Koolitused:

Vähelevinud söödavate viljadega puittaime liikide ja sortide kasvatamine

2020-04-03

Sihtrühma kirjeldus: Erialase tasemehariduseta täiskasvanud ja aegunud oskustega elanikkond, kes on maaomanikud ja põllumajandusettevõtjad (s.h. taimlate ja puukoolide töötajad) ning kelledel on soov hakata kasvatama vähelevinud söödavate viljadega puittaimeliike alternatiivtootmise eesmärgil.  Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 32 tundi 03.04. – 29.05. 2020

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Veebikoolitus - Majandusaasta aruanne 2019

2020-04-06

  Kas midagi on raamatupidamise aastaaruande koostamisel muutunud? Aastaaruande koostamisega seonduvad peamised tegevused; Tulude kajastamisest; Kohustiste kajastamisest; Võimalikest allahindlustest ja tegevuse jätkuvusest; Ülevaade enamlevinud vigadest, mida on praktikas aastaaruannete koostamisel ja vormistamisel tehtud.  Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Ettevõtluse E-kursus

2020-04-06

Ettevõtluse e-kursust, mis annab Sulle vajalikud teadmised ettevõtlusest ja äriplaanide koostamisest. Kui Sa ei ole veel ettevõtja ja soovid koostada investorile edukat äriplaani, saad selleks vajalikud teadmiseks antud kursuselt.

Hind: 640.00 €
Kestus: 64 ak.t.
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

Mullaõpetus

2020-04-08

Sihtrühm:  erialase tasemehariduseta täiskasvanud,  keskhariduseta täiskasvanud,  aegunud oskustega elanikkond vanuses 50 +. Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 08.04. - 15.04. 2020; 26 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Finantsidest mittefinantsistile alustab

2020-04-13

Finantsidest mittefinantsistile programmi eesmärgiks on anda ettevõtete juhtidele, kellel ei ole erialast finantsharidust võimalus omandada finantsaruannete koostamise, lugemise ja hindamise oskusi. Programmi lõpetaja mõistab ettevõtte finantsaruande seoseid ettevõtte protsessidega.

Hind: 1944.00 €
Kestus: 3 kuud (igal kuul üks 2-päevane moodul)

Telefon: +372 665 1323

Veebikoolitus! Ettevõtluse intensiivkursus

2020-04-13

Ettevõtluskoolitus on just see koolitus, mis aitab Sind eduka äriplaani vormimisel kui ka just selle elujõulise äriidee otsingul. Koolitusele on oodatud kõik motiveeritud ettevõtlushuvilised, kel soov vormistada oma äriidee võimalikult lühikese ajakuluga korrektseks äriplaaniks. Hinnale lisandub km.

Hind: 552.00 €
Kestus: 13.04.2020-12.06.2020; 120 ak.t.

Telefon: 733 3690

Предринимательства

2020-04-13

Программа обучения создана на основе для сертификации на базовый уровень по ISTQB, обучения тестировщиков International Software Testing Qualifications Board Преподаватель курса Александр Грицевский. Александр имеет 20-летний опыт работы в области информационных технологий и более чем 10-летний опыт работы на ключевых позициях в ведущих ИТ-компаниях, имеет многолетний опыт проведения IT- обучения

Hind: 1400.00 €
Kestus: 13. apr – 23. juuli; 140 акад. час

Telefon: 3726729777, +37253957408

Ettevõtluse alustamise koolitus äriplaani koostamisega

2020-04-13

 Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet. Koolituse lõppedeks on õppija koostanud äriplaani, mis on sobilik esitamaks toetuse taotlemiseks. Koolituse jooksul saab iga õppija individuaalselt tagasisidet koolitajalt oma äriplaani kohta. 

Hind: 988.00 €
Kestus: 13.04.- 27.05; 104 ak.t.

Telefon: +372 5554 9062

Sissejuhatus ettevõtlusesse

2020-04-13

Sihtrühm: Isikud, kel on huvi ettevõtlusega alustamise vastu, kuid puuduvad teadmised ja varasem kogemus ettevõtjana tegutsemisest. Eesmärk: Kursuse eesmärk on tõsta koolitatavate teadlikkust ettevõtlusest, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke algteadmisi.

Hind: 330.00 €
Kestus: 13.04-30.04.2020; 30 ak.t.

Telefon: 4451968; 5014291