Koolitused:

Müügiesindaja intensiivkursus

2018-03-22

Koolituse eesmärk: Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks müügiesindaja kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kaubanduses või müügitööga tegelevates ettevõtetes. Sihtrühm: Inimesed, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi või täiendada varemomandatud teadmisi ja oskusi, müügitööd tegevad või müügitööle asuda soovivad inimesed.

Hind: 817.00 €
Kestus: 22. märts - 18. aprill; 88 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Suhetekeskne müük. Kuidas suurendada oma müügitulemusi. Praktiline koolitus

2018-03-23

Koolitus on mõeldud müügi- ja turundusjuhtidele, müügispetsialistidele, kliendihalduritele jt huvilistele, kes soovivad müüke suurendada, kliendisuhteid luua ning klientidega suheldes leida parimaid lahendusi müügieesmärkide saavutamiseks. Kuni 19. märtsini 2018 kehtib soodushind 156 eurot + km! Alates 20.03.2018 tavahind 189 eurot + km.

Hind: 156.00 €
Kestus: 10:00 − 16:00

Telefon: +372 56 933 318

E-kaubandus suurte e-poodide kaudu

2018-03-28

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga korraldab ekspordile suunatud ettevõtetele ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolitusi, mille tulemusena tõstetakse Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendatakse koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luuakse eeldused ettevõtjate ekspordikäibe ja kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks. Koolituse korraldamist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Hind: 50.00 €
Kestus: kell 9.00–16.30

Telefon: 604 0060

Müügikoolitus - lisamüügi tekitamine klienditeeninduses ja igapäevases müügitöös

2018-03-28

Enamasti on kõik töötajad oma ala head asjatundjad, kuid tihtipeale tuleb puudu inspiratsioonist, uutest ideedest ja lahendustest. Sooviksime ju alati, et töötaja ja tööandja oleksid rahul tehtud tööga. Koolituse eesmärgiks on arendada ja värskendada müügitöötajate ning klienditeenindajate igapäevaseid müügioskusi.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-15.30

Telefon: 6556778, 5279999

Kuidas panna kliendid ostma. E-kursus

2018-04-04

Käesolev lühikoolitus on suunatud müügiga otseselt või kaudselt tegelevatele inimestele. Erinevaid müügiinimesi jälgides võib avastada, et osad on neist väga edukad ning neil õnnestub müüa praktiliselt igale kliendile (kusjuures klient on ka rahul:))

Hind: 9.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega

Telefon: +372 652 0009 või +372 52 93202

Müügikoolitus - lisamüügi tekitamine klienditeeninduses ja igapäevases müügitöös

2018-04-04

Jagame klienditeenindajatele kätte erinevad müügialased tööriistad ja õpime neid professionaalselt kasutama. Osaleja eesmärgiks on aktiivselt osaleda individuaalsetes ja rühmatöödes, analüüsides nii enda kui ka teiste suhtlemisoskusi. Igaüks saab tõsta oma panust ettevõtte müügiedukuse ning igapäevase tulemuslikkuse suurendamisel!

Hind: 119.00 €
Kestus: Kell 10-15:30; 6 ak.t.

Telefon: 620 7676

Korteriühistu raamatupidamine pärast uue korteriomandi- ja korteriühistu seaduse jõustumi

2018-04-09

Koolituse eesmärgiks on ühelt poolt anda ülevaade sellest, milliseid muudatusi toob kaasa endaga 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseadus raamatupidamisvaldkonnas ja teiselt poolt anda ülevaade raamatupidamise korraldamise üldistest põhimõttetest korteriühistutes ning raamatupidamisarvestusest.

Hind: 106.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi

Telefon: 53 045 566

10.04.18 algav raamatupidamise algkursus Tartus, õhtusel ajal

2018-04-10

Toimub kuni 30.03.18 soodusregistreerimine 10.04 algavatele raamatupidamise algkursustele Tartus, õhtuti. Täiendkoolituse eesmärk on koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid.

Hind: 199.00 €
Kestus: 60 akadeemilist tundi

Telefon: 53 045 566

Müügikoolitus – müügimeistri treening

2018-04-11

Koolituse eesmärk on arendada müügitöötajate suhtlemisoskust ning õppida tundma erinevaid isiksusprofiile. Edukas müügitöös määravad palju isikuomadused. Seetõttu tuleks tunda enda tugevaid ja nõrku külgi ning need õigete tehnikate abil enese kasuks tööle panna. Nõndamoodi sünnivad parimad müügitehingud, millest tunnevad kasu mõlemad osapooled.

Hind: 119.00 €
Kestus: 6 ak/h; Kell 10-15:30

Telefon: 620 7676

E-maili turundus

2018-04-12

Emaili turunduse meistriklass annab põhjaliku ülevaate meiliturundusest ja teadmised kuidas emaili postitusnimekirju värskena hoida. Tippkoolitaja Priit Kallase meistriklass on praktiline, kus saad teada tööriistad, mida kohe rakendada ja koolituse tulemusena. Hinnale lisandub km.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-16.00

Telefon: Suhtleme meilitsi