Koolitused:

Kinnisvara hindamise ABC

2020-02-13

 Koolitus “Kinnisvara hindamise ABC” tutvustab kinnisvara hindamise põhitõdesid, hindamise eesmärke ja kinnisvara hindamise toiminguid. Samuti saab koolitusel ülevaate kinnisvara hindamisel kasutatavatest meetoditest ning arusaama, miks hindamisaruandes on kinnisvara objektil selline väärtus.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30; 6 ak.t.

Telefon: +372 525 6655

Kasutusloa menetlus ja ehitamise dokumenteerimine

2020-02-20

 Koolituse eesmärk on anda ülevaade kasutusloa olemusest, kasutusloa andmise menetlusest ning sellega seotud probleemidest. Lisaks räägime ehitamise käigus koostatavatest dokumentidest (ehitusdokumendid) ja dokumentidest, mis on vajalikud kasutusloa saamiseks. Koolitusel käsitletakse igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30; 6 ak.t.

Telefon: +372 525 6655

Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine

2020-02-25

 Koolituse eesmärk on anda kaasaaegne ülevaade kinnisvara olemusest ja selle tehnohooldusest. Eraldi pööratakse tähelepanu tehnohoolduse töödele mida  peab kindlasti teostama, et oleks täidetud erinevad õigusaktidest tulenevad nõuded. Lektor Tanel Tiits.

Hind: 129.00 €
Kestus: 14.00-17.15; 4 ak.t.

Telefon: +372 525 6655

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kasutusloa olemusest, kasutusloa andmise menetlusest ning sellega seotud probleemidest. Lisaks räägime ehitamise käigus koostatavatest dokumentidest (e

2020-02-27

 Üürikoolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi üüriäri olemusest ja toimemehhanismidest ning õiguslikust regulatsioonist ja aidata otsustada kas lühiajalise – või pikaajalise üürile andmise kasuks.

Hind: 149.00 €
Kestus: 27/02/2020 kell 10.00-17:15 8 a.t

Telefon: +372 525 6655

Üürikoolitus

2020-02-27

 Üürikoolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi üüriäri olemusest ja toimemehhanismidest ning õiguslikust regulatsioonist ja aidata otsustada kas lühiajalise – või pikaajalise üürile andmise kasuks. Lektorid Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Karl Märka, Gerdi Anupõld.

Hind: 149.00 €
Kestus: 10.00-17.15; 8 ak.t.

Telefon: +372 525 6655