Koolitused:

Suhtlemise põhikursus hooldustöötajatele

2019-04-02

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Sihtgrupp: inimesed, kes töötavad tervishoiuasutuses või sotsiaalhoolekandes hooldustööl (s.h. koduhooldus) ja/või omastehooldajatena

Hind: 80.00 €
Kestus: 02. -17. apr 2019; 52 ak.t.

Telefon: 737 0209

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2019-04-08

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 8. - 12. aprill 2019

Telefon: 613 5588

Jäätmekäitlusnõuded hambaravis

2019-04-12

Koolituse eesmärk: On anda teadmised jäätmekäitlusnõuetest hambaravivaldkonnas töötavatele isikutele, kuidas hambaraviasutustes tekkivaid jäätmeid peab käitlema, kuidas neid liigitatakse, kuidas peab pakendama, märgistama ning kuidas  jäätmeid üleanda jäätmekäitlusfirmale.

Hind: 67.00 €
Kestus: 13:00 -16:15; 4 ak.t.

Telefon: +372 509 4137

Osteopaatia kursus. Avaldusi ootame kuni 1.04.2019

2019-04-17

Osteopaatia Erakooli oodatakse kõiki, kellel on eelnev meditsiiniline haridus ning soov end täiendada osteopaatia valdkonnas. Õppurilt eeldame piisavat emotsionaalset küpsust koolituse tingimustega toimetulekuks ning huvi, entusiasmi ja valmisolekut õppida ja praktiseerida nii üheskoos kui iseseisvalt.

Hind: 0.00 €
Kestus: 3 aastat

Telefon: 5557 7338

Курс по радиационной безопасности)

2019-04-23

Цель обучения: Работники, которым требуется пройдти первичный курс по радиационной безопасности согласно постановлению57 министра окружающей среды.

Hind: 103.00 €
Kestus: 11:00- 14:15; 4 ак. ч

Telefon: +372 509 4137

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

2019-04-24

Kursusel antakse põhjalik teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest oskustest. Lisaks läbitakse ka 80-tunnine tööpraktika hooldusasutuses. Õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Kursuse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon. Hinnale lisandub km.

Hind: 1232.00 €
Kestus: 24.04.19 - 28.06.19; 240 ak
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Jäätmekäitlusnõuded hambaravis

2019-04-26

Koolituse eesmärk: On anda teadmised jäätmekäitlusnõuetest hambaravivaldkonnas töötavatele isikutele, kuidas hambaraviasutustes tekkivaid jäätmeid peab käitlema, kuidas neid liigitatakse, kuidas peab pakendama, märgistama ning kuidas  jäätmeid üleanda jäätmekäitlusfirmale.

Hind: 67.00 €
Kestus: 13:00 -16:15; 4 ak.t.

Telefon: +372 509 4137

Ergonoomika hooldustöös

2019-05-06

Koolituse eesmärgiks on suurendada õppija teadlikkust hooldustoimingutes ergonoomiliste võtete kasutamisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

2019-05-07

Koolitusel tutvustatakse tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega. Sihtgrupp Õendus- ja hooldustöötajad, kes töötavad igapäevaselt dementsussündroomiga inimestega.  Hinnale lisandub km.

Hind: 72.00 €
Kestus: 9.30-14.30; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737