Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

2020-10-30

Erivajadusega lapsi on kuni 20% laste üldarvust. Koolitus annab lühiülevaate erivajaduse olemusest ja variatiivsusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Erivajadusega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas Tallinn

2020-10-30

Koolitus annab lühiülevaate erivajaduse olemusest ja variatiivsusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Mänguteraapia baaskursus. Vihaga toimetulek lastel.

2020-11-01

Kursusel anname ülevaate sellest, et mis on mänguteraapia ja kuidas mänguterapeutiline lähenemine annab võimaluse lapse toetamiseks hoolikalt valitud meetodite abil, et aidata tal saada teadlikuks temas toimuvast ning oma emotsioone ja mõtteid väljendada. NB! Koolitus on praktilise suunitlusega, mistõttu ootame osalejatelt valmisolekut ka iseendaga tööd teha. Õpitakse terapeutilisi, mitte õpetamise/kiire lahenduse pakkumise tehnikaid. Kursuse maksumus: 85 eurot + km registreerimisega kuni 11. oktoober. Edaspidi hind 95 eurot + km. Koolitus sobib lastega töötavatele terapeutidele, õdedele, sünnitoetajatele, perearstidele, õpetajatele, sotsiaaltöötajatele, lastekaitsespetsialistidele, aga ka lihtsalt oma lapse arengule tuge pakkuda soovivatele lapsevanematele.

Hind: 85.00 €
Kestus: 10:00 – 17:30

Telefon: 56 600 295

Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine Tallinn

2020-11-02

Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine. Annab ülevaate erinevate vanuserühmade erisustest. Õppetöö toimub aktiivõppena, lühikesed loenguosad vahelduvad ajurünnakute, rühmatööde ja konkreetsete näidete arutamise ning rollimängudega. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

VEBISEMINAR Rutiinide ja toetava keskkonna loomine. Piirid

2020-11-05

Veebiseminar ehk veebinar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele. Seminare viib läbi psühholoog Liis Nõupuu, kes omab põhjalikke teadmisi ning mitmekülgseid kogemusi autistlike laste vanemate nõustajana ja koolitajana. Veebiseminare toimub kokku 6 (Suhte loomine ja hoidmine; Motiveerimine ja premeerimine; Vastuvõttude ülesehitus. Efektiivne õpetamine; Rutiinide ja toetava keskkonna loomine. Piirid; Söömisprobleemid ja tualetitreening; Käitumisprobleemide analüüs ja nendega toimetulek). Hinnale lisandub km.

Hind: 26.00 €
Kestus: 2 ak.t. 13.00-14.30

Telefon: 508 1737

ANDEID TOETAV ÕPETAMINE

2020-11-10

Koolituse eesmärk on aidata osalejatel nii sotsiaalsetest uskumustest kui ka teoreetilistest teadmisest lähtuvalt mõista andekuse tausta ja fenomeni eri tahke ning toetada suhtlus- ja õpetamisoskuste kujunemist töös andekatega. Levinud on arvamus, et sageli ei lase kool ja ülikool õppijatel oma annetest teadlikuks saada, kuna meie haridussüsteem ei keskendu sellele. Praegu toimuvad haridusuuenduse protsessid on keskmesse võtnud õppijate annete arengu ja seda toetavad tegevused ning väljundid. Koolitus keskendub just nende protsesside mõtestamisele ja toetamisele.

Hind: 290.00 €
Kestus: 10.-11.11.2020 , 16 akadeemilist tundi
Koht: Tallinn

Telefon: +372 55541081

Autismispektri häire - sümptomaatika ja käsitlus

2020-11-12

  Dr Viivika Lauri räägib kuidas tunda ära esmaseid võimalikke viiteid autismispektrihäirele; kuidas mõista last või noort, kellel esineb ASH, kuidas temaga suhelda ja suhestuda ning tema elu ja tegevusi toetada ning vajalikule koostööle kaasata ka erinevaid võrgustikke.

Hind: 65.00 €
Kestus: 9:30-15:00

Telefon: Kotka 26, 11315, Tallinn Telefon:+372 513 5758

Lastemassaaži algkursus

2020-11-14

Lastemassaaži algkursus koosneb kahest kahepäevasest õppetsüklist (kokku 4 päeva), mis toimuvad 14.-15. november 2020 ja 16.-17.01. jaanuar 2021. Lastemassaaži algkursuse eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud tööks lastemassöörina. Kursus sobib lastega töötavatele terapeutidele, ämmaemandatele, õdedele, sünnitoetajatele, massööridele, jt, aga ka lihtsalt oma lapse arengule tuge pakkuda soovivatele emadele. Kursuse läbinu oskab läbi viia lapse arengut toetavat massaaži, kuid kursuse läbimine ei anna õigust teostada ravimassaaži ega anna laste massaažiterapeudi kutset.

Hind: 190.00 €
Kestus: 14.- 15. Nov ja 16.-17.01 jaanuar 2021. kell 10:

Telefon: 56 600 295

VEEBISEMINAR Söömisprobleemid ja tualetitreening

2020-11-19

Veebiseminar ehk veebinar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele. Seminare viib läbi psühholoog Liis Nõupuu, kes omab põhjalikke teadmisi ning mitmekülgseid kogemusi autistlike laste vanemate nõustajana ja koolitajana. Veebiseminare toimub kokku 6 (Suhte loomine ja hoidmine; Motiveerimine ja premeerimine; Vastuvõttude ülesehitus. Efektiivne õpetamine; Rutiinide ja toetava keskkonna loomine. Piirid; Söömisprobleemid ja tualetitreening; Käitumisprobleemide analüüs ja nendega toimetulek). Hinnale lisandub km.

Hind: 26.00 €
Kestus: 2 ak.t. 13.00-14.30

Telefon: 508 1737

VEEBIKOOLITUS! KUIDAS VESTELDA LAPSE MUREST NII, ET KÕIK VÕIDAVAD

2020-11-23

 (VEEBIKOOLITUS) Veebikeskkond Zoom Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska. Meie roll, olles täiskasvanud lapse ümber, on seda märgata ja püüda teda aidata. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 508 1737

jõulu-Eri! Käelised tegevused koolieelses eas Tallinnas

2020-11-27

Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas. 

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Liikumisõpetus koolieelses eas Tartu

2020-11-27

Koolieelses eas on lapse üldfüüsiline, sotsiaalne, emotsionaalne ja vaimne areng vähemal või rohkemal määral seotud liikumistegevustega. Mida mitmekesisem ja rikkalikum on lapse liigutuskogemus koolieelses eas, seda täiuslikumaks kujuneb kehaline tunnetuslik tase ning seeläbi kujunevad lapse enesehinnang ja eduelamus. Hinnale lisandub km.

Hind: 72.00 €
Kestus: 12.00-17.00; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737