Koolitused:

Globaalne majandus ja finantsturud

2020-01-23

Õppe eesmärgiks on võimaldada magistrandil mõista globaalse majanduse ja rahanduse toimemehhanisme. Kursusel käsitletakse nüüdisaegse majanduskasvu teooriaid globaalse majanduse kontekstis, majanduskasvu trende maailmamajanduses. Rahvusvahelise kaubanduse, migratsiooni ja kapitali liikumise roll maailma majanduse kasvu protsessis.  Registreeruda saab kuni 22. jaanuar 2020

Hind: 272.00 €
Kestus: 23.01.-07.05.2020; 30 ak.t.

Telefon: +372 610 1916

Ettevõtluse ja raamatupidamise baaskoolitus äriplaani ning kodulehekülje koostamisega

2020-01-24

Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet (valminud on äriplaan), sh on valminud loodava ettevõtte kodulehekülg ning omandatud baasteadmised ning oskused korraldamaks mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist.

Hind: 1776.00 €
Kestus: 24.01.-17.03; 210 ak.t.

Telefon: +372 5554 9062

Ettevõtluse alustamise koolitus äriplaani koostamisega

2020-01-24

 Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet. Koolituse lõppedeks on õppija koostanud äriplaani, mis on sobilik esitamaks toetuse taotlemiseks. Koolituse jooksul saab iga õppija individuaalselt tagasisidet koolitajalt oma äriplaani kohta. 

Hind: 988.00 €
Kestus: 07.02.- 06.03; 104 ak.t.

Telefon: +372 5554 9062

Ettevõtlusega alustamise koolitus (äri- ja turundusplaani koostamine, kodulehekülje loomine, raamatupidamine)

2020-01-24

Neli ühes – äriplaan, turundusplaan, koduleht ja raamatupidamine. Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet. Koolituse lõppedeks on õppija koostanud äriplaani, mis on sobilik esitamaks toetuse taotlemiseks. Koolituse jooksul saab iga õppija individuaalselt tagasisidet koolitajalt oma äriplaani kohta.

Hind: 2196.00 €
Kestus: 24.01.-17.03; 266 ak.t.

Telefon: +372 5554 9062

Praktiline ettevõtluse alustamise koolitus turundus- ja äriplaani koostamisega

2020-01-24

Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet. Koolituse lõppedeks on õppija koostanud äriplaani, mis on sobilik esitamaks toetuse taotlemiseks. Samuti on valminud turundusplaan. Koolituse jooksul saab iga õppija individuaalselt tagasisidet koolitajalt oma äriplaani ja turundusplaani kohta.

Hind: 1720.00 €
Kestus: 24.01.- 25.02; 148 ak.t.

Telefon: +372 5554 9062

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus

2020-01-27

Sihtgrupp - Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 0.00 €
Kestus: 12 ak.t.
Koht: Jõgeva

Telefon: 5329 2188

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

2020-01-28

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed kasutajad, esmakordsed taimekaitsetunnistuse taotlejad

Hind: 0.00 €
Kestus: 28. - 30. jaanuar
Koht: Jõgeval

Telefon: 5329 2188

Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

2020-01-29

Eesmärk: Ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele anda ülevaade ettevõtlusest, selle võimalustest ja ohtudest. Toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada. Hinnale lisandub km.

Hind: 960.00 €
Kestus: 29.01.2020 - 13.02.2020 ; 81 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus

2020-01-29

Õpiväljundid On saadud ülevaade * Nõukogu Määrusest (EÜ) nr 1099/2009, 24. september 2009, loomade kaitse kohta surmamisel * Tapaloomade anatoomiast, füsioloogiast * Tapaloomade käitumisest * Tapaloomade stressist, loomade kannatustest, teadvuselolekust ja tundlikkusest * Nõuetest loomade kohtlemisel tapamajas * Loomade liikumise mehhaanilise piiramise vahenditest * Elusloomadele köidikahelate asetamine või nende üleriputamisest * Uimastamine, uimastamise tõhususe hindamisest * Uimastamise ja/või surmamise varumeetoditest jne.    

Hind: 180.00 €
Kestus: 29.01.2020 - 30.01.2020; 16 ak.t. 0,5 EAP

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844