Koolitused:

Viinapuuliigid ja –sordid. Saagikoristus ja veini tegemine

2019-09-19

Õppepäeva ajakava: 10.00-11.30 Viinapuude liigid ja sordid, vähelevinud kultuurid (südajas aktiniidia ja sidrunväändik), viinamarja sortide degustatsioon. LK 11.30 – 11.45 Paus 11.45 – 12.30 Viinamarjade koristamine ja säilitamine. Istikute valik ja säilitamine –– tund JK 12.30 – 13.15 Õppekäik aianduskooli õppeaeda, tutvumine vähelevinud kultuuride ja viinapuudega. LK 13.15 – 14.00 Lõuna 14.00 – 17:00 Õppekäik Murimäe Veinikeldrisse. Tutvumine istandusega, veinide degusteerimine.

Hind: 75.00 €
Kestus: 10 ak tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Ettevõtluse ja raamatupidamise baaskoolitus äriplaani ning kodulehekülje koostamisega

2019-09-19

Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet (valminud on äriplaan), sh on valminud loodava ettevõtte kodulehekülg ning omandatud baasteadmised ning oskused korraldamaks mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist.

Hind: 1776.00 €
Kestus: 19.09.-; 210 ak.t.

Telefon: +372 5554 9062

Videokoolitus - Majandusaasta aruande koostamine 2018

2019-09-19

Eesti finantsaruandluse standardist (EFS); Ülevaade aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuetest sõltuvalt aruande tüüpidest; Aastaaruande koostamisega seonduvad tegevused; Tulude kajastamisest; Võimalikest allahinlustest ja tegevuse jätkuvusest; Ülevaade enamlevinud vigadest, mida on praktikas aastaaruannete koostamisele ja vormistamisel tehtud.  Hinnale lisandub km.

Hind: 59.00 €
Kestus: 150 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Ettevõtlusega alustamine, ideest ettevõtteni

2019-09-20

 Miks hakata ettevõtjaks? Mida edasi teha, kui on tekkinud äriidee? Kuidas seda ideed testida ja millised on finantseerimise võimalused ettevõtte käivitamiseks? Enne 16.09 registreerimist soodushind 70€, tavahind 85€

Hind: 85.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 581 835 66

Ravimite vastutustundlik kasutamine veisekasvatuses

2019-09-20

Tasuta infopäev. Tegevused toimuvad programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames. Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. Eesmärk Omandada oskus karjas esinevate haiguste registreerimiseks ja andmete lihtsamaks analüüsiks, olla teadlik vasikate haigustest, udarapõletike tõrjest ning ravivõtetest.      

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 ak.t. (4 tundi auditoorset), 0,25 EAP

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

2019-09-23

Eesmärk: Ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele anda ülevaade ettevõtlusest, selle võimalustest ja ohtudest. Toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada. Hinnale lisandub km.

Hind: 960.00 €
Kestus: 23.09.-14.10.2019 ; 81 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Sissejuhatus ettevõtlusesse

2019-09-23

Sihtrühm: Isikud, kel on huvi ettevõtlusega alustamise vastu, kuid puuduvad teadmised ja varasem kogemus ettevõtjana tegutsemisest. Eesmärk: Kursuse eesmärk on tõsta koolitatavate teadlikkust ettevõtlusest, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke algteadmisi.

Hind: 330.00 €
Kestus: 23.09- 03.10.2019; 30 ak.t.

Telefon: 4451968; 5014291

Võlaõigusseaduse uut praktikat

2019-09-24

Eesmärk: Käsitleda võlaõigusseause uut rakenduspraktikat arvestades uusi Riigikohtu lahendeid.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.45; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 646 0002

Ettevõtluse alustamise koolitus äriplaani koostamisega

2019-09-25

 Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet. Koolituse lõppedeks on õppija koostanud äriplaani, mis on sobilik esitamaks toetuse taotlemiseks. Koolituse jooksul saab iga õppija individuaalselt tagasisidet koolitajalt oma äriplaani kohta. 

Hind: 988.00 €
Kestus: 25.09.- 18.10.2019; 104 ak.t.

Telefon: +372 5554 9062

Ettevõtluse ja raamatupidamise baaskoolitus äriplaani koostamisega

2019-09-25

Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet (valminud on äriplaan), sh on omandatud baasteadmised ning oskused korraldamaks mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist.

Hind: 1464.00 €
Kestus: 25.09.- 05.11.2019; 180 ak.t.

Telefon: +372 5554 9062