Koolitused:

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

2018-05-25

Erivajadusega lapsi on kuni 20% laste üldarvust. Koolitus annab lühiülevaate erivajaduse olemusest ja variatiivsusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Imiku hoidmine

2018-05-25

Koolituse eesmärgiks on anda teadmised ja oskused imikuga tegelemiseks, toitmiseks ja arendamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 63.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Väärtustades vaimset tervist

2018-05-25

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda erinevates ametites stressiga toimetulemiseks ja enesejuhtimise parendamiseks vajalikud teadmised ja oskused.Sihtrühm: õpetaja ametikohal töötavad õpetajad. Koolituse eest tasub Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Hind: 0.00 €
Kestus: 25 ja 28. mai 2018

Telefon: 58 43 9917

Ettevõtlusõppe baasmoodulite rakendamine 4. ja 5. taseme kutseõppe õppekavades. Jätkukoolitus

2018-05-25

Eesmärk Koolituse läbinud õpetaja omab vajalikke teadmisi ja oskusi ettevõtlusõppe baasmooduli metoodiliseks rakendamiseks õppetöös. Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 15.05.2018 - 16.05.2018

Telefon: 6199516

Тренинг для опорных лиц - ребёнок с аутизмом или СДВГ

2018-05-29

Трёхдневный тренинг для опорных лиц – “Ребёнок с аутизмом и/или синдромом дефицита внимания в детском саду и начальной школе” на русском языке в 29-31 мая 2018 в МУСТВЕЭ.

Hind: 125.00 €
Kestus: 29.-31.mai 2018

Telefon: 5667 7290

Tegevusjuhendaja koolitus

2018-05-29

260 tundi, millest 244 tundi on kontakttunnid (176 tundi auditoorset ja 68 tundi praktilist õpet) ja 16 tundi praktiline lõputöö (tegevusplaani koostamine). Kursuse jooksul tuleb lahendada neli testi ja juhendatud praktika jooksul (16 tundi) koostada lõputöö (tegevusplaan teenust saavale isikule) ning see kaitsta. Hinnale lisandub km.

Hind: 1778.00 €
Kestus: 29.05-12.09.2018; 260 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2018-05-29

Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine Sihtgrupp algajad koolitajad, kellel ei ole täiskasvanute hariduse valdkonnas ettevalmistust. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 29.05.2018-28.09.2018; 160 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste õppe meetod

2018-05-29

Anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas. Kursusel käsitletakse kahte struktureeritud sekkumist: Oskuste ja Vastutuse õpet. Kursuse eesmärgiks on anda hoolivale täiskasvanule praktilised töövahendid laste/noorukite käitumisprobleemidega toime tulemiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 150.00 €
Kestus: 10.00-17.00
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse mõistmine ja toetamine

2018-05-30

Koolitusel on fookuses autistlik ja ATH laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku- ja ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega ATH/autismi teemadel.

Hind: 85.00 €
Kestus: 30.-31.mai 2018, kell 12:00

Telefon: 5667 7290

Väärtustades vaimset tervist

2018-05-30

Koolituse eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda erinevates ametites stressiga toimetulemiseks ja enesejuhtimise parendamiseks vajalikud teadmised ja oskused.Sihtrühm: õpetaja ametikohal töötavad õpetajad. Koolituse eest tasub Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Hind: 0.00 €
Kestus: 30 ja 31. mai 2018

Telefon: 58 43 9917

Mängulised suvelaagrid- kuidas kasutada mänge, et teha trenne huvitavaks, variatiivseks ja samas õpetlikuks?

2018-05-30

Eesmärk täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas. Registreerimise tähtaeg 25.05.2018

Hind: 55.00 €
Kestus: 5 ak.t.

Telefon: 6199 859

Liikumisõpetus koolieelses eas

2018-05-31

Koolieelses eas on lapse üldfüüsiline, sotsiaalne, emotsionaalne ja vaimne areng vähemal või rohkemal määral seotud liikumistegevustega. Mida mitmekesisem ja rikkalikum on lapse liigutuskogemus koolieelses eas, seda täiuslikumaks kujuneb kehaline tunnetuslik tase ning seeläbi kujunevad lapse enesehinnang ja eduelamus. Hinnale lisandub km.

Hind: 63.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737