Koolitused:

Inglise keel põhikooli lõpetajale

2018-09-27

Eesmärk: Luua hea õpikeskkonna kaudu tingimused, et valmistuda edukalt sooritama gümnaasiumi sisseastumistesti inglise keelest ja omandada põhikooli inglise keele lõpueksamiks vajalikud oskused ja teadmised, individuaalne areng õppeprotsessis.

Hind: 119.00 €
Kestus: 27. september – 06. detsember 2018

Telefon: 627 4065

Курс практического английского языка

2018-09-27

Подписание учащимся или его представителем договора на обучение и счета за обучение, оплата счета в размере 100% или оплата счета в размере первого взноса (20% от стоимости курса) согласно установленному в счете графику платежей Слушателям курсов предлагаются конспекты

Hind: 400.00 €
Kestus: 27/09/18-01/11/18; 60 акад. час

Telefon: +3726729777, +37253957408

Курс практического эстонского языка (на базе русского)

2018-09-27

Окончивший курсы способен общаться в простых типичных ситуациях, обмениваться информацией и поддерживать разговор в рамках изучаемых тем и видов деятельности, способен составлять стандартные деловые документы на эстонском языке (заявление, письмо, справка, приказ, акты приема-передачи, списания имущества)

Hind: 500.00 €
Kestus: 27/09/18-22/11/18; 80 акад. час

Telefon: +3726729777, +37253957408

Minigrupp (kuni 4 õpil) Inglise keel kesktase (B) neljapäeviti kl 17.00 -19.00 (3x40min) Algusega 27.09.2018.

2018-09-27

30 õppetundi - kestus 10 järjestikust neljapäeva – tasu õhele õpilasele on 420.- eur. Huvilistele saadame Registreerimisleht-ARVE, arve tähtaeg on 5 päeva enne koolituse algust.

Hind: 420.00 €
Kestus: 30 õppetundi

Telefon: +372 55 30 122

Prantsuse keele algkursus

2018-09-27

Eesmärgiks on omandada kahe kursuse jooksul (sügis- ja kevadkursus) anda prantsuse keeles esmased teadmised ja igapäevase eluga seotud elementaarsõnavara. Õppeprotsessi käigus arendatakse võrdselt kõiki nelja osaoskust (suulisest kõnest arusaamine, kirjalikust tekstist arusaamine, suuline eneseväljendusoskus, kirjalik eneseväljendusoskus ) eesmärgiga saavutada prantsuse keeles ligikaudne EN keeleoskustasemete raamdokumendile vastav algtase A1.1.

Hind: 144.00 €
Kestus: 27. sept– 06.detsember 2018 (jätkub kevadel)

Telefon: 627 4065

Inglise keel B 2 – vestluskursus

2018-09-27

Kursus sobib neile, kes omavad vähemalt B 1 taset. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu. Kasutatakse erinevaid õpikuid.

Hind: 162.00 €
Kestus: 27. september - 13. detsember ; 36 ak.t.

Telefon: 630 6508

Kõik kursused Inglise keel A 2

2018-09-27

Kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud algtaseme. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Hind: 176.00 €
Kestus: 27. september - 20. detsember ; 39 ak.t.

Telefon: 630 6508

Araabia keel algajatele A1 minirühm

2018-09-28

Kursus sobib neile, kes pole varem araabia keelt õppinud. Kursusel omandatakse algteadmised araabia kirjakeelest (Modern Standard Arabic).

Hind: 224.00 €
Kestus: 28.09-21.12.2018; 28 ak.t.

Telefon: 7361 540

Araabia keel kesktasemele B1 minirühm

2018-09-28

Kursus sobib neile, kes on läbinud araabia keele madala kesktaseme kursuse või õppinud araabia keelt umbes ... tundi.

Hind: 208.00 €
Kestus: 28.09-21.12.2018; 26 ak.t.

Telefon: 7361 540

Läti keel veidi oskajale A1.2 minirühm

2018-09-28

Kursus sobib neile, kes on läti keelt veidi õppinud (umbes 20-30 tundi) ning soovivad õpinguid jätkata. Saavutatav keeletase on A1.2.

Hind: 208.00 €
Kestus: 28.09-21.12.2018; 28 ak.t.

Telefon: 7361 540