Koolitused:

Hooldustöötaja koolitus (koos juhendatud praktikaga)

2017-11-01

Kaasaegne kiire elutempo on muutnud meie elustiili ja tinginud nõudluse uute ametite järele. Inimesed kolivad maalt linna või kodumaalt välismaale, erinevad põlvkonnad ei ela enam koos. Tänu sellele on aina rohkem üksikuid eakaid inimesi, kellel igapäevatoimingutes vahetevahel abi vaja. Ka puudega inimeste tugiisiku teenus on täna nõutud. Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Hinnale lisandub km.

Hind: 1232.00 €
Kestus: 1.11.17-26.01.18
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Ergonoomika ja abivahendite koolitus hooldustöötajale

2017-11-02

Sihtrühm: tervishoiu-, hoolekande- või avahooldusasutuses töötavad hooldustöötajad või omastehooldaja, kes vajavad ergonoomika alast täienduskoolitust. Koolitus on suunatud madalama haridustasemega, erialase hariduseta, aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele ja täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele. Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 02.11-30.11.2017

Telefon: 4451968; 5014291

Suhtlemine raske patsiendiga

2017-11-06

Käsitletavad teemad: - Kes on "raske" patsient? Mis teda iseloomustab? - Vastutus, rollid, ülesanded, piirid, võimalused, huvid ja vajadused. - Patsiendi ja lähedaste emotsioonid, rasked vestlused. - Sõnumite edastamine ja vastuvõtmine. - Märkamine ja kuulamine. Hinnale lisandub km.

Hind: 115.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00

Telefon: 744 9600; 556 63492

Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega

2017-11-06

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta või aegunud teadmistega erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad, tegevusjuhendajad, sotsiaaltöötajad, hooldustöötajad, kes puutuvad kokku raske ja sügava vaimupuudega isikutega, kus vaimupuudele lisandub ka teine diagnoos, mis takistab oluliselt igapäevast toimetulekut (ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega isikutele). Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (40 t) 6.nov, 7.nov, 8.nov, 13.nov ja 14.nov

Telefon: 5329 2188

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2017-11-13

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 300.00 €
Kestus: 13. - 17. november 2017

Telefon: 613 5588

Aparaadi pediküüri kursus meditsiiniliste elementidega (eesti ja vene keeles)

2017-11-16

Hinna sees: loengukursus, instrumendid, freesid ja aparaadid, kõik kulumaterjalid, ja vahendid õppepraktika läbimiseks. Õppekava: jalahoolduse alased teooriateadmised ja praktilised võtted tööks professionaalsete aparaatide ning spetsiaalsete kosmeetiliste ja ravivahenditega. Pediküüri aparaadid, freeside ja otsikute kassifikatsioon. Praktilised võtted: jala töötlemine aparaatmeetodil, diabeetilise jala erihooldus, sissekasvanud küüne töötlemine; hüperkeratiseerunud ja kannalõhedega jala töötlemine, soolatüügaste ja konnasilmade töötlemine, pediküür jala seenhaiguse korral jpm.

Hind: 636.00 €
Kestus: 60 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 6616 077

EKG lugemine ja teostamine. Elustamise ABC vene keeles

2017-11-17

Koolituse sisu: – Südametegevuse füsioloogia. – EKG olemus ja teostamise tehnika. – Probleemid EKG registreerimisel. – EKG lugemine. Normnäidud. – Elustamise ABC. Hinnale lisandub km.

Hind: 130.00 €
Kestus: 17.-18.11.2017; 16 ak.tundi

Telefon: 33 52 707; 555 83 410

Täienduskoolitus tööks ebastabiilse remissiooniga isikutega

2017-11-23

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta või aegunud teadmistega erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad, tegevusjuhendajad, sotsiaaltöötajad, hooldustöötajad, kes puutuvad kokku pikaajalise raske vaimse haigusega isikutega, kelle psüühiline haigus ägeneb sagedasti ja takistab oluliselt igapäevast toimetulekut (ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga isikutele).  Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (40 t) 23.nov, 24.nov, 29.nov, 30.nov, 1.dets

Telefon: 5329 2188

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

2017-11-27

Koolitusel tutvustatakse tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega. Sihtgrupp Õendus- ja hooldustöötajad, kes töötavad igapäevaselt dementsussündroomiga inimestega.  Hinnale lisandub km.

Hind: 63.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Mis muutub tervishoiusektoris alates 25. maist 2018?

2017-11-28

Koolituse eesmärk on anda teadmised, mida 25. mail 2018 jõustuv andmekaitse üldmäärus (2016/679) organisatsioonile kui tervishoiuteenuse osutajale endaga kaasa toob ning kuidas saabuvateks muudatusteks valmistuda. Koolitusel antakse juhiseid ja suuniseid, vastatatakse küsimustele, toimub diskussioon. Hinnale lisandub km.

Hind: 139.00 €
Kestus: kell 10.00 - 13.15

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06