Koolitused:

Teenindus- ja müügioskuste tipptase- jaatav keelekasutus

2018-02-27

Koolitusel õpime tähele panema, millisel viisil ennast seni väljendame ning kuidas kohandada jaatav keelekasutus üheks mõnusaks ja käepäraseks tööriistaks. Vaatleme erinevate keelekasutuste kaugeleulatuvat mõju sõnumi tõhususele nii töökeskkonnas kui teenindus- ja müügisituatsioonis.

Hind: 179.00 €
Kestus: kell 10.00–15.30

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Müügiesindaja koolitus

2018-03-01

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 1275.00 €
Kestus: 01. märts - 10. aprill; 160 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Müügitegevuse tulemuslik juhtimine

2018-03-01

Müügitegevuse juhtimine on oma olemuselt süsteemne protsess. Selleks et saavutada müügitegevuses tulemusi on oluline omandada vajalikud kompetentsid ning teadvustada erinevaid müügitegevuse juhtimise etappe – mõõtmine, monitoorimine, hindamine ja tagasisidestamine.

Hind: 179.00 €
Kestus: kell 10.00–15.30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Müügiesindaja

2018-03-05

Koolituse eesmärk on teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamine müügiesindaja kutsealal. Lisandväärtus tasuta 2 päeva– teemad jae- ja hulgikaubandus, vahendus-ja frantsiisikaubandus, e-kaubandus ning kaubandusettevõtte asutamine. 

Hind: 1200.00 €
Kestus: 200 ak.t. algus märtsis

Telefon: 55 40 677

Müügiesindaja

2018-03-05

Koolituse eesmärk on teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamine müügiesindaja kutsealal. Lisandväärtus tasuta 2 päeva– teemad jae- ja hulgikaubandus, vahendus-ja frantsiisikaubandus, e-kaubandus ning kaubandusettevõtte asutamine. 

Hind: 1200.00 €
Kestus: 200 ak.t. algus märtsis

Telefon: 55 40 677

Kuidas panna kliendid ostma. E-kursus

2018-03-07

Käesolev lühikoolitus on suunatud müügiga otseselt või kaudselt tegelevatele inimestele. Erinevaid müügiinimesi jälgides võib avastada, et osad on neist väga edukad ning neil õnnestub müüa praktiliselt igale kliendile (kusjuures klient on ka rahul:))

Hind: 9.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega

Telefon: +372 652 0009 või +372 52 93202

Müügiesindaja intensiivkursus

2018-03-07

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Sihtrühm: Inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi, müügitööd tegevad või müügitööle asuda soovivad inimesed.

Hind: 817.00 €
Kestus: 07 - 30. märts; 88 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Müügikirja ülesehitus ja keeleprobleemid, ettetellimisel koolitus

2018-03-08

Eesmärk õppida tundma ja rakendama keeleliselt korrektse, liigse sõnavahuta ning loogilise ülesehitusega müügikirja koostamise võtteid. Koolituse tellimine: elina.tahvel@tlu.ee. Tellimuskoolituse hind kokkuleppel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 509 0216

Müügiassistendi koolitus

2018-03-12

Koolituse lõppedes õppija: 1) oskab teha müügiassistendi tööd vastavalt seadusandluse, müügiprotsessist tulenevatele nõuetele ja heale tavale. 2) teab müügiassistendi töö olemust ja kujunemist. 3) oskab vormistada enamlevinuid müügi- töös kasutatavaid dokumente. 4) oskab kasutada müügiassistendi töös vajaminevaid arvutiprogramme jne.

Hind: 1250.00 €
Kestus: 12. märts - 03.aprill; 136 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Kinnisvaraturundus ja kommunikatsioon internetis ning tavameedias

2018-03-13

 Koolituse “Kinnisvaraturundus ja kommunikatsioon internetis ning tavameedias” eesmärk on anda osalejale ülevaade erinevatest interneti ja meedia kanalitest, mille kaudu saab ennast ja oma sõnumit kõige efektiivsemalt ja odavamalt kliendini viia. Lektorid: Tõnu Toompark, Priit Kallas.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-17.15

Telefon: 525 66 55

Kuidas panna kliendid ostma. E-kursus

2018-03-21

Käesolev lühikoolitus on suunatud müügiga otseselt või kaudselt tegelevatele inimestele. Erinevaid müügiinimesi jälgides võib avastada, et osad on neist väga edukad ning neil õnnestub müüa praktiliselt igale kliendile (kusjuures klient on ka rahul:))

Hind: 9.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega

Telefon: +372 652 0009 või +372 52 93202

Sisuturundus internetis

2018-03-21

Uuel koolitusel jagab teadmisi-kogemusi tunnustatud sisuturunduse ekspert Priit Kallas, kuidas sisuturundusega suurendada oma ettevõtte või selle toodete/teenuste nähtavust, kuidas luua ja levitada oma tegevuse kohta haaravat ja huvitavat materjali ning arendada oma sihtgruppidega järjepidevat suhtlust. Hinnale lisandub km.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-16.00

Telefon: suhtleme meilitsi