Koolitused:

Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpe

2018-10-08

Koolitus viiakse läbi GMDSS mereside simulaatoril TGS5000 Antud simulaator on mõeldud merenduses kasutusel olevate raadioside operatsioonide simuleerimiseks. Õppeklass on tehtud nii, et õpilased saavad kas omavahel või instruktoriga harjutada reaalset raadiosidet, vastavalt rahvusvahelistele seadustele on olemas kindlad normid ja reeglid, kuidas raadioside peab toimuma.

Hind: 110.00 €
Kestus: 8. - 9. oktoober 2018

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-10-22

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 22. - 24.10.2018

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-10-22

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 22. - 26.10.2018

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-11-19

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 19. - 21.11.2018

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-11-19

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 19. - 23.11.2018

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-12-10

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 10. - 12.12.2018

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-12-10

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 10. - 14.12.2018

Telefon: 613 5588