Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus

2020-11-06

Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.  Eesmärk Saada ülevaade: - seadusandlusest, mis kohaldub põllumajanduslooma transpordil; - erinevate põllumajandusloomade transpordinõuded; - loomade veokisse ajamisest, transpordivahendite sobivusest; - kuidas tagada loomadele heaolu transpordikestel; - teekonnalehtedest ja nende täitmisest.    

Hind: 120.00 €
Kestus: 8 ak.t. (8 tundi auditoorset), 0,25 EAP

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Personalijuhtimise arenguprogramm III moodul- Muudatuste- ja kriisi juhtimine

2020-11-10

Muudatuste juhtimine ja eestvedamine. Kriiside juhtimise põhitõed, eestvedamine. Kogemuslugu ühe ettevõtte näitel. Sisekommunikatsioon, kriisikommunikatsioon, digikommunikatsioon. Outplacement, Redeployment

Hind: 2460.00 €
Kestus: 10.-11.11.2020

Telefon: 665 1323

Personalijuhtimise arenguprogramm IV moodul - Bränding ja värbamistrendid

2020-11-10

Persoonibrändi olulisus tänapäeval. Sotsiaalmeedia olulisus tööandja maine kujundamisel. Tööandja bränding. Uued organisatsiooniformaadid. Mitmekesisus organisatsioonis. Värbamistrendid Ettevõtte külastus ja töötuba organisatsiooni arendamise teemal.

Hind: 2460.00 €
Kestus: 01.-02.12.2020

Telefon: 665 1323

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

2020-11-11

Koolitus vastab Põllumajandusministeeriumi määrusele 18.11.2013 nr.67 „Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitlevate teemade ja koolituse kestuse nõuded“.

Hind: 0.00 €
Kestus: 27 tundi
Koht: Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Infopäev- Sigade vaktsineerimine

2020-11-18

"Teadmussiirde pikaajalise programmi loomakasvatuse valdkonnas" raames toimuv infopäev põllumajandustootjatele. Infopäeva eesmärgiks on saada ülevaade vaktsineerimise üldpõhimõtetetest, vaktsiini tüüpidest ja kõrvaltoimetest. Infopäevale on oodatud kõik teemast huvitatud isikud sh tudengid.

Hind: 0.00 €
Kestus: Kell: 10:00 Lõpp Kell: 13:15

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Kuidas tootmisjuht saab mõjutada finantstulemusi?

2020-11-20

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade tootmistegevuse kuluefektiivsest korraldamisest ja analüüsida tootmisotsuste seoseid finantstulemustega. Täiendada osalejate teadmisi tootmistegevuse kuluefektiivse korraldamise, tööjõu juhtimise ja tootmisega seotud finantsotsuste tegemisel ning selleks kasutatavate IT lahenduste valikul ja juurutamisel.  

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00 -17:00

Telefon: +372 509 4137

Решения руководителя производства, влияющие на финансовые показатели

2020-11-27

Цель обучения: дать обзор эффективной организации расходной части на производственном предприятии, а также проанализировать, как принятые финансовые решения влияют на финансовые результаты.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-17:00; 8 акад. часа

Telefon: +372 509 4137

Ettevõtluse kiirkursus Tallinn

2020-12-01

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Koostada edukas äriplaan investorile. 

Hind: 1960.00 €
Kestus: 120 ak.t 01.12.2020 - 28.12.2020

Telefon: 55 40 677

Ettevõtluse kiirkursus Rakvere

2020-12-03

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Koostada edukas äriplaan investorile. 

Hind: 1960.00 €
Kestus: 120 ak.t; 03.12.2020 - 29.12.2020
Koht: Rakvere

Telefon: 55 40 677

Ettevõtluse kiirkursus Tartu

2020-12-03

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Koostada edukas äriplaan investorile. 

Hind: 1960.00 €
Kestus: 120 ak.t; 03.12.2020 - 28.12.2020
Koht: Tartu

Telefon: 55 40 677