Koolitused:

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

2019-08-07

Erivajadusega lapsi on kuni 20% laste üldarvust. Koolitus annab lühiülevaate erivajaduse olemusest ja variatiivsusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Väikelapse kõne areng

2019-08-13

Kõne ja kõnelise suhtlemise tähtsust lapse arengus ei saa alahinnata. Sellele toetub lapse hilisem areng - tema hakkamasaamise- ja õpioskused. Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest. Keskendutakse lapse kõne arengu toetamisele kodus ja lastekollektiivis. Hinnale lisandub km.

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Tegevusjuhendaja täiendkoolitus, töötamise toetamise teenus

2019-09-09

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal. Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus nr 71 (21.12.2015). Hinnale lisandub km.

Hind: 400.00 €
Kestus: 09.09-10.10 ; 40 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

2019-09-12

Koolituse läbinu oskab toetada autismispektrihäirega last ning teab, kui tähtis on varajane sekkumine. Sihtgrupp: Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele, tugiisikutele. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

2019-09-17

Erivajadusega lapsi on kuni 20% laste üldarvust. Koolitus annab lühiülevaate erivajaduse olemusest ja variatiivsusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Teadlik lapsevanem

2019-09-21

Kursusel õpime looma usalduslikke suhteid, lahendama konfliktolukordi ja seadma last toetavaid piire. Teadlikkuse (mindfulnessi) harjutused on leidnud palju mõjusat kinnitust vaimse tervise hoidmisel igapäevaelus.

Hind: 128.00 €
Kestus: 21. septembril ja 5. oktoobril

Telefon: 615 5163 / 55655486

Laps vajab piire - miks ja milliseid

2019-09-21

Psühholoog ja näitleja Rita Rätsepp on aastaid psühholoogina töötanud igas vanuses lastega. Koolitusel aitab ta leida vastuseid küsimustele miks ja milleks vajab laps piire ning kuidas neid seada nii, et suhe ei kannataks?

Hind: 36.00 €
Kestus: kell 10.00-13.15; 4 ak.t.

Telefon: 7361 540

Tegevusjuhendaja täiendkoolitus, töötamise toetamise teenus

2019-09-26

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal. Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus nr 71 (21.12.2015). Hinnale lisandub km.

Hind: 400.00 €
Kestus: 26.09-25.10.19; 40 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Suguvõsauurimine algajatele

2019-09-27

Kursuse käigus saame ülevaate nimede panemise ajaloost ning traditsioonist Eestis; tutvume genealoogiliste materjalidega, mida pakub Rahvusarhiivi digiteeritud allikatekogu Saaga; teeme lihtsamaid gooti kirja lugemisharjutusi; õpime otsima infot erinevatest allikatest ja alustame oma sugupuu kohta andmete kogumisega; külastame Rahvusarhiivi ajalooarhiivi.

Hind: 55.00 €
Kestus: 27.09 - 11.10.2019 ; 11 ak.t.

Telefon: 7361 540