Koolitused:

Tugiisiku baaskoolitus

2020-02-01

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta või aegunud teadmistega isikud, kes soovivad asuda tööle erinevates sotsiaal-, haridus- ja hoolekandeasutustes (hooldekodudes, haiglates, lastekodudes, koolides, lasteasutustes, varjupaikades, päevakeskuste) tugiisikuks kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele või eakate-, laste- või erivajadustega inimestega töötajad; ka vanusegrupp 50+

Hind: 0.00 €
Kestus: 144 ak.t.

Telefon: 5329 2188

Esmaabi täiendkoolitus tervishoiutöötajatele (vene keeles)

2020-02-04

Esmaabi täendkoolituse eesmärk : Koolitus õpetab ära tundma eluohtlikke seisundeid ja osutama nende puhul esmaabi. Sihtgrupp: peremeditsiin, koolitervishoid, tugispetsialistid tervishoiuvaldkonnas. 

Hind: 80.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 5 ak.t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

2020-02-05

Koolitusel tutvustatakse tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega. SIHTGRUPP Õendus- ja hooldustöötajad, kes töötavad igapäevaselt dementsussündroomiga inimestega

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Kogemusnõustaja baaskoolitus

2020-02-07

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta või aegunud teadmistega isikud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskuseid esmase kogemusnõustamise alasel väljaõppel ning soovivad hakata pakkuma kogemusnõustamise teenust kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele, kes vajavad abi läbi endasarnase isikliku kogemuse.

Hind: 0.00 €
Kestus: 182 ak.t.

Telefon: 5329 2188

Kliiniline toitmine

2020-02-14

Koolitus “Kliiniline toitmine” annab alusteadmised toitmisravi erinevatest liikidest ja selle näidustustest. Tead, mis on suukaudne toitmisravi, enteraalne ja parenteraalne toitmine ning tunned nende näidustusi, vastunäidustusi, komplikatsioone, manustamisviise, toitelahuseid ja toitmisskeeme.

Hind: 93.00 €
Kestus: 14.02.2020 - 03.04.2020; 26 ak.t.

Telefon: 5557 4423

Tiibeti Traditsioonilise meditsiini baaskursus – Juurtantra

2020-02-22

See kursus annab võimaluse astuda sisse väga pikkade traditsioonidega Tiibeti pärimusmeditsiini maailma, mille teadmised on autentsel, kujul säilinud tänapäevani. Sowa Rigpa, nagu tiibeti keeles tiibeti meditsiini õpetussüsteemi kutsutakse, toimib ka praeguse moodsa ajastu muutuvates tingimustes, olenemata klimaatilistest oludest, etnilistest, rassilistest või soolisest taustast.

Hind: 120.00 €
Kestus: 22.-23.02

Telefon: 56 600 295

Hooldustöötaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

2020-02-26

Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Koolitusel antakse lühike teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest teemadest ja oskustest.    Koolituse õppekava järgib Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud nõudeid. Koolituse läbimise järel on võimalik minna taotlema hooldustöötaja kutset (tase 3). Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (www.eswa.ee)  Hinnale lisandub km.

Hind: 1232.00 €
Kestus: 26.02.20 - 22.05.20; 240 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Tegevusjuhendajate koolitus

2020-02-26

Sihtrühm: Erialase kvalifikatsioonita, madala või aegunud erialase kvalifikatsiooniga erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad, kes soovivad tegevusjuhendajana tööd alustada. Samuti võivad õppida omastehooldajad või koolitusest motiveeritud huvilised, kellel puudub tegevusjuhendaja koolituse väljaõpe.

Hind: 0.00 €
Kestus: 260 ak.t.

Telefon: 5329 2188

Suhtlemine dementsussündroomiga inimestega

2020-03-06

Koolitusel tutvustatakse tehnikaid, mis hõlbustavad suhtlemist dementsussündroomiga inimestega. SIHTGRUPP Õendus- ja hooldustöötajad, kes töötavad igapäevaselt dementsussündroomiga inimestega

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Kogemusnõustaja baaskoolitus

2020-03-10

Koolituse eesmärk on valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist emotsionaalset-, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.

Hind: 995.00 €
Kestus: 10.03.20 - 22.05.20; 183 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Töö sõltuvushäirega isikuga

2020-03-18

Koolituse läbides tõuseb osalejate teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest, nende kasutamise põhjustest, sümptomitest ja tagajärgedest. Omandatakse konkreetseid esmase sekkumise oskusi.    Hinnale lisanud km.

Hind: 162.00 €
Kestus: 18.03.20 - 19.03.20; 14 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737