Koolitused:

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-08-06

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 6. - 10. august 2018

Telefon: 613 5588

Hooldustegevust toetav massaaž

2018-08-10

 Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus-ja Teadusministeerium. Koolituse sihtgrupiks on tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad, kes vajavad erialast täienduskoolitust. Koolitus on suunatud madlama haridustasemega, erialase hariduseta, aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele ja täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele. Grupi optimaalne suurus on 16 osalejat, mis tagab võimaluse aktiivselt osaleda kursuse praktilistes tegevustes.

Hind: 0.00 €
Kestus: 10. aug-07. sept 2018; 40 ak.t.

Telefon: 737 0209

Hooldustöötaja koolitus

2018-08-15

Kaasaegne kiire elutempo on muutnud meie elustiili ja tinginud nõudluse uute ametite järele. Inimesed kolivad maalt linna või kodumaalt välismaale, erinevad põlvkonnad ei ela enam koos. Tänu sellele on aina rohkem üksikuid eakaid inimesi, kellel igapäevatoimingutes vahetevahel abi vaja. Ka puudega inimeste tugiisiku teenus on täna nõutud. Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Hinnale lisandub km.

Hind: 1232.00 €
Kestus: 15.08.2018-31.10.2018; 240 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Hooldaja koolitus vene keeles

2018-08-27

Käesolevate õppekava läbimisel õppija võib taotleda hooldustöötaja 3 tase kutsekvalifikatsiooni. Kutse taotlemise nõuetega saab lähimalt tutvuda siin. Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus.

Hind: 2100.00 €
Kestus: 27.08.2018–30.11.2018; 200 ak.t.

Telefon: 6 481 001; 54 555 888

Работник по уходу

2018-08-27

Работник по уходу – человек, который профессионально оказывает помощь людям с ограниченными возможностями, людьми пожилого возраста и особыми потребностями.

Hind: 2100.00 €
Kestus: 27.08.2018–30.11.2018; 200 ak.t.

Telefon: 6 481 001; 54 555 888

Hooldustöötaja täienduskoolitus

2018-08-27

Eesmärk: Täienduskoolituse eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks hooldus-teenuse pakkujana ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus ja Teadusministeerium

Hind: 0.00 €
Kestus: 27. -31. aug 2018; 40 ak.t.

Telefon: 737 0209

Tehnoloogia kasutamine digiajastul

2018-08-27

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“. Tehnoloogia kasutamine digiajastul koolituse läbinud hooldustöötaja oskab kasutada erinevaid digiajastu elektroonseid seadmeid, loob arvutiga kirjalikke ja teisi originaaltöid kasutades digitaalseid vahendeid.

Hind: 0.00 €
Kestus: 27. aug-05. sept 2018; 40 ak.t.

Telefon: 737 0209

Uued nõuded katse- ja kalibreerimislaboritele

2018-08-30

2017. aastal hakkas kehtima uus standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 "Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele". Koolitusel keskendutakse standardi muudatustele võrreldes standardi eelmise versiooniga, tutvustatakse uusi mõisteid ja laborite akrediteerimisvõimalusi vastavalt uutele nõudmistele. KOOLITUS TOIMUB VENE KEELES!

Hind: 135.00 €
Kestus: 6. september 2018 kell 10.00 - 17.00

Telefon: 6055053

Suhtlemine asutushooldusel oleva eakaga

2018-09-06

Koolituse läbinu mõistab asustusehoolduses oleva eaka psühho-sotsiaalseid ja hingelisi vajadusi, mis tulenevad elukeskkonna muutustest ning selle mõju hooldusprotsessile, oskab märgata konfliktset olukorda, leida lahenduse lähtuvalt abivajajast, kasutades selleks sobivaid suhtlemisviise.

Hind: 65.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 737 0209

Tugiisiku baaskoolitus

2018-09-07

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta või madala kvalifikatsiooniga isikud, kes soovivad asuda tööle erinevates sotsiaal-, haridus- ja hoolekandeasutustes (hooldekodudes, haiglates, lastekodudes, koolides, lasteasutustes, varjupaikades, päevakeskuste) tugiisikuks kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele. Grupi suurus 15 osalejat.

Hind: 925.00 €
Kestus: 144 ak.t.

Telefon: 5329 2188

Aparaadi pediküüri kursus meditsiiniliste elementidega (eesti ja vene keeles)

2018-09-10

Hinna sees: loengukursus, instrumendid, freesid ja aparaadid, kõik kulumaterjalid, ja vahendid õppepraktika läbimiseks. Õppekava: jalahoolduse alased teooriateadmised ja praktilised võtted tööks professionaalsete aparaatide ning spetsiaalsete kosmeetiliste ja ravivahenditega. Pediküüri aparaadid, freeside ja otsikute kassifikatsioon. Praktilised võtted: jala töötlemine aparaatmeetodil, diabeetilise jala erihooldus, sissekasvanud küüne töötlemine; hüperkeratiseerunud ja kannalõhedega jala töötlemine, soolatüügaste ja konnasilmade töötlemine, pediküür jala seenhaiguse korral jpm.

Hind: 636.00 €
Kestus: 60 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 6616 077