Koolitused:

Ehitisregistri elektrooniline menetlus

2018-10-03

Koolituse eesmärk on selgitada ehitisregistri toimimist teoorias kui ka praktiliste näidete kaudu, tutvustada planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku senist ellurakendumist. Koolitus annab ülevaate Riigikohtu eelmise aasta ja selle aasta alguse olulisematest planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavatest lahenditest. Lektor: Raul Keba.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30

Telefon: 5256655

Kinnisvaraturu ülevaade 2018 IV kvartal

2018-10-09

Koolitus/seminar „Kinnisvaraturu ülevaade“ annab praktilise elamispindade turuülevaate. Tegemist on Eesti kõige põhjalikuma elamispindade turuülevaate esitlusega, mis uurib sügavalt hetkesündmuseid ja vaatab prognoosides ettepoole pool-poolteist aastat. Lektor: Tõnu Toompark.

Hind: 69.00 €
Kestus: 13.00-16.15

Telefon: 5256655

Muudatused korteriühistu juhtimises ja asjaajamises peale uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kehtima hakkamist 2018. aastal

2018-10-10

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade kõigist olulistest muudatustest, mis leiavad aset korterelamutes peale 2018. aastal kehima hakkavat uut korteriomandi- ja korteriühistuseadust. Lektorid: Evi Hindpere, Pille Kaarlõp. 

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-17.15

Telefon: 5256655

Ärikinnisvara vahendamine

2018-10-11

Koolitus pühendub ärikinnisvara sektori omapärade väljatoomisele. Räägime ärikinnisvara tehingupoolte ootustest ja sellest, kuidas kinnisvaramaakler saab need ootused edukalt rahuldada. Anname praktilisi nõuandeid igapäevaseks käitumiseks, kuidas ärikinnisvara vahendamise äris edukas olla. Lektor: Ruth Andresen.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30

Telefon: 5256655

Курсы маклера по недвижимости

2018-10-16

Целевая аудитория: лица, которые желают приобрести навыки работы маклера по недвижимости лица, которые хотят ходатайствовать о получении квалификации маклера по недвижимости маклеры, которым необходимо освежить свои базовые знания о недвижимости

Hind: 590.00 €
Kestus: 16.10. — 28.12.2018; 65 ак.часов

Telefon: 6210 360, 554 5529

Kinnisvaramaakler

2018-10-16

Koolituse eesmärk on anda õppijale teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks kinnisvaramaakleri kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kinnisvara valdkonnas.  

Hind: 590.00 €
Kestus: 16.10. — 28.12.2018; 65 ak.t.

Telefon: 6210 360, 554 5529

Uus riigihangete seadus ja ehitustööde hanked

2018-10-17

Koolituse eesmärk on anda ülevaade uuest riigihangete seadusest tulenevatest olulisematest muudatustest võrreldes varem kehtinud hankeregulatsiooniga (rõhuasetusega ehitushangetele). Lektor: Marko Mehilane.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30

Telefon: 5256655

Ebaseaduslikud ehitised – seadustamine või lammutamine

2018-10-18

Koolitus käsitleb ebaseaduslike ehitiste seadustamist või selle võimatusel lammutamist nii teoreetilisest kui praktilisest vaatenurgast. Koolituse eesmärk on anda ülevaade ebaseadusliku ehitamise põhjustest, et vältida selliste olukordade tekkimist, samuti pakkuda lahendusi tekkinud olukordade lahendamiseks. Lektor: Raul Keba.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30

Telefon: 5256655

DiSC müügipsühholoogia kinnisvaramaakleritele. Kinnisvaratehingute closing ja kliendi vastuväidete ületamine

2018-10-23

Koolituse eesmärk on mõista oma käitumise kohandamise vajadust müügiprotsessis ja õppida koostama suhtlemisstrateegiaid tööks erinevate klientidega ning õppida tundma erinevaid müügi lõpetamise tehnikaid müügitehingute kiiremaks saamiseks. Lektor: Aet Kull.

Hind: 99.00 €
Kestus: 12.00-17.15

Telefon: 5256655

Korteriühistu raamatupidamise ABC

2018-10-25

Koolituse „Korteriühistu raamatupidamise ABC“ eesmärk on anda osalejatele ülevaade, kuidas läbi viia ja korraldada korteriühistu raamatupidamine nii, et see oleks korteriühistu liikmetele, juhatusele ja revisjonikomisjonile läbipaistev ja selge ning vastaks Eesti Vabariigi seadustele. Lektor: Pille Kaarlõp.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30

Telefon: 5256655

Targa kinnisvara korrashoiuteenuse tellija koolitus

2018-10-29

Iga kinnisvara omanik on huvitatud sellest, et kinnisvara teeniks talle püstitatud eesmärke. Tavaliselt on kinnisvara peamisteks eesmärkideks pikaealisus ja majanduslik efektiivsus. Koolitus annab nõu, kuidas neid eesmärke saavutada läbi hästi planeeritud kinnisvara korrashoiuteenuse. Lektor: Tanel Tiits.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-13.30
Koht: Tartu

Telefon: 5256655