Koolitused:

Väikelaeva raadiosideoperaatori väljaõpe

2017-10-23

Koolitus viiakse läbi GMDSS mereside simulaatoril TGS5000 Antud simulaator on mõeldud merenduses kasutusel olevate raadioside operatsioonide simuleerimiseks. Õppeklass on tehtud nii, et õpilased saavad kas omavahel või instruktoriga harjutada reaalset raadiosidet, vastavalt rahvusvahelistele seadustele on olemas kindlad normid ja reeglid, kuidas raadioside peab toimuma.

Hind: 110.00 €
Kestus: 23. - 24. oktoober 2017

Telefon: 613 5588

Väikelaevajuhtide koolitus

2017-10-26

Kursusel osaleja saab teadmised: • navigatsioonist ja lootsindusest; • väikelaeva praktilisest juhtimisest; • meresõiduohutusest; • laevaehituse teooriast; • Colreg (Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise eeskirjad); • seadusandlusest; • esmaabist merel; • meteoroloogiast; • raadiosidest; • väikelaeva mootorite teooriast; • purjetamise teooria alustest.

Hind: 590.00 €
Kestus: 26. oktoober - 20. detsember 2017

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2017-11-13

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 250.00 €
Kestus: 13. - 15. november 2017

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2017-11-13

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 300.00 €
Kestus: 13. - 17. november 2017

Telefon: 613 5588

Kõrgepingeseadmete koolitus - STCW78 A-III/1, A-III/2, A-III/6, B-III/2

2017-11-20

Eesmärk: Anda koolitatavatele teadmisi ja oskusi erinevate kõrgepingeseadmete ohutuks kasutamiseks laevas ning oskused kõrgepingeseadmete ekspluatatsiooniks, avariiremondiks ja efektiivseks kasutamiseks. Koolitatavad omandavad teadmisi, kasutades simulaatorit ja teiste koolitatavate kogemusi.

Hind: 333.00 €
Kestus: 20. - 22. november 2017; 24 ak.t.

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2017-12-11

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 250.00 €
Kestus: 11. - 13.12.2017

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2017-12-11

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 300.00 €
Kestus: 11. - 15.12.2017

Telefon: 613 5588

Tutvustav koolitus töötamiseks nafta-, kemikaali- ja veeldatud gaasi tankeritel STCW78 V/1 A-V/1-1; V/1 A-V/1-2

2017-12-11

Tankerite lastitoodete omadused ja ohud transportimisel, mis sellega kaasnevad. Tankerite ehitus ja varustus. Operatsioonid tankeritel, remont ja tehniline teenendamine tankeritel. Tegutsemine avariiolukordades. Ohutustehnika ja tuleohutus tankeritel.

Hind: 300.00 €
Kestus: 11. - 15. detsember 2017

Telefon: 613 5588

Väikelaevajuhi eksam

2017-12-18

Eesmärk: Sooritada väikelaevajuhi eksam saamaks juhiõigus Maantee Ametilt Sihtgrupp: Väikelaevajuhi koolituse läbinud või eksami eksternina sooritada soovivad isikud Teemad: Vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a määrus nr 225 "Väikelaevajuhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vorm"

Hind: 75.00 €
Kestus: 4 ak.t., algus kell 9.00

Telefon: 613 5588