Koolitused:

Puhastustööde juhi põhitõed

2018-05-29

-kuidas hinnata objektiivselt puhtust? -tulemuste tõlgendamine -mikroobilise mustuse hindamine ja mõõtmine -orgaanilise mustuse hindamine ja mõõtmine -tolmususe hindamine ja mõõtmine. 

Hind: 220.00 €
Kestus: 29/05/2018 - 30/05/2018

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (40 tundi)

2018-05-29

Sihtrühm: puhastusvaldkonnas töötavad inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest, Soome puhastusteenindajaks tööle minejad. Koolituse sisu: Puhastusteenindaja põhitõed, Tulemuslik praktiline koristus, Erinevate pinnakatete hooldus, Olulise kordamine, ettevalmistus eksamiks.

Hind: 435.00 €
Kestus: 29/05/2018 - 27/06/2018

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (204 tundi)

2018-05-29

Koolituse sisu: puhastusteenindaja põhitõed erinevate pinnakatete hooldus tulemuslik praktiline koristamine puhastusteeninduse alused praktiline hoolduskoristus, suurpuhastus

Hind: 1290.00 €
Kestus: 29/05/2018 - 31/12/2018

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus + suunitlus kodude koristuseks (236 tundi)

2018-05-29

Üha enam inimesi soovib, et nende kodu hoiab korras professionaal. Samas napib inimesi, kellel soov ja oskus professionaalselt kodu koristada. Iga amet vajab oskusi, nii ka kodukoristus. Kogemus näitab, et oskustega inimene suudab soovitud tulemuse saavutada lühema ajaga, kui „lihtsalt koristades“. Koolitus loob võimaluse olla kodukoristuse valdkonnas tõeline tegija, turgu jätkub ja edasi sõltub kõik juba endast!

Hind: 1599.00 €
Kestus: 29/05/2018 - 31/12/2018

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja põhitõed

2018-05-29

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 99.00 €
Kestus: kell 09.15 ja lõppeb 16.15

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (48 tundi)

2018-05-29

Sihtrühm: puhastusvaldkonnas töötavad inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest Koolituse sisu: Puhastustööde juhi põhitõed, Tulemuslik praktiline koristus, Erinevate pinnakatete hooldus, Olulise kordamine, ettevalmistus eksamiks.

Hind: 520.00 €
Kestus: 29/05/2018 - 27/06/2018

Telefon: 509 2094

Hotelliteenindaja / puhastusteenindaja. Vene ja eesti keeles

2018-06-04

Koolituse eesmärk: Omada põhioskuseid hotellitubade ettevalmistamiseks külaliste vastuvõtuks ja numbritubade koristamiseks ja korras hoidmiseks.

Hind: 640.00 €
Kestus: 04.06-21.06.2018; 40 ak.t.

Telefon: 661 2081

Горничная

2018-06-04

Цель курса - приобрести навыки в подготовки гостиничных номеров для приема гостей, навыки в уборке номеров и содержании их в порядке. Программа составлена в соответствии с требованиями профстандарта hotelliteenindaja I, II kutsestandard.

Hind: 640.00 €
Kestus: 04.06-21.06.2018; 40 ак.ч

Telefon: 661 2081

Уборщица

2018-06-04

Цель курса "уборщица" - содержание окружающей среды в чистоте. обладать знаниями о моющих и чистящих средствах, моющих машинах, о разновидностях материалов и их чистки. Программа составлена в соответствии с требованиями профстандарта puhastusteenindaja I kutsestandard.

Hind: 640.00 €
Kestus: 04.06-21.06.2018; 40 ак.ч

Telefon: 661 2081

Veekäitlustehnoloogiate alused

2018-06-04

Antud koolitusel tutvustatakse põhilisi Eestis kasutusel olevaid joogi- ja reoveekäitlemise protsesse ja tehnoloogiaid. Erilist rõhku pannakse tehnoloogiatele, mis sobivad meie kliima tingimustes, et keskkonnaspetsialist suudaks hinnata oma vastutusalas oleva joogi- ja reoveepuhastustehnoloogia sobivust ja toimimist.

Hind: 140.00 €
Kestus: 8 tundi

Telefon: 666 4526

Ringmajanduse ideede rakendamine keskkonnatehnoloogia jäätmemajanduse ja energeetika valdkonnas

2018-06-06

Koolituse eesmärk on teavitada keskkonnatehnoloogia valdkonnas töötavaid spetsialiste uutest suundumustest Euroopa Liidu keskkonnapoliitika jäätmemajanduse ja energeetika valdkonnas ning tutvustada Eesti tegevusi ja prognoositavaid sihtarve.

Hind: 190.00 €
Kestus: 06.-08.06.2018; 24 ak.t.

Telefon: 666 4526