Koolitused:

Teenusdisain ja ootusi ületava kliendikogemuse juhtimine

2020-01-23

Kursusel räägitakse, kuidas teenusedisaini toel ettevõttes luua teenindussüsteeme, mis toetavad ootusi ületavat kliendikogemust Hinnale lisandub km.

Hind: 150.00 €
Kestus: 23.01.2020-30.01.2020; 12 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Teenindaja kui juht. E-kursus

2020-01-27

Kui tihti me sellele mõtleme, et tegelikult on klienditeenindaja roll väga sarnane juhi omale? Juhib ju teenindaja klienti läbi teenindusprotsessi, kasutades selleks mitmeid juhi funktsioone. Teenindajal tuleb planeerida, organiseerida, kontrollida ning motiveerida klienti ostma.

Hind: 15.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega

Telefon: +37258630400

Praktilised eripuhastustööd

2020-01-29

Kaasaegsete pinnakatete hooldamine ja kaitsmine esitab igapäevaselt väljakutseid ka juba kogenenud tööde teostajale. Praktikas kohtame sageli teadmatusest ja oskamatusest rikutud katteid. Koolituselt saad rohkelt teadmisi tänapäevastest pinnakatetest, nende hooldamise ja kaitsmise võimalustest ning eripärast.

Hind: 245.00 €
Kestus: 29.01.2020 - 30.01.2020; 16 ak.t.

Telefon: 5092094

Uued oskused (koristus valdkond)

2020-02-05

Sihtrühm: kodus koristajad, koristajad, puhastusteenindajad, toateenijad, koristusainete- ja tarvikute müüjad, haldurid jne

Hind: 0.00 €
Kestus: 05.-25.02.2020; 24 ak.t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Teenindaja kui juht. E-kursus

2020-02-10

Kui tihti me sellele mõtleme, et tegelikult on klienditeenindaja roll väga sarnane juhi omale? Juhib ju teenindaja klienti läbi teenindusprotsessi, kasutades selleks mitmeid juhi funktsioone. Teenindajal tuleb planeerida, organiseerida, kontrollida ning motiveerida klienti ostma.

Hind: 15.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega

Telefon: +37258630400

Koristusteenuse müümine

2020-02-12

Koolituse sisu: Millised on ostja ootused kvaliteetsele koristusteenusele? Kuidas aidata kliendil mõista miks tasub investeerida koristamisse? Kuidas tagada kõigi osapoolte rahulolu lepingu täitmisel? Mis mõjutab teenuse hinda? Kuidas eristuda konkurentsitihedal turul? Kuidas hinnata tööde mahtu? Kas kogemuslikust ruutmeetrist piisab?

Hind: 149.00 €
Kestus: 09:15 - 16:15; 8 ak.t.

Telefon: 5092094, tel/faks 3261991

Pagaritoodete valmistamise tehnoloogia täienduskoolitus

2020-02-12

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta ja vananenud oskustega töötajad (kokad, abikokad, kondiitrid), kellel on vajadus erialase pagari- ja kondiitritoodete valmistamise täienduskoolituste järele. Toitlustusvaldkonnas töötavad isikud, kes soovivad täiendada teadmisi ja oskusi pagari-ja kondiitri eriala valdkonnas, et olla konkurentsivõimelisem tööturul. Samuti ilma erialase ettevalmistuseta FIE-d, eraisikud, kes tegelevad pagari- ja kondiitritoodete valmistamisega.

Hind: 0.00 €
Kestus: 40 ak.t.

Telefon: 515 5611

Puhastustööde juhi põhitõed (vene keeles)

2020-02-13

Iga koolitus on sama valdkonna inimestega kohtumine. Koostöös peitub jõud näha lihtsates asjades lahendusi. Head mõtted väärivad jagamist ja teostamist. Tule ja leia Sinagi koolituselt mõni väärt mõte, mida teostada.

Hind: 239.00 €
Kestus: 13.02.2020 - 14.02.2020; 16 ak.t.

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja põhitõed vene keeles

2020-02-13

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 110.00 €
Kestus: kell 09.15 ja lõppeb 16.15

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (204 tundi, vene keeles)

2020-02-13

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid, tõeline professionaal leiab endale puhastusvaldkonnas tavapärasest parema töökoha. Koolitus teeb sinust tõelise professionaali, kes tuleb toime erinevate koristustarvikute ja –masinatega.

Hind: 595.00 €
Kestus: 13.02.2020 - 20.04.2020; 48 ak.t.

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja tase 3 või 4 kutseeksamiks ettevalmistus vene keeles

2020-02-13

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid, tõeline professionaal leiab endale puhastusvaldkonnas tavapärasest parema töökoha. Koolitus teeb sinust tõelise professionaali, kes tuleb toime erinevate koristustarvikute ja –masinatega.

Hind: 1470.00 €
Kestus: 13.02.2020 - 30.06.2020; 204 tundi

Telefon: 5092094