Koolitused:

Wordpress – nutikas keskkond kodulehe või blogi loomiseks

2018-01-10

Koolitus kõigile, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi kodulehe või blogi loomiseks. WordPress on populaarne ja nutikas vabavaraline veebipõhine tarkvara, mida kasutades saab kergelt luua endale mistahes veebisaidi, olgu see siis personaalne blogi või koduleht, foto-, toidublogi või ettevõtte koduleht.

Hind: 155.00 €
Kestus: 10-24.01.2018; 16 ak.t.

Telefon: 7361 540

Puhastustööde juhi põhitõed

2018-01-16

-kuidas hinnata objektiivselt puhtust? -tulemuste tõlgendamine -mikroobilise mustuse hindamine ja mõõtmine -orgaanilise mustuse hindamine ja mõõtmine -tolmususe hindamine ja mõõtmine. 

Hind: 220.00 €
Kestus: 16/01/2018 - 17/01/2018

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja põhitõed

2018-01-16

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 99.00 €
Kestus: Koolitus algab kell 09.30 ja lõppeb 16.30.

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (40 tundi)

2018-01-16

KOGEMUSTEGA, HETKEL TÖÖTAVATELE INIMESTELE! Eeldab lisaks iseseisvat tööd. Sihtrühm: puhastusvaldkonnas töötavad inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest, Soome puhastusteenindajaks tööle minejad

Hind: 435.00 €
Kestus: 16/01/2018 - 16/03/2018

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (48 tundi)

2018-01-16

Sihtrühm: puhastusvaldkonnas töötavad inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest Koolituse sisu: puhastustööde juhi põhitõed erinevate pinnakatete hooldus tulemuslik praktiline koristamine

Hind: 520.00 €
Kestus: 16/01/2018 - 16/03/2018

Telefon: 509 2094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (204 tundi)

2018-01-16

Koolituse sisu: puhastusteenindaja põhitõed erinevate pinnakatete hooldus tulemuslik praktiline koristamine puhastusteeninduse alused praktiline hoolduskoristus, suurpuhastus

Hind: 1290.00 €
Kestus: 16/01/2018 - 31/05/2018

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus + suunitlus kodude koristuseks (236 tundi)

2018-01-16

Üha enam inimesi soovib, et nende kodu hoiab korras professionaal. Samas napib inimesi, kellel soov ja oskus professionaalselt kodu koristada. Iga amet vajab oskusi, nii ka kodukoristus. Kogemus näitab, et oskustega inimene suudab soovitud tulemuse saavutada lühema ajaga, kui „lihtsalt koristades“. Koolitus loob võimaluse olla kodukoristuse valdkonnas tõeline tegija, turgu jätkub ja edasi sõltub kõik juba endast!

Hind: 1599.00 €
Kestus: 16/01/2018 - 21/06/2018

Telefon: 509 2094

Ümberõpe puhastustööde juhiks (EKR tase 5), 268 tundi

2018-01-16

Puhastustööde juhi amet on põnev ja väljakutseid on küllaga. Paljud puhastustööde juhid on varasemalt teinud hoopis muid töid. Sageli puhastustööde juhina tööle asudes on puhastusvaldkonna teadlikkus kesine ning see on takistuseks tööl edukalt hakkama saamisel.

Hind: 2000.00 €
Kestus: 16/01/2018 - 21/06/2018

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja põhitõed. Vene keeles

2018-01-23

Kas Sa tead, et koristus võib olla kerge, tore ja nauditav? Nii nagu muutub maailm meie ümber, nii muutuvad ka vaated koristusele. Kui soovid avastada enda jaoks maailma, mille abil muuta koristus rahuldust pakkuvaks tegevuseks, siis tule veeda üks tore ja ennasthariv päev meie seltsis. 

Hind: 99.00 €
Kestus: kell 09.30 ja lõppeb 16.30

Telefon: 5092094

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2018-01-24

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 24. - 25. jaanuar; 16 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2018-01-29

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 29. - 30. jaanuar; 16 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Koristustööde arendamine - ettevalmistus Puhastustööde juht tase 5 kutseeksamiks

2018-02-01

Koristusteenuse toimimise võtmeisikuks on puhastustööde juht, tema teadmised ja oskused on väga olulised koristusteenuse õnnestunud osutamiseks. Sageli on puhastustööde juht nö „mitme tule vahel“ – tulemust ja kriitiliste situatsioonide lahendamist ootab klient ja tööandja, mõistmist ja juhendamist vajavad puhastusteenindajaid. Selleks, et kriitilisis olukordi ennetada ja tekkinud probleemid operatiivselt ning tulemuslikult lahendada, on oluliseks abiks teadmised ja oskused, mida antud koolituse raames on võimalik arendada.

Hind: 495.00 €
Kestus: 01/02/2018 - 10/05/2018

Telefon: 5092094