Koolitused:

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus, kodude koristuse suunaga (228 tundi)

2019-03-28

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Üha rohkem vajatakse kodude koristust teadlike, kvalifitseeritud puhastusteenindajate poolt. Koolitus teeb sinust tõelise professionaali, kes tuleb toime erinevate koristustarvikute ja –masinatega.

Hind: 1620.00 €
Kestus: 28.03.2019 - 21.06.2019

Telefon: 5092094

Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus

2019-04-05

  Eesmärk Saada ülevaade: - seadusandlusest, mis kohaldub põllumajanduslooma transpordil; - erinevate põllumajandusloomade transpordinõuded; - loomade veokisse ajamisest, transpordivahendite sobivusest; - kuidas tagada loomadele heaolu transpordikestel; - teekonnalehtedest ja nende täitmisest.

Hind: 120.00 €
Kestus: 8 ak.t. (8 tundi auditoorset), 0,25 EAP

Telefon: 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

Praktilised eripuhastustööd (vene keeles)

2019-04-08

Kaasaegsete pinnakatete hooldamine ja kaitsmine esitab igapäevaselt väljakutseid ka juba kogenenud tööde teostajale. Praktikas kohtame sageli teadmatusest ja oskamatusest rikutud katteid. Koolituselt saad rohkelt teadmisi tänapäevastest pinnakatetest, nende hooldamise ja kaitsmise võimalustest ning eripärast.

Hind: 220.00 €
Kestus: 08.04.2019 - 09.04.2019; 16 ak.t.

Telefon: 5092094

Транспортировка животных сельскохозяйственного назначения, ОБУЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

2019-04-09

Для 10 участников цена 2090 евро.  Eesmärk Saada ülevaade: - seadusandlusest, mis kohaldub põllumajanduslooma transpordil; - erinevate põllumajandusloomade transpordinõuded; - loomade veokisse ajamisest, transpordivahendite sobivusest; - kuidas tagada loomadele heaolu transpordikestel; - teekonnalehtedest ja nende täitmisest.    

Hind: 2090.00 €
Kestus: 8 ak.t. (8 tundi auditoorset), 0,25 EAP

Telefon: +372 7313175

Mõistlikud ja reaalsed tööajanormid ning kvaliteedi hindamise erinevad meetodid koristamises

2019-04-11

NB! Eelduskoolitus „Puhastustööde juhi põhitõed“ Sihtrühm: koristustöödes tööaja määratlemisega tegelevad töödejuhatajad, müügiesindajad, arendajad jne Eesmärk: objektiivse ja reaalse tööaja määratlemine koristustöödel ning saavutatud tulemuse hindamise erinevate võimaluste tutvustamine. 

Hind: 129.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (204 tundi)

2019-04-12

Koolituse sisu: puhastusteenindaja põhitõed erinevate pinnakatete hooldus tulemuslik praktiline koristamine puhastusteeninduse alused praktiline hoolduskoristus, suurpuhastus

Hind: 1350.00 €
Kestus: 12.04.2019 - 28.06.2019

Telefon: 5092094

Puhastustööde juhi põhitõed

2019-04-16

-kuidas hinnata objektiivselt puhtust? -tulemuste tõlgendamine -mikroobilise mustuse hindamine ja mõõtmine -orgaanilise mustuse hindamine ja mõõtmine -tolmususe hindamine ja mõõtmine. 

Hind: 220.00 €
Kestus: 16.04.2019 - 17.04.2019; 16 ak.t.

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja põhitõed

2019-04-16

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 99.00 €
Kestus: 8 ak.t. kell: 09:15 - 16:15

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (48 tundi)

2019-04-16

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid. Tase 3 koolitus annab Sulle hea ettevalmistuse kutseeksami edukaks sooritamiseks ja enda kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Hind: 540.00 €
Kestus: 16.04.2019 - 23.05.2019

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (56 tundi)

2019-04-16

Hästitoimiv koristussüsteem vastab kliendi ootustele ja tagab kliendi rahulolu. Selleks vajame erinevate osapoolte head koostööd ja  toimivaid tegevusjuhiseid. Tulemusele orienteeritud koristamise edu võtmeks on puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 ettevalmistuse koolitus.

Hind: 630.00 €
Kestus: 16.04.2019 - 23.05.2019

Telefon: 509 2094

Sillutiste hooldamine

2019-04-17

Sihtrühm: Erialase hariduseta, ka madala haridustasemega maastikuehituse valdkonnas töötavad inimesed, kes vajavad täiendõpet sillutiste hooldamise osas ja valdkonda siseneda soovivad inimesed oskustööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks. Koolitusel ei saa osaleda inimesed, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal. Räpina Aianduskool osaleb Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” tegevuse „Pikaajalised programmid” hankes. Kursused viiakse läbi “Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi” raames ning on osalejale tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: 17. apr. - 15. mai 2019; 40 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Erinevate pinnakatete hooldus

2019-04-25

-enamlevinud pinnakatete (plastik, linoleum, kivi, laminaat, tekstiil jne) omadused ja eripärad. -mis rikub katteid? -hoolduskoristus ja eripuhastustööd vastavalt pinnakatete eripärale. 

Hind: 129.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15; 8 ak.t.

Telefon: 5092094