Koolitused:

Veebiseminar - Mida peab teadma patsientide isikuandmete kaitsest tervishoiusüsteemis alates

2018-05-25

Antud veebiseminaril käsitletakse teemat just patsiendi andmete käitlemise vaatenurgast. Veebiseminar võtab kokku kõige olulisema, mida peab terviseasutuse (haigla, polikliinik jt) töötaja, kes puutub oma töös kokku patsientide isikuandmetega, teadma isikuandmete kaitsest, et mitte eksida isikuandmete käitlemisele ja töötlemisele kehtestatud reeglite vastu. Hinnale lisandub km.

Hind: 79.00 €
Kestus: kell 10.00–11.30 ; 2 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Ravimtaimede ja fütopreparaatide kasutamisega seotud ohud

2018-05-25

Koolituse sisu: psühhofüsioloogilised ohutegurid, kõrvaltoimed, koostoimed ravimitega, allergia, vale annustamine, rasedus, imik, väikelapsed. Riskide vähendamise võimalused. Koolituse läbinu​ ​oskab orienteeruda peamistes ravimtaimede ja fütopreparaatide kasutamisega seotud ohuaspektides. suudab neis küsimustes patsiente nõustada.

Hind: 85.00 €
Kestus: kell 10:00 - 13:30; 4 ak.t.

Telefon: 56 44411

Hooldustöötaja koolitus

2018-05-28

Kaasaegne kiire elutempo on muutnud meie elustiili ja tinginud nõudluse uute ametite järele. Inimesed kolivad maalt linna või kodumaalt välismaale, erinevad põlvkonnad ei ela enam koos. Tänu sellele on aina rohkem üksikuid eakaid inimesi, kellel igapäevatoimingutes vahetevahel abi vaja. Ka puudega inimeste tugiisiku teenus on täna nõutud. Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Hinnale lisandub km.

Hind: 1232.00 €
Kestus: 28.05.18 - 02.08.18; 240 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Hooldustöötaja täienduskoolitus

2018-06-04

Eesmärk: Täienduskoolituse eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks hooldus-teenuse pakkujana ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus ja Teadusministeerium

Hind: 0.00 €
Kestus: 04. -08. juuni 2018; 40 ak.t.

Telefon: 737 0209

Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega

2018-06-04

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta või aegunud teadmistega erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad, tegevusjuhendajad, sotsiaaltöötajad, hooldustöötajad, kes puutuvad kokku raske ja sügava vaimupuudega isikutega, kus vaimupuudele lisandub ka teine diagnoos, mis takistab oluliselt igapäevast toimetulekut (ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega isikutele). Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (40 t) 4.juuni-20.juuni

Telefon: 5329 2188

Ergonoomika täienduskoolitus

2018-06-05

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“. Sihtrühmaks on tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad, vt. lisainfo koolituse kirjelduses.

Hind: 0.00 €
Kestus: 05.- 07. juuni 2018; 20 ak.t.

Telefon: 737 0209

Eaka toimetulekut mõjutavad tegurid

2018-06-05

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“. Kvaliteetse hoolduse pakkumisel on üheks oluliseks võtmeindikaatoriks professionaalse abi osutamine ehk pädeva hooldustöötaja olemasolu, kes on süsteemselt täiendanud oma teadmisi. 

Hind: 0.00 €
Kestus: 05. - 12. juuni 2018

Telefon: 737 0209

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2018-06-11

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 11. - 15.06.2018

Telefon: 613 5588

25. mail 2018 jõustuv EL andmekaitse määrus meditsiinitöötajatele. Mis muutub? Koolitused.ee märgusõnaga soodustus - 30%

2018-06-14

25.05.2018 jõustub Euroopa Liidu ülene uus isikuandmete kaitse regulatsioon. Määrus puudutab sisuliselt kõiki riigiasutusi, ettevõtjaid ja ka meditsiinivaldkonna töötajaid ning juhte. Koolitusel keskendume põhiliselt sellele, mida muudab Euroopa Liidu ülene andmekaitse reform Eestis tervishoiuteenuseid osutavate töötajate jaoks (sh arstid ja teised meditsiinivaldkonna töötajad), kes puutuvad kokku patsientide isikuandmetega. Hinnale lisandub km.  

Hind: 159.00 €
Kestus: 10.00 - 13.45; 5 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 677 5090/+372 5192 5090

Hooldustoimingute täienduskoolitus

2018-06-26

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“

Hind: 0.00 €
Kestus: 26. -28. juuni 2018; 20 ak.t.

Telefon: 737 0209

Hooldustöötaja koolitus

2018-07-04

Kaasaegne kiire elutempo on muutnud meie elustiili ja tinginud nõudluse uute ametite järele. Inimesed kolivad maalt linna või kodumaalt välismaale, erinevad põlvkonnad ei ela enam koos. Tänu sellele on aina rohkem üksikuid eakaid inimesi, kellel igapäevatoimingutes vahetevahel abi vaja. Ka puudega inimeste tugiisiku teenus on täna nõutud. Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Hinnale lisandub km.

Hind: 1232.00 €
Kestus: 04.07.2018-21.09.2018; 240 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737