Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

E-kursus. Jäätmeteta eluviisi alused, meetodid ja rakendused

2021-04-20

Kursuse eesmärgiks on tutvustada jäätmeteta eluviisi, koos praktiliste koduste eksperimentide ning oma harjumusi vaatlevate ülesannetega.  

Hind: 78.00 €
Kestus: 20. aprill – 25. mai 2021
Koht: Tallinn

Telefon: 630 6508

ПРАКТИЧЕСКИЕ СПЕЦУБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ (16 часов, на русском языке)

2021-05-26

Обслуживание и защита современных материалов покрытий также ставит ежедневные задачи перед опытным работником. На практике мы часто сталкиваемся с поврежденными покрытиями в результате некомпетентности. Обучение предоставит вам богатые знания о современных покрытиях, особенностях их ухода и защиты.

Hind: 245.00 €
Kestus: 26.05.2021 - 27.05.2021; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 5092094

Tulemuslik praktiline koristamine (16 tundi, vene keeles)

2021-06-03

Koristamise eesmärk on puhtus. Tihti keskendume koristades töö tegemisele, mitte tulemusele. Praktilise koristuse oskus on väga oluline, et koristamine muuta lihtsamaks ja töö tulemuslikumaks. Koolitus annab hea võimaluse läbi praktilise tegevuse omandada tüüpruumide puhastamise oskused.

Hind: 229.00 €
Kestus: 03.06.2021 - 04.06.2021; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 5092094

Ümberõpe puhastustööde juhiks (EKR tase 5), 268 tundi

2021-06-07

Eesmärk: Koolituse tulemusena omandab õppija teadmised puhastustööde juhi 5. taseme kutseeksami sooritamiseks. Koolituse läbinud isik: Teab tulemuspõhise, eesmärgile suunatud koristamise põhimõtteid, oskab koristada tulemuspõhiselt; Oskab arvestada aseptika reegleid koristamisel; Teab puhastamise olulisi mõjutegureid ja oskab neid oskuslikult kasutada oma töös; Teab enamlevinud pinnakatete puhastamise eripärasid; Oskab puhastada tüüpruume efektiivselt; Oskab planeerida koristustööde järjekorda; Töötab ergonoomiliselt ja ohutult; Teab klienditeeninduse põhitõdesid puhastusteeninduses;

Hind: 2083.00 €
Kestus: 07.06.2021 - 31.01.2022
Koht: Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (56 tundi)

2021-06-09

Hästitoimiv koristussüsteem vastab kliendi ootustele ja tagab kliendi rahulolu. Selleks vajame erinevate osapoolte head koostööd ja  toimivaid tegevusjuhiseid. Tulemusele orienteeritud koristamise edu võtmeks on puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 ettevalmistuse koolitus.

Hind: 695.00 €
Kestus: 09.06.2021 - 09.08.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 509 2094

Tulemuslik praktiline koristamine (16 tundi)

2021-06-30

Koristamise eesmärk on puhtus. Tihti keskendume koristades töö tegemisele, mitte tulemusele. Praktilise koristuse oskus on väga oluline, et koristamine muuta lihtsamaks ja töö tulemuslikumaks. Koolitus annab hea võimaluse läbi praktilise tegevuse omandada tüüpruumide puhastamise oskused.

Hind: 229.00 €
Kestus: 30.06.2021 - 01.07.2021; 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 5092094

Koristustööde arendamine, muudatuste läbiviimine (8 tundi)

2021-11-11

Sihtrühm: puhastustööde juhid, kes juhivad puhastustöid toiduainetetööstuses, suurköökides jms kohtades; kõik inimesed, kes vajavad toiduhügieenialaseid teadmisi koristamise vaatenurgast.

Hind: 149.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi

Telefon: 5092094