Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Kevade eri! Käelised tegevused eelkooliealistele lastele

2021-04-19

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.    "Käelised tegevused eelkooliealistele lastele" õppekava Sihtgrupp:   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Õuesõpe! Aktiivsed ja arendavad tegevused õues Tartus

2021-05-05

Koolituse käigus tutvustame lõimitud liikumistegevuste läbiviimise võimalusi õues ning jagame mõtteid ja märkame, kuidas kasutada õue või avalikku ruumi õpikeskkonnana ning läbi viia kunstitegevusi õues. Osalejad tutvuvad lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtetega ja oskavad kasutada olemasolevaid võimalusi mitmekesisemalt.  

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Käitumishäire - millal on ikka liig, mis liig? Mida teha?

2021-05-06

Dr Viivika Lauri selgitab mis on käitumishäire; kuidas sotsiaalselt toetada last või noort, kellel esineb käitumishäire ning vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.

Hind: 65.00 €
Kestus: kell 9:30-15:00

Telefon: Kotka 26, 11315, Tallinn Telefon:+372 513 5758

Liikumisõpetus koolieelses eas Tartu

2021-05-07

Koolieelses eas on lapse üldfüüsiline, sotsiaalne, emotsionaalne ja vaimne areng vähemal või rohkemal määral seotud liikumistegevustega. Mida mitmekesisem ja rikkalikum on lapse liigutuskogemus koolieelses eas, seda täiuslikumaks kujuneb kehaline tunnetuslik tase ning seeläbi kujunevad lapse enesehinnang ja eduelamus. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Loov- ja rollimängud koolieelses eas Tallinnas

2021-05-10

Kirjeldus Lapse arenedes muutuvad mängud ja mängimise eesmärgid, koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.   "Loov- ja rollimängud koolieelses eas" õppekava   Sihtgrupp   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Õuesõpe! Aktiivsed ja arendavad tegevused õues Tallinn

2021-05-14

Koolituse käigus tutvustame lõimitud liikumistegevuste läbiviimise võimalusi õues ning jagame mõtteid ja märkame, kuidas kasutada õue või avalikku ruumi õpikeskkonnana ning läbi viia kunstitegevusi õues. Osalejad tutvuvad lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtetega ja oskavad kasutada olemasolevaid võimalusi mitmekesisemalt.  

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

UUS! Mänguterapeudi väljaõppekoolitus

2021-05-17

Eraisikuna koolituse eest tasudes saab makstud summadelt maksuametilt tulumaksu tagasi taotleda. Kursuse kogumaksumus on 3174 € (sisaldab käibemaksu). Õppemaksu tasutakse igakuiselt (138 EUR tsükkel). Maksta tuleb ka puudutud tsüklite eest. Kursus kestab kokku 30 kuud (23 auditoorse töö tsüklit). 

Hind: 3174.00 €
Kestus: 30 kuud, 713 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: +372 7441 340

UUS! Algteadmisi agressiivsusest- ellujäämise kiirkursus

2021-05-21

Koolitusel läbitakse järgmised teemad: Agressiivne, vihane ja vägivaldne käitumine. Agressiivsuse neli seadust. Agressiivsuse peamised liigid. Agressiivsuse põhjused ja ennetusvõimalused. Õiguslik regulatsioon. Agressiivse vm emotsionaalselt pingelise või ohtliku olukorra lahendamise võimalused ja kahju vähendavad põhimõtted.  

Hind: 149.00 €
Kestus: 7 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

2021-05-26

Koolituse eesmärgiks on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise, abistamise võimaluste osas.     Sihtgrupp   Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja abidele, lapsehoidjatele, laste-ja asenduskodude personalile, lapsevanematele, lastega töötavatele spetsialistidele.

Hind: 149.00 €
Kestus: 7 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

UUS! Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil

2021-06-04

  Koolituse tulemusel mõistab õppija tähelepanu ja keskendumisvõime olulisust, omab ülevaadet lapse tähelepanu ja keskendumisvõime arengust ning oskab kavandada ja läbi viia tähelepanu ja keskendumisvõimetarendavaid mänge.

Hind: 75.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Uus! Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised

2021-06-09

Koolituse sisu   Ennastvigastava käitumise võimalikud eesmärgid ja riskifaktorid Last ja noort abistavad sekkumised Tugevate tunnetega toimetulekuoskuste õpetamine lastele/noortele Rahunemisvõtted

Hind: 149.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Laste ja noorte ägedad stressireaktsioonid ja PTSH, kaasuv ärevus ja sellega toimetulek, traumaatiline isiksusehäire

2021-06-10

Mis on PTSH ja kuidas seda muudest ärevushäiretest eristada. Mida annab nende laste/ noorukite heaks teha? Ülevaade dissotsiatiivsest isiksuse lõhustumisest ehk split-personalitist, kui ühes kehas on mitu isiksust.

Hind: 65.00 €
Kestus:

Telefon: Kotka 26, 11315, Tallinn Telefon:+372 513 5758