Koolitused:

Hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe)

2019-05-28

Sihtgrupp: töötavad hooldustöötajad või kes soovivad valdkonnas tööd alustada, et saada juurde teadmisi ja oskusi ning ettevalmistada kutse taotlemiseks.

Hind: 850.00 €
Kestus: 28.05 - 20.06 ja 15.08-29.08.2019; 100 ak.t.

Telefon: 55642968

Eaka toimetulekut mõjutavad tegurid

2019-06-04

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“. Kvaliteetse hoolduse pakkumisel on üheks oluliseks võtmeindikaatoriks professionaalse abi osutamine ehk pädeva hooldustöötaja olemasolu, kes on süsteemselt täiendanud oma teadmisi. 

Hind: 0.00 €
Kestus: 04. -18. juuni 2019; 32 ak.t.

Telefon: 737 0209

Lühikoolitus! Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

2019-06-12

Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Koolitusel antakse lühike teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest teemadest ja oskustest.    Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee)  Hinnale lisandub km.

Hind: 850.00 €
Kestus: 12.06.2019-07.08.2019; 86 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Lühikoolitus! Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

2019-06-18

Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Koolitusel antakse lühike teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest teemadest ja oskustest.    Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee)  Hinnale lisandub km.

Hind: 850.00 €
Kestus: 18.06.2019-09.08.2019; 86 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Lühikoolitus! Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

2019-06-18

Kursusel antakse põhjalik teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest oskustest. Lisaks läbitakse ka 80-tunnine tööpraktika hooldusasutuses. Õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Kursuse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon. Hinnale lisandub km.

Hind: 850.00 €
Kestus: 18.06.19 - 09.08.19; 86 ak
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Ühepoolse halvatusega patsiendi asendravi ja aktiveerimine

2019-08-21

Koolituse eesmärk on teadmiste ja oskuste täiendamine hemipleegilise patsiendi hoolduses. Koolitus on mõeldud tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavatele hooldustöötajatele.

Hind: 60.00 €
Kestus: 21. -22. aug; 16 ak.t.

Telefon: 737 0209

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

2019-08-27

Kursusel antakse põhjalik teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest oskustest. Lisaks läbitakse ka 80-tunnine tööpraktika hooldusasutuses. Õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Kursuse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon. Hinnale lisandub km.

Hind: 1232.00 €
Kestus: 27.08.2019-08.11.2019; 240 ak
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

2019-08-28

Kursusel antakse põhjalik teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest oskustest. Lisaks läbitakse ka 80-tunnine tööpraktika hooldusasutuses. Õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Kursuse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon. Hinnale lisandub km.

Hind: 1232.00 €
Kestus: 28.08.2019-15.11.2019; 240 ak
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Tugiisiku baaskoolitus

2019-09-07

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta või madala kvalifikatsiooniga isikud, kes soovivad asuda tööle erinevates sotsiaal-, haridus- ja hoolekandeasutustes (hooldekodudes, haiglates, lastekodudes, koolides, lasteasutustes, varjupaikades, päevakeskuste) tugiisikuks kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele.  Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 144 ak.t.

Telefon: 5329 2188

Hooldustöötaja

2019-09-09

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS Suhtlemise, klienditeeninduse ja kutse-eetika alused Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine ja suhtlemine Abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja abivajaja toetamine Abivajaja toimetuleku toetamine ning tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine Esmaabi Abivajaja abistamine elamistoimingutes Hooldustöötaja töö korraldamine

Hind: 1652.00 €
Kestus: 09.09.2019 — 17.01.2020; 236 ak.tundi

Telefon: 6210 360, 554 5529

Suhtlemine ja meeskonnatöö tervishoid ja hoolekande töötajatele

2019-10-01

Sihtrühm: Tervishoiu- või hoolekandeasutustes töötavad inimesed, kes puutuvad igapäevatöös kokku keeruliste suhtlemissituatsioonidega ning soovivad suurendada kliendi/patsiendiga suhtlemise professionaalsust ja tõhustada meeskonnatöö tulemuslikkust.

Hind: 0.00 €
Kestus: 01.10 – 10.12.2019; 40 ak.t.

Telefon: 445 1968; 501 4291