Koolitused:

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-11-19

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 19. - 21.11.2018

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-11-19

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 19. - 23.11.2018

Telefon: 613 5588

Masinaruumi simulaatori koolitus (IMO mudelkursus 2.07) vastavuses STCW A-III/1, A-VIII/2 and B-VIII/2

2018-11-19

Kursuse eesmärk on värskendada mehaanikute teadmisi ja oskusi laevasüsteemide ettevalmistamisel käitamiseks. Jõu- ja sõuseadmete opereerimisest töörežiimidel ja tööprotsessi käigus esile kerkivate rikete avastamisest ning likvideerimisest.

Hind: 300.00 €
Kestus: 19. - 20. november 2018

Telefon: 613 5588

AIS (IMO Model course 1.34)

2018-11-22

Koolituse eesmärgiks on tutvustada laevajuhtidele AIS seadmete praktilise kasutamise võimalusi ning sealhulgas ka piiranguid. See saavutatakse läbi harjutuste kontsentreeritud perioodil meie simulaatoril. Koolitusel võetakse arvesse kõiki asjakohaseid IMO resolutsioone ja suuniseid.

Hind: 150.00 €
Kestus: 09:15 - 09:30

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-12-10

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 10. - 12.12.2018

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-12-10

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 10. - 14.12.2018

Telefon: 613 5588

Radarnavigatsioon ja ARPA kasutamine STCW 78 A-II/1 ja A-II/3

2018-12-10

Eesmärk: ARPA kasutamine meresõiduohutuse tagamisel ARPA kasutamine päästeoperatsioonide läbiviimisel Sihtgrupp: Laevajuhid Eeldused: Laevajuhi koolitus ja vähemalt 6 kuud meresõidu staaži Teemad: ARPA kasutamine meresõiduohutuse tagamisel ARPA kasutamine päästeoperatsioonide läbiviimisel

Hind: 330.00 €
Kestus: 10. - 21. detsember 2018

Telefon: 613 5588

Radarnavigatsioon ja automaatikaseadme (ARPA) kasutamine, sillatöö ja päästeoperatsioonide juhtimine” vanemtüürimeestele ja kaptenitele vastavalt STCW 78 konventsioonile koos parandustega (

2018-12-17

Eesmärk: ARPA kasutamine meresõiduohutuse tagamisel ARPA kasutamine päästeoperatsioonide läbiviimisel Sihtgrupp: Laevajuhid Eeldused: Laevajuhi koolitus ja vähemalt 6 kuud meresõidu staaži Teemad: ARPA kasutamine meresõiduohutuse tagamisel ARPA kasutamine päästeoperatsioonide läbiviimisel

Hind: 310.00 €
Kestus: 17. - 21. detsember 2018

Telefon: 613 5588

Kõrgepingeseadmete koolitus - STCW78 A-III/1, A-III/2, A-III/6, B-III/2

2019-01-07

Eesmärk: Anda koolitatavatele teadmisi ja oskusi erinevate kõrgepingeseadmete ohutuks kasutamiseks laevas ning oskused kõrgepingeseadmete ekspluatatsiooniks, avariiremondiks ja efektiivseks kasutamiseks. Koolitatavad omandavad teadmisi, kasutades simulaatorit ja teiste koolitatavate kogemusi.

Hind: 333.00 €
Kestus: 7. - 9. jaanuar 2019; 24 ak.t.

Telefon: 613 5588

Külmamehaaniku kursus

2019-01-22

Eesmärk: Saada piisavad teadmised külmamehaaniku III ja IV taseme eksamite sooritamiseks Sihtgrupp: Kiirkursus on mõeldud külmatehnikas tegutsevate isikute jaoks, kes on huvitatud oma teadmiste kontrollimises ja parandamises enne külmamehaaniku III ja IV taseme eksamite sooritamist MTÜ Eesti Külmaliidus.

Hind: 450.00 €
Kestus: 22. - 25.01.2019; 32 ak.t.

Telefon: 613 5588