Koolitused:

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-08-06

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 6. - 8. august 2018

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-08-06

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 6. - 10. august 2018

Telefon: 613 5588

Väikelaevajuhtide koolitus

2018-08-06

Kursusel osaleja saab teadmised: • navigatsioonist ja lootsindusest; • väikelaeva praktilisest juhtimisest; • meresõiduohutusest; • laevaehituse teooriast; • Colreg (Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise eeskirjad); • seadusandlusest; • esmaabist merel; • meteoroloogiast; • raadiosidest; • väikelaeva mootorite teooriast; • purjetamise teooria alustest.

Hind: 390.00 €
Kestus: 6. august - 20. september 2018; 80 ak.t.

Telefon: 613 5588

Turismitoote ja elamuse disain. Tourism Product and Experience Design

2018-09-03

The purpose of the course is to enhance the theoretical and practical knowledge of the role of continuous innovation, creative and sustainable use of cultural and natural heritage and co-creation in experience-based product planning and development to overcome the challenges of seasonality. Registration deadline: 13.05.2018.

Hind: 0.00 €
Kestus: 3. september - 1. detsember 2018; 156 ak.t.

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-09-10

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 10. - 12. september 2018

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-09-10

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 10. - 14. september 2018

Telefon: 613 5588

Külmamehaaniku kursus

2018-09-10

Eesmärk: Saada piisavad teadmised külmamehaaniku III ja IV taseme eksamite sooritamiseks Sihtgrupp: Kiirkursus on mõeldud külmatehnikas tegutsevate isikute jaoks, kes on huvitatud oma teadmiste kontrollimises ja parandamises enne külmamehaaniku III ja IV taseme eksamite sooritamist MTÜ Eesti Külmaliidus.

Hind: 450.00 €
Kestus: 10. - 13. september 2018

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-10-22

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 22. - 24.10.2018

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-10-22

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 22. - 26.10.2018

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-11-19

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 19. - 21.11.2018

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-11-19

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 19. - 23.11.2018

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-12-10

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 10. - 12.12.2018

Telefon: 613 5588