Koolitused:

Koolitussari - Kullast kallim – 12 esimest elukuud. LAPSEST ARENEB INIMENE – kas ja kuidas?

2020-02-13

Olulised teadmised lähedusest, seotusest ja eetikast. Laps kui meeleorgan ja potentsiaalne inimene; lapse vajadused ja tervikliku arengu eeldused, lapsepõlve mõjud.

Hind: 25.00 €
Kestus: kl 17.30-19.30

Telefon: 521 9097

Koolitussari - Kullast kallim – 12 esimest elukuud

2020-02-13

Eesmärk on olla lapsevanematele toeks lapse olulisima, esimese eluaasta jooksul, mil luuakse alus lapse tervisele, suhetele, suhtlemisele ja käitumisele. Õpiõhtutel käsitletakse kuut tähtsat last mõjutavat teemat: lapsevanema eetika, lähedus-seotus-suhtlemine, lapsekandmine, uni, imetamine-rinnapiim ja muu toit. Õppimisvõimalusi pakutakse erinevate tegevuste ja lähenemiste kaudu.

Hind: 119.00 €
Kestus: 13.02- 2.04.2020; kl 17.30-19.30

Telefon: 521 9097

Suguvõsauurimine algajatele

2020-02-14

Kursuse käigus saame ülevaate nimede panemise ajaloost ning traditsioonist Eestis; tutvume genealoogiliste materjalidega, mida pakub Rahvusarhiivi digiteeritud allikatekogu Saaga; teeme lihtsamaid gooti kirja lugemisharjutusi; õpime otsima infot erinevatest allikatest ja alustame oma sugupuu kohta andmete kogumisega; külastame Rahvusarhiivi ajalooarhiivi.

Hind: 55.00 €
Kestus: 14.02 - 06.03.2020; 11 ak.t.

Telefon: 7361 540

Väikelapse kõne areng

2020-02-20

Kõne ja kõnelise suhtlemise tähtsust lapse arengus ei saa alahinnata. Sellele toetub lapse hilisem areng - tema hakkamasaamise- ja õpioskused. Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest. Keskendutakse lapse kõne arengu toetamisele kodus ja lastekollektiivis. Hinnale lisandub km.

Hind: 72.00 €
Kestus: 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Koolitussari - Kullast kallim – 12 esimest elukuud. NAERUNÄGU ja NUTULAUL – aitäh, et mõistate!

2020-02-20

Lapse sotsio-emotsionaalne areng esimesel eluaastal – mis, milleks, millal ja kuidas? Emotsioonid kui sisemised foorituled – mis toimub organismis? Kuidas vanemana teadlikult ja turvaliselt käituda?

Hind: 25.00 €
Kestus: kl 17.30-19.30

Telefon: 521 9097

Projektiõpe kui paljude võimalustega õppemeetod. Lapsest lähtuva kasvatuse kesksed põhimõtted ja lähtekohad.

2020-02-27

 Projektõpet iseloomustab see, et teema käsitlus on eluline, tõeline, seotud igapäevaste teemadega ning see on pikemaajalisem, sügavuti minev, mis teeb õppimise väljakutseid pakkuvaks; tegevused on lõimitud ja see kulgeb omasoodu. Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, assistendid, õppejuhid, lapsehoidjad, eelkooliõpetajad, kes kavandavad, toetavad ja viivad läbi õppeprotsessi, kavandavad lapse õpet eelkoolieas.

Hind: 88.00 €
Kestus: 2 päeva 12 ak.t.

Telefon: + 372 55 93 82 33

Suhte loomine ja hoidmine (veebiseminar)

2020-02-27

Veebiseminar ehk veebinar on mõeldud autistlike laste vanematele ja nendega töötavatele spetsialistidele. Seminare viib läbi psühholoog Liis Nõupuu, kes omab põhjalikke teadmisi ning mitmekülgseid kogemusi autistlike laste vanemate nõustajana ja koolitajana. Veebiseminare toimub kokku 6 (Suhte loomine ja hoidmine; Motiveerimine ja premeerimine; Vastuvõttude ülesehitus. Efektiivne õpetamine; Rutiinide ja toetava keskkonna loomine. Piirid; Söömisprobleemid ja tualetitreening; Käitumisprobleemide analüüs ja nendega toimetulek). Hinnale lisandub km.

Hind: 20.00 €
Kestus: 2 ak.t. 12.00-13.30

Telefon: 508 1737

Koolitussari - Kullast kallim – 12 esimest elukuud. IMETAMISE ABC – teadlikult ja loomulikult

2020-03-05

Hädavajalikud teadmised ja oskused, mida tuleb õppida. Imetamise füsioloogia. Efektiivse imetamise eeldused ja takistused. Rinnapiima ja imetamise erilisus. Lapse toiduvajadus, näljamärgid, kaaluiive, tissirallid ja -streigid. Rinna erinevad seisundid, vaevused, põhjused, lahendused-leevendused.

Hind: 25.00 €
Kestus: kl 17.30-19.30

Telefon: 521 9097

Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

2020-03-06

Erivajadusega lapsi on kuni 20% laste üldarvust. Koolitus annab lühiülevaate erivajaduse olemusest ja variatiivsusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

2020-03-09

Koolituse läbinu oskab toetada autismispektrihäirega last ning teab, kui tähtis on varajane sekkumine. Sihtgrupp: Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetajaabidele, lapsehoidjatele, laste- ja asenduskodude personalile, lapsevanematele, tugiisikutele. Hinnale lisandub km.

Hind: 90.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 508 1737

Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

2020-03-09

Keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska. Meie roll, olles täiskasvanud lapse ümber, on seda märgata ja püüda teda aidata. Hinnale lisandub km.

Hind: 72.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737