Koolitused:

Elektronkaartide kuvamis- ja informatsioonisüsteemide kasutamine navigatsioonis (ECDIS)

2019-03-25

Eesmärk: Anda piisavad teadmised elektrkaartide teoorias ja praktilises kasutamises. Sihtgrupp: Laevajuhid Teemad: ECDIS-se kasutamise juriidilised aspektid ja rahvusvahelised nõudmised; Elektronkaartide tüübid; ECDIS-se andmestik; Reisi planeerimise andmete kuvamine ekraanil; ECDIS süsteemi testimine ja analüüs

Hind: 310.00 €
Kestus: 25. - 29. märts 2019

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2019-04-08

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 8. - 12. aprill 2019

Telefon: 613 5588

Elektronkaartide kuvamis- ja informatsioonisüsteemide kasutamine navigatsioonis (ECDIS)

2019-04-08

Eesmärk: Anda piisavad teadmised elektrkaartide teoorias ja praktilises kasutamises. Sihtgrupp: Laevajuhid Teemad: ECDIS-se kasutamise juriidilised aspektid ja rahvusvahelised nõudmised; Elektronkaartide tüübid; ECDIS-se andmestik; Reisi planeerimise andmete kuvamine ekraanil; ECDIS süsteemi testimine ja analüüs

Hind: 310.00 €
Kestus: 8. - 12. aprill 2019

Telefon: 613 5588

Väikelaevajuhtide koolitus

2019-04-15

Kursusel osaleja saab teadmised: • navigatsioonist ja lootsindusest; • väikelaeva praktilisest juhtimisest; • meresõiduohutusest; • laevaehituse teooriast; • Colreg (Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise eeskirjad); • seadusandlusest; • esmaabist merel; • meteoroloogiast; • raadiosidest; • väikelaeva mootorite teooriast; • purjetamise teooria alustest.

Hind: 390.00 €
Kestus: 15. aprill - 30. mai 2019; 80 ak.t.

Telefon: 613 5588

Sillaressursside juhtimise koolitus operatiiv- ja juhtimistasandilt (BRM) - STCW 78 A-II/1, A-II/2, B-VIII/2

2019-04-16

Eesmärk: Tagada kaptenitele ja tüürimeestele teadlikkus ning oskused õigest meeskonna ressursside juhtimisest. Tagada meeskonna, laeva ja lasti ohutus ning keskkonna kaitse. Omandada kogemusi laeva käitlemisel eri olukordades ning olla võimeline panustama efektiivsemalt silla meeskonda laeva manööverdamisel nii tava- kui hädaolukorras.

Hind: 570.00 €
Kestus: 16. - 18. aprill 2019; 24 ak.t.

Telefon: 613 5588

Väikelaevajuhtide koolitus

2019-05-20

Kursusel osaleja saab teadmised: • navigatsioonist ja lootsindusest; • väikelaeva praktilisest juhtimisest; • meresõiduohutusest; • laevaehituse teooriast; • Colreg (Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise eeskirjad); • seadusandlusest; • esmaabist merel; • meteoroloogiast; • raadiosidest; • väikelaeva mootorite teooriast; • purjetamise teooria alustest.

Hind: 390.00 €
Kestus: 20. - 31. mai 2019; 80 ak.t.

Telefon: 613 5588

Laevamehaaniku koolitus kuni 750 kW

2019-06-01

Eesmärk: Õppekava eesmärk on anda väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva mehaanikule teadmised ja oskused töötada laevadel väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega. KOOLITUSE KUUPÄVAD ON ALLES SELGUMISEL, PERIOOD JUUNI-AUGUST 2019 KOOLITUS TOIMUB KURESAARES, SIMULAATORI PRAKTIKA TALLINNAS

Hind: 2000.00 €
Kestus: 1. juuni - 31. august 2019; 300 ak.t.

Telefon: 613 5588