Koolitused:

Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpe vene keeles

2018-05-29

Koolitus viiakse läbi GMDSS mereside simulaatoril TGS5000 Antud simulaator on mõeldud merenduses kasutusel olevate raadioside operatsioonide simuleerimiseks. Õppeklass on tehtud nii, et õpilased saavad kas omavahel või instruktoriga harjutada reaalset raadiosidet, vastavalt rahvusvahelistele seadustele on olemas kindlad normid ja reeglid, kuidas raadioside peab toimuma.

Hind: 110.00 €
Kestus: 29. - 30. mai 2018

Telefon: 613 5588

Turvaalane koolitus STCW78 VI/6, koodeks A-VI/6-1 A-VI/6-2 ISPS Code

2018-05-29

Eesmärk: Saada piisavad teadmised laeva turvaohvitseri kvlifikatsiooni omandamiseks Sihtgrupp: Laevapereliikmed Teemad: Konventsioonide STCW78,SOLAS73 nõudmised ISPS Koodeks Õpiväljund: Tunneb turvalisuse alaseid nõudmisi; Tunneb turvalisuse alaseid ohte ja riske ja oskama neid idetifitseerida; Oskab tegutseda vastavalt ISPS Koodeksi nõuetele

Hind: 225.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi

Telefon: 613 5588

Turvaalane koolitus STCW78 VI/6, koodeks A-VI/6-1 A-VI/6-2 ISPS Code

2018-06-06

Eesmärk: Saada piisavad teadmised laeva turvaohvitseri kvlifikatsiooni omandamiseks Sihtgrupp: Laevapereliikmed Teemad: Konventsioonide STCW78,SOLAS73 nõudmised ISPS Koodeks Õpiväljund: Tunneb turvalisuse alaseid nõudmisi; Tunneb turvalisuse alaseid ohte ja riske ja oskama neid idetifitseerida; Oskab tegutseda vastavalt ISPS Koodeksi nõuetele

Hind: 225.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-06-11

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 11. - 13.06.2018

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-06-11

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 11. - 15.06.2018

Telefon: 613 5588

Tutvustav koolitus töötamiseks nafta-, kemikaali- ja veeldatud gaasi tankeritel STCW78 V/1 A-V/1-1; V/1 A-V/1-2

2018-06-25

Tankerite lastitoodete omadused ja ohud transportimisel, mis sellega kaasnevad. Tankerite ehitus ja varustus. Operatsioonid tankeritel, remont ja tehniline teenendamine tankeritel. Tegutsemine avariiolukordades. Ohutustehnika ja tuleohutus tankeritel.

Hind: 300.00 €
Kestus: 25. - 29.06.2018; 80 ak.t.

Telefon: 613 5588

Väikelaevajuhi eksam

2018-06-28

Eesmärk: Sooritada väikelaevajuhi eksam saamaks juhiõigus Maantee Ametilt Sihtgrupp: Väikelaevajuhi koolituse läbinud või eksami eksternina sooritada soovivad isikud Teemad: Vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a määrus nr 225 "Väikelaevajuhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vorm"

Hind: 75.00 €
Kestus: 4 ak.t., algus kell 9.00

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-08-06

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 6. - 8. august 2018

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-08-06

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 6. - 10. august 2018

Telefon: 613 5588

Väikelaevajuhtide koolitus

2018-08-06

Kursusel osaleja saab teadmised: • navigatsioonist ja lootsindusest; • väikelaeva praktilisest juhtimisest; • meresõiduohutusest; • laevaehituse teooriast; • Colreg (Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise eeskirjad); • seadusandlusest; • esmaabist merel; • meteoroloogiast; • raadiosidest; • väikelaeva mootorite teooriast; • purjetamise teooria alustest.

Hind: 390.00 €
Kestus: 6. august - 20. september 2018; 80 ak.t.

Telefon: 613 5588

Turismitoote ja elamuse disain. Tourism Product and Experience Design

2018-09-03

The purpose of the course is to enhance the theoretical and practical knowledge of the role of continuous innovation, creative and sustainable use of cultural and natural heritage and co-creation in experience-based product planning and development to overcome the challenges of seasonality. Registration deadline: 13.05.2018.

Hind: 0.00 €
Kestus: 3. september - 1. detsember 2018; 156 ak.t.

Telefon: 613 5588