Koolitused:

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

2018-08-31

Erivajadusega lapsi on kuni 20% laste üldarvust. Koolitus annab lühiülevaate erivajaduse olemusest ja variatiivsusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Väikelapse kõne areng

2018-09-05

Kõne ja kõnelise suhtlemise tähtsust lapse arengus ei saa alahinnata. Sellele toetub lapse hilisem areng - tema hakkamasaamise- ja õpioskused. Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest. Keskendutakse lapse kõne arengu toetamisele kodus ja lastekollektiivis. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

06.09.18 algav raamatupidamise täiendkursus- ettevalmistus raamatupid

2018-09-06

Toimub soodusregistreerimine 06.09.18 algavatele raamatupidamise täiendkursustele, ettevalmistus raamatupidaja 6. taseme kutseeksamiks. Täiendkoolituse eesmärk: täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Vanemraamatupidaja, tase 6 sooritamiseks.

Hind: 999.00 €
Kestus: 120 akadeemilist tundi

Telefon: 53 045 566

07.09.18 algav raamatupidamise täiendkursus- ettevalmistus raamatupidaja 5. tasem

2018-09-07

Toimub soodusregistreerimine (599 eurot, tavahind on 629 eurot) 07.09.18 algavatele raamatupidamise täiendkursustele Tallinnas, ettevalmistus raamatupidaja 6. taseme kutseeksamiks. Täiendkoolituse eesmärk on täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Hind: 599.00 €
Kestus: 120 akadeemilist tundi

Telefon: 53 045 566

Tegevusjuhendaja täiendkoolitus, töötamise toetamise teenus

2018-09-07

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal. Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus nr 71 (21.12.2015). Hinnale lisandub km.

Hind: 400.00 €
Kestus: 07.09-05.10; 40 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Lapsehoidja kursus

2018-09-17

Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil – luua talle turvaline kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegelda erivajadusega lastega jpm. Õppekava jälgib Lapsehoidja tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid. Hinnale lisandub km.

Hind: 1218.00 €
Kestus: 17.09.18 - 30.11.18; 266 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

20.09.18 algav raamatupidamise algkursus Tallinnas, õhtuti

2018-09-20

Toimub soodusregistreerimine (199 eurot) 20.09.18 algavatele raamatupidamise algkursustele Tallinnas, õhtuti.Täiendkoolituse eesmärk on koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid.

Hind: 199.00 €
Kestus: 60 akadeemilist tundi

Telefon: 53 045 566

24.09.18 algav raamatupidamise algkursus Tartus, õht

2018-09-24

Toimub soodushinnaga registreerimine (199 eurot, tavahind on 225 eurot) 24.09.18 algavale raamatupidamise algkursusele Tartus, õhtune õpe. Täiendkoolituse eesmärk on  koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid.

Hind: 199.00 €
Kestus: 60 akadeemilist tundi

Telefon: 5304 5566

24.09.18 algav raamatupidamise algkursus Pärnus, õhtuti

2018-09-24

Toimub soodusregisteerimine (225 eurot), tavahind on 245 eurot 24.09.18 algavatele raamatupidamise algkursustele Pärnus, õhtuti. Täiendkoolituse eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid.

Hind: 225.00 €
Kestus: 60 akadeemilist tundi

Telefon: 53 045 566

28.09.18 algav juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

2018-09-28

Toimub registreerimine 28.09.18 algavale juhtimisarvestuse kursusele Tallinnas. Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest.

Hind: 275.00 €
Kestus: 40 tundi

Telefon: 53 045 566

Suguvõsauurimine algajatele

2018-10-02

Kursuse käigus saame ülevaate nimede panemise ajaloost ning traditsioonist Eestis; tutvume genealoogiliste materjalidega, mida pakub Rahvusarhiivi digiteeritud allikatekogu Saaga; teeme lihtsamaid gooti kirja lugemisharjutusi; õpime otsima infot erinevatest allikatest ja alustame oma sugupuu kohta andmete kogumisega; külastame Rahvusarhiivi ajalooarhiivi.

Hind: 48.00 €
Kestus: 2-23.10.2018; 11 ak.t.

Telefon: 7361 540

Laps ja tervislik toitumine

2018-10-04

Tervislik toitumine on oluline igal eluetapil. Et toetada eluaegsete tervislike toitumisharjumuste väljakujunemist ja ennetada tulevikus kimbutada võivaid terviseprobleeme, on eriti oluline pöörata sellele tähelepanu juba lapsepõlves. Koolitusel räägime väikelapse- ja koolieas lapse toitumise eripäradest ning sellest, kuidas muuta nende toidualuda tervislikumaks.

Hind: 32.00 €
Kestus: kell 18 - 21; 4 ak.t.

Telefon: 7361 540