Koolitused:

Puhastustööde juhi põhitõed

2019-01-21

-kuidas hinnata objektiivselt puhtust? -tulemuste tõlgendamine -mikroobilise mustuse hindamine ja mõõtmine -orgaanilise mustuse hindamine ja mõõtmine -tolmususe hindamine ja mõõtmine. 

Hind: 220.00 €
Kestus: 21.01.2019 - 22.01.2019; 16 ak.t.

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja põhitõed

2019-01-21

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 99.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (40 tundi)

2019-01-21

Sihtrühm: puhastusvaldkonnas töötavad inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest, Soome puhastusteenindajaks tööle minejad. Koolituse sisu: Puhastusteenindaja põhitõed, Tulemuslik praktiline koristus, Erinevate pinnakatete hooldus, Olulise kordamine, ettevalmistus eksamiks.

Hind: 450.00 €
Kestus: 21.01.2019 - 10.04.2019

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (40 tundi, vene keeles)

2019-01-23

KOGEMUSTEGA, HETKEL TÖÖTAVATELE INIMESTELE! Eeldab lisaks iseseisvat tööd. Sihtrühm: puhastusvaldkonnas töötavad inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest, Soome puhastusteenindajaks tööle minejad

Hind: 450.00 €
Kestus: 23.01.2019 - 20.03.2019

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja põhitõed vene keeles

2019-01-23

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 99.00 €
Kestus: kell 09.15 ja lõppeb 16.15

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (204 tundi, vene keeles)

2019-01-23

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid, tõeline professionaal leiab endale puhastusvaldkonnas tavapärasest parema töökoha. Koolitus teeb sinust tõelise professionaali, kes tuleb toime erinevate koristustarvikute ja –masinatega.

Hind: 1350.00 €
Kestus: 23.01.2019 - 24.05.2019

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (48 tundi, vene keeles)

2019-01-23

Sihtrühm: puhastusvaldkonnas töötavad inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest Koolituse sisu: Puhastustööde juhi põhitõed, Tulemuslik praktiline koristus, Erinevate pinnakatete hooldus, Olulise kordamine, ettevalmistus eksamiks.

Hind: 540.00 €
Kestus: 23.01.2019 - 20.03.2019

Telefon: 509 2094

Kultuurikeskkond

2019-02-01

Õppe eesmärgiks on arendada õppija kompetentse toimetulekuks globaliseeruvas maailmas. Õpe toetab kultuuride vaheliste erinevuste teadvustamist rahvusvahelises suhtluses ja äris. Käsitletavad teemad on kultuuride vaheline sidusus ja muutumine, uute lähenemiste otsing. Rahvuskultuur ja kliendikäitumine. 

Hind: 180.00 €
Kestus: 01.02.-10.03.19; 24 ak.t.

Telefon: +372 610 1916

Muudatused töötervishoidu, –ohutust ja - keskkonda puudutavates õigusaktides alates 01.01.2019

2019-02-01

Koolituse sihtrühmaks on ettevõtte juhid, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed või töötajad, kes korraldavad ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust. Koolituse hind sisaldab: loengut, materjale (e-mailile saadetuna), tunnistusi ja kohvipause.    

Hind: 47.00 €
Kestus: kell 9.00, kestab kuni 12.30; 3 ak.t.

Telefon: Tel. (+372) 654 1050 | Mob. (+372) 553 2238

Tulemuslik praktiline koristamine (vene keeles)

2019-02-13

NB! Eelduskoolitus „Puhastusteenindaja põhitõed“ Sihtrühm: puhastusteenindajad, koristajad, toateenijad, objektijuhid, puhastustööde juhid, töödejuhatajad, haldurid jne. 

Hind: 220.00 €
Kestus: 13.02.2019 - 14.02.2019

Telefon: 5092094

Tulemuslik praktiline koristamine

2019-02-19

Koristamise eesmärk on puhtus. Tihti keskendume koristades töö tegemisele, mitte tulemusele. Praktilise koristuse oskus on väga oluline, et koristamine muuta lihtsamaks ja töö tulemuslikumaks. Koolitus annab hea võimaluse läbi praktilise tegevuse omandada tüüpruumide puhastamise oskused.

Hind: 220.00 €
Kestus: 19.02.2019 - 20.02.2019

Telefon: 5092094