Koolitused:

Курс английского языка для логистов

2018-11-19

Условия для обучения, порядок зачисления на курсы, требуемый опыт и квалификация, см.здесь  

Hind: 400.00 €
Kestus: 19/11/18-26/12/18; 40 акад. час

Telefon: +3726729777, +37253957408

Tööalane inglise keel B2 minigrupp

2018-11-19

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi rühmatunnis. Kurusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust. Koolitus keskendub tööalase sõnavara õppimisele ning kasutamisele tööalastes vestlustes. ÕPETAJA KEIDI MÄNNIK

Hind: 450.00 €
Kestus: 80 ak.t. 19.nov 2018 - 6.02.2019; 17.30 - 19.00

Telefon: +372 56 64 17 48

Jaapani keel algajatele

2018-11-19

Kursus sobib neile, kellel teadmised jaapani keelest puuduvad või on vähesed, või kes soovivad oma baasteadmisi täiendada.

Hind: 150.00 €
Kestus: 19.11.18 - 04.02.19 kl 17.30 - 19.45; 30 tundi

Telefon: 630 6508

Курс эстонского языка, соответствующий языковой категории B1

2018-11-20

Kursuse läbinud mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nt töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama riigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada liht‑ sat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unis­tusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisu­kohti ja plaane.

Hind: 1500.00 €
Kestus: 120 акад. час; 20/11/18-07/03/19

Telefon: +3726729777, +37253957408

Курс английского языка, уровень A2

2018-11-20

Курс предназначен для интересующихся языком взрослых, которые когда-то учили язык, но большую часть изученного успели забыть.

Hind: 1295.00 €
Kestus: 20 НОЯБ - 12 АПР; 120 ак. ч

Telefon: 605 1801

Inglise keele koolitus, tase A2

2018-11-20

Eesmärk: Arendada inglise keeles rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel. Õppekava koostamise aluseks on Euroopa keeleõppe raamdokument. Koolitusel käsitletavad teemad: Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 20 NOV - 12 APR; 120 ak.t.

Telefon: +372 605 1801

КУРС РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА УРОВЕНЬ А1.1

2018-11-21

Курс рассчитан на людей, никогда не изучавших язык, и ставит своей целью развить разговорные навыки настолько, чтобы справляться в различных бытовых ситуациях. В ходе обучения Вы научитесь писать короткие сообщения личного и делового содержания, будете уметь представиться в ходе беседы и отвечать на простые вопросы, касающиеся Вас лично

Hind: 380.00 €
Kestus: 80 ak.t. 21.nov 18-11.02.19; ПН/ЧТ 9.30 - 11.00

Telefon: +372 56 64 17 48

Базовый курс итальянского языка А1

2018-11-22

Объем обучения: 80 акад. час В группе до 8 человек. Подписание учащимся или его представителем договора на обучение и счета за обучение, оплата счета в размере 100% или оплата счета в размере первого взноса (20% от стоимости курса) согласно установленному в счете графику платежей Слушателям курсов предлагаются конспекты

Hind: 400.00 €
Kestus: 22/11/18-01/02/19

Telefon: +3726729777, +37253957408

Курс практического эстонского языка (на базе русского)

2018-11-22

Окончивший курсы способен общаться в простых типичных ситуациях, обмениваться информацией и поддерживать разговор в рамках изучаемых тем и видов деятельности, способен составлять стандартные деловые документы на эстонском языке (заявление, письмо, справка, приказ, акты приема-передачи, списания имущества)

Hind: 500.00 €
Kestus: 22/11/18-24/01/19; 80 акад. час

Telefon: +3726729777, +37253957408

Курс французского языка для начинающих

2018-11-23

Преподаватель курса Максим Ефимов, преподаватель английского, русского и французского языка. Имеет высшее образование по специальности филология, автор 6 книг, которые опубликованы на 4 языках. Социальный филолог, эдьюкейтор, участник многочисленных международных проектов, школ и конференций в области образования.

Hind: 300.00 €
Kestus: 23/11/18-11/02/18; 40 акад. час

Telefon: +3726729777, +37253957408