Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Ümberõpe puhastustööde juhiks (EKR tase 5), 268 tundi

2020-08-18

Eesmärk: Koolituse tulemusena omandab õppija teadmised puhastustööde juhi 5. taseme kutseeksami sooritamiseks. Koolituse läbinud isik: Teab tulemuspõhise, eesmärgile suunatud koristamise põhimõtteid, oskab koristada tulemuspõhiselt; Oskab arvestada aseptika reegleid koristamisel; Teab puhastamise olulisi mõjutegureid ja oskab neid oskuslikult kasutada oma töös; Teab enamlevinud pinnakatete puhastamise eripärasid; Oskab puhastada tüüpruume efektiivselt; Oskab planeerida koristustööde järjekorda; Töötab ergonoomiliselt ja ohutult; Teab klienditeeninduse põhitõdesid puhastusteeninduses;

Hind: 2083.00 €
Kestus: 18.08.2020 - 31.05.2021; 268 tundi

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus TALLINN (56 tundi)

2020-08-24

Eesmärk: Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust puhastusteenindaja juhendaja 4. taseme kutseeksami sooritamiseks Koolituse läbinud isik: Mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust; Tunneb erinevate pinnakattematerjalide omadusi ning valib koristustarvikud ja ained pinnakattematerjalist lähtuvalt; Mõistab enda rolli koristustööde kulude mõjutajana ning arvestab nendega tööd planeerides; Teab reaalse tööaja mõjutegureid; Mõistab olulisemaid juhendamise põhimõtteid ja kasutab neid juhendades: On omandanud teadmised, mis on vajalikud kutseeksami edukaks sooritamiseks.

Hind: 695.00 €
Kestus: 24.08.2020 - 15.10.2020

Telefon: 509 2094

ПРАКТИЧЕСКИЕ СПЕЦУБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ

2020-09-09

Обслуживание и защита современных материалов покрытий также ставит ежедневные задачи перед опытным работником. На практике мы часто сталкиваемся с поврежденными покрытиями в результате некомпетентности. Обучение предоставит вам богатые знания о современных покрытиях, особенностях их ухода и защиты.

Hind: 245.00 €
Kestus: 09.09.2020 - 10.09.2020; 16 ak.t.

Telefon: 5092094

Keskkonnateemaline loengusari – absurdist ratsionaalsuseni

2020-10-07

Oleme jõudnud uude geoloogilisse ajastusse – antropotseen – kus suurimaks keskkonna kujundajaks ei ole enam geoloogilised protsessid, vaid inimese tegevus. Seda ajajärku hakkab üha rohkem iseloomustama looduse stabiilsuse ja seaduspäraste asendumine korrapäratusega. Oleme jõudnud olevikku, kus inimkond on võtnud looduselt nii söödavad, ehitatavad, põletatavad kui sulatatavad ressursid. HIND TÄPSUSTAMISEL

Hind: 0.00 €
Kestus: 07. oktoober - 11. november 2020; 12 tundi

Telefon: 630 6508

Ümberõpe puhastustööde juhiks (EKR tase 5), 268 tundi

2020-10-12

Eesmärk: Koolituse tulemusena omandab õppija teadmised puhastustööde juhi 5. taseme kutseeksami sooritamiseks. Koolituse läbinud isik: Teab tulemuspõhise, eesmärgile suunatud koristamise põhimõtteid, oskab koristada tulemuspõhiselt; Oskab arvestada aseptika reegleid koristamisel; Teab puhastamise olulisi mõjutegureid ja oskab neid oskuslikult kasutada oma töös; Teab enamlevinud pinnakatete puhastamise eripärasid; Oskab puhastada tüüpruume efektiivselt; Oskab planeerida koristustööde järjekorda; Töötab ergonoomiliselt ja ohutult; Teab klienditeeninduse põhitõdesid puhastusteeninduses;

Hind: 2083.00 €
Kestus: 12.10.2020 - 30.06.2021; 268 tundi

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (56 tundi)

2020-10-13

Hästitoimiv koristussüsteem vastab kliendi ootustele ja tagab kliendi rahulolu. Selleks vajame erinevate osapoolte head koostööd ja  toimivaid tegevusjuhiseid. Tulemusele orienteeritud koristamise edu võtmeks on puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 ettevalmistuse koolitus.

Hind: 695.00 €
Kestus: 13.10.2020 - 03.12.2020

Telefon: 509 2094

Koristustööde arendamine, muudatuste läbiviimine

2020-10-22

Sihtrühm: puhastustööde juhid, kes juhivad puhastustöid toiduainetetööstuses, suurköökides jms kohtades; kõik inimesed, kes vajavad toiduhügieenialaseid teadmisi koristamise vaatenurgast.

Hind: 149.00 €
Kestus: 09:15 - 16:15

Telefon: 5092094

Looduslikud ja mürgivabad puhastusvahendid

2020-10-29

Kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad oma kodu puhastamiseks kasutada tõhusaid, odavaid ja mürgivabu vahendeid. Suur osa poes müüdavatest kodukemikaalidest sisaldavad ohtlikke kemikaale. Eesti elanike seas läbi viidud terviseanalüüsid on näidanud, et oluline osa inimorganismi  kogunenud mürgistest ühenditest on pärit just olmekeemiast.

Hind: 24.00 €
Kestus: kell 17.30 - 19.45; 3 ak.t.

Telefon: 630 6508

Jäätmeteta eluviisi alused, meetodid ja rakendused

2020-11-17

Kursuse eesmärgiks on tutvustada jäätmeteta eluviisi, koos praktiliste koduste eksperimentide ning oma harjumusi vaatlevate ülesannetega.  

Hind: 70.00 €
Kestus: 17. november – 15. detsember 2020/; 10 tundi

Telefon: 630 6508