Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Finantsidest mittefinantsistile

2021-04-27

Finantsidest mittefinantsistile arenguprogrammi kestuseks on kolm kuud, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul. Auditoorne õppemaht on 36 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg.

Hind: 1620.00 €
Kestus: 27.04-16.06.2021
Koht: Tallinn

Telefon: +372 665 1323

Bioloogiliste varade arvestus Tartu

2021-04-27

Koolituse eesmärgiks on bioloogiliste varade arvestuse omandamine ja kinnistamine praktiliste ülesannetega. Koolitust viib läbi koolitaja Merike Lainemäe, tema tugevuseks on põllumajandusettevõtte raamatupidamise väga hea tundmine, pikaajalised kogemused erinevate ettevõtete juhtimisaruandluste väljatöötamisel, hea suhtlemisoskus ja positiivne ellusuhtumine. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 96.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Taimede endogeensed toidu- ja söödamürgid

2021-04-28

Tutvustada toidukäitlejatele ning loomakasvatajatele põhiliste söötades ja toitudes sisalduda võivate (taimede poolt sünteesitud) inimesele ja loomadele mürgiste ainete tekkimist, liikumist toitu, nende toksiliste toimete iseloomu, ning anda soovitusi nende ainetega seotud riskide vähendamiseks sööda või toidu käitlemisel.

Hind: 65.00 €
Kestus: 4 akadeemilist tundi

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Tulemusüksuse juhi arenguprogramm

2021-04-29

Tulemusüksuse juhi arenguprogramm on mõeldud ettevõtete tulemusüksuste juhtidele (Profit Center Managers ehk osakonnajuhatajad, müügijuhid, ostujuhid, teenindusjuhid, turundusjuhid, projektijuhid, jt). I moodul 29-30 aprill (N-R)2021,  II moodul 20-21 mai (N-R)2021, III moodul 14.-15 juuni (E-T) 2021

Hind: 1980.00 €
Kestus: Kolm kahepäevalist moodulit
Koht: Tallinn

Telefon: +372 665 1323

Avalike projektide tasuvusanalüüs (tellimuskoolitus)

2021-05-25

Koolituse läbinu: Mõistab avalike projektide tasuvusanalüüsi loogikat ja põhimõisteteid. Analüüsib tasuvusanalüüsi teostamise vajadust, võimalusi ja piiranguid majandusotsuste tegemisel. Tõlgendab avaliku projekti, programmi või poliitika tasuvusanalüüsi tulemusi. Kasutab erinevaid avalike projektide tasuvuse hindamise (nt Euroopa Komisjoni, OECD ja Riigikantselei juhendmaterjale) juhendmaterjale.

Hind: 0.00 €
Kestus:

Telefon: suhtleme meilitsi

Digiturundus maamajanduses

2021-05-25

Koolitus toimub maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Hind: 54.00 €
Kestus: 4 akadeemilist tundi

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Puutuhk kui väärtuslik väetis koduaeda ja metsa

2021-05-26

 Koolitus sobib enesetäiendamiseks kõigile (sh hobiaednikele), kes soovivad koguda teadmisi puutuha kasutamise erinevatest võimalustest väetisena koduaias või metsas. Koolitus annab ülevaate puutuha kui toitainerikka ja väärtusliku lubiväetise omadustest ning mõjust mulla keemilistele omadustele ja taimede kasvule.   Koolitus annab ülevaate: - mida endast kujutab puutuhk; - milline on puutuha keemiline koostis, seda mõjutavad tegurid ja puutuha peamised tekkekohad Eestis; - puutuha mõju mulla keemilistele omadustele; - kuidas, millal ja milliste liikide puhul kasutada puutuhka koduaias; - puutuha mõju metsa bioloogilisele mitmekesisusele - Eesti ja Skandinaavia kogemus; - puutuha kasutamise ohutud võtted.    

Hind: 20.00 €
Kestus: 2 ak.t.

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus

2021-05-27

 

Hind: 62.00 €
Kestus: 27.05.2021 - 28.05.2021; 16 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844