Koolitused:

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (48 tundi)

2019-09-24

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid. Tase 3 koolitus annab Sulle hea ettevalmistuse kutseeksami edukaks sooritamiseks ja enda kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Hind: 595.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 13.11.2019

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (56 tundi)

2019-09-24

Hästitoimiv koristussüsteem vastab kliendi ootustele ja tagab kliendi rahulolu. Selleks vajame erinevate osapoolte head koostööd ja  toimivaid tegevusjuhiseid. Tulemusele orienteeritud koristamise edu võtmeks on puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 ettevalmistuse koolitus.

Hind: 695.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 13.11.2019

Telefon: 509 2094

Ümberõpe puhastustööde juhiks (EKR tase 5), 268 tundi

2019-09-24

Puhastustööde juhi amet on põnev ja väljakutseid on küllaga. Paljud puhastustööde juhid on varasemalt teinud hoopis muid töid. Sageli puhastustööde juhina tööle asudes on puhastusvaldkonna teadlikkus kesine ning see on takistuseks tööl edukalt hakkama saamisel.

Hind: 2083.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 11.02.2020

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (204 tundi)

2019-09-24

Koolituse sisu: puhastusteenindaja põhitõed erinevate pinnakatete hooldus tulemuslik praktiline koristamine puhastusteeninduse alused praktiline hoolduskoristus, suurpuhastus.

Hind: 1470.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 19.12.2019

Telefon: 5092094

Puhastustööde juhi põhitõed

2019-09-24

-kuidas hinnata objektiivselt puhtust? -tulemuste tõlgendamine -mikroobilise mustuse hindamine ja mõõtmine -orgaanilise mustuse hindamine ja mõõtmine -tolmususe hindamine ja mõõtmine. 

Hind: 239.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 25.09.2019; 16 ak.t.

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja põhitõed

2019-09-24

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 110.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15; 8 ak.t.

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (228 tundi)

2019-09-24

Sihtrühm: inimesed, kes on huvitatud ümberõppest ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda; Soome puhastusteeninduse valdkonda tööle minejad; Puhastusteenindaja tase 3 või puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest huvitatud.

Hind: 1666.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 19.12.2019

Telefon: 5092094

Kliendikogemuse juhtimise meistriklass

2019-09-25

 Klienditeeninduse ja -kogemuse eest vastutavatele juhtidele ja spetsialistidele mõeldud koolitusprogramm. Laval vaid pika kliendisuhete arendamise kogemusega praktikud. Sisu keskendub tervikvaatele, annab praktilised tööriistad ning võimaluse kujundada tegevuskava oma organisatsioonile.

Hind: 740.00 €
Kestus: 25.september, 16.oktoober 6. november

Telefon: 5340 6545

Koristustööde arendamine - ettevalmistus Puhastustööde juht tase 5 kutseeksamiks (40 tundi)

2019-09-26

Koristusteenuse toimimise võtmeisikuks on puhastustööde juht, tema teadmised ja oskused on väga olulised koristusteenuse õnnestunud osutamiseks. Sageli on puhastustööde juht nö „mitme tule vahel“ – tulemust ja kriitiliste situatsioonide lahendamist ootab klient ja tööandja, mõistmist ja juhendamist vajavad puhastusteenindajaid. Selleks, et kriitilisis olukordi ennetada ja tekkinud probleemid operatiivselt ning tulemuslikult lahendada, on oluliseks abiks teadmised ja oskused, mida antud koolituse raames on võimalik arendada.

Hind: 545.00 €
Kestus: 26.09.2019 - 12.12.2019

Telefon: 5092094

Pehme mööbli ja erinevate tekstiilpindade puhastamine ning plekkide eemaldamine

2019-09-27

Sihtgrupp: Erialase tasemehariduseta kodukoristusteenuse pakkujad, puhastusteenindajad, majandusjuhid, puhastustööde juhid, suurpuhastuse teostajad. Eelistatud on madalama haridustasemega ja/või aegunud kutseoskustega 50+ inimesed. Eelis kursusele saamiseks on neil, kes on varem läbinud puhastusteenindaja algkoolituse.

Hind: 0.00 €
Kestus: 27.09. - 05.10. 2019; 24 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Teenindusalane inglise keel A2->B1

2019-09-30

Koolituse eesmärgiks on pakkuda keelealast täiendusõpet, arendamaks spetsiifilist teenindusalast inglise keelt suhtlemisel võõrkeelse kliendiga, saada julgust ja enesekindlust võõrkeelses suhtluses. Koolituse tulemusel õppija saavutab inglise keeles keeleoskustaseme B1.

Hind: 732.00 €
Kestus: 80 ak.t.

Telefon: +372 5554 9062

Klienditeenindaja koolitus

2019-10-01

Koolituse eesmärk on anda teadmisi klienditeenindaja töö üldistest põhimõtetest ja harjutada reaalseid töövõtteid, et olla edukas klienditeenindaja Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased klienditeenindajad ja müügivaldkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada.

Hind: 1150.00 €
Kestus: 01.10 – 21.10; 72 ak/h

Telefon: 58 43 9917