Koolitused:

28.09.18 algav juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

2018-09-28

Toimub registreerimine 28.09.18 algavale juhtimisarvestuse kursusele Tallinnas. Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest.

Hind: 275.00 €
Kestus: 40 tundi

Telefon: 53 045 566

Suguvõsauurimine algajatele

2018-10-02

Kursuse käigus saame ülevaate nimede panemise ajaloost ning traditsioonist Eestis; tutvume genealoogiliste materjalidega, mida pakub Rahvusarhiivi digiteeritud allikatekogu Saaga; teeme lihtsamaid gooti kirja lugemisharjutusi; õpime otsima infot erinevatest allikatest ja alustame oma sugupuu kohta andmete kogumisega; külastame Rahvusarhiivi ajalooarhiivi.

Hind: 48.00 €
Kestus: 2-23.10.2018; 11 ak.t.

Telefon: 7361 540

Lapsevanemate koolitussari - Õppiv lapsevanem. LAPSE UNI ja MAGAMINE – miks ta ei maga ja kuidas magab?

2018-10-03

Koolitussari on sobiv ja asjakohane jätk teisipäevaõhtusele instituudis toimuvale perekoolile. Koolituste eesmärk on olla abiks lapsevanemaile lapse arenemise ja kasvatamisega seotud teemadel. Koolitused on täis aktiivset tegevust ja pakuvad osalejatele õppimisvõimalusi kuulates, vaadates, lugedes, mõeldes, arutledes, kirjutades, joonistades, mängides, liikudes.

Hind: 29.00 €
Kestus: kell 18-20

Telefon: 521 9097

Laps ja tervislik toitumine

2018-10-04

Tervislik toitumine on oluline igal eluetapil. Et toetada eluaegsete tervislike toitumisharjumuste väljakujunemist ja ennetada tulevikus kimbutada võivaid terviseprobleeme, on eriti oluline pöörata sellele tähelepanu juba lapsepõlves. Koolitusel räägime väikelapse- ja koolieas lapse toitumise eripäradest ning sellest, kuidas muuta nende toidualuda tervislikumaks.

Hind: 32.00 €
Kestus: kell 18 - 21; 4 ak.t.

Telefon: 7361 540

Beebide ja väikelaste pildistamise lühikursus

2018-10-12

Kursuse eesmärgiks on anda algajale fotohuvilisele teadmised ja oskused beebide ja väikelaste pildistamiseks kodustes tingimustes. Osalejal on vaja vaid kaamerat ja siirast huvi enda või sõprade-tuttavate põngerjaid kaunilt pildile püüda.

Hind: 120.00 €
Kestus: kell 10.00 – 15.00

Telefon: 50 33 682

Tuge vajavate õpilaste märkamine, kaasamine ja igakülgnetoetamine mitteformaalses õppes sh koostöö lastevanematega ja võrgustikuga

2018-10-15

 Osalema on oodatud huvitegevuse ja –haridusejuhendajaid (sh treenereid) kes on ennekõike: 1) üldhariduskoolideringijuhendajad; 2) huvikoolide õpetajad, shtreenerid; 3) huvitegevuse ühinguteringijuhendajad, sh treenerid. Kahepäevane koolitus on osalejatele TASUTA. Registreerimise tähtaeg on 20.september 2018.

Hind: 0.00 €
Kestus: 15.-16.oktoober, kell 12:00

Telefon: +372 5667 7290

Lapsevanemate koolitussari - Õppiv lapsevanem. NAERUNÄGU, NUTULAUL ja JONNIPUSA – aitäh, et mõistate

2018-10-17

Koolitussari on sobiv ja asjakohane jätk teisipäevaõhtusele instituudis toimuvale perekoolile. Koolituste eesmärk on olla abiks lapsevanemaile lapse arenemise ja kasvatamisega seotud teemadel. Koolitused on täis aktiivset tegevust ja pakuvad osalejatele õppimisvõimalusi kuulates, vaadates, lugedes, mõeldes, arutledes, kirjutades, joonistades, mängides, liikudes.

Hind: 29.00 €
Kestus: kell 18-20

Telefon: 521 9097

Kuidas rääkida muusikajutte mudilastele?

2018-10-29

Muusikalised tegevused on sobilikud kõikidele inimestele kogu nende elukaare jooksul ja eriti just mudilastele. Tänapäeva lapsed õpivad laule-tantse-mänge lasteaedades, kuid lapsevanematelgi on armas oma lapsega „muusikajuttu“ ajada ja/või vajalikud toimingud rõõmsaks mänguks muuta. Meie eesmärgiks on anda selleks teadmisi ja inspiratsiooni.

Hind: 20.00 €
Kestus: 29. oktoober ja 5. november 2018; 4 ak.t.

Telefon: 630 6508

Lapse enesehinnang ja peresuhted

2018-10-30

Lapsed erinevad oma iseloomu ja temperamenditüübi poolest. On elavaid ja kergesti suhtlevaid lapsi ning teisi, kes vajavad rohkem julgustamist oma tagasihoidliku käitumise pärast.

Hind: 32.00 €
Kestus: kell 17.30 - 20.45; 4 ak.t.

Telefon: 7361 540

Lapsevanemate koolitussari - Õppiv lapsevanem. AINULAADNE LAPS – armastusväärne ja andekas!

2018-10-31

Koolitussari on sobiv ja asjakohane jätk teisipäevaõhtusele instituudis toimuvale perekoolile. Koolituste eesmärk on olla abiks lapsevanemaile lapse arenemise ja kasvatamisega seotud teemadel. Koolitused on täis aktiivset tegevust ja pakuvad osalejatele õppimisvõimalusi kuulates, vaadates, lugedes, mõeldes, arutledes, kirjutades, joonistades, mängides, liikudes.

Hind: 29.00 €
Kestus: kell 18-20

Telefon: 521 9097

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

2018-11-02

Lugemis- ja kirjutamisoskus on paljude teiste õpioskuste kujunemise aluseks. Lugemis- ja kirjutamisvalmiduse olemasolu on koolivalmiduse tähtis komponent. Seetõttu ei alahinda keegi alushariduse pedagoogidest vajadust arendada pädevalt neid oskusi. Hinnale lisandub km.

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737