Koolitused:

Tänapäeva laste muredest ja probleemidest psühholoogi pilgu läbi

2020-04-04

Psühholoog ja näitleja Rita Rätsepp on aastaid psühholoogina töötanud igas vanuses lastega. Oma loengus räägib ta kuidas lapse emotsionaalne areng, enesehinnang ja käitumine on omavahel tihedalt seotud ning kuidas ümbritev võrgustik lapsi mõjutab. Täiskasvanute arvates ebasobiva käitumise taga on aga alati soov enda murest märku anda.

Hind: 36.00 €
Kestus: kell 10.30-13.45; 4 ak.t.

Telefon: 7361 540

Kuidas õppida keskenduma?- tellimuskoolitus

2020-04-06

Koolituspäeva eesmärgid: Tunda keskendumist ja süvamõtlemist arendavaid õpetamisvõtteid koolituspäeva häälestamisel, lõpetamisel, diskussiooniülesannete ning suhtluspõhise loengu ajaks. Osata õppijaid juhendada kriitiliselt lugema ning argumenteeritult arvamust avaldama.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 510 1083

Rutiinide ja toetava keskkonna loomine. Piirid (veebiseminar)

2020-04-09

Veebiseminar ehk veebinar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele. Seminare viib läbi psühholoog Liis Nõupuu, kes omab põhjalikke teadmisi ning mitmekülgseid kogemusi autistlike laste vanemate nõustajana ja koolitajana. Veebiseminare toimub kokku 6 (Suhte loomine ja hoidmine; Motiveerimine ja premeerimine; Vastuvõttude ülesehitus. Efektiivne õpetamine; Rutiinide ja toetava keskkonna loomine. Piirid; Söömisprobleemid ja tualetitreening; Käitumisprobleemide analüüs ja nendega toimetulek). Hinnale lisandub km.

Hind: 20.00 €
Kestus: 2 ak.t. 12.00-13.30

Telefon: 508 1737

Laste arengumapp, arenguvestlused lasteaias, pedagoogiline nõustamine

2020-04-13

Koolituse läbimisel suudab õppija koostada lapse arengumappi, viib edukalt läbi arenguvestlusi ning omab esmaseid pedagoogilise nõustamisalaseid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud lapsevanema nõustamiseks. Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, assistendid, lapsehoidjad, eelkooliõpetajad, kes kavandavad, toetavad ja jälgivad last igapäeva õppeprotsessis ja muudes tegevustes.

Hind: 115.00 €
Kestus: 13. ja 27.04.20; 24 ak.t. kontaktõpet 16 ak.t.

Telefon: + 372 55 93 82 33

Abi vajav laps. Lasteaia/lastehoiu ja kodu koostöö

2020-04-16

Koolitusel antakse ülevaade ühest meetodist, kuidas lapsevanemaga tundlikel teemadel rääkida. Tutvustatakse Hans Spanjaardi suhtlemise mudelit ja harjutatakse selle rakendamist praktikas. Õpitakse probleemide lahendamist läbi probleemilahenduse astmete. Koolituse teises osas antakse ülevaade sellest, kes on abivajav laps. Tutvustatakse tugistruktuure, mis võiksid olla abiks lapsele ja tema vanematele.

Hind: 36.00 €
Kestus: kell 17.30 - 19.45; 4 ak.t.

Telefon: 7361 540

Depressioon ja ülemäärane ärevus

2020-04-16

Kursuse eesmärgiks on tõsta laste ja noortega töötavate spetsialistide teadlikust laste ja noorukite depressiooni ja ärevushäirete olemuse osas, millisel viisil mõjutab depressioon ja ülemäärane ärevus õppimist. Hinnale lisandub km.

Hind: 135.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Depressioon- õpilase toetamise võimalused

2020-04-16

Koolituse eesmärgiks on tõsta laste ja noortega töötavate spetsialistide teadlikust depressiooni olemuse osas, millisel viisil mõjutab meeleolu- ja tahteaktiivsuse langus õppimist. Koolitusel käsitletakse laste, noorukite toetamise ja abistamise võimalusi depressiooni sümptomite korral nii kodus kui koolis. Hinnale lisandub km.

Hind: 135.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Söömisprobleemid ja tualetitreening (veebiseminar)

2020-04-23

Veebiseminar ehk veebinar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele. Seminare viib läbi psühholoog Liis Nõupuu, kes omab põhjalikke teadmisi ning mitmekülgseid kogemusi autistlike laste vanemate nõustajana ja koolitajana. Veebiseminare toimub kokku 6 (Suhte loomine ja hoidmine; Motiveerimine ja premeerimine; Vastuvõttude ülesehitus. Efektiivne õpetamine; Rutiinide ja toetava keskkonna loomine. Piirid; Söömisprobleemid ja tualetitreening; Käitumisprobleemide analüüs ja nendega toimetulek). Hinnale lisandub km.

Hind: 20.00 €
Kestus: 2 ak.t. 12.00-13.30

Telefon: 508 1737

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

2020-04-24

Koolituse läbinu oskab toetada autismispektrihäirega last ning teab, kui tähtis on varajane sekkumine. Sihtgrupp: Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele, tugiisikutele. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega (veebiseminar)

2020-04-27

Veebiseminar ehk veebinar on mõeldud lasteaiaõpetajatele, autistlike lastega töötavatele spetsialistidele, õpetajatele, lapsehoidjatele ja lapsevanematele. Seminare viib läbi psühholoog Liis Nõupuu, kes omab põhjalikke teadmisi ning mitmekülgseid kogemusi autistlike laste vanemate nõustajana ja koolitajana. Koolituse läbinul on hea ülevaade käitumisteraapia olemusest. Ta oskab paremini luua ja väärtustada suhet lapsega ning oskab analüüsida probleemse käitumise põhjuseid ning luua lahendusi.  

Hind: 60.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi

Telefon: 508 1737

Kuidas õppida keskenduma?- tellimuskoolitus

2020-04-27

Koolituspäeva eesmärgid: Tunda keskendumist ja süvamõtlemist arendavaid õpetamisvõtteid koolituspäeva häälestamisel, lõpetamisel, diskussiooniülesannete ning suhtluspõhise loengu ajaks. Osata õppijaid juhendada kriitiliselt lugema ning argumenteeritult arvamust avaldama.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 510 1083

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

2020-04-29

Erivajadusega lapsi on kuni 20% laste üldarvust. Koolitus annab lühiülevaate erivajaduse olemusest ja variatiivsusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737