Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine

2020-09-22

 Koolituse eesmärk on tutvustada detailplaneeringu eesmärki, selle koostamise menetlust ja menetlusega seotud probleeme. Veel vaadatakse, millised on detailplaneeringu seosed teiste planeeringutega ja detailplaneeringu alusel antavate lubadega. Koolitusel käsitletakse ka kohalike omavalitsute praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-13.15
Koht:

Telefon: +372 525 6655

Veebikoolitus Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine

2020-09-22

 Koolituse eesmärk on tutvustada detailplaneeringu eesmärki, selle koostamise menetlust ja menetlusega seotud probleeme. Veel vaadatakse, millised on detailplaneeringu seosed teiste planeeringutega ja detailplaneeringu alusel antavate lubadega. Koolitusel käsitletakse ka kohalike omavalitsute praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast.

Hind: 74.00 €
Kestus: 10.00-13.15

Telefon: +372 525 6655

Eduka maakleri 10 efektiivset harjumust

2020-09-23

 Koolituse  “Eduka maakleri 10 efektiivset harjumust” eesmärk on anda kinnisvaramaakleritele “tööriistad”,  kuidas müüa rohkem ja pakkuda kvaliteetsemat teenust ja läbi selle panna oma äri toimima ning tänu nendele „tööriistadele“ olla oma töös edukam ja ise rahulolevam.

Hind: 129.00 €
Kestus: 13.00-16.15

Telefon: +372 525 6655

Kasutusloa menetlus ja ehitamise dokumenteerimine

2020-10-01

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kasutusloa olemusest, kasutusloa andmise menetlusest ning sellega seotud probleemidest. Lisaks räägime ehitamise käigus koostatavatest dokumentidest (ehitusdokumendid) ja dokumentidest, mis on vajalikud kasutusloa saamiseks. Koolitusel käsitletakse igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast.

Hind: 129.00 €
Kestus:

Telefon: +372 525 6655

Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine

2020-10-08

 Koolituse „Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine“ eesmärk on anda kaasaaegne ülevaade kinnisvara olemusest ja selle tehnohooldusest. Eraldi pööratakse tähelepanu tehnohoolduse töödele mida  peab kindlasti teostama, et oleks täidetud erinevad õigusaktidest tulenevad nõuded.

Hind: 129.00 €
Kestus: 14.00-17.15; 4 ak.t.

Telefon: +372 525 6655

Kinnisvara hindamise ABC

2020-10-20

 Koolitus “Kinnisvara hindamise ABC” tutvustab kinnisvara hindamise põhitõdesid, hindamise eesmärke ja kinnisvara hindamise toiminguid. Samuti saab koolitusel ülevaate kinnisvara hindamisel kasutatavatest meetoditest ning arusaama, miks hindamisaruandes on kinnisvara objektil selline väärtus.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30; 6 ak.t.

Telefon: +372 525 6655

Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle

2020-11-03

 Sõltuvalt sellest, kas järelevalve toimub ehitus- või kasutusloa andmise käigus või ehitise kasutamisel, tuleb järgida erinevaid seadusi.Uus ehitusseadustik on vähendanud juhte, mil ehitisele tuleb taotleda ehitus- ja kasutusluba. Seetõttu on kohalikul omavalitsusel eelduslikult rohkem võimalusi tõhusamaks järelevalveks.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30

Telefon: +372 525 6655

Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine

2020-11-17

Koolituse “Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine” eesmärk on viimase aja kohtupraktika põhjal tutvustada, millistel juhtudel ning milliseid õiguskaitsevahendeid on kinnisvara ostjal võimalik müüja suhtes rakendada.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-13.15

Telefon: +372 525 6655