Koolitused:

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

2018-03-22

Erivajadusega lapsi on kuni 20% laste üldarvust. Koolitus annab lühiülevaate erivajaduse olemusest ja variatiivsusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi. Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 22.03.18 - 23.03.18; 112 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

“Autistliku ja ATH lapse emotsioonide ja probleemse käitumisega toimetuleku toetamine

2018-03-26

Koolitusel on fookuses autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik ning ATH laps need nii loob. Vaatleme lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.-27.03
Koht: Paide

Telefon: 5667 7290

Beebivõimlemise tund

2018-03-27

Beebivõimlemise tundi on oodatud beebid koos emme või issiga alates sünnist ja seda ajani, mil nad veel aktiivselt ei rooma. Tunnis me silitame, lennutame ja teeme lapse ealist arengut toetavaid harjutusi laulukeste ning liisusalmide saatel. Puudutus ja liikumine toetab lapse kehalist ja vaimset arengut

Hind: 10.00 €
Kestus: kell 14.30 – 15.30

Telefon: 5108718

Autistlik laps lasteaias ja koolis

2018-03-29

Koolitusel on fookuses aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) laps lasteaias ja algklassides ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista ATH last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide ja lasteaedade töötajatel aidata kaasa aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse arengul. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega ATH teemadel.

Hind: 55.00 €
Kestus: kell 10:00-16:15; 6 ak.t.

Telefon: 5667 7290

Autistliku lapse lastevanemate nõustamine ja toetamine grupis ehk koordineeritud tugigrupp

2018-04-05

Tallinnas Juhendajad: Mihkel ja Ene Velström, Ivica Mägi See on grupi esimene kohtumine. Kohtumised (5x) toimuvad veebruar-juuni (järgmised: 8.03, 5.04, 10.05, 7.06). Täpsem info telefoni või e-maili teel

Hind: 0.00 €
Kestus:

Telefon: 5667 7290

Korteriühistu raamatupidamine pärast uue korteriomandi- ja korteriühistu seaduse jõustumi

2018-04-09

Koolituse eesmärgiks on ühelt poolt anda ülevaade sellest, milliseid muudatusi toob kaasa endaga 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseadus raamatupidamisvaldkonnas ja teiselt poolt anda ülevaade raamatupidamise korraldamise üldistest põhimõttetest korteriühistutes ning raamatupidamisarvestusest.

Hind: 106.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi

Telefon: 53 045 566

10.04.18 algav raamatupidamise algkursus Tartus, õhtusel ajal

2018-04-10

Toimub kuni 30.03.18 soodusregistreerimine 10.04 algavatele raamatupidamise algkursustele Tartus, õhtuti. Täiendkoolituse eesmärk on koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid.

Hind: 199.00 €
Kestus: 60 akadeemilist tundi

Telefon: 53 045 566

Beebivõimlemise tund

2018-04-10

Beebivõimlemise tundi on oodatud beebid koos emme või issiga alates sünnist ja seda ajani, mil nad veel aktiivselt ei rooma. Tunnis me silitame, lennutame ja teeme lapse ealist arengut toetavaid harjutusi laulukeste ning liisusalmide saatel. Puudutus ja liikumine toetab lapse kehalist ja vaimset arengut

Hind: 10.00 €
Kestus: kell 14.30 – 15.30

Telefon: 5108718

Kuidas mõista murdeealist

2018-04-14

Koolitus neile, kel kodus sirgumas murdeealine laps ning aktuaalseks on muutunud murdeeas esinevad muutused ning noorukite seksuaalsusega seonduvad küsimused. Koolituse eesmärk on parandada täiskasvanute seksuaalhariduslikke teadmisi toetamaks murdeealise arengut ja seksuaalelu algust.

Hind: 36.00 €
Kestus: kell 11.15 - 14.30; 4 ak.t.

Telefon: 7361 540

UUS! 16.04.18 algav raamatupidamise algkursus e-õppena

2018-04-16

Võimalik on end soodushinnaga registreerida kuni 02.04.18 raamatupidamise algkursusele e-õppena (algus 16.04.18). Täiendkoolituse eesmärk on koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada raamatupidamisvaldkonna lihtsustatud aruandeid.

Hind: 239.00 €
Kestus: 60 akadeemilist tundi

Telefon: 53 045 566