Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

E- ÕPE Hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja abi lühikoolitus

2020-08-17

Kõikidele motiveeritud huvilistele, kes soovivad saada esmaseid teadmisi hügieenireeglitest ning kuidas kasutada isikukaitsevahendeid, et ennast ja teisi inimesi viiruse eest kaitsta. Kuidas sooritada õigesti hooldustoiminguid ja jälgida ergonoomika põhimõtteid, kuidas käituda  psüühikahäirega kliendi eripärasid arvestades.

Hind: 80.00 €
Kestus: 17.08 - 24.08.2020; 10 ak.t.

Telefon: 4427870; 534 46945

Perineumi taastamise praktiline töötuba ämmaemandatele

2020-08-27

Koolituse eesmärk on praktilise koolituse käigus õppida ja täiendada oma oskusi väikeste- ja suurte häbememokkade, tupe limaskesta ning sünnitusjärgsete lahkliha 1. ja 2. järgu rebendite taastamisel.

Hind: 170.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 737 0209

E- kursus! Immuniseerimisalane baaskoolitus

2020-08-27

Sissejuhatus valikainesse.Immuniseerimise mõiste. Immuunsuse liigid ja immuunsuse kujunemine.Vaktsiinide liigid. Vaktsineerimise põhimõtted lastel, täiskasvanutel ja vanemaealistele inimestele (vaktsiinide manustamise tehnika, ajastamine, intervallid, vastunäidustused, kõrvaltoimed). Anafülaktiline reaktsioon ja selle ravi. Immuniseerimiskava ja vaktsineerimine immuniseerimiskavas vaktsiin-välditavate nakkushaiguste vastu. Immuniseerimiskava rakendusjuhis jne.

Hind: 130.00 €
Kestus: 27.-28.08.20; 32 ak.t.

Telefon: 737 0209

HOOLDUSTOIMINGUTE ALANE TÄIENDUSKOOLITUS

2020-09-01

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ Täiskasvanute ESF vahenditest rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse kursuse lühiandmed Õppekava nimetus: Hooldustoimingute täienduskoolitus Õppekavarühm: ISCED 0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine Õppekeel: eesti keel

Hind: 0.00 €
Kestus: 01.-04. sep 2020; 20 ak.t.

Telefon: 737 0209

Ergonoomika täienduskoolitus

2020-09-02

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“. Sihtrühmaks on tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad, vt. lisainfo koolituse kirjelduses.

Hind: 0.00 €
Kestus: 02.- 04. sept 2020; 26 ak.t.

Telefon: 737 0209

Õed tagasi tervishoidu

2020-09-03

Rahastaja: Sotsiaalministeerium. Koolituse eesmärk on võimaldada õdedel, kes ei ole tervishoiutöötajate registris, läbida koolituskursus ja sooritada sobivuseksam, et taotleda enda tervishoiutöötajate registrisse kandmist ning asuda tervishoiusüsteemis õena tööle.

Hind: 0.00 €
Kestus: 03. sept - 18. dets 2019; 30 EAP

Telefon: 737 0209

Kiirguskaitse veterinaarmeditsiinis

2020-09-03

Kiirgusseaduse määrus nr. 57 § 1. järgi peab kiirgustöötaja läbima kiirguskaitse põhialuseid käsitleva koolituse kuue kuu jooksul alates tööle asumisest. Koolituse eesmärgiks on anda veterinaarmeditsiinis töötavale kiirgustöötajale vajalikud kiirgusohutusalased teadmised. Tegemist on tasulise koolitusega kõigile teemast huvitatutele.    

Hind: 40.00 €
Kestus: 4 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset), 0,25 E

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Töö dementsussündroomiga klientidega

2020-09-07

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“. Sihtgrupp: Sihtrühmaks on (eri)hoolekandeasutuste tegevusjuhendajad ja hooldustöötajad kes töötavad dementsussündroomiga klientidega, vt täpsemalt sihtrühma kirjeldust.

Hind: 0.00 €
Kestus: 07.-10. sep 2020; 20 ak.t.

Telefon: 737 0209

Hooldaja koolitus vene keeles

2020-09-07

Käesolevate õppekava läbimisel õppija võib taotleda hooldustöötaja 3 tase kutsekvalifikatsiooni. Kutse taotlemise nõuetega saab lähimalt tutvuda siin. Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus.

Hind: 2100.00 €
Kestus: 07.09.2020–30.10.2020; 200 ak.t.

Telefon: 6 481 001; 54 555 888

Suhtlemise põhikursus hooldustöötajale

2020-09-09

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“ Tellimus on suunatud eelkõige madalama haridustasemega ja madala või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Hind: 0.00 €
Kestus: 09. -30. sep 2020; 52 ak.t.

Telefon: 737 0209

Erivajadusega kliendi toimetuleku toetamine kogukonnas

2020-09-21

Pakutav koolitus annab baasteadmised ja -oskused tööks psüühilise ja füüsilise erivajadusega inimesega kogukonnas ning läbi eneseteadlikkuse aitab tõsta ka töötajate rahuolu.

Hind: 0.00 €
Kestus: 21.sep -02. okt 2020; 40 ak.t.

Telefon: 737 0209