Koolitused:

Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega

2019-07-26

Koolituse läbinul on hea ülevaade käitumisteraapia olemusest. Ta oskab paremini luua ja väärtustada suhet lapsega ning oskab analüüsida probleemse käitumise põhjuseid ning luua lahendusi. Hinnale lisanud km.

Hind: 130.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega

2019-08-02

Koolituse läbinul on hea ülevaade käitumisteraapia olemusest. Ta oskab paremini luua ja väärtustada suhet lapsega ning oskab analüüsida probleemse käitumise põhjuseid ning luua lahendusi. Hinnale lisanud km.

Hind: 130.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

IPT personaaltreenerite koolitus

2019-08-05

 Meie kursus koosneb kahest osast: Teoreetilistest ning Praktilistest teadmistest, mis valmistavad Teid ette igaks katsumuseks ning loovad arusaamise nii anatoomilistest, kui ka füsioloogilistest protsessidest. Teoreetiline osa viiakse läbi digitaalplatformil, kus on kombineeritud videod, õppematerjalid, Live- seminarid ja vahetestid. Praktiline osa toimub aga füüsilises keskkonnas, kus meie treenerid juhendavad teid nädalavahetuse jooksul harjutuste läbi viimise ja praktiliste liigutuste osas. 

Hind: 1980.00 €
Kestus: 2 nädalat + praktiline osa

Telefon: 5661 1597

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-08-05

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ja/või asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 05.08.19-04.10.19; 168 ak/h

Telefon: 58 43 9917

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-08-05

Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased koolitajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada ja/või asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitusele on oodatud ka koolitusvaldkonna vastu huvi tundvad inimesed, kelledel puudub koolitamise kogemus.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 05.08.19-30.09.19; 168 ak/h

Telefon: 58 43 9917

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

2019-08-07

Erivajadusega lapsi on kuni 20% laste üldarvust. Koolitus annab lühiülevaate erivajaduse olemusest ja variatiivsusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Õppematerjalide, esitluse ning e-portfoolio koostamise võimalused. Täiskasvanute koolitaja meistriklass

2019-08-09

Kooltusel käsitletakse kuidas õppeprotsessi ettevalmistamisel koostada või kohandada õppematerjale lähtudes õppekavast, koolitusprogrammist, teema käsitlemise loogikast ning õppekeskkonna võimalustest.  Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 156.00 €
Kestus: 10.00 - 15.15; 12 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Väikelapse kõne areng

2019-08-13

Kõne ja kõnelise suhtlemise tähtsust lapse arengus ei saa alahinnata. Sellele toetub lapse hilisem areng - tema hakkamasaamise- ja õpioskused. Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest. Keskendutakse lapse kõne arengu toetamisele kodus ja lastekollektiivis. Hinnale lisandub km.

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Klassiõpetaja I kooliastmes

2019-08-14

Eesmärk Toetada esmase valmiduse kujunemist tööks I kooliastmes erinevate vajaduste ja isiksuseomadustega õpilastega, pedagoogilis-psühholoogiliste ja ainedidaktika alaste pädevuste kujunemist, soodsa õpikeskkonna loomist ning valmisolekut enesearenguks ja pidevõppeks.

Hind: 1390.00 €
Kestus: 14.08.2019 - 22.11.2019; 10 EAP

Telefon: 6199523

Täiskasvanute koolitaja koolitus

2019-08-16

Koolituse eesmärgiks on koolitajate ja koolituse korraldajate tööalase kompetentsuse tõstmine Sihtgrupp algajad koolitajad, kellel ei ole täiskasvanute hariduse valdkonnas ettevalmistust. UUENDUS: lisasime koolitusele praktika päeva. Samuti pakume personaalset mentorlust! Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1380.00 €
Kestus: 16.08.2019-29.11.2019; 160 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Lapsehoidja koolitus vene keeles

2019-08-19

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad väikelaste hoidmisega tegelda. Käesolevate õppekava läbimisel õppija võib taotleda lapsehoidja 4 tase kutsekvalifikatsiooni. Kutse taotlemise nõuetega saab lähimalt tutvuda siin. Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus.

Hind: 1920.00 €
Kestus: 19.08.2019 – 29.11.2019; 360 ak.t.

Telefon: 6 481 001; 54 555 888

Няня

2019-08-19

В нашей школе готовят профессиональных нянь и гувернанток. Темы занятий – обучение обращению с детьми и взаимодействию с родителями, детская психология, нюансы ухода за детьми с особыми потребностями. Мы стараемся дать студентам этого курса максимум необходимых знаний и умений, ведь няня – доверенное лицо родителей и ближайший друг ребенка.

Hind: 1920.00 €
Kestus: 19.08.2019–29.11.2019; 360 ak.t.

Telefon: 6 481 001; 54 555 888