Koolitused:

Kuidas mõista murdeealist ja tema seksuaalset arengut. Rasedus- ja selle vältimine murdeeas. Suguhaigused

2017-12-18

Koolitus neile, kel kodus sirgumas murdeealine laps ning aktuaalseks on muutunud murdeeas esinevad muutused ning noorukite seksuaalsusega seonduvad küsimused. Koolituse eesmärk on parandada täiskasvanute seksuaalhariduslikke teadmisi toetamaks murdeealise arengut ja seksuaalelu algust.

Hind: 10.00 €
Kestus: kell 18-19.45

Telefon: 7361 540

Imiku hoidmine

2017-12-19

Koolituse eesmärgiks on anda teadmised ja oskused imikuga tegelemiseks, toitmiseks ja arendamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 63.00 €
Kestus: 10.00-15.00
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Beebivõimlemise tund

2017-12-19

Beebivõimlemise tundi on oodatud beebid koos emme või issiga alates sünnist ja seda ajani, mil nad veel aktiivselt ei rooma. Tunnis me silitame, lennutame ja teeme lapse ealist arengut toetavaid harjutusi laulukeste ning liisusalmide saatel. Puudutus ja liikumine toetab lapse kehalist ja vaimset arengut

Hind: 10.00 €
Kestus: kell 14.30 – 15.30

Telefon: 5108718

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

2018-01-04

Erivajadusega lapsi on kuni 20% laste üldarvust. Koolitus annab lühiülevaate erivajaduse olemusest ja variatiivsusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi. Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 12 ak.t., 04.01.18 - 05.01.18
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Kuidas mõista murdeealist ja tema seksuaalset arengut. Vägivald murdeeas

2018-01-08

Lapsevanema jaoks võib olla üsna keeruline rääkida oma lapsega seksuaalsuse ja murdeeas esinevate muutuste teemal. Koolitusel jagavad kasulike nippe ja nõuandeid kogenud spetsialistid Seksuaaltervise Nõuandlast: arst Nele-Triin Lott, ämmaemand- noortenõustaja Marili Suits, õde-noortenõustaja Reelika Kiivit, psühholoog ja paarinõustaja Monika Vändra.

Hind: 10.00 €
Kestus: kell 18-19.45

Telefon: 7361 540

Beebivõimlemise tund

2018-01-09

Beebivõimlemise tundi on oodatud beebid koos emme või issiga alates sünnist ja seda ajani, mil nad veel aktiivselt ei rooma. Tunnis me silitame, lennutame ja teeme lapse ealist arengut toetavaid harjutusi laulukeste ning liisusalmide saatel. Puudutus ja liikumine toetab lapse kehalist ja vaimset arengut

Hind: 10.00 €
Kestus: kell 14.30 – 15.30

Telefon: 5108718

12.01.18 algav juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

2018-01-12

Toimub registreerimine 12.01.18 algavatele juhtimisarvestuse kursustele Tallinnas. Täiendkoolituse eesmärk: anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest.

Hind: 275.00 €
Kestus: 40 tundi

Telefon: 53 045 566

Kuidas mõista murdeealist ja tema seksuaalset arengut. Murdeea suhete psühholoogia

2018-01-15

Koolitus neile, kel kodus sirgumas murdeealine laps ning aktuaalseks on muutunud murdeeas esinevad muutused ning noorukite seksuaalsusega seonduvad küsimused. Koolituse eesmärk on parandada täiskasvanute seksuaalhariduslikke teadmisi toetamaks murdeealise arengut ja seksuaalelu algust.

Hind: 10.00 €
Kestus: kell 18-19.45

Telefon: 7361 540

Beebivõimlemise tund

2018-01-23

Beebivõimlemise tundi on oodatud beebid koos emme või issiga alates sünnist ja seda ajani, mil nad veel aktiivselt ei rooma. Tunnis me silitame, lennutame ja teeme lapse ealist arengut toetavaid harjutusi laulukeste ning liisusalmide saatel. Puudutus ja liikumine toetab lapse kehalist ja vaimset arengut

Hind: 10.00 €
Kestus: kell 14.30 – 15.30

Telefon: 5108718

Avastusõpe- uurime ja avastame koos lapsega

2018-01-27

Mida teha, et laps tunneks ja tajuks ümbritsevat maailma avatud ja lahtise meelega? Kuidas lapsevanemana süsteemselt uurimistegevust planeerida ja teostada?

Hind: 24.00 €
Kestus: kell 11 - 13.30

Telefon: 7361 540

Liikumisõpetus koolieelses eas

2018-01-31

Koolieelses eas on lapse üldfüüsiline, sotsiaalne, emotsionaalne ja vaimne areng vähemal või rohkemal määral seotud liikumistegevustega. Mida mitmekesisem ja rikkalikum on lapse liigutuskogemus koolieelses eas, seda täiuslikumaks kujuneb kehaline tunnetuslik tase ning seeläbi kujunevad lapse enesehinnang ja eduelamus. Hinnale lisandub km.

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737

Meeliköitvad muusikajutud mudilastega

2018-02-13

Muusikalised tegevused on sobilikud kõikidele inimestele kogu nende elukaare jooksul ja eriti just mudilastele. Tänapäeva lapsed õpivad laule-tantse-mänge lasteaedades, kuid lapsevanematelgi on armas oma lapsega „muusikajuttu“ ajada ja/või vajalikud toimingud rõõmsaks mänguks muuta. Meie eesmärgiks on anda selleks teadmisi ja inspiratsiooni.

Hind: 20.00 €
Kestus: 13. ja 20. veebruar 2018; 4 ak.t.

Telefon: 630 6508