Koolitused:

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-11-19

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 19. - 23.11.2018

Telefon: 613 5588

Töö sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega

2018-11-23

Koolitusel antakse ülevaade sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikute eripärast ning toetamise võimalustest nende igapäeva põhitegevuste sooritamisel. Õppekava vastab Sotsiaalkaitseministri määruse 21.12.2015 nr 71 lisa 2-le. Hinnale lisandub km.

Hind: 440.00 €
Kestus: 23.11.18 - 11.01.19 ; 40 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega

2018-11-23

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi niiskus-ja veetõkke paigaldamisel ja plaatimistööde teostamisel. Ehitistel töötavad aegunud oskustega ehitustöölised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi plaatija erialal. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (60 t) 23.nov- 15.dets

Telefon: 5329 2188

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega

2018-11-29

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi niiskus-ja veetõkke paigaldamisel ja plaatimistööde teostamisel. Ehitistel töötavad aegunud oskustega ehitustöölised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi plaatija erialal. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (60 t) 29.nov,- 7.dets

Telefon: 5329 2188

Arengud meditsiiniõiguses erialase vastutuse valdkonnas. Andmekaitsereform tervishoiusektoris

2018-12-05

Eesmärk: käsitleda kõige värskemat kohtupraktikat, mis seondub tervishoiuteenuse osutamise ja arsti vastutusega nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades. Selgitatakse, millele võiks vastutuse juhtumitest tulenevalt oma igapäevatöös rohkem tähelepanu pöörata ning kuidas minimaliseerida vastutusega seonduvaid riske. 

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30 ; 5,7 ak.t.

Telefon: 646 0002

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-12-10

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 10. - 14.12.2018

Telefon: 613 5588

Tegevusjuhendaja koolitus (sh Esmaabi koolitus)

2019-01-09

Sihtgrupp: Inimesed, kes soovivad tööd alustada tegevusjuhendajana erihoolekande- ja/või rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvas asutuses või töötavatele tegevusjuhendajatele, kes ei oma vastavat kvalifikatsiooni ning soovivad teadmisi ja oskusi täiendada 

Hind: 1999.00 €
Kestus: 09.01 - 15.05.2018; 286 ak.t.

Telefon: l 55642968

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2019-01-28

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 28. jaanuar - 1. veebruar 2019

Telefon: 613 5588

Hooldustöötaja koolitus

2019-02-12

Kaasaegne kiire elutempo on muutnud meie elustiili ja tinginud nõudluse uute ametite järele. Inimesed kolivad maalt linna või kodumaalt välismaale, erinevad põlvkonnad ei ela enam koos. Tänu sellele on aina rohkem üksikuid eakaid inimesi, kellel igapäevatoimingutes vahetevahel abi vaja. Ka puudega inimeste tugiisiku teenus on täna nõutud. Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Hinnale lisandub km.

Hind: 1232.00 €
Kestus: 12.02.2019 - 10.05.2019; 240 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2019-02-18

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 18. - 22.02.2019

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2019-03-18

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 18. - 22.03.2019

Telefon: 613 5588