Koolitused:

Practitioner Diploma in Executive Coaching infotund

2019-01-21

Märtsis 2019 alustab EBSis Practitioner Diploma in Executive Coachingprogrammi  8. lend. Kutsume Teid osalema programmi infotunnis 21. jaanuaril 2019 kell 15-16:30 EBSis, Lauteri 3. Infotunnis annavad programmist ülevaate programmist ülevaate Executive coach´id Riina Varts ning Peep Aaviksoo.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1,5 tundi

Telefon: +372 665 1323

Kaubanduse E-kursus

2019-01-22

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses kaubandusvaldkonnas. 

Hind: 320.00 €
Kestus: 64 ak.t., toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

2019-01-22

Eesmärk: Ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele anda ülevaade ettevõtlusest, selle võimalustest ja ohtudest. Toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada. Hinnale lisandub km.

Hind: 930.00 €
Kestus: 22.01.-12.02.2019

Telefon: 744 9600; 556 63492

Millest tuleb lähtuda klientide isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja infokirjade saatmisel?

2019-01-22

Klientide isikuandmete kogumise ja töötlemise õiguslikest alustest ning põhimõtetest annab ülevaate Euroopa Komisjoni isikuandmete kaitse projektide ekspert ning advokaadibüroo Koch ja Partnerid vandeadvokaat Urmas Kukk, kes on tunnustatud spetsialist hindamatu kogemusega privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal. Hind alates 8. jaanuar 179 € + km. 

Hind: 149.00 €
Kestus: 10:00-13:15; 4 ak.t.

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Müügilepingu sõlmimise, täitmise, lõpetamise aktuaalsed probleemid

2019-01-23

Põhjaliku ülevaate müügilepingu olemusest, olulisematest tingimustest ja võimalikest riskidest ning sõlmimise ja täitmisega seotud aktuaalsematest probleemidest annab tehingutele ja ühinguõigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat Marge Männiko. Samal ajal leiavad käsitlust lähiaja kohtulahendid ning osalejad saavad soovitusi peamiste vaidlusküsimuste vältimiseks. Hind  alates 9. jaanuar 179 € + km.

Hind: 149.00 €
Kestus: 10:00-13:30

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Alustab Liidri arenguprogramm

2019-01-24

Arvamusliidrite meelest on enamik liidri pädevusi õpitavad ja omandatavad. Liidri arenguprogrammi eesmärk on kujundada õppijates liidri hoiakuid ja arendada liidrile vajalikke kompetentse ning oskusi. Koolitus arendab juhi eneseteadlikkust ja kriitikameelt ning muudab osalejat seeläbi paremaks juhiks.

Hind: 3168.00 €
Kestus: 5 kuud (igal kuul üks 2-päevane moodul)

Telefon: +372 665 1323

Majandusteooria

2019-01-26

Eesmärk: Anda ülevaade majanduse põhiprobleemidest, kujundada harjumus majanduslikult mõelda ja oskus näha rahvusvaheliste protsesside majanduslikke põhjusi. Omandatakse kõige üldisem majanduslik sõnavara ja tutvutakse põhiliste majandusteoreetiliste kontseptsioonidega. Keskendutakse mikroökonoomika, makroökonoomika ja ka maailmamajanduse arengutendentsidele.

Hind: 300.00 €
Kestus: 26.01.-07.04.19; 36 ak.t.

Telefon: +372 610 1916

Töötervishoiu ja –ohutuse valdkonna koolitus (24-tundi)

2019-01-28

Koolituse eesmärk on pakkuda koolituse sihtgrupile töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Koolitus on suunatud: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad.

Hind: 160.00 €
Kestus: 28.01, 29.01, 31.02.2019

Telefon: +372 5554 9062

Finantsturud

2019-01-28

Kaugkoolituskursus on mõeldud eelkõige neile, kes peavad oma igapäevatöös selgitama ja soovitama klientidele erinevaid investeerimisvõimalusi. Sobib ka algajale portfellihaldurile ja väärtpaberimaaklerile. Kasulikke teadmisi leiavad ka ettevõtete finantsjuhid, kes aeg-ajalt puutuvad finantsturgudega kokku.  

Hind: 348.00 €
Kestus: 07.02.-01.06.2019. Liitu 28.jaanuarini

Telefon: suhtleme meilitsi

Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II

2019-01-28

Kursus on suunatud inimesele, kellel on oma töös vaja projekte kirjutada, neid juhtida ja oma organisatsioonile põhi- või lisaressursse hankida. Kursus tugineb õppejõudude pea kahekümne aasta kogemustele, mis on tekkinud üheltpoolt sadade projektide kirjutamisega ja teisalt kogemusega, mis on saadud töötades rahastaja poolel.  

Hind: 444.00 €
Kestus: 07.02.-01.06.2019. Liitu 28.jaanuarini

Telefon: suhtleme meilitsi

Finantsettevõtte majandustegevus

2019-01-28

Kaugkoolituskursus on mõeldud neile, kes on huvitatud finantsettevõtete - pankade, kindlustusettevõtete ja fondide - majandustegevusega seotud baasteadmiste omandamisest.

Hind: 288.00 €
Kestus: 07.02.-01.06.2019. Liitu 28.jaanuarini

Telefon: suhtleme meilitsi

Majandusarvestus III

2019-01-28

See on järg täiendusõppeprogrammile „Majandusarvestus I, II“. Tegeleme edasi raamatupidamisarvestuslike teemadega, lisandub juhtimisarvestuse temaatika. Kursus on seotud Eesti Raamatupidajate Kogu kutsenõuetega, raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Selgitame maksuseaduseid, toome esitatud teooriatele toetudes ka palju praktilisi näiteid. Juhtimisarvestuse osa on mahukas teoreetiline õppematerjal.

Hind: 348.00 €
Kestus: 07.02.-01.06.2019. Liitu 28.jaanuarini

Telefon: suhtleme meilitsi