Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

2021-03-11

Koolituse eesmärgiks on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise, abistamise võimaluste osas.     Sihtgrupp   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja abidele, lapsehoidjatele, laste-ja asenduskodude personalile, lapsevanematele, lastega töötavatele spetsialistidele.

Hind: 149.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

ATH käsitlus ja toimetuleku parandamine

2021-03-11

Dr Viivika Lauri räägib missugune laps on tähelepanematu, impulsiivne ja üliaktiivne; kuidas mõista last või noort, kellel esineb ATH, kuidas temaga suhelda ja suhestuda ning tema elu ja tegevusi toetada ning vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.

Hind: 65.00 €
Kestus: kell 9:30-15:00

Telefon: Kotka 26, 11315, Tallinn Telefon:+372 513 5758

Väikelapse kõne areng Tallinnas

2021-03-15

Kõne ja kõnelise suhtlemise tähtsust lapse arengus ei saa alahinnata. Sellele toetub lapse hilisem areng - tema hakkamasaamise- ja õpioskused. Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest. Keskendutakse lapse kõne arengu toetamisele kodus ja lastekollektiivis.

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Kuidas vestlelda lapse murest nii, et kõik võidavad

2021-03-15

Koolituse sisu Kuidas aru saada, kellel on probleem Kuidas sõnastada probleem sildistamata, süüdistamata ja võimalikult täpselt? Kuidas sõnumit edastada? Kuidas tulla toime reageeringuga? Kuidas leida kõiki osapooli toetavaid lahendusi?   Koolituse läbinu: määratleb probleemi selgelt enda või lapse omana sõnastab ja edastab probleemi sildistamata ja süüdistamata; leiab osapooli toetavaid lahendusi. 

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

UUS! Lapse vaimne tervis Tallinn

2021-03-17

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade kõige levinumatest laste psüühilistest häiretest, sh anda suuniseid laste toetamiseks.

Hind: 285.00 €
Kestus: 17.03.21 - 19.03.21; 24 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

UUS! Seksuaalselt väärkoheldud lapse märkamine ja abistamine Tartus

2021-03-19

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, kuidas märgata seksuaalselt väärkoheldud lapsi ja neid aidata.

Hind: 98.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Uus! Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised

2021-03-25

Koolituse sisu   Ennastvigastava käitumise võimalikud eesmärgid ja riskifaktorid Last ja noort abistavad sekkumised Tugevate tunnetega toimetulekuoskuste õpetamine lastele/noortele Rahunemisvõtted

Hind: 149.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Uus! Toimetulek stressiga- eneseabistrateegiad

2021-04-07

Koolituse eesmärgiks on teooriat toetavate praktiliste tehnikate harjutamise kaudu saada teadlikumaks oma emotsioonide ja käitumiste põhjustest. Õpetatavad eneseabistrateegiaid, aitavad olla probleemide tekkimisel iseenda terapeudiks ning samuti on omandatud teadmiste ja oskuste toel võimalik juhendada ja toetada oma lähedasi. Koolituse eesmärgiks on ka koolitatava isikliku potentsiaali tugevdamine, ressursside leidmine, abituse ja lootusetuse vähendamine kriisi- ja teistes rasketes olukordades.

Hind: 149.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Autismispektri häire- sümptomaatika ja käsitlus

2021-04-15

Dr Viivika Lauri räägib kuidas tunda ära esmaseid võimalikke viiteid autismispektrihäirele; kuidas mõista last või noort, kellel esineb ASH, kuidas temaga suhelda ja suhestuda ning tema elu ja tegevusi toetada ning vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.

Hind: 65.00 €
Kestus: kell 9:30-15:00

Telefon: Kotka 26, 11315, Tallinn Telefon:+372 513 5758

Kevade eri! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

2021-04-19

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.    "Käelised tegevused eelkooliealistele lastele" õppekava Sihtgrupp:   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

UUS! Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil

2021-04-22

  Koolituse tulemusel mõistab õppija tähelepanu ja keskendumisvõime olulisust, omab ülevaadet lapse tähelepanu ja keskendumisvõime arengust ning oskab kavandada ja läbi viia tähelepanu ja keskendumisvõimetarendavaid mänge.

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Õuesõpe! Aktiivsed ja arendavad tegevused õues Tartus

2021-05-05

Koolituse käigus tutvustame lõimitud liikumistegevuste läbiviimise võimalusi õues ning jagame mõtteid ja märkame, kuidas kasutada õue või avalikku ruumi õpikeskkonnana ning läbi viia kunstitegevusi õues. Osalejad tutvuvad lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtetega ja oskavad kasutada olemasolevaid võimalusi mitmekesisemalt.  

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737