Koolitused:

KLAASIKOKKUTULEK IX – Kuidas Seltsimees Klaas võidab minu südame?

2019-08-11

Teemad: klaaspindade puhastusained, -tarvikud, -masinad Klaasi kaitseainega töötlemine? Latipesu/kaikapesu – kuhu ja miks? „ime vesi“/aktiivvesi klaasile Mis uudist klaaside puhastamisel?

Hind: 300.00 €
Kestus: 11.08.2019 - 13.08.2019

Telefon: 5092094

Psühhosotsiaalsed ohutegurid – töökiusamine ja töökeskkond

2019-08-22

Seoses 1. jaanuaril 2019 jõustuvatest töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatustest on tööandjate (sh personalitöötajate) kohustuseks mõõta ja kaardistada töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed ohutegurid. Tööandja peab rakendama abinõusid tervisekahjustuste (näiteks: tööstressi, läbipõlemise ja depressiooni) ennetamiseks ning töökeskkonnast tulenevate ohtutegurite mõju vähendamiseks.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Psühhosotsiaalsed ohutegurid – töökiusamine ja töökeskkond

2019-08-27

Seoses 1. jaanuaril 2019 jõustuvatest töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatustest on tööandjate (sh personalitöötajate) kohustuseks mõõta ja kaardistada töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed ohutegurid. Tööandja peab rakendama abinõusid tervisekahjustuste (näiteks: tööstressi, läbipõlemise ja depressiooni) ennetamiseks ning töökeskkonnast tulenevate ohtutegurite mõju vähendamiseks.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: +372 6774 030, +372 5866 4030

Veebipõhine e-õppe keskkond personali arengu toetajana

2019-08-29

E-õppe keskkondi ja digivahendeid on õppeprotsessi toetamiseks kasutatud juba ligi 20 aastat. Selle ajaga on e-õppe keskkondade valik ja võimalused väga palju muutunud ning mitmekesistunud. Kas ja kuidas võiks neid kasutada tänapäeval organisatsiooni sisekoolitustes või koolitusprotsessis laiemalt? Hind alates  15. august 259 € + km

Hind: 229.00 €
Kestus: 10:00-17:00; 8 ak.t.

Telefon: +372 58 417 448

Motivatsioon kehalise kasvatuse tunnis- kuidas kujundada motiveerivat õpikeskkonda?

2019-09-19

Eesmärk täiendada oma oskustepagasit õpetajana spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat jätkusuutlikult spordiga tegelemas.  Registreerimise tähtaeg 13.09.2019

Hind: 62.00 €
Kestus: 5 ak.t.

Telefon: 639 1751

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (48 tundi)

2019-09-24

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid. Tase 3 koolitus annab Sulle hea ettevalmistuse kutseeksami edukaks sooritamiseks ja enda kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Hind: 595.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 13.11.2019

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (56 tundi)

2019-09-24

Hästitoimiv koristussüsteem vastab kliendi ootustele ja tagab kliendi rahulolu. Selleks vajame erinevate osapoolte head koostööd ja  toimivaid tegevusjuhiseid. Tulemusele orienteeritud koristamise edu võtmeks on puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 ettevalmistuse koolitus.

Hind: 695.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 13.11.2019

Telefon: 509 2094

Ümberõpe puhastustööde juhiks (EKR tase 5), 268 tundi

2019-09-24

Puhastustööde juhi amet on põnev ja väljakutseid on küllaga. Paljud puhastustööde juhid on varasemalt teinud hoopis muid töid. Sageli puhastustööde juhina tööle asudes on puhastusvaldkonna teadlikkus kesine ning see on takistuseks tööl edukalt hakkama saamisel.

Hind: 2083.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 11.02.2020

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (204 tundi)

2019-09-24

Koolituse sisu: puhastusteenindaja põhitõed erinevate pinnakatete hooldus tulemuslik praktiline koristamine puhastusteeninduse alused praktiline hoolduskoristus, suurpuhastus.

Hind: 1470.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 19.12.2019

Telefon: 5092094

Puhastustööde juhi põhitõed

2019-09-24

-kuidas hinnata objektiivselt puhtust? -tulemuste tõlgendamine -mikroobilise mustuse hindamine ja mõõtmine -orgaanilise mustuse hindamine ja mõõtmine -tolmususe hindamine ja mõõtmine. 

Hind: 239.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 25.09.2019; 16 ak.t.

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja põhitõed

2019-09-24

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 110.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15; 8 ak.t.

Telefon: 5092094