Koolitused:

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

2018-03-26

Koolitusel tutvustatakse tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega. Sihtgrupp Õendus- ja hooldustöötajad, kes töötavad igapäevaselt dementsussündroomiga inimestega.  Hinnale lisandub km.

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Suhtlemise põhikursus hooldustöötajale

2018-04-02

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“ Tellimus on suunatud eelkõige madalama haridustasemega ja madala või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Hind: 0.00 €
Kestus: 02. -19. apr 2018; 52 ak.t.

Telefon: 737 0209

Krooniline väsimus vene keeles

2018-04-03

Koolituse sisu: – Kroonilise väsimuse sündroomi kirjeldus. Kroonilise väsimuse hindamine. – Vajalikud oskused paremaks suhtlemiseks krooniliselt väsinud patsiendiga. – Kroonilise väsimuse mudel ja kognitiv-käitumusliku teraapia põhimõtted. – Alternatiivsed ravimeetodid. Koolitaja: Inga Ignatyeva, psühholoog. 

Hind: 90.00 €
Kestus: 10:00-17:00; 8 ak. t.

Telefon: 33 52 707; 555 83 410

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine

2018-04-07

Sihtrühm: Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi niiskus-ja veetõkke paigaldamisel ja plaatimistööde teostamisel. Ehitistel töötavad aegunud oskustega ehitustöölised, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja -oskusi plaatija erialal. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 40 ak.t.

Telefon: 5329 2188

Hooldustöötaja koolitus

2018-04-11

Kaasaegne kiire elutempo on muutnud meie elustiili ja tinginud nõudluse uute ametite järele. Inimesed kolivad maalt linna või kodumaalt välismaale, erinevad põlvkonnad ei ela enam koos. Tänu sellele on aina rohkem üksikuid eakaid inimesi, kellel igapäevatoimingutes vahetevahel abi vaja. Ka puudega inimeste tugiisiku teenus on täna nõutud. Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Hinnale lisandub km.

Hind: 1232.00 €
Kestus: 11.04.18 - 28.06.18
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-04-16

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 16. - 20.04.2018

Telefon: 613 5588

Töö dementsussündroomiga klientidega

2018-04-17

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“. Sihtgrupp: Sihtrühmaks on (eri)hoolekandeasutuste tegevusjuhendajad ja hooldustöötajad kes töötavad dementsussündroomiga klientidega, vt täpsemalt sihtrühma kirjeldust.

Hind: 0.00 €
Kestus: 17.-19. apr 2018; 20 ak.t.

Telefon: 737 0209

Praktiline uroloogilise patsiendi käsitlus vene keeles

2018-04-20

Koolitanu: on võimeline osutama uroloogia erialal kvaliteetset abi, mis on vastavuses uusimate saavutuste ja kõrgete eetiliste standarditega; omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi uroloogias kasutatavatest mõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest;

Hind: 90.00 €
Kestus: 10:00-15:00; 6 ak. t.

Telefon: 33 52 707; 555 83 410