Koolitused:

Äri- ja juhtimiseetika

2019-03-24

Kursuse eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmised äri- ja juhtimiseetika põhimõtetest ning mõtlemisoskused valdkondlike eetiliste dilemmade lahendamiseks. Arutletakse praktiliste näidete ja juhtumikirjelduste abil erinevate lahenduste tagajärgi erinevatele sidusgruppidele ning seoseid eetiliste põhimõtetega. Registreeruda saab kuni 23. märts 2019.

Hind: 112.00 €
Kestus: 24. märts 2019 - 31. mai 2019; 16 ak.t.

Telefon: +372 610 1916

Videokoolitus - Majandusaasta aruanne 2017

2019-03-25

Videokoolituse eesmärk on jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva ehk 2017.a. majandusaasta aastaaruande koostamist silmas pidades koos tähelepanekutega enamlevinud vigadest, mida nii jooksvas raamatupidamisarvestuses kui ka varasemate aastaaruannete koostamisel praktikas on tehtud  jne.  Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 225 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

EBS Executive MBA programmi infopäev

2019-03-25

Executive MBA programmi infopäev toimub 25. märtsil 2019 algusega kell 15 EBS-is, Lauteri 3, Tallinn (ruum 407, IV korrus). Infopäeval osalemine on tasuta, kestus on orienteeruvalt 2 tundi. Osalemissoovist teata palun hiljemalt 22.03 koolitus@ebs.ee või veebilehel www.executivemba.ee

Hind: 0.00 €
Kestus: 2 tundi

Telefon: +372 665 1323

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

2019-03-27

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed kasutajad, esmakordsed taimekaitsetunnistuse taotlejad

Hind: 0.00 €
Kestus: 27. - 29. märts (22 ak.t.)

Telefon: 5329 2188

Ettevõtluse alustamise koolitus äriplaani koostamisega

2019-03-27

 Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet. Koolituse lõppedeks on õppija koostanud äriplaani, mis on sobilik esitamaks toetuse taotlemiseks. Koolituse jooksul saab iga õppija individuaalselt tagasisidet koolitajalt oma äriplaani kohta. 

Hind: 988.00 €
Kestus: 27.03- 23.04.2019; 104 ak.t.

Telefon: +372 5554 9062

Bioturvalisus farmides ja enimlevinud haigused kodulindudel

2019-03-27

Sihtrühm: Kodulinde kasvatavad väiketootjad, sh. üle 50 aastased maainimesed, kuid ilma linnukasvatusalase hariduseta või aegunud põllumajandusharidusega inimesed, kes soovivad linnukasvatusest tulu teenida. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (30 t) 27. - 29. märts

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Videokoolitus - Majandusaasta aruande koostamine 2018

2019-03-28

Eesti finantsaruandluse standardist (EFS); Ülevaade aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuetest sõltuvalt aruande tüüpidest; Aastaaruande koostamisega seonduvad tegevused; Tulude kajastamisest; Võimalikest allahinlustest ja tegevuse jätkuvusest; Ülevaade enamlevinud vigadest, mida on praktikas aastaaruannete koostamisele ja vormistamisel tehtud.  Hinnale lisandub km.

Hind: 59.00 €
Kestus: 150 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Majandusaasta aruanne 2018

2019-03-28

Koolitusel antakse ülevaade 2018. aasta majandusaasta aruande koostamise olulisematest nüanssidest ning jagatakse praktilisi näpunäiteid aruande koostamiseks. Lisaks räägitakse lahti raamatupidamise seaduse ning Raamatupidamise Toimkonna juhendite muudatused millele tähelepanu pöörata. Hinnale lisandub km.

Hind: 82.00 €
Kestus: 3,7 ak/h; 14.00-17.00

Telefon: 6848110

Maksumuudatused 2019 ja majandusaasta aruanne 2018

2019-03-28

Eesmärk: Anda ülevaade 2019. aasta maksumuudatustest, mis mõjutavad ettevõtjate ja raamatupidajate igapäevast tööd.  Lisaks tuleb juttu 2018. aasta majandusaasta aruande koostamise olulisematest nüanssidest ja jagatakse praktilisi näpunäiteid. Hinnale lisandub km.

Hind: 161.00 €
Kestus: 7,4 ak/h; 10.00-17.00

Telefon: 6848110

Bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises - lihaveised, piimaveised

2019-03-29

Tasuta infopäev. Tegevused toimuvad programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames. Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. Eesmärk Bioturvalisuse tagamine farmis        

Hind: 0.00 €
Kestus: 4 ak.t. (4 tundi auditoorset), 0,25 EAP

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Võrratu Gruusia

2019-04-01

Loodusmatkad, kultuuri- , õppe-, gourmet- ja veini-, sanatooriumi- ja õppereisid pole kaugeltki kogu valik.Valik on tõesti suur, selles on raske orienteeruda ning endale sobivaimat varianti leida. Täpsem info e-maili ja telefoni teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1.04 - 9.04
Koht: Gruusia

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Ettevõtluse ja raamatupidamise baaskoolitus äriplaani ning kodulehekülje koostamisega

2019-04-02

Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet (valminud on äriplaan), sh on valminud loodava ettevõtte kodulehekülg ning omandatud baasteadmised ning oskused korraldamaks mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist.

Hind: 1768.00 €
Kestus: 02.04-23.05.2019; 210 ak.t.

Telefon: +372 5554 9062