Koolitused:

Kõrgepingeseadmete koolitus - STCW78 A-III/1, A-III/2, A-III/6, B-III/2

2018-04-02

Eesmärk: Anda koolitatavatele teadmisi ja oskusi erinevate kõrgepingeseadmete ohutuks kasutamiseks laevas ning oskused kõrgepingeseadmete ekspluatatsiooniks, avariiremondiks ja efektiivseks kasutamiseks. Koolitatavad omandavad teadmisi, kasutades simulaatorit ja teiste koolitatavate kogemusi.

Hind: 333.00 €
Kestus: 2. - 4. aprill 2018; 24 ak.t.

Telefon: 613 5588

Väikelaevajuhtide koolitus

2018-04-02

Kursusel osaleja saab teadmised: • navigatsioonist ja lootsindusest; • väikelaeva praktilisest juhtimisest; • meresõiduohutusest; • laevaehituse teooriast; • Colreg (Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise eeskirjad); • seadusandlusest; • esmaabist merel; • meteoroloogiast; • raadiosidest; • väikelaeva mootorite teooriast; • purjetamise teooria alustest.

Hind: 390.00 €
Kestus: 2. aprill - 10. mai 2018; 80 ak.t.

Telefon: 613 5588

Ülemaailmse merehäda ja -ohutuse süsteemi (GMDSS) raadioside operaatori (GOC) kursus STCW78 A-IV/2

2018-04-02

Eesmärk: GMDSS GOC sertifikaat on kõrgeim raadioside operaatori kvalifikatsioon mis sobib nii professionaalsetele meremeestele, kui ka kaubalaeva ohvitserile, liikuvatel alustel teenindavatele avamere raadioside operaatoritele ning kaubandusliku jahi kaptenile. GMDSS GOC sertifikaadi omanikul on õigus tegutseda kõigi litsenseeritud mereside seadmetega.

Hind: 750.00 €
Kestus: 2. - 13. aprill 2018; 132 ak.t.

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-04-16

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 16. - 18.04.2018

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-04-16

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 16. - 20.04.2018

Telefon: 613 5588

Search Mission Coordinator (SMC)

2018-04-16

Aim of the course: The focus of the course is on the practical application of knowledge via team work using case studies and exercises Target group: The course is directed to the staff of national Rescue Coordination Centers (RCC). in English

Hind: 0.00 €
Kestus: 16. - 27. aprill 2018; 80 ak.t.

Telefon: 613 5588

Väikelaevajuhi eksam

2018-05-10

Eesmärk: Sooritada väikelaevajuhi eksam saamaks juhiõigus Maantee Ametilt Sihtgrupp: Väikelaevajuhi koolituse läbinud või eksami eksternina sooritada soovivad isikud Teemad: Vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a määrus nr 225 "Väikelaevajuhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vorm"

Hind: 75.00 €
Kestus: 4 ak.t., algus kell 9.00

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-05-14

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 14. - 16.05.2018

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-05-14

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 14. - 18.05.2018

Telefon: 613 5588

Väikelaevajuhtide koolitus

2018-05-14

Kursusel osaleja saab teadmised: • navigatsioonist ja lootsindusest; • väikelaeva praktilisest juhtimisest; • meresõiduohutusest; • laevaehituse teooriast; • Colreg (Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise eeskirjad); • seadusandlusest; • esmaabist merel; • meteoroloogiast; • raadiosidest; • väikelaeva mootorite teooriast; • purjetamise teooria alustest.

Hind: 590.00 €
Kestus: 14. mai - 28. juuni 2018; 80 ak.t.

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-06-11

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 11. - 13.06.2018

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-06-11

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 11. - 15.06.2018

Telefon: 613 5588