Koolitused:

Ümberõpe puhastustööde juhiks (EKR tase 5), 268 tundi

2019-09-24

Puhastustööde juhi amet on põnev ja väljakutseid on küllaga. Paljud puhastustööde juhid on varasemalt teinud hoopis muid töid. Sageli puhastustööde juhina tööle asudes on puhastusvaldkonna teadlikkus kesine ning see on takistuseks tööl edukalt hakkama saamisel.

Hind: 2083.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 11.02.2020

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (204 tundi)

2019-09-24

Koolituse sisu: puhastusteenindaja põhitõed erinevate pinnakatete hooldus tulemuslik praktiline koristamine puhastusteeninduse alused praktiline hoolduskoristus, suurpuhastus.

Hind: 1470.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 19.12.2019

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja põhitõed

2019-09-24

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 110.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15; 8 ak.t.

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (228 tundi)

2019-09-24

Sihtrühm: inimesed, kes on huvitatud ümberõppest ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda; Soome puhastusteeninduse valdkonda tööle minejad; Puhastusteenindaja tase 3 või puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest huvitatud.

Hind: 1666.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 19.12.2019

Telefon: 5092094

Koristustööde arendamine - ettevalmistus Puhastustööde juht tase 5 kutseeksamiks (40 tundi)

2019-09-26

Koristusteenuse toimimise võtmeisikuks on puhastustööde juht, tema teadmised ja oskused on väga olulised koristusteenuse õnnestunud osutamiseks. Sageli on puhastustööde juht nö „mitme tule vahel“ – tulemust ja kriitiliste situatsioonide lahendamist ootab klient ja tööandja, mõistmist ja juhendamist vajavad puhastusteenindajaid. Selleks, et kriitilisis olukordi ennetada ja tekkinud probleemid operatiivselt ning tulemuslikult lahendada, on oluliseks abiks teadmised ja oskused, mida antud koolituse raames on võimalik arendada.

Hind: 545.00 €
Kestus: 26.09.2019 - 12.12.2019

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (56 tundi) vene keeles

2019-10-02

Hästitoimiv koristussüsteem vastab kliendi ootustele ja tagab kliendi rahulolu. Selleks vajame erinevate osapoolte head koostööd ja  toimivaid tegevusjuhiseid. Tulemusele orienteeritud koristamise edu võtmeks on puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 ettevalmistuse koolitus.

Hind: 695.00 €
Kestus: 02.10.2019 - 12.11.2019

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (48 tundi)

2019-10-02

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid. Tase 3 koolitus annab Sulle hea ettevalmistuse kutseeksami edukaks sooritamiseks ja enda kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Hind: 595.00 €
Kestus: 02.10.2019 - 12.11.2019

Telefon: 509 2094

Puhastustööde juhi põhitõed (vene keeles)

2019-10-02

Iga koolitus on sama valdkonna inimestega kohtumine. Koostöös peitub jõud näha lihtsates asjades lahendusi. Head mõtted väärivad jagamist ja teostamist. Tule ja leia Sinagi koolituselt mõni väärt mõte, mida teostada.

Hind: 239.00 €
Kestus: 02.10.2019 - 03.10.2019

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja põhitõed vene keeles

2019-10-02

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 110.00 €
Kestus: kell 09.15 ja lõppeb 16.15

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (204 tundi, vene keeles)

2019-10-02

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid, tõeline professionaal leiab endale puhastusvaldkonnas tavapärasest parema töökoha. Koolitus teeb sinust tõelise professionaali, kes tuleb toime erinevate koristustarvikute ja –masinatega.

Hind: 1470.00 €
Kestus: 02.10.2019 - 19.12.2019

Telefon: 509 2094

Inimene ja keskkond tänapäeva humanitaarias

2019-10-05

Eesmärk tutvuda tänapäeva humanitaaria eri harude ja uute suundadega inimese ja keskkonna suhete filosoofias, ajaloos, keeltes, kirjanduses ja kultuurides mõtestamise kaudu.  Registreerimise tähtaeg 29.09.2019

Hind: 35.00 €
Kestus: 05.10.2019 - 30.11.2019; 2 EAP

Telefon: 6409369