Koolitused:

Piirkond:

Teenindaja kui juht. E-kursus

2020-04-13

Kui tihti me sellele mõtleme, et tegelikult on klienditeenindaja roll väga sarnane juhi omale? Juhib ju teenindaja klienti läbi teenindusprotsessi, kasutades selleks mitmeid juhi funktsioone. Teenindajal tuleb planeerida, organiseerida, kontrollida ning motiveerida klienti ostma.

Hind: 15.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega

Telefon: +37258630400

VEEBISEMINAR Kuidas toime tulla emotsionaalselt keerulise teenindussituatsiooniga?

2020-04-14

Veebiseminaril omandame teadmisi ja praktilisi võtteid emotsionaalselt keerulistes teenindussituatsioonides teise emotsioonidega toimetulekuks ning enda emotsionaalse tasakaalu säilitamiseks. Tegemist on reaalajas toimuva veebiseminariga, mis tähendab, et kõik osalejad on koos koolitajaga ühises veebiruumis, toimub interaktiivne arutelu ja küsimuste-vastuste voor.  KOOLITUSE MAKSUMUS   kuni 9. aprill 49 € + km (kehtib infokirja regulaarsetele saajatele), alates 10. aprill 69 € + km. 

Hind: 49.00 €
Kestus: 11:00-12:30

Telefon: 648 7000; 52 30 718

Eripuhastustööd teoorias ja praktikas

2020-04-17

Sihtrühma kuuluvad puhastusteenindajad, kes soovivad spetsialiseeruda eripuhastustöödele. Eelistatud on aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanud ja madalama haridustasemega inimesed. Osalejale tasuta, rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 17.04. - 09.05. 2020; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Koolitus lennundusjulgestustöötajatele -AVSEC 123 BASIC - tellimuskoolitus

2020-04-20

Õpiväljundid: koolituse läbija omandab vajalikud teadmised ja oskused, et töötada lennundusjulgestustöötajana Koolitusel osalemise eeltingimused: vähemalt keskharidus, läbitud kaitsepolitsei taustakontroll, eesti keele tase B2, läbitud tervisekontroll, vanus vähemalt 19 eluaastat. Täpsem info telefoni ja e-maili teel.

Hind: 480.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 84 ak.t.

Telefon: 6511 761, 6511 728

Positiivse klienditeeninduse arendamine

2020-04-24

Klient soovib olla mõistetud, hinnatud ning viisakalt ja väärikalt koheldud. Paraku ei ole rahuolev klient täna piisav. Et klient tootest või teenusest vaimustuks ja selle kohta hea sõna levitaks, tuleb kliendi ootusi ületada ja teda üllatada. Hinnale lisandub km.

Hind: 277.00 €
Kestus: kl 10.-17.30; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 530 59501; 530 59337

Teenindaja kui juht. E-kursus

2020-04-27

Kui tihti me sellele mõtleme, et tegelikult on klienditeenindaja roll väga sarnane juhi omale? Juhib ju teenindaja klienti läbi teenindusprotsessi, kasutades selleks mitmeid juhi funktsioone. Teenindajal tuleb planeerida, organiseerida, kontrollida ning motiveerida klienti ostma.

Hind: 15.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega

Telefon: +37258630400

Lennundusjulgestustöötaja täiendkoolitus - tellimuskoolitus

2020-04-28

Koolituse sihtrühm: lennundusjulgestuse läbivaatust tegevad töötajad Õpiväljundid: koolitusel osaleja omandab kõige uuemad teadmised ja oskused lennundusjulgestuse töövaldkonnast Koolitusel osalemise eeltingimused: lennundusjulgestustöötaja riikliku tunnustuse olemasolu. Täpsem info telefoni ja e-maili teel.

Hind: 0.00 €
Kestus: täpne toimumisaeg kokkuleppel, 24 ak.t.

Telefon: 6511 761, 6511 728

Klienditeeninduse põhitõdede koolitus

2020-04-29

Õppe eesmärk: Koolitusega taotletakse, et osaleja mõistab teeninduslikku mõttekultuuri ja kasutab sihtgrupile sobivat teeninduskeelt kogu klienditeekonna vältel.

Hind: 199.00 €
Kestus: 29.04., 30.04. ja 06.05.2020

Telefon: +372 509 4137

Teenindaja kui juht. E-kursus

2020-05-04

Kui tihti me sellele mõtleme, et tegelikult on klienditeenindaja roll väga sarnane juhi omale? Juhib ju teenindaja klienti läbi teenindusprotsessi, kasutades selleks mitmeid juhi funktsioone. Teenindajal tuleb planeerida, organiseerida, kontrollida ning motiveerida klienti ostma.

Hind: 15.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega

Telefon: +37258630400

Teenindaja kui juht. E-kursus

2020-05-18

Kui tihti me sellele mõtleme, et tegelikult on klienditeenindaja roll väga sarnane juhi omale? Juhib ju teenindaja klienti läbi teenindusprotsessi, kasutades selleks mitmeid juhi funktsioone. Teenindajal tuleb planeerida, organiseerida, kontrollida ning motiveerida klienti ostma.

Hind: 15.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega

Telefon: +37258630400