Koolitused:

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täiendkoolitus

2018-11-15

Sihtgrupp Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 54.00 €
Kestus: 12 ak.t. 3. mai
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188

Ettevõtluse kiirkursus eesti või vene keeles

2018-11-15

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Koostada edukas äriplaan investorile. 

Hind: 1440.00 €
Kestus: 94 ak.t. 15.11.2018 - 30.11.2018

Telefon: 55 40 677

Ettevõtluse kiirkursus eesti või vene keeles

2018-11-15

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Koostada edukas äriplaan investorile. 

Hind: 1440.00 €
Kestus: 94 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Kuidas arendada ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamiseks vajalikke enesejuhtimise oskusi majandus- ja ettevõtlusõppes?

2018-11-15

Eesmärk Toetada üldhariduskoolide ettevõtlus-ja majandusõpetajaid ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse komponentide mõistmisel, hindamisel ning nende arendamisel tundide raames. Sh. kasutada abivahendina ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevusi kirjeldavat abimaterjali.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 6199516

Raietöölise 3.taseme kutseeksamiks valmistumine

2018-11-16

Metsanduse ja põllumajanduse valdkonnas, päästeteenistuses, teedehoolduses, trasside ja liinide hoolduses jms töötavad või tööd alustavad inimesed. Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 16.11, 17.11 ja 19.11, 20.11.2018; 36 ak.t.

Telefon: 55642968

Kaubanduse E-kursus

2018-11-20

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses kaubandusvaldkonnas. 

Hind: 320.00 €
Kestus: 64 ak.t., toimumisaeg kokkuleppel
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

Предпринимательство и составление бизнес-плана

2018-11-20

Anda potensiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele vajalikud baasteadmised ning oskused, et luua oma ettevõte ja alustada tegutsemist ettevõtluses. Koolitus annab teadmised äriplaani koostamise olulisusest ettevõtte loomisel ning oskused koostada jätkusuutliku ettevõtte äriplaan. Hinnale lisandub km.

Hind: 989.00 €
Kestus: 20.11.2018-19.02.2019, 240 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Bioturvalisus farmides ja enimlevinud haigused kodulindudel

2018-11-20

Sihtrühm: Kodulinde kasvatavad väiketootjad, sh. üle 50 aastased maainimesed, kuid ilma linnukasvatusalase hariduseta või aegunud põllumajandusharidusega inimesed, kes soovivad linnukasvatusest tulu teenida. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (30 t) 20.-22.nov

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

UUS! 22.11.18 FIE maksustamine ja raamatupidamine

2018-11-22

Toimub soodusregistreerimine koolitusele FIE maksustaine ja raamatupidamine. Koolituse eesmärk on koolitada välja isikud, kes on teadlikud füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise põhitõdedest ja asjakohasest õiguslikust regulatsioonist.

Hind: 89.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi

Telefon: 53 045 566

Finantsturud

2018-11-26

Kaugkoolituskursus on mõeldud eelkõige neile, kes peavad oma igapäevatöös selgitama ja soovitama klientidele erinevaid investeerimisvõimalusi. Sobib ka algajale portfellihaldurile ja väärtpaberimaaklerile. Kasulikke teadmisi leiavad ka ettevõtete finantsjuhid, kes aeg-ajalt puutuvad finantsturgudega kokku.  

Hind: 348.00 €
Kestus: 06.12.2018 - 09.03.2019. Liitu 26.novembrini

Telefon: suhtleme meilitsi

Projektipõhine rahastamine ja projektitöö I, II

2018-11-26

Kursus on suunatud inimesele, kellel on oma töös vaja projekte kirjutada, neid juhtida ja oma organisatsioonile põhi- või lisaressursse hankida. Kursus tugineb õppejõudude pea kahekümne aasta kogemustele, mis on tekkinud üheltpoolt sadade projektide kirjutamisega ja teisalt kogemusega, mis on saadud töötades rahastaja poolel.  

Hind: 444.00 €
Kestus: 06.12.2018 - 01.06.2019. Liitu 26.novembrini

Telefon: suhtleme meilitsi