Koolitused:

Puhastusteenindaja põhitõed

2019-01-21

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 99.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (40 tundi)

2019-01-21

Sihtrühm: puhastusvaldkonnas töötavad inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest, Soome puhastusteenindajaks tööle minejad. Koolituse sisu: Puhastusteenindaja põhitõed, Tulemuslik praktiline koristus, Erinevate pinnakatete hooldus, Olulise kordamine, ettevalmistus eksamiks.

Hind: 450.00 €
Kestus: 21.01.2019 - 10.04.2019

Telefon: 509 2094

Teenindaja kui juht. E-kursus

2019-01-25

Kui tihti me sellele mõtleme, et tegelikult on klienditeenindaja roll väga sarnane juhi omale? Juhib ju teenindaja klienti läbi teenindusprotsessi, kasutades selleks mitmeid juhi funktsioone. Teenindajal tuleb planeerida, organiseerida, kontrollida ning motiveerida klienti ostma.

Hind: 15.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega

Telefon: +37258630400

Психология общения с клиентами

2019-01-30

Обучение предназначено для начинающих и уже работающих в сфере обслуживания людей, секретарей, ассистентов и всех тех, кто желает повысить профессионализм в этой области.

Hind: 149.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10:00 - 17:00
Koht: Tallinn

Telefon: +372 509 4137

Teenindaja kui juht. E-kursus

2019-02-01

Kui tihti me sellele mõtleme, et tegelikult on klienditeenindaja roll väga sarnane juhi omale? Juhib ju teenindaja klienti läbi teenindusprotsessi, kasutades selleks mitmeid juhi funktsioone. Teenindajal tuleb planeerida, organiseerida, kontrollida ning motiveerida klienti ostma.

Hind: 15.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega

Telefon: +37258630400

Kultuurikeskkond

2019-02-01

Õppe eesmärgiks on arendada õppija kompetentse toimetulekuks globaliseeruvas maailmas. Õpe toetab kultuuride vaheliste erinevuste teadvustamist rahvusvahelises suhtluses ja äris. Käsitletavad teemad on kultuuride vaheline sidusus ja muutumine, uute lähenemiste otsing. Rahvuskultuur ja kliendikäitumine. 

Hind: 180.00 €
Kestus: 01.02.-10.03.19; 24 ak.t.

Telefon: +372 610 1916

Toiduturism ja menüüdisain

2019-02-01

Õppeaine eesmärk on anda ülevaade toiduturismi olemusest ja toimemehhanismidest ning menüüdisainist kui vahendist toiduturismi turu võimaluste ärakasutamiseks. Toiduturismi tekke ja arengu tõuketegurid. 

Hind: 180.00 €
Kestus: 01.-22.02.19; 16 ak.t.

Telefon: +372 610 1916

Tegevusjuhendaja koolitus III ja IV moodul

2019-02-07

Sihtgrupp: Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad, kes soovivad tegevusjuhendajana tööd alustada või kvalifikatsiooni tõsta. Lisaks on oodatud õppima koolitusest motiveeritud huvilised sh omastehooldajad, kellel puudub tegevusjuhendaja koolituse kompetentsid.

Hind: 160.00 €
Kestus: 07.02 – 17.05.2019; 160 ak.t.

Telefon: 55642968

Tulemuslik klienditeenindus e-kirja teel

2019-02-08

Soodushind 125 €/osaleja (lisandub käibemaks 20%) kehtib kui registreerute antud koolitusele hiljemalt 18.01.2019. Alates 19.01.2019 on koolituse hinnaks 154 €/osaleja (lisandub käibemaks 20%). Eesmärk: on näidata osalejatele võimalusi kuidas panna mõte kliendi jaoks kirja lihtsalt ja üheselt mõistetavalt, samas väljendades oma hoolivust ja sõbralikkust, kuidas tekitada kliendis tahe koostööd jätkata, sõltumata konkurentide rohkusest. 

Hind: 125.00 €
Kestus: 10:00 - 16:00; 7 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Baarmen-kelner vene keeles

2019-02-11

Kokkuvõtlik programm: 1.Teenindava personali hügieen 2.Ruumide koristamine. 3.Baarid ja nende liigid 4. Välimus 5. Ettekandja isiklik hügieen 6. Lauakombed käitumisetikett 7. Külaliste vastuvõtmine ja kohale juhatamine, tellimuse võtmine ja vormistamine 8. Laua koristamine ja kasutatud nõude väljavahetamine 9. Glossary. Erinevate rahvusköökide eripärad 10. Vastuvõttude üldine klassifikatsioon 11. Catering. Cateringi liigid

Hind: 250.00 €
Kestus: 40 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: vene keeles:511 2708, eesti keeles: 56863238

Klienditeenindaja koolitus eesti ja vene keeles

2019-02-11

Kokkuvõtlik programm: 1. Mis tähendab olla orienteeritud kliendile ja teenindusele 2. Esmaklassilise teenindaja oskused. Miks on nii oluline hoolida oma kliendist? 3. Oskus luua positiivne ja avatud keskkond 4. Suhtlemise põhioskused 5. Müügitehnikate rakendamine 6. Stressi maandamine 7. Klienditeenindaja väärtused, hoiakud ja iseloomuomadused 8. Konfliktide, kaebuste ja vaidlustega toimetulek

Hind: 90.00 €
Kestus: 10 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: vene keeles:511 2708, eesti keeles: 56863238

Teenindaja kui juht. E-kursus

2019-02-15

Kui tihti me sellele mõtleme, et tegelikult on klienditeenindaja roll väga sarnane juhi omale? Juhib ju teenindaja klienti läbi teenindusprotsessi, kasutades selleks mitmeid juhi funktsioone. Teenindajal tuleb planeerida, organiseerida, kontrollida ning motiveerida klienti ostma.

Hind: 15.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega

Telefon: +37258630400