Koolitused:

Ettevõtluse intensiivkursus

2019-05-24

Ettevõtluskoolitus on just see koolitus, mis aitab Sind eduka äriplaani vormimisel kui ka just selle elujõulise äriidee otsingul. Koolitusele on oodatud kõik motiveeritud ettevõtlushuvilised, kel soov vormistada oma äriidee võimalikult lühikese ajakuluga korrektseks äriplaaniks. Hinnale lisandub km.

Hind: 883.00 €
Kestus: 24.05.2019-02.08.2019; 120 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Ettevõtluse ja raamatupidamise baaskoolitus äriplaani ning kodulehekülje koostamisega

2019-05-27

Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet (valminud on äriplaan), sh on valminud loodava ettevõtte kodulehekülg ning omandatud baasteadmised ning oskused korraldamaks mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist.

Hind: 1768.00 €
Kestus: 27.05-25.07.2019; 210 ak.t.

Telefon: +372 5554 9062

Videokoolitus - Majandusaasta aruanne 2017

2019-05-27

Videokoolituse eesmärk on jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva ehk 2017.a. majandusaasta aastaaruande koostamist silmas pidades koos tähelepanekutega enamlevinud vigadest, mida nii jooksvas raamatupidamisarvestuses kui ka varasemate aastaaruannete koostamisel praktikas on tehtud  jne.  Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 225 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Projektijuhtimise sertifikaadiprogramm PRINCE2® praktikas alustab

2019-05-27

PRINCE2® praktikas on 5-päevane rahvusvaheliselt sertifitseeritud projektijuhtimise programm, mis annab spetsiifilised oskused ja teadmised projektijuhtimisest.

Hind: 2878.80 €
Kestus: 5 päeva

Telefon: +372 665 1323

Ettevõtluse baaskoolitus äriplaani koostamise ning raamatupidamise ja personalitöö väljaõppega

2019-05-27

Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet (valminud on äriplaan), sh on  omandatud baasteadmised personalitööst ning oskused korraldamaks mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist.

Hind: 1729.00 €
Kestus: 27.05-08.07.2019; 208 ak.t.

Telefon: +372 5554 9062

Ettevõtluse ja raamatupidamise baaskoolitus äriplaani koostamisega

2019-05-27

Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet (valminud on äriplaan), sh on omandatud baasteadmised ning oskused korraldamaks mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist.

Hind: 1466.00 €
Kestus: 27.05-08.07.2019; 180 ak.t.

Telefon: +372 5554 9062

Praktiline äriplaani kirjutamise kursus

2019-05-29

Koolitus on mõeldud neile, kellel on äriidee ja mõte koostada äriplaan. Omab kutse- või kõrgharidust majanduse alal ning soovib alustada ettevõtlusega. Hinnale lisandub km.

Hind: 350.00 €
Kestus: 29.05-17.06.2019; 36 ak.t.

Telefon: 5611 1717

Puud ja põõsad linnahaljastuses

2019-05-29

Sihtrühm: Erialase aiandushariduseta linnaaednikud, aiandusega tegelevad väikeettevõtjad ja nende töötajad, haljashalade hooldajad; aegunud oskustega inimesed 50+. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 29. mai – 5. juuni 2019; 24 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Videokoolitus - Majandusaasta aruande koostamine 2018

2019-05-30

Eesti finantsaruandluse standardist (EFS); Ülevaade aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuetest sõltuvalt aruande tüüpidest; Aastaaruande koostamisega seonduvad tegevused; Tulude kajastamisest; Võimalikest allahinlustest ja tegevuse jätkuvusest; Ülevaade enamlevinud vigadest, mida on praktikas aastaaruannete koostamisele ja vormistamisel tehtud.  Hinnale lisandub km.

Hind: 59.00 €
Kestus: 150 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Aastaaruande kiirabi- korteriühistu majandusaasta aruanne

2019-05-30

Eesmärk -  Anda koolitusel ülevaade sellest, millele tasub korteriühistu aastaaruande koostamisel ja esitamisel erilist tähelepanu pöörata. Pikemalt räägitakse korteriühistule olulistest ja spetsiifilistest tehingutest. Lisaks räägib lektor uuest võimalusest alla 10 korteriga korteriühistutele – kassapõhisest raamatupidamisest.

Hind: 123.60 €
Kestus: 4 ak.t. algus kell 10.00

Telefon: 6 848 110

Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

2019-06-03

Räpina Aianduskool osaleb Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” tegevuse „Pikaajalised programmid” hankes. Kursused viiakse läbi “Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi” raames ning on osalejale tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: 9.00 – 17.30; 11 ak.t. juunis
Koht: Tartu

Telefon: 796 1549, 5346 1209