Koolitused:

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2019-01-28

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 28. jaanuar - 1. veebruar 2019

Telefon: 613 5588

Eesti pärimusmeditsiin

2019-02-02

Eesti pärimusmeditsiin on eestlaste (maarahva) pärimusel baseeruv looduslik raviviis, mis on ajaproovile vastu pidanud ja kohandatud tänapäeva oludele. Eesti loodusterapeut nõustab pärimusliku elulaadi ja eluviiside osas ja kasutab oma töös mitmesuguseid loodusravi viise: taimeravi, saunaravi, soonetasumist (massaaž), kupuravi, kaaniravi, mesilasravi, heli- ja sõnaravi (regilaul, loits), veeravi, ravi tervistavate harjutustega jms.

Hind: 2800.00 €
Kestus: 2 aastat; 1297 h
Koht: Tartu

Telefon: +372 5517157

Idamaade meditsiin

2019-02-02

Õpe keskendub Idamaade pehmetele ja energeetilistele massaažidele, jooga ja meditatsiooni-praktikatele ning oma keha süvatasandite tundmaõppimisele. Põhjalikult keskendutakse Tai loodusteraapiate saladustesse, ajurveedalisele maailmakäsitlusele ja tantra olemusse.

Hind: 2800.00 €
Kestus: 2 aastat; 1272 h
Koht: Tartu

Telefon: +372 5517157

Eesti pärimusmeditsiin

2019-02-02

Eesti pärimusmeditsiin on eestlaste (maarahva) pärimusel baseeruv looduslik raviviis, mis on ajaproovile vastu pidanud ja kohandatud tänapäeva oludele. Eesti loodusterapeut nõustab pärimusliku elulaadi ja eluviiside osas ja kasutab oma töös mitmesuguseid loodusravi viise: taimeravi, saunaravi, soonetasumist (massaaž), kupuravi, kaaniravi, mesilasravi, heli- ja sõnaravi (regilaul, loits), veeravi, ravi tervistavate harjutustega jms.

Hind: 2800.00 €
Kestus: 2 aastat; 1297 h
Koht: Tallinn

Telefon: +372 5517157

Idamaade meditsiin

2019-02-02

Õpe keskendub Idamaade pehmetele ja energeetilistele massaažidele, jooga ja meditatsiooni-praktikatele ning oma keha süvatasandite tundmaõppimisele. Põhjalikult keskendutakse Tai loodusteraapiate saladustesse, ajurveedalisele maailmakäsitlusele ja tantra olemusse.

Hind: 2800.00 €
Kestus: 2 aastat; 1272 h
Koht: Tallinn

Telefon: +372 5517157

Hooldustöötaja 3. taseme koolitus (sh esmaabi väljaõpe)

2019-02-12

Sihtgrupp: Pärnu Haigla töötavad hooldustöötajad, kes soovivad teadmisi ja oskusi täiendada , et ettevalmistada kutseeksamiks. Eesmärk: Anda teadmised ja oskused abivajaja toetamiseks ja abistamiseks ning väärika elu korraldamiseks ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamiseks

Hind: 460.00 €
Kestus: 12.02 – 30.04.2019; 100 ak.t.

Telefon: 4451968; 5014291

Hooldustöötaja koolitus

2019-02-12

Kaasaegne kiire elutempo on muutnud meie elustiili ja tinginud nõudluse uute ametite järele. Inimesed kolivad maalt linna või kodumaalt välismaale, erinevad põlvkonnad ei ela enam koos. Tänu sellele on aina rohkem üksikuid eakaid inimesi, kellel igapäevatoimingutes vahetevahel abi vaja. Ka puudega inimeste tugiisiku teenus on täna nõutud. Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Hinnale lisandub km.

Hind: 1232.00 €
Kestus: 12.02.2019 - 10.05.2019; 240 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2019-02-18

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 18. - 22.02.2019

Telefon: 613 5588

Arengud meditsiiniõiguses erialase vastutuse valdkonnas. Andmekaitsereform tervishoiusektoris

2019-02-20

Eesmärk: käsitleda kõige värskemat kohtupraktikat, mis seondub tervishoiuteenuse osutamise ja arsti vastutusega nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades. Selgitatakse, millele võiks vastutuse juhtumitest tulenevalt oma igapäevatöös rohkem tähelepanu pöörata ning kuidas minimaliseerida vastutusega seonduvaid riske. 

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30 ; 5,7 ak.t.

Telefon: 646 0002

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2019-03-18

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 18. - 22.03.2019

Telefon: 613 5588

Hooldustöötaja koolitus

2019-03-18

Kaasaegne kiire elutempo on muutnud meie elustiili ja tinginud nõudluse uute ametite järele. Inimesed kolivad maalt linna või kodumaalt välismaale, erinevad põlvkonnad ei ela enam koos. Tänu sellele on aina rohkem üksikuid eakaid inimesi, kellel igapäevatoimingutes vahetevahel abi vaja. Ka puudega inimeste tugiisiku teenus on täna nõutud. Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Hinnale lisandub km.

Hind: 1232.00 €
Kestus: 18.03.19 - 31.05.19; 240 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2019-04-15

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 310.00 €
Kestus: 15. - 19.04.2019

Telefon: 613 5588