Koolitused:

EXCELi täiendkoolitus spetsialistidele (Tartus)

2018-05-29

Exceli täiendkursus on mõeldud neile, kes kasutavad Excelit oma töös ja tunnevad vajadust rutiinset tabelitöötlust kiiremaks ning mugavamaks muuta (kooli-ja firmajuhid, raamatupidajad, majandusjuhatajad, projektijuhid jpt.). Omandatavad oskused on suureks abiks nii analüüsil kui eelarvete ja finantskavade koostamisel ja tuleviku planeerimisel.

Hind: 159.00 €
Kestus: 30. mai, 6, 13. juuni

Telefon: 7 428 000

Kootsingu (coaching´u) põhioskuste 2-päevane programm

2018-05-29

Kootsingu põhioskuste 2-päevase programmi (Coaching Skills Certificate) eesmärgiks on saada teada mis on coaching ja arendada praktilisi coaching'u-oskusi, mida saab kasutada igapäevases juhtimises.

Hind: 871.20 €
Kestus: 2 päeva

Telefon: +372 665 1323

Ettevõtluse alustamise koolitus koos äriplaani koostamisega

2018-05-29

Sihtrühm: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlus-huvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani. Eesmärk: Anda vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet. Hinnale lisandub km.

Hind: 1080.00 €
Kestus: 8 päeva

Telefon: 744 9600; 556 63492

Ettevõtluse E-kursus

2018-06-04

Ettevõtluse e-kursust, mis annab Sulle vajalikud teadmised ettevõtlusest ja äriplaanide koostamisest. Kui Sa ei ole veel ettevõtja ja soovid koostada investorile edukat äriplaani, saad selleks vajalikud teadmiseks antud kursuselt.

Hind: 640.00 €
Kestus: 04.06.2018 - 28.06.2018
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamise ja kaitsmisega (vene keeles) Предпринимательство- основы и составление бизнес-плана

2018-06-04

Anda potensiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele vajalikud baasteadmised ning oskused, et luua oma ettevõte ja alustada tegutsemist ettevõtluses. Koolitus annab teadmised äriplaani koostamise olulisusest ettevõtte loomisel ning oskused koostada jätkusuutliku ettevõtte äriplaan. Hinnale lisandub km.

Hind: 989.00 €
Kestus: 04.06.2018-10.08.2018; 240 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Ettevõtluse kiirkursus

2018-06-04

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Koostada edukas äriplaan investorile. 

Hind: 1280.00 €
Kestus: 04.06.2018 - 19.06.2018; 94 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Ettevõtluse kiirkursus

2018-06-04

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Koostada edukas äriplaan investorile. 

Hind: 1280.00 €
Kestus: 04.06.2018 - 19.06.2018; 94 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 55 40 677

HARJUMAA TOOTMISETTEVÕTETE ARENGUPROGRAMM, 4 moodul (7 moodulit)

2018-06-04

VÄÄRTUSVOO TERVIKLIK JUHTIMINE Paljudes situatsioonides konkureerivad tänapäeval omavahel pigem väärtus- ja tarneahelad kui üksikud ettevõtted. Neljandas moodulis tutvutakse praktikatega, kuidas väärtusvoogu ja tarneahelat tervikuna paremini juhtida. Neljas moodul tutvustab praktilise näite põhjal väärtusvoo kaardistust (Value Stream Mapping) kui ühte keskset LEAN metoodikat. Hinnale lisandub km. 

Hind: 250.00 €
Kestus: 9.00-16.15

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täiendkoolitus

2018-06-06

Sihtgrupp Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 54.00 €
Kestus: 12 ak.t. 3. mai
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188

Ringmajanduse ideede rakendamine keskkonnatehnoloogia jäätmemajanduse ja energeetika valdkonnas

2018-06-06

Koolituse eesmärk on teavitada keskkonnatehnoloogia valdkonnas töötavaid spetsialiste uutest suundumustest Euroopa Liidu keskkonnapoliitika jäätmemajanduse ja energeetika valdkonnas ning tutvustada Eesti tegevusi ja prognoositavaid sihtarve.

Hind: 190.00 €
Kestus: 06.-08.06.2018; 24 ak.t.

Telefon: 666 4526

Vutikasvatuse põhitõed

2018-06-11

Sihtrühm: Täiskasvanud, sh. üle 50 aastased maainimesed, kuid ilma linnukasvatusalase hariduseta või aegunud põllumajandusharidusega inimesed, kes kasvatavad vutte ning soovivad sellelt ka tulu teenida. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (40 t) 11.-21.juuni

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Kokkuvõtete koostamine ja andmeanalüüs Excelis (Tartus)

2018-06-12

Koolitusel õpetame, andmeid kiiremini ja aega säästvamalt analüüsima ja milliste töövahenditega oleks õige seda teha. Kuidas andmeid grupeerida erinevate kategooriate alusel, kuidas summeerida suurt hulka andmeid kokkuvõtetesse, mis annavad andmetest palju selgema pildi ja võimaldavad kiiresti teha suure hulga andmetega erinevaid tehteid.

Hind: 65.00 €
Kestus: 13. juuni

Telefon: 7 428 000