Koolitused:

Inglise keel. Tööalane inglise keel- intensiivkursus minirühmas. Liitu sulle sobival ajal!

2017-10-23

Kursus on abiks kõigile, kes peavad oma igapäevatöös kasutama inglise keelt, et suhelda klientidega või kolleegidega (kontoritöötajad, klienditeenindajad, iluteenindajad, müüjad jt). Kursus sobib õppijale, kes on veidi inglise keelt õppinud ja soovib keeleõpinguid jätkata ja ka neile, kes on juba jõudnud madalamale kesktasemele, kuid soovivad sama taset veel kinnistada.

Hind: 1024.00 €
Kestus: 23.10.2017-7.02.2018; 128 ak.t.

Telefon: 7361 540

Eesti keel madalamale kesktasemele. Eesti keel A2/B1 tasemele. Pideva liitumise võimalus.

2017-10-24

Eesti keele A2/B1 taseme kursus, millega on võimalik pidevalt liituda. Kursusele on oodatud õppijad, kelle eesti keele oskus on vähemalt A1.2 tasemel.

Hind: 1024.00 €
Kestus: 24.10.2017-11.01.2018; 128 ak.t.

Telefon: 7361 540

Inglise keel, tööalane inglise keel. e-kirja kirjutamine B1-B2 (English email writing B1-B2)

2017-10-24

Kesktaseme B1/B2 kursus neile, kel vaja inglise keeles kirjutades valida olukorrale vastav väljendusviis (independent users on level B1/ B2 who need to choose between formal and less formal ways of email writing)

Hind: 168.00 €
Kestus: 2.11.2017-25.01.2018; 24 ak.t.

Telefon: 7361 540

Itaalia keel algajatele

2017-10-24

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel. Kursusel kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Hind: 198.00 €
Kestus: teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18 - 19.30, 50 a

Telefon: 630 6508

Rootsi keel algtase (0-A1) kolmapäeviti kl 8.45 -10.45

2017-10-25

Minigrupp (2-4 õpilast). Tasuda saab 21t tsüklite kaupa - 21t tsükli tasu ühele õpilasele on 252.- eur (40min 12.-). Huvilistele saadame Registreerimisleht-Arve, mille alusel saate kursuse eest tasuda - arve tähtaeg on 7p enne kursuse algust. Kursused toimuvad aastaringselt. Kursuse täismaht on 63 õppetundi (21t+21t+21t). 

Hind: 252.00 €
Kestus: 7 kolmapäeva (korraga 3x40min), 21 õppetundi

Telefon: +372 55 30 122

Inglise keel kesktase (B) kolmapäeviti kl 17.30 - 19.30

2017-10-25

Minigrupp (2-4 õpilast). Tasuda saab 21t tsüklite kaupa - 21t tsükli tasu ühele õpilasele on 252.- eur (40min 12.-). Huvilistele saadame Registreerimisleht-Arve, mille alusel saate kursuse eest tasuda - arve tähtaeg on 7p enne kursuse algust. Kursused toimuvad aastaringselt. Kursuse täismaht on 63 õppetundi (21t+21t+21t). 

Hind: 252.00 €
Kestus: 7 kolmapäeva (korraga 3x40min), 21 õppetundi

Telefon: +372 55 30 122

Inglise keel elementaartase (A) neljapäeviti 17.30-19.30

2017-10-26

Minigrupp (2-4 õpilast). Kursuse maht on 63 õppetundi (3 tsüklit:21t+21t+21t). Kursused toimuvad aastaring-selt. Tasumine toimub 3-s osas - 21t tsükli tasu ühele õpilasele on 252.- eur (40min 12.-). Huvilistele saadame Registreerimisleht-Arve, mille alusel saate kursuse eest tasuda - arve tähtaeg on 7p enne kursuse algust.

Hind: 252.00 €
Kestus: 7 neljapäeva (korraga 3x40min), 21 õppetundi

Telefon: +372 55 30 122

Soome keel algtase (0-A1) neljapäeviti kl 8.45 - 10.45

2017-10-26

Minigrupp (2-4 õpilast). Tasuda saab 21t tsüklite kaupa - 21t tsükli tasu ühele õpilasele on 252.- eur (40min 12.-). Huvilistele saadame Registreerimisleht-Arve, mille alusel saate kursuse eest tasuda - arve tähtaeg on 7p enne kursuse algust. Kursused toimuvad aastaringselt. Kursuse täismaht on 63 õppetundi (21t+21t+21t). 

Hind: 252.00 €
Kestus: 7 neljapäeva (korraga 3x40min), 21 õppetundi

Telefon: +372 55 30 122

Inglise keel, tööalane inglise keel. e-kirja kirjutamine B1-B2 (English email writing B1-B2)

2017-10-31

Kesktaseme B1/B2 kursus neile, kel vaja inglise keeles kirjutades valida olukorrale vastav väljendusviis (independent users on level B1/ B2 who need to choose between formal and less formal ways of email writing)

Hind: 168.00 €
Kestus: 31.10.2017-22.01.2018; 24 ak.t.

Telefon: 7361 540

Tööalane inglise keel A1 tasemele

2017-11-06

Õpiväljundid: õpilane mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimese ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama. Hinnale lisandub km.

Hind: 960.00 €
Kestus: algus novembris; 120 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Tööalane inglise keel A2 tasemele

2017-11-06

Eesmärk: Õpilane mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu läbitud teemade piires. Lisaks mõistab lauseid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega. Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades. Hinnale lisandub km.

Hind: 960.00 €
Kestus: algus novembris; 120 ak.t.

Telefon: 55 40 677