Koolitused:

Kahepäevane koolitus - Ettevõtte ärikeskkonna ja siseanalüüs - firmasisene grupikoolitus

2019-11-20

Praktiline koolitus erinevate astmete juhtidele ja võtmeisikutele, et üheskoos analüüsida ettevõtte ärikeskkonda ning ettevõtet ennast.  Mõtleme läbi kuidas märgata ärikeskkonnast tulenevaid tegureid ning parandada oma strateegiat kasutades ära väliseid võimalusi ja vähendades ohtude mõjusid.

Hind: 0.00 €
Kestus: vastavalt kokkuleppele

Telefon: +372 517 2038

Praktilised eripuhastustööd

2019-11-25

Kaasaegsete pinnakatete hooldamine ja kaitsmine esitab igapäevaselt väljakutseid ka juba kogenenud tööde teostajale. Praktikas kohtame sageli teadmatusest ja oskamatusest rikutud katteid. Koolituselt saad rohkelt teadmisi tänapäevastest pinnakatetest, nende hooldamise ja kaitsmise võimalustest ning eripärast.

Hind: 245.00 €
Kestus: 25.11.2019 - 26.11.2019; 16 ak.t.

Telefon: 5092094

Ümberõpe puhastustööde juhiks (EKR tase 5), 268 tundi

2019-12-02

Puhastustööde juhi amet on põnev ja väljakutseid on küllaga. Paljud puhastustööde juhid on varasemalt teinud hoopis muid töid. Sageli puhastustööde juhina tööle asudes on puhastusvaldkonna teadlikkus kesine ning see on takistuseks tööl edukalt hakkama saamisel.

Hind: 2083.00 €
Kestus: 02.12.2019 - 30.06.2020; 268 tundi

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 või 4 kutseeksamiks ettevalmistus

2019-12-02

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid, tõeline professionaal leiab endale puhastusvaldkonnas tavapärasest parema töökoha. Koolitus teeb sinust tõelise professionaali, kes tuleb toime erinevate koristustarvikute ja –masinatega.

Hind: 1470.00 €
Kestus: 02.12.2019 - 30.06.2020; 204 tundi

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja, tase 3 kutseeksamiks ettevalmistuskoolitus kodukoristuse suunitlusega

2019-12-02

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid, tõeline professionaal leiab endale puhastusvaldkonnas tavapärasest parema töökoha. Koolitus teeb sinust tõelise professionaali, kes tuleb toime erinevate koristustarvikute ja –masinatega.

Hind: 1666.00 €
Kestus: 02.12.2019 - 30.06.2020; 228 tundi

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (48 tundi)

2019-12-03

Tänases kiirelt arenevas maailmas on koristusele esitatavad nõuded kasvanud. Kaasaegne tööandja hindab ja vajab usaldusväärset tööjõudu. Üha rohkem vajatakse teadlikke kvalifitseeritud puhastusteenindajaid. Tase 3 koolitus annab Sulle hea ettevalmistuse kutseeksami edukaks sooritamiseks ja enda kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Hind: 595.00 €
Kestus: 03.12.2019 - 06.02.2020

Telefon: 509 2094

Puhastustööde juhi põhitõed

2019-12-03

-kuidas hinnata objektiivselt puhtust? -tulemuste tõlgendamine -mikroobilise mustuse hindamine ja mõõtmine -orgaanilise mustuse hindamine ja mõõtmine -tolmususe hindamine ja mõõtmine. 

Hind: 239.00 €
Kestus: 03.12.2019 - 04.12.2019; 16 ak.t.

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja põhitõed

2019-12-03

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 110.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15; 8 ak.t.

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus (56 tundi)

2019-12-03

Hästitoimiv koristussüsteem vastab kliendi ootustele ja tagab kliendi rahulolu. Selleks vajame erinevate osapoolte head koostööd ja  toimivaid tegevusjuhiseid. Tulemusele orienteeritud koristamise edu võtmeks on puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 ettevalmistuse koolitus.

Hind: 695.00 €
Kestus: 03.12.2019 - 06.02.2020

Telefon: 509 2094

Erinevate pinnakatete hooldus

2019-12-11

-enamlevinud pinnakatete (plastik, linoleum, kivi, laminaat, tekstiil jne) omadused ja eripärad. -mis rikub katteid? -hoolduskoristus ja eripuhastustööd vastavalt pinnakatete eripärale. 

Hind: 139.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15; 8 ak.t.

Telefon: 5092094

Puhastusteenindaja põhitõed

2019-12-11

Kõige olulisem koristamises lühikursusena -mustuse liigid ja nende mõju koristamisele -koristusmeetodite roll -lühiülevaade koristusainetest, miks peab õigesti doseerima -olulisemad aspektid koristustarvikutest -olulisemate pinnakattematerjalide igapäevane puhastamine.

Hind: 110.00 €
Kestus: kell: 09:15 - 16:15; 8 ak.t.

Telefon: 5092094