Koolitused:

Kinnisvara korrashoiu süsteem

2018-11-20

Koolituse “Kinnisvara korrashoiu süsteem” eesmärk on pakkuda täiendavaid teadmisi, oskusi ja nõuandeid kinnisvara korrashoiuga kokkupuutuvatele spetsialistidele ja juhtidele ning kinnisvara korrashoidjatele ja omanikele, sealhulgas korteriühistute juhtidele ja avaliku sektori töötajatele. Lektorid: Andry Krass, Martin Kõiv. 

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-17.15

Telefon: 5256655

Müügikoolitus kinnisvaramaaklerile

2018-11-22

"Müügikoolitus kinnisvaramaaklerile" annab teoreetilised teadmised kliendisuhtlusest, müügiprotsessi juhtimisest, kliendikesksusest, müügipsühholoogiast. Koolituse teine osa keskendub praktilistele müüginippidele, mis aitavad muuta kinnisvaramüügi protsessi edukaks ja nauditavaks. Lektorid: Anneli Salk, Ruth Andresen.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-17.15

Telefon: 5256655

Kinnisvaraturg ja -äri I, II

2018-11-26

Kaugkoolituskursus käsitleb kinnisvara olemust, turu toimimise põhimõtteid ja tegevusi kinnisvaraturul, mida saab kokku võtta nimega kinnisvaraäri. Kursus on mõeldud nii eraisikust laenusoovijatele kui ka äriühingute kinnisvaraprojektidega tegelevatele töötajatele. Soovitame kinnisvaramaakleri kutseeksamiks valmistumisel.

Hind: 444.00 €
Kestus: 06.12.2018 - 01.06.2019. Liitu 26.novembrini

Telefon: suhtleme meilitsi

Kinnisvaraõigus

2018-11-26

Kaugkoolituskursus käsitleb asjaõiguse teemasid, võlaõiguslikke lepinguid, maksustamist, kortermajade haldamist ning ehituse ja planeerimise õiguslikke põhimõtteid. Soovitame kinnisvaraspetsialistile, ametnikule ja arendajale, omanikule ja lihtsalt huvilisele. Sobib kinnisvaramaakleri kutseeksamiks valmistumisel. 

Hind: 348.00 €
Kestus: 06.12.2018 - 01.06.2019. Liitu 26.novembrini

Telefon: suhtleme meilitsi

Kaubanduspinnad – tänavakaubandus ja kaubanduskeskused

2018-11-27

Koolitus “Kaubanduspinnad – tänavakaubandus ja kaubanduskeskused” keskendub kaubanduspindade arendamise ja vahendamise temaatikale. Koolituse käigus vaadeldakse ja analüüsitakse tänavakaubanduse edutegureid ja kaubanduskeskuste ülesehitust. Lektor: Ruth Andresen.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30

Telefon: 5256655

Planeerimis- ja ehitusõiguse teabepäev

2018-11-28

Teabepäeval antakse ülevaade käesoleval aastal detailplaneeringu menetluses toimunud muudatustest ja praktikast. Muuhulgas selgitatakse ehitisteatise ja kasutusloa menetlust ning tutvustatakse Tallinna Linnavalitsuse ja kõrgema astme kohtute olulisemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavaid lahendeid. Lektor: Raul Keba.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30

Telefon: 5256655

Praktiline fotograafia kinnisvaramaakleritele

2018-11-29

Koolitusel osalenu omandab põhialused korrektsete ja pilkupüüdvate arhitektuuri sise- ja välisvaadete pildistamiseks. Soovi korral saab osaleja kursuse läbimist tõendava tunnistuse.

Hind: 100.00 €
Kestus: kell 10:00-15:00

Telefon: 50 33 682; 56 659 030

Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika

2018-12-04

Koolituse käigus selgitame ettevõtjate ja eraisikute maksukohustuste erinevust, räägime erinevate maksuvabastuste rakendamise võimalustest ja toome praktilisi näiteid. Lektor: Dmitri Rozenblat

Hind: 69.00 €
Kestus: 10.00-13.15

Telefon: +372 525 6655

Kinnisvara korrashoiu lepingute sõlmimine

2018-12-11

Koolitus annab hea ülevaate kinnisvara korrashoiu süsteemist, korrashoiulepingute liikidest ja vormidest ning nõuetest neile lepingutele. Lisaks räägitakse lepingueelsete läbirääkimiste õiguslikest tagajärgedest ja antakse soovitusi kinnisvara lepingute sõlmimiseks. Lektor: Andrus Lauren.

Hind: 75.00 €
Kestus: 10.00-13.15

Telefon: 5256655

Uuenenud maakorraldus kui abivahend tegeliku elu probleemide lahendamisel

2018-12-12

Eesmärk: käsitleda koos praktiliste näidetega 01.07.2018 jõustunud maakorraldusseaduse, maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse ja kinnistusraamatuseaduse uusi muudatusi. Teemasid käsitletakse koosmõjus kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusega (KAHOS).

Hind: 95.00 €
Kestus: 10.00 – 15.30; 5,7 ak.t.

Telefon: 646 0002

Eluruumi üürilepingu lõpetamine

2018-12-13

Töötoa “Eluruumi üürilepingu lõpetamine” eesmärk on anda osalejatele nõuandeid, kuidas lõpetada üürileping juhul, kui üks lepingu osapooltest on lepingut rikkunud ja keeldub täitmast üürilepingut. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere.

Hind: 69.00 €
Kestus: 14.00-17.15

Telefon: 5256655

Kinnisvara ABC

2019-01-15

 Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised ja ülevaade kinnisvara valdkonnast ning tutvustada õigusakte, mis reguleerivad kinnisvaraga tehtavaid tehinguid.Lektorid: Tõnu Toopark, Evi Hindpere, Marko Sula

Hind: 199.00 €
Kestus: 13.00-18.00

Telefon: +372 525 6655