Koolitused:

Prantsuse keele mängu- ja suhtlusring 3.-5. kl

2019-09-19

Eelduseks esmased teadmised prantsuse keelest ( õppinud prantsuse keelt vähemalt aasta või enam).Sobib hästi ka neile, kes on mõnda aega viibinud-õppinud antud keelekeskkonnas.

Hind: 24.00 €
Kestus: 19. sept – 12. dets 2019 (jätkub jaanuarist)

Telefon: 627 4065

Eesti ametikeel ja hea tekstiloome

2019-09-19

Soodushind 99 €/osaleja (lisandub käibemaks 20%) kehtib, kui registreerute antud koolitusele hiljemalt 29.08.2019. Alates 30.08.2019 on koolituse hinnaks 125 €/osaleja (lisandub käibemaks 20%).  Sihtrühm: Ametnikud, sh sekretärid, juhiabid, referendid; ettevõtjad, müügirahvas ja kõik, kel vaja kirjutada häid ja õigeid tekste.  Hinnale lisandub km.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10:00 - 15:30; 6 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Prantsuse keel algajatele, на базе русского языка A1.1

2019-09-19

ФРАНЦУЗСКИЙ – НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (на базе русского языка) рассчитан на взрослых и старшеклассников, которые начинают изучение французского с нуля, или уже начинали его изучать, но хотели бы немного вернуться назад, прежде чем двигаться вперёд. В стоимость курса входят учебные материалы (НДС не добавляется).

Hind: 168.00 €
Kestus: 19.09 - 19.12.2019 ; 28 ak.t.

Telefon: 7361 540

Hispaania keel madalamale kesktasemele

2019-09-19

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Hind: 168.00 €
Kestus: 19.09 - 19.12.2019 ; 28 ak.t.

Telefon: 7361 540

Eesti keel kesktasemele. B1 minirühm

2019-09-19

Koolitusel arendatakse suhtlemisoskust, õpitakse koostama tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente ning täiendatakse sõnavara, nii et kursuse läbinud on võimelised toime tulema nii tööotsimise, tööle kandideerimise kui ka eestikeelses keskkonnas töötamisega.

Hind: 504.00 €
Kestus: 19.09 - 20.12.2019; 56 ak.t.

Telefon: 7361 540

Inglise keele madalam kesktase A2, minirühm

2019-09-19

Minirühmas on 3-5 inimest. Õppetöö toimub A2.1 tasemel. Kursus sobib neile, kes on algtaseme A1 taseme läbinud ja kes meie kodulehelolevas testis said 35-50 punkti.

Hind: 224.00 €
Kestus: 19.09 - 19.12.2019 ; 28 ak.t.

Telefon: 7361 540

Prantsuse keel ja kultuur. Pariis – mitmepalgeline linn

2019-09-19

Paris – une ville aux multiples facettes. Kursus eeldab prantsuse keele oskust vähemalt A2 tasemel. Kursus jätkub kevadsemestril (20 tundi).

Hind: 120.00 €
Kestus: 19.09 - 19.12.2019 ; 20 ak.t.

Telefon: 7361 540

Prantsuse keel kõrgemale kesktasemele B2.1

2019-09-19

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.  

Hind: 168.00 €
Kestus: 19.09 - 19.12.2019 ; 28 ak.t.

Telefon: 7361 540

Rootsi keel algajatele, A1.1 minirühm

2019-09-19

Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel. Kursuse jooksul tehakse tavaliste kirjalike ülesannete kõrvalt läbi ka suulisi ülesandeid õpikust, omavahelisi dialooge, suhtlusmänge ja vestlusi õpetajaga. Lisaks pööratakse tähelepanu ka Rootsi kultuurile ja traditsioonidele.

Hind: 238.00 €
Kestus: 19.09 - 19.12.2019 ; 28 ak.t.

Telefon: 7361 540

Rootsi keel veidi oskajale. A1.2 minirühm

2019-09-19

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Hind: 238.00 €
Kestus: 19.09 - 19.12.2019 ; 28 ak.t.

Telefon: 7361 540

Araabia keel algajatele minirühm

2019-09-20

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust. Tutvutakse araabia tähestiku, häälduse ning grammatika põhistruktuuridega, nt grammatiline sugu ning erinevad mitmuse vormid, fraaside ja lausete moodustamine. Õpitakse tervitus- ja viisakusfraase ning rääkima endast ja oma lähiümbrusest.

Hind: 252.00 €
Kestus: 20.09 - 20.12.2019 ; 28 ak.t.

Telefon: 7361 540

Araabia keel veidi oskajatele minirühm

2019-09-20

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid. Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Hind: 252.00 €
Kestus: 20.09 - 20.12.2019 ; 28 ak.t.

Telefon: 7361 540