Koolitused:

Kaasaegne koristamine ja töötamine meeskonnas. Tasuta

2019-05-23

Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad saada teadmisi kaasaegsest koristamisest ja õppida oskusi, kuidas toime tulla ja töötada meeskonnas.

Hind: 0.00 €
Kestus: 23.05 - 31.05.2019 ; 24 ak.t.

Telefon: 7361 540

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2019-05-28

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 28.05.19-30.05.19; 16 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Puud ja põõsad linnahaljastuses

2019-05-29

Sihtrühm: Erialase aiandushariduseta linnaaednikud, aiandusega tegelevad väikeettevõtjad ja nende töötajad, haljashalade hooldajad; aegunud oskustega inimesed 50+. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: 29. mai – 5. juuni 2019; 24 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Tulemuslik praktiline koristamine

2019-05-30

Koristamise eesmärk on puhtus. Tihti keskendume koristades töö tegemisele, mitte tulemusele. Praktilise koristuse oskus on väga oluline, et koristamine muuta lihtsamaks ja töö tulemuslikumaks. Koolitus annab hea võimaluse läbi praktilise tegevuse omandada tüüpruumide puhastamise oskused.

Hind: 220.00 €
Kestus: 30.05.2019 - 31.05.2019; 16 ak.t.

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja põhitõed

2019-05-30

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 99.00 €
Kestus: kell: 09:00 - 16:30

Telefon: 5092094

Tulemuslik praktiline koristamine vene keeles

2019-06-05

Koristamise eesmärk on puhtus. Tihti keskendume koristades töö tegemisele, mitte tulemusele. Praktilise koristuse oskus on väga oluline, et koristamine muuta lihtsamaks ja töö tulemuslikumaks. Koolitus annab hea võimaluse läbi praktilise tegevuse omandada tüüpruumide puhastamise oskused.

Hind: 220.00 €
Kestus: 05.06.2019 - 06.06.2019; 16 ak.t.

Telefon: 5092094

Erinevate pinnakatete hooldus vene keeles

2019-06-13

-enamlevinud pinnakatete (plastik, linoleum, kivi, laminaat, tekstiil jne) omadused ja eripärad. -mis rikub katteid? -hoolduskoristus ja eripuhastustööd vastavalt pinnakatete eripärale. 

Hind: 129.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15; 8 ak.t.

Telefon: 5092094

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2019-06-27

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 27.06.19-28.06.19; 16 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötakale

2019-07-08

Koolituse läbinud õppija teab töölepinguseaduse ja töötervishoiu ja -ohutuse seaduse olulisemaid põhimõtteid ja nõudeid. Oskab eristada töölepingut teistest töö tegemiseks sõlmitavatest lepingutest ning koostada seaduse nõuetele vastavaid TTO juhendmaterjale.

Hind: 375.00 €
Kestus: 08.07.19-09.07.19; 16 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

KLAASIKOKKUTULEK IX – Kuidas Seltsimees Klaas võidab minu südame?

2019-08-11

Teemad: klaaspindade puhastusained, -tarvikud, -masinad Klaasi kaitseainega töötlemine? Latipesu/kaikapesu – kuhu ja miks? „ime vesi“/aktiivvesi klaasile Mis uudist klaaside puhastamisel?

Hind: 300.00 €
Kestus: 11.08.2019 - 13.08.2019

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (48 tundi)

2019-09-24

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid. Tase 3 koolitus annab Sulle hea ettevalmistuse kutseeksami edukaks sooritamiseks ja enda kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Hind: 595.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 13.11.2019

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (56 tundi)

2019-09-24

Hästitoimiv koristussüsteem vastab kliendi ootustele ja tagab kliendi rahulolu. Selleks vajame erinevate osapoolte head koostööd ja  toimivaid tegevusjuhiseid. Tulemusele orienteeritud koristamise edu võtmeks on puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 ettevalmistuse koolitus.

Hind: 695.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 13.11.2019

Telefon: 509 2094