Koolitused:

Väikelaevajuhi eksam

2017-12-18

Eesmärk: Sooritada väikelaevajuhi eksam saamaks juhiõigus Maantee Ametilt Sihtgrupp: Väikelaevajuhi koolituse läbinud või eksami eksternina sooritada soovivad isikud Teemad: Vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a määrus nr 225 "Väikelaevajuhi teadmiste ja oskuste ning väikelaevajuhtide väljaõppe nõuded ja väikelaevajuhi tunnistuse vorm"

Hind: 75.00 €
Kestus: 4 ak.t., algus kell 9.00

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-01-08

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 8. - 10. jaanuar 2018

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-01-08

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 08. - 12.01.2018

Telefon: 613 5588

Kõrgepingeseadmete koolitus - STCW78 A-III/1, A-III/2, A-III/6, B-III/2

2018-01-15

Eesmärk: Anda koolitatavatele teadmisi ja oskusi erinevate kõrgepingeseadmete ohutuks kasutamiseks laevas ning oskused kõrgepingeseadmete ekspluatatsiooniks, avariiremondiks ja efektiivseks kasutamiseks. Koolitatavad omandavad teadmisi, kasutades simulaatorit ja teiste koolitatavate kogemusi.

Hind: 333.00 €
Kestus: 15. - 17. jaanuar 2018; 24 ak.t.

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-02-19

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 19. - 21.02.2018

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-02-19

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 19. - 23.02.2018

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-03-19

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 19. - 21.03.2018

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-03-19

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 19. - 23.03.2018

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-04-16

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 16. - 18.04.2018

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-04-16

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 16. - 20.04.2018

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2018-05-14

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 270.00 €
Kestus: 14. - 16.05.2018

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-05-14

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 14. - 18.05.2018

Telefon: 613 5588