Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Erialakeele intensiivkursus finantslane oskuskeel ja igapäevane suhtluskeel

2020-09-28

 Grupi suurus max 4 inimest. 4 x 90 min nädalas. Kogumaht 85 ak. h. (70 h. auditoorse ja praktiliise töö maht). (õppematerjal hinna sees). 

Hind: 1820.00 €
Kestus: kokkuleppel

Telefon: +372 6277 170

Inglise Keele Kursus (General English for Work and Life) 60 B2.1

2020-09-28

 Grupi suurus max 4 inimest. 60h, 2×90 min nädalas, 15 nädalat. E+K 15:15-16:45. Hind ei sisalda õpiku maksumust.

Hind: 550.00 €
Kestus: 28. sept-20. jaan

Telefon: +372 6277 170

Inglise Keele Kursus (General English for Work and Life) 60 C1+

2020-09-28

 Grupi suurus max 4 inimest. 60h, 2×90 min nädalas, 15 nädalat. E+K 17:00-18:30. Hind ei sisalda õpiku maksumust.

Hind: 550.00 €
Kestus: 28. sept-20. jaan

Telefon: +372 6277 170

Saksa keel algajatele

2020-09-28

Kursus sobib neile täiskasvanud keelehuvilistele, kes ei ole varem saksa keelt õppinud või kellel on saksa keeles vähesed algteadmised. Hea teada: Saksa keelt kõneleb emakeelena umbes 100 miljonit inimest. Riigikeeleks on saksa keel nii Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Luksemburgis ja Liechtensteinis.

Hind: 180.00 €
Kestus: 28. september - 14. detsember 2020; 36 ak.t.

Telefon: 630 6508

Vene keele ring 4.-5. klassidele

2020-09-28

Õpime vene keelt mängulises vormis Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud õppeprogrammi järgi. Lapsed saavad julgust vene keelt ka väljaspool kooli (trennis, poes jne) kasutada ja põhjaliku ettevalmistuse vene keele tundideks 6. klassis.

Hind: 24.00 €
Kestus: sept – dets 2020, jätkub jaanuaris

Telefon: 627 4065

Hea dokumendikeel. Eesti õigekeel ja hea stiil.

2020-09-29

Dokumentide koostamine ja kirjavahetus mängivad ettevõtte töös tähtsat rolli. On ju äärmiselt tähtis, mismoodi näevad välja meie kirjad nii partneritele kui klientidele. Sellest oleneb ka edaspidine suhtumine meisse.

Hind: 109.00 €
Kestus: kell 09.45-15.30

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Inglise Keele Kursus (General English for Work and Life) 60 B1.1

2020-09-29

 Grupi suurus max 4 inimest. 60h, 2×90 min nädalas, 15 nädalat. T+N 17:00-18:30. Hind ei sisalda õpiku maksumust. 

Hind: 550.00 €
Kestus: 29. sept-21. jaan

Telefon: +372 6277 170

Inglise Keele Kursus (General English for Work and Life) 60 B2.2

2020-09-29

 Grupi suurus max 4 inimest. 60h, 2×90 min nädalas, 15 nädalat. E+K 15:15-16:45. Hind ei sisalda õpiku maksumust.

Hind: 550.00 €
Kestus: 29. sept-21. jaan

Telefon: +372 6277 170

Inglise keele B2 taseme kursus (kõrgem kesktase/edasijõudnud)

2020-09-29

Ootame kursusele huvilisi, kes on läbinud inglise keele kesktaseme kursuse, on õppinud aastaid tagasi inglise keelt koolis, on õppinud inglise keelt vähemalt 4 aastat keelekursustel. Kursuse eesmärk on arendada keeleoskust selliselt, et kursuse läbinu suudaks jälgida abstraktset teemakäsitlust (nt vestlus, loeng, ettekanne),  saaks aru ka keeruka sisuga suulisest või kirjalikust tekstist   ning oskaks teha selle põhjal üldistusi, vestelda spontaanselt ja ladusalt inglise keeles, väljendada ennast selgelt ning esineda pikemate monoloogidega (ettekannetega). Kursuse jooksul arendatakse võrdselt kõiki osaoskusi:  lugemist, kirjutamist, kuulamist, kõnelemist  ja keelestruktuure.

Hind: 159.00 €
Kestus: 29. sept – 08. dets 2020 (jätkub jaanuaris)

Telefon: 627 4065

Itaalia keel algajatele

2020-09-29

Algajate itaalia keel on hea võimalus selle kõlava keelega sammukaupa tutvuda. Võetakse läbi Euroopa keeleraamistiku tasemele A1 vastavad teemad, tuginedes õpikule Nuovo Progetto Italiano 1. Alustatakse tähestiku ja häälduse õppimisega, minnakse edasi tervituste ja enda tutvustamise juurde, et tekiks oskus ning julgus vestelda lihtsate lausetega rahvusest, päritolust, vanusest, tööst, hobidest, sõpradest ja perest. Kindlasti mahuvad tundidesse ka kuulamisharjutused, videod, laulud ja õpilaste julged dialoogid ning sõnavõtud itaalia keeles.

Hind: 180.00 €
Kestus: 29. september - 15. detsember 2020; 36 ak.t.

Telefon: 630 6508

Rootsi keele algkursus

2020-09-29

Kursuse eesmärgiks on rootsi keele omandamine igapäevase suhtluse tasandil. Algkursuse lõpetanu on võimeline läbivõetud sõnavara ulatuses: end tutvustama, kasutama viisakusväljendeid, saama hakkama lihtsama telefonivestlusega, rääkima oma sõpradest, pereliikmetest, kirjeldama oma kodu ja esemeid seal, vestlema ilmast, ajast, vabast ajast ja oma hobidest, küsima kaupade hinda, küsima teed, suhtlema reisil, kirjutama kirja, rääkima Rootsist.

Hind: 164.00 €
Kestus: 29. sept – 08. dets 2021 (jätkub jaanuaris) ,T kel

Telefon: 627 4065