Koolitused:

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

2018-05-25

Erivajadusega lapsi on kuni 20% laste üldarvust. Koolitus annab lühiülevaate erivajaduse olemusest ja variatiivsusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Imiku hoidmine

2018-05-25

Koolituse eesmärgiks on anda teadmised ja oskused imikuga tegelemiseks, toitmiseks ja arendamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 63.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Тренинг для опорных лиц - ребёнок с аутизмом или СДВГ

2018-05-29

Трёхдневный тренинг для опорных лиц – “Ребёнок с аутизмом и/или синдромом дефицита внимания в детском саду и начальной школе” на русском языке в 29-31 мая 2018 в МУСТВЕЭ.

Hind: 125.00 €
Kestus: 29.-31.mai 2018

Telefon: 5667 7290

Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse mõistmine ja toetamine

2018-05-30

Koolitusel on fookuses autistlik ja ATH laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku- ja ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega ATH/autismi teemadel.

Hind: 85.00 €
Kestus: 30.-31.mai 2018, kell 12:00

Telefon: 5667 7290

Liikumisõpetus koolieelses eas

2018-05-31

Koolieelses eas on lapse üldfüüsiline, sotsiaalne, emotsionaalne ja vaimne areng vähemal või rohkemal määral seotud liikumistegevustega. Mida mitmekesisem ja rikkalikum on lapse liigutuskogemus koolieelses eas, seda täiuslikumaks kujuneb kehaline tunnetuslik tase ning seeläbi kujunevad lapse enesehinnang ja eduelamus. Hinnale lisandub km.

Hind: 63.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Sõltuvused (sh nutiseadmed) lapse elus - miks ja mida teha?

2018-05-31

Koolitusel on fookuses laps ja sõltuvused: - Millised on sõltuvusained, mis on levinud? - Millised on kaitse- ja riskitegurid, mida arvestada? - Kuidas saaksin mina ennetada seda, et laps ei hakkaks tarvitama? - Millised meetmed toimivad ja millised mitte? - Näited elust. Juhtumiarutelud.

Hind: 55.00 €
Kestus: kell 10:00

Telefon: 5667 7290

Liikumisõpetus koolieelses eas

2018-06-01

Koolieelses eas on lapse üldfüüsiline, sotsiaalne, emotsionaalne ja vaimne areng vähemal või rohkemal määral seotud liikumistegevustega. Mida mitmekesisem ja rikkalikum on lapse liigutuskogemus koolieelses eas, seda täiuslikumaks kujuneb kehaline tunnetuslik tase ning seeläbi kujunevad lapse enesehinnang ja eduelamus. Hinnale lisandub km.

Hind: 63.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Autistliku lapse mõistmine ja toetamine

2018-06-01

Koolitusel on fookuses autistlik laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

Hind: 28.00 €
Kestus: kell 10:00-14:00

Telefon: 5667 7290

Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse tugiisiku baaskoolitus

2018-06-04

Kolmepäevane koolitus autistlike ning aktiivus- ja tähelepanuhäirega (ATH) lastega töötavatele või tööle asuvatele tugiisikutele. Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised asumaks tööle autistliku ja ATH lapse abistajana haridusasutuses, erinevates sotsiaalsetes ettevõtmistes, pere juures kodus või mujal.

Hind: 125.00 €
Kestus: 4.-6.juuni 2018 ; 21 ak.t.

Telefon: 5667 7290

Autistliku lapse lastevanemate nõustamine ja toetamine grupis ehk koordineeritud tugigrupp

2018-06-07

Tallinnas Juhendajad: Mihkel ja Ene Velström, Ivica Mägi See on grupi esimene kohtumine. Kohtumised (5x) toimuvad veebruar-juuni (järgmised: 8.03, 5.04, 10.05, 7.06). Täpsem info telefoni või e-maili teel

Hind: 0.00 €
Kestus:

Telefon: 5667 7290

Тренинг для опорных лиц - ребёнок с аутизмом или СДВГ

2018-06-11

Трёхдневный тренинг для опорных лиц –“Ребёнок с аутизмом и/или синдромом дефицита внимания в детском саду и начальной школе” на русском языке 11, 15, 18.06 2018 в ТАЛЛИНЕ.

Hind: 125.00 €
Kestus: 11., 15. ja 18.juuni 2018

Telefon: 5667 7290

Mis saab peale lapsepõlve - teisemelise aeg ja täiskasvanu ellu astumine

2018-06-11

Koolituse teemad: - Kes on teismeline? Kes on täiskasvanu? - Autismi mõju teismelise ning täiskasvanud inimese elus. - Autistliku noore kasvatamine. - Autistliku inimese tugevused. - Autistliku inimese toetamine. - Autistliku noore ning täiskasvanu õpetamine koolis. - Autistliku inimese töötamine. - Probleemteemad autismi diagnoosiga inimese puhul ja võimalikud lahendused. - Eneseregulatsioon ja koostöö olulisus.

Hind: 55.00 €
Kestus: kell 10:00-16:15

Telefon: 5667 7290