Koolitused:

Kuidas ebaturvalises Internetis turvaliselt toime tulla

2018-03-22

Kuidas inimene peaks Internetis turvaliselt toimetama kõigi ohtude ja riskide keskel, mis seal esinevad: pahavaranakatused, identideedivargused, petukatsed, juhtumeid sotsiaalvõrgustikest. Millised on peamised kaitsemeetodid Internetis? Kuidas korraldada oma elu Internetis ja suhtlusvõrgustikes viisil, mis tööandjat segama ei hakkaks? Kuidas toetada lapse turvalise käitumise kujunemist Internetis?

Hind: 0.00 €
Kestus: 2 ak.t.; 16:30-18:30

Telefon: 53543495

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

2018-03-22

Erivajadusega lapsi on kuni 20% laste üldarvust. Koolitus annab lühiülevaate erivajaduse olemusest ja variatiivsusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi. Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 22.03.18 - 23.03.18; 112 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Kuidas õpetada paraspordialasid- erivajadustega treenitavatega tegelemise spetsiifika ja reeglid

2018-03-22

Eesmärk saada ülevaade paraspordiala neljast spordialast: tutvuda reeglite, alast tuleneva spetsiifika ja erisustega võrreldes tavaspordi aladega. Registreerimise tähtaeg 16.03.2018.

Hind: 60.00 €
Kestus: 9 ak.t.

Telefon: 53467581

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias

2018-03-22

Koolituse eesmärgiks on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikkust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise, abistamise võimaluste osas. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00

Telefon: 744 9600; 556 63492

Sissejuhatus klaasimaailma

2018-03-24

Eesmärk kujundada eriala teoreetilised teadmised ja praktilised oskused võrkpallitreeneri V taseme treeneri kutse saamiseks; õppida planeerima treeningprotsessi tipptasemel; kujundada analüüsioskust võistlustel võistkonna ründe ja kaitsetegevuse soorituse edukuse hindamise analüüsi kaudu. 

Hind: 100.00 €
Kestus: 24.03.2018 - 27.03.2018

Telefon: 509 6692

Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor

2018-03-26

Eesmärk: Kujundada arusaam teadliku juhtimise mõjust organisatsioonile ja mõtestada juhi rolli mentori ja grupiprotsesside mõjutajana; omandada vajalikud oskused teadlikuks stressijuhtimiseks. 

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.03.2018 - 11.05.2018

Telefon: 6199527

Õpetaja kui liider ja muutuste juht

2018-03-26

Eesmärk Mõista ja arendada endas muudatuste algatamiseks ja eestvedamiseks vajalikke personaalseid kompetentse, avarada rollipiire ning rakendada muudatuste juhtimiseks vajalikke baasoskuseid enda igapäevases praktikas.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.03.2018 - 23.04.2018

Telefon: 6199857

“Autistliku ja ATH lapse emotsioonide ja probleemse käitumisega toimetuleku toetamine

2018-03-26

Koolitusel on fookuses autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik ning ATH laps need nii loob. Vaatleme lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.-27.03
Koht: Paide

Telefon: 5667 7290