Koolitused:

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-09-21

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ja/või asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 21.09.19-28.09.19; 168 ak/h

Telefon: 58 43 9917

Korvpallitreeneri V taseme erialane ettevalmistus

2019-09-21

Eesmärk Luua eeldused korvpallurite kehalise ettevalmistuse, grupilise ja võistkondliku ründe- ja kaitsemängu tehniliste võtete ja taktikaliste teadmiste arendamiseks ning õpetamiseks.  Registreerimise tähtaeg 09.09.2019

Hind: 230.00 €
Kestus: 21.09.2019 - 11.01.2020; 5 EAP

Telefon: 5262974

Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad. II moodul kursusest Tantsu- ja liikumisteraapia alused

2019-09-21

Eesmärk Kujundada teadmised tantsu- ja liikumisteraapia teoreetilistest lähtealustest. Registreerimise tähtaeg 12.09.2019

Hind: 222.00 €
Kestus: 21.09.2019 - 15.11.2019; 2 EAP

Telefon: 6391757

Lapsehoidja kutse täiendkoolitus

2019-09-23

Koolituse üldine eesmärk on lapsehoidja töö kvaliteedi tõus lapsehoidja kompetentsuse arenemise kaudu. Koolituse sihtgrupp: Lapsehoidjad, kes soovivad oma kutset taastõendada.  

Hind: 840.00 €
Kestus: 23.09.2019 - 31.01.2020 ; 120 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 52 122 09

Lapsehoidja/Lasteaiaõpetaja assistendi koolitus (koos praktikaga)

2019-09-23

Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad taotleda lapsehoidja kutset või ennast täiendada väikelaste hoidmisel. Koolituse jooksul toimub 170 akadeemilist tundi ja 80 tundi praktikat. 

Hind: 1750.00 €
Kestus: 23.09.2019 -31.01.2020 ; 250 ak.t.

Telefon: 52 122 09

Hädaolukordade lahendamine haridusasutuses

2019-09-24

Koolituse eesmärk: Anda teadmised ja oskused tegutsemaks erinevates hädaolukordades. Koolituse sihtgrupp: Haridusasutuses määratud kriisimeeskonnaliikmed, – vastutajad, töökeskkonnaspetsialistid, – volinikud ja teised antud teemast huvitatud isikud.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00 – 15:15; 6 ak.t.

Telefon: +372 509 4137

Lapse viha- turvaline toimetulek

2019-09-25

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks. Koolitus annab võimaluse lisaks lapse tugevate tunnete paremale mõistmisele ja toetamisele, parandada ka enda oskusi viha valitsemise osas ning annab kindlustunde kriitilistes olukordades toimetulekuks. Hinnale lisandub km.

Hind: 150.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas I

2019-09-25

Eesmärk saada tuge tulemaks toime eesti keele kui teise keele õpetamisega, kujundada oma oskust analüüsida õppe- ja kasvatustegevust ja rühma meeskonnatööd vene õppekeelega koolieelse lasteasutuse rühmas. 

Hind: 0.00 €
Kestus: 25.09.2019 - 30.01.2020; 4 EAP

Telefon: 6199523

Kunstidel põhinevad töövõtted koolikeskkonnas rakendamiseks

2019-09-27

Koolituse eesmärk on õppida kasutama kunstidel põhinevaid lihtsaid töövõtteid, et toetada õpilaste hariduslike eesmärkide saavutamist.  Registreerimise tähtaeg 16.09.2019

Hind: 450.00 €
Kestus: 27.09.2019 - 10.01.2020; 6 EAP

Telefon: 6391752

Korvpallitreeneri III taseme erialane ettevalmistus

2019-09-28

Eesmärk Kujundada eriala teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi korvpalli III taseme (abitreeneri) kutse omandamiseks. Luua eeldused korvpallurite kehalise ettevalmistuse ja individuaalse ründe- ja kaitsemängu tehnikaelementide omandamiseks ja õpetamiseks johtuvalt vanuseastmest. Toetada analüüsioskuste kujunemist käsitletud teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kaudu. Registreerimise tähtaeg 16.09.2019

Hind: 150.00 €
Kestus: 28.09.2019 - 14.12.2019; 3 EAP

Telefon: 5262974