Koolitused:

Kuidas mõista murdeealist ja tema seksuaalset arengut

2017-10-30

Koolitus neile, kel kodus sirgumas murdeealine laps ning aktuaalseks on muutunud murdeeas esinevad muutused ning noorukite seksuaalsusega seonduvad küsimused. Koolituse eesmärk on parandada täiskasvanute seksuaalhariduslikke teadmisi toetamaks murdeealise arengut ja seksuaalelu algust.

Hind: 84.00 €
Kestus: 30.10-18.12.2017; 12 ak.t.

Telefon: 7361 540

Kuidas mõista murdeealist ja tema seksuaalset arengut. Murdeealise seksuaalsus ja orientatsioon

2017-10-30

Koolitus neile, kel kodus sirgumas murdeealine laps ning aktuaalseks on muutunud murdeeas esinevad muutused ning noorukite seksuaalsusega seonduvad küsimused. Koolituse eesmärk on parandada täiskasvanute seksuaalhariduslikke teadmisi toetamaks murdeealise arengut ja seksuaalelu algust.

Hind: 16.00 €
Kestus: kell 18-19.45

Telefon: 7361 540

Mida lapse aju vajab, aju plastilisusest nutisõltuvuseni

2017-11-04

Esimeste eluaastate jooksul peab aju kiiresti omandama teadmised ümbritseva maailma ja teiste inimeste kohta. Nende teadmiste tõhusaks hankimiseks on ajul kõige tähtsamaks põhimõtteks "õpi seda, mis on uus". Tänapäeva keskkonnas viib see baasprintsiip aga ka mitmete probleemideni. Koolitusel õpime selle kohta, et aju on plastiline ja et lapse kujunemisel on tähtis püsivus, mitte talent.

Hind: 0.00 €
Kestus: kell 15-17.30

Telefon: 7361 540

Kui mu laps ei kuula sõna

2017-11-06

On hetki, kui lapsevanem võib lapsega suheldes tunda, et tema jutt on kui kurtidele kõrvadele. See juhtub siis, kui laps ignoreerib vanema juttu või ei tee mida temalt palutakse. Lapse ja vanema vaheliste kokkulepete saavutamine ei ole võimatu, kui kasutada selleks õigeid meetodeid

Hind: 24.00 €
Kestus: kell 17.30-19.45

Telefon: 7361 540

Kuidas mõista murdeealist ja tema seksuaalset arengut. Muutused murdeeas

2017-11-13

Koolitus neile, kel kodus sirgumas murdeealine laps ning aktuaalseks on muutunud murdeeas esinevad muutused ning noorukite seksuaalsusega seonduvad küsimused. Koolituse eesmärk on parandada täiskasvanute seksuaalhariduslikke teadmisi toetamaks murdeealise arengut ja seksuaalelu algust.

Hind: 16.00 €
Kestus: kell 18-19.45

Telefon: 7361 540

Lapse käitumise ja toitumise seostest

2017-11-20

Teame, et tervislik toitumine on oluline igas eaperioodis, eriti lastele. Seda ikka selleks, et nad oleksid terved ja tugevad. Vähem aga teame seda, et toitumine võib mõjutada ka meie käitumist. Koolitusel vaatame lähemalt kuidas on toitumine ja käitumine omavahel seotud.

Hind: 24.00 €
Kestus: kell 17.30-19.45

Telefon: 7361 540

Kuidas mõista murdeealist ja tema seksuaalset arengut. Seksuaalsuse trepp

2017-11-27

Koolitus neile, kel kodus sirgumas murdeealine laps ning aktuaalseks on muutunud murdeeas esinevad muutused ning noorukite seksuaalsusega seonduvad küsimused. Koolituse eesmärk on parandada täiskasvanute seksuaalhariduslikke teadmisi toetamaks murdeealise arengut ja seksuaalelu algust.

Hind: 16.00 €
Kestus: kell 18-19.45

Telefon: 7361 540

28.11.17 sekretär-asjaajaja kursused Tallinnas

2017-11-28

Soodusregistreerimine kuni 14.11.17 (259 eurot) 28.11.17 algavatele sekretär-asjaajaja kursustele Tallinnas. Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilasele piisavad nii teoreetilised kui ka praktilised teadmised, oskused ja hoiakud sekretäri kutsealal töötamiseks, edaspidisteks õpingute jätkamiseks või elukestvaks õppeks.

Hind: 259.00 €
Kestus: 60 akadeemilist tundi

Telefon: 53 045 566

28.11.17 algav raamatupidamise täiendkursus Tartus

2017-11-28

Soodusregistreerimine kuni 14.11.17 (579 eurot) 28.11.17 algavatele raamatupidamise täiendkursustele Tartus. Täiendkoolituse eesmärk on täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Hind: 579.00 €
Kestus: 120 akadeemilist tundi

Telefon: 53 045 566

Kuidas mõista murdeealist ja tema seksuaalset arengut. Rasedus- ja selle vältimine murdeeas. Suguhaigused

2017-12-04

Koolitus neile, kel kodus sirgumas murdeealine laps ning aktuaalseks on muutunud murdeeas esinevad muutused ning noorukite seksuaalsusega seonduvad küsimused. Koolituse eesmärk on parandada täiskasvanute seksuaalhariduslikke teadmisi toetamaks murdeealise arengut ja seksuaalelu algust.

Hind: 16.00 €
Kestus: kell 18-19.45

Telefon: 7361 540

06.12.17 palgaarvestuse ja tööõiguse kursus Tallinnas

2017-12-06

Registreerimine 06.12.17 algavatele palgaarvestuse ja tööõiguse kursustele Tallinnas. Täiendkoolituse eesmärk on mh anda põhjalik ülevaade sellest, mida raamatupidaja peab teadma eraõiguslikus töösuhtes arvutatavate töötasudega seoses.

Hind: 250.00 €
Kestus: 35 tundi

Telefon: 53 045 566

Kuidas mõista murdeealist ja tema seksuaalset arengut. Vägivald murdeeas

2017-12-11

Koolitus neile, kel kodus sirgumas murdeealine laps ning aktuaalseks on muutunud murdeeas esinevad muutused ning noorukite seksuaalsusega seonduvad küsimused. Koolituse eesmärk on parandada täiskasvanute seksuaalhariduslikke teadmisi toetamaks murdeealise arengut ja seksuaalelu algust.

Hind: 16.00 €
Kestus: kell 18-19.45

Telefon: 7361 540