Koolitused:

Autismispektri häirega laps haridusasutuses

2017-10-23

Koolituse eesmärgiks on anda juhised ära tundmaks autismispektri häiretele omaseid jooni lapse käitumises ning rakendada lapse arendamisel sobivaid võtteid ning alternatiivkommunikatsiooni vahendeid lapse vajadustest lähtuvalt. Hinnale lisandub km.

Hind: 122.00 €
Kestus: 23.10.2017 - 24.10.2017

Telefon: 744 9600; 556 63492

Lugemisoskuste arendamine- praktilisi võtteid tööks lugemisraskusega õpilastega

2017-10-23

Eesmärk Tõsta spetsialistide teadlikkust lugemisraskuse olemusest ja ilmingutest ning tutvuda lugemissoravuse arendamiseks vajalike praktiliste võtetega.. Registreerimise tähtaeg 18.10.2017

Hind: 130.00 €
Kestus: 23.10.2017 - 04.12.2017
Koht: Tallinn

Telefon: 619 977

Läbiva teema “liiklusohutus” lõimimine ainetundidesse

2017-10-23

Eesmärk: Kujundada õpetajate teadmisi ja oskusi läbiva teema “liiklusohutus” lõimimiseks oma aine tundides. Läbivate teemade lõimise eesmärgiks õppetöös on valmistada õpilasi ette elus toimetulekuks nii õppimise ajal kui ka tulevikus, iseseisvasse ellu astununa. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on tasuta töötavatele põhikooli ja gümnaasiumi astme õpetajatele. Registreerimise tähtaeg 19.10.2017

Hind: 0.00 €
Kestus: 23.10.2017 - 30.11.2017

Telefon: 372 619 9516, + 372 5212339

Kõne ja hääle treening, ettetellimisel koolitus

2017-10-26

Eesmärk õppida tunnetama häält kui instrumenti, saada ülevaade kõneaparaadi töö iseärasustest, korrigeerida kõnehingamist, osundada võimalikele kõnehälvetele. Koolituse tellimine: elina.tahvel@tlu.ee

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 ak.t.

Telefon: 509 0216

Avastus- ja uurimusliku õppe võimalusi lasteaias vene keeles

2017-10-26

Eesmärk Omandada lisateadmisi- ja oskusi avastus- ja uurimusliku õppe meetodite rakendamiseks arendustegevuse rikastamisel lasteaias. Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ja koolitus on töötavale õpetajale tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.10.2017 - 21.11.2017

Telefon: 53428566

Täiskasvanud õppija eripära ja kogemus õppimisest

2017-10-27

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade täiskasvanud õppija eripäradest ja toetada õpetajate koostööoskusi kolleegidega HEV õppijate toetamiseks. Õppekava koostamise aluseks on õpetaja kutsestandard 7, osa B.2.3 Õppimise ja arengu toetamine (tegevusnäitaja - õpetab, lähtudes õppija eripärast) Sihtrühm: Kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide õpetajad, kes õpetavad peamiselt täiskasvanud õppijaid

Hind: 140.00 €
Kestus: 8 ak/h

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanute koolitaja/ andragoogi koolitus

2017-10-27

Koolituse korraldajate eesmärgid: · toetada täiskasvanute koolitajaid nende professionaalsel arenguteel; · toetada täiskasvanute koolitajaid kutseeksamiks ettevalmistamisel; · soodustada täiskasvanute õppe kvaliteedi parendamist. Hinnale lisandub km.

Hind: 1710.00 €
Kestus: 27.10.2017 - 13.01.2018

Telefon: 744 9600; 556 63492

Kaasav haridus- iga õppija huve arvestav õppimise ruum

2017-10-30

Eesmärk: Tutvuda ja analüüsida kaasava hariduse kaasaegseid lähenemisi ja praktikaid ning reflekteerida enda kogemust kaasava hariduse kontekstis. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 30.10.2017 - 24.01.2018

Telefon: 6199527

Kõne ja hääle treening häälepilatese meetodil kõrgkooli õppejõududele

2017-10-30

Eesmärk Saada teadlikuks hääle kasutamise ergonoomikast, hääle hügieenist ning oma sõnumi mõjusast edastamisest.. Registreerimise tähtaeg 24.10.2017. Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Hind: 0.00 €
Kestus: 30.10.2017 - 31.10.2017

Telefon: 5146385