Koolitused:

Biomajandus - kohalikud lahendused globaalsetele probleemidele

2017-10-24

Euroopa biomajanduse hinnanguline väärtus on 2 triljonit eurot. Soome investeerib jõudsalt oma biomajandusse ja loodab luua 100 000 uut töökohta, Läti plaanib kümne aastaga suurendada biomajanduse mahu 12 miljardi euroni. Biomajandus on innovaatiline ja vastutustundlik ettevõtlus, mis keskendub taastuva bioloogilise ressursi tootmisele ja muutmisele uuteks materjalideks ja bio-toodeteks ning toiduks, söödaks ja energiaks.

Hind: 0.00 €
Kestus: kell 10.00-13.15

Telefon: 604 0060

Finantsteenused

2017-10-25

Kaugkoolituskursuse eesmärgiks on saada ülevaade finantsasutuste poolt pakutavatest enamlevinud teenustest, mis väljuvad hoiuste ning laenuandmise raamidest. Väärt kursus nii kliendile kui ka tema teenindajale.

Hind: 276.00 €
Kestus: 5.10.2017- 10.03.2018 , reg 25.sept

Telefon: suhtleme meilitsi

Kontaktkohtumised Itaalia toidusektori ettevõtetega

2017-10-25

25. oktoobril külastavad Eestit Tallinna Toidumess 2017 raames Itaalia Friuli piirkonna toidusektori ettevõtted (põhiliselt veinitootjad, aga ka käsitööõlle ja kulinaarsete toodete pakkujad), kes otsivad partnereid Eestist. Kaubanduskoda kutsub Eesti ettevõtteid osalema individuaalsetel kohtumistel Itaalia ettevõtetega.

Hind: 0.00 €
Kestus: vajalik registreerumine, aeg kokkuleppel

Telefon: 604 0060

Muutuv majandusaasta aruanne. Kõnekas aastaaruanne - kuidas seda koostada ja lugeda?

2017-10-25

Koolitus annab ülevaate olulisematest muudatustest raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites, uuendustest majandusaasta aruande koostamisel ning selle analüüsi ja tõlgendamise oskuse vajalikkusest. Hinnale lisandub km.

Hind: 179.00 €
Kestus: 10.00-15.15; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale

2017-10-26

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta mikro- ja väikeetevõtjana tegutsemist alustavad isikud või juba tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad või väikeettevõtte töötajad, kes tegelevad ettevõtte finantsarvestusega ja nende oskused on aegunud ning soovivad teadmisi majandustegevuse valdkonnas. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.okt, - 30. nov. 80 ak.t

Telefon: 5329 2188

Alustava ettevõtja ABC eesti ja vene keeles

2017-10-26

Kokkuvõtlik programm: 1.Ettevõtluse ABC 2.Turunduse ABC 3.Hea klienditeeninudse ABC 4.Eduka inimese ABC 5.Klienditüübid 6.Müügitehnikate rakendamine 7.Konfliktide, kaebuste ja vaidlustega toimetulek 8.Stressi maandamine 9.Küsimused/Vastused 10.Kodune ülesanne

Hind: 50.00 €
Kestus: 5 ak.t.

Telefon: vene keeles:511 2708, eesti keeles: 56863238

Neljas Euroopa Liidu Idapartnerluse ärifoorum

2017-10-26

Foorumi eesmärgiks on arendada era- ja avaliku sektori koostööd ja ärisuhteid ELi ja Idapartnerluse riikide (Armeenia, Azerbaidžaan, Gruusia, Moldaavia, Ukraina, Valgevene) ettevõtjate vahel ning arendada läbipaistvust, piiriüleseid majandussuhteid ning koostööd, pöörates tähelepanu eelkõige väikestele ja keskmistele ettevõtetele. Foorumil osalemine on kutse alusel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.10.2017 - 27.10.2017

Telefon: 604 0060

Muutuv majandusaasta aruanne. Kõnekas aastaaruanne - kuidas seda koostada ja lugeda?

2017-10-26

Koolitus annab ülevaate olulisematest muudatustest raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites, uuendustest majandusaasta aruande koostamisel ning selle analüüsi ja tõlgendamise oskuse vajalikkusest. Hinnale lisandub km.

Hind: 179.00 €
Kestus: 10.00-15.15; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Viinapuude sügisene lõikus ja katmine

2017-10-29

Kursusele on oodatud kõik kodumaise viinamarja sõbrad. Enne talve viinapuu eest hoolitsemine on hea saagi eelduseks järgmisel suvel/sügisel. Kursus on praktiline õpe aias. Kui kursusel osalejatest on keegi nõus umbes 12 grupikaaslast enda aeda lubama, andke palun registreerimisel teada.

Hind: 28.00 €
Kestus: kell 11-14.45
Koht: Tartu

Telefon: 7361 540

Kinnisvaraturu ülevaade 2017 III kvartal

2017-10-30

 Koolitus/seminar „Kinnisvaraturu ülevaade“ annab praktilise elamispindade turuülevaate. Tegemist on Eesti kõige põhjalikuma elamispindade turuülevaate esitlusega, mis uurib sügavalt hetkesündmuseid ja vaatab prognoosides ettepoole pool-poolteist aastat. Lektor: Tõnu Toompark.

Hind: 69.00 €
Kestus: 13.00-16.15

Telefon: 525 66 55

Sissejuhatus ettevõtlusesse

2017-10-30

Sihtrühm: Isikud, kel on huvi ettevõtlusega alustamise vastu, kuid puuduvad teadmised ja varasem kogemus ettevõtjana tegutsemisest. Eesmärk: Kursuse eesmärk on tõsta koolitatavate teadlikkust ettevõtlusest, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke algteadmisi.

Hind: 200.00 €
Kestus: 30.10-03.11.2017

Telefon: 4451968; 5014291

Äridelegatsiooni visiit Iisraeli Riiki ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri pr Urve Palo juhtimisel

2017-10-30

Täpsem info telefoni ja e-mailiga.

Hind: 0.00 €
Kestus: 30.10.2017 - 03.11.2017
Koht: Iisrael

Telefon: 604 0060