevaadet seadusega pakutud võimalustest kliendi huvide kaitseks ja suudab saadud informatsiooni analüüsida ja edastada jne.

Hind: 2490.00 €
Kestus: 01.10.-21.12.2018; 200 ak.t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Kunstitegevused koolieelses eas

2018-10-01

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas. Hinnale lisandub km.

Hind: 72.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Lapsehoidja täiendkoolitus

2018-10-01

Koolituse eesmärk on lapsehoidja töö kvaliteedi tõstmine ja osaleja varem omandatud teadmisi värskendamine. Koolituse sihtgrupp: Lapsehoidjad, kes soovivad oma kutset taastõendada.

Hind: 842.00 €
Kestus: 1.10.2018 — 21.12.2018; 120 ak.tundi

Telefon: 6210 360, 554 5529

Motivatsioonikoolitus

2018-10-02

Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad omandada või täiendada teadmisi isiksuslikust arengust, motivatsioonist ja suhtlemisest ning saada praktilisi oskusi/kogemusi probleemilahenduseks ja isiklike seisundite ning muutuste juhtimiseks täiendõppe teel.

Hind: 262.00 €
Kestus: 2.10, 9.10, 16.10, 23.10 kell 9.00 – 14.00; 30 ak.

Telefon: 52 122 09

Juhendamine kui dialoog

2018-10-04

Eesmärk Mõtestada enda tegevusi praktika juhendajana ning osata juhendamisoskuste teadliku kasutamise kaudu toetada üliõpilase õppimist ja professionaalset arengut. Registreerimise tähtaeg 28.09.2018. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitus on töötavale õpetajale tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 6199859

Oskuste õpetamine- kuidas edastada enda teadmisi tõhusalt

2018-10-04

Eesmärk saada ülevaade spordipsühholoogilistest võtetest, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas. Registreerimise tähtaeg 01.10.2018

Hind: 55.00 €
Kestus: 5 ak.t. 10:00

Telefon: 639 1751