Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Kultuurikeskkond

2021-01-21

Õppe eesmärgiks on arendada õppija kompetentse toimetulekuks globaliseeruvas maailmas. Õpe toetab kultuuride vaheliste erinevuste teadvustamist rahvusvahelises suhtluses ja äris. Käsitletavad teemad on kultuuride vaheline sidusus ja muutumine, uute lähenemiste otsing. Rahvuskultuur ja kliendikäitumine. 

Hind: 192.00 €
Kestus: 21. jaan. 2021 - 15. aprill 2021

Telefon: +372 610 1916

Koristustööde arendamine, muudatuste läbiviimine

2021-02-12

Sihtrühm: puhastustööde juhid, kes juhivad puhastustöid toiduainetetööstuses, suurköökides jms kohtades; kõik inimesed, kes vajavad toiduhügieenialaseid teadmisi koristamise vaatenurgast.

Hind: 149.00 €
Kestus: 09:15 - 16:15

Telefon: 5092094

ПРАКТИЧЕСКИЕ СПЕЦУБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ (16 часов, на русском языке)

2021-03-17

Обслуживание и защита современных материалов покрытий также ставит ежедневные задачи перед опытным работником. На практике мы часто сталкиваемся с поврежденными покрытиями в результате некомпетентности. Обучение предоставит вам богатые знания о современных покрытиях, особенностях их ухода и защиты.

Hind: 245.00 €
Kestus: 17.03.2021 - 18.03.2021; 16 ak.t.

Telefon: 5092094

Ümberõpe puhastustööde juhiks (EKR tase 5), 268 tundi

2021-04-05

Eesmärk: Koolituse tulemusena omandab õppija teadmised puhastustööde juhi 5. taseme kutseeksami sooritamiseks. Koolituse läbinud isik: Teab tulemuspõhise, eesmärgile suunatud koristamise põhimõtteid, oskab koristada tulemuspõhiselt; Oskab arvestada aseptika reegleid koristamisel; Teab puhastamise olulisi mõjutegureid ja oskab neid oskuslikult kasutada oma töös; Teab enamlevinud pinnakatete puhastamise eripärasid; Oskab puhastada tüüpruume efektiivselt; Oskab planeerida koristustööde järjekorda; Töötab ergonoomiliselt ja ohutult; Teab klienditeeninduse põhitõdesid puhastusteeninduses;

Hind: 2083.00 €
Kestus: 05.04.2021 - 28.01.2022; 268 tundi
Koht: Tallinn

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (56 tundi)

2021-04-07

Hästitoimiv koristussüsteem vastab kliendi ootustele ja tagab kliendi rahulolu. Selleks vajame erinevate osapoolte head koostööd ja  toimivaid tegevusjuhiseid. Tulemusele orienteeritud koristamise edu võtmeks on puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 ettevalmistuse koolitus.

Hind: 695.00 €
Kestus: 07.04.2021 - 12.05.2021
Koht: Tallinn

Telefon: 509 2094