Koolitused:

Начальный курс шведского языка

2018-07-30

Окончивший курсы способен общаться в простых типичных ситуациях, обмениваться информацией и поддерживать разговор в рамках изучаемых тем и видов деятельности, способен составлять стандартные деловые документы на эстонском языке (заявление, письмо, справка, приказ, акты приема-передачи, списания имущества).

Hind: 400.00 €
Kestus: 30/07/18-12/10/18; 80 акад. час

Telefon: +3726729777, +37253957408

Курс английского языка для логистов

2018-08-01

Условия для обучения, порядок зачисления на курсы, требуемый опыт и квалификация, см.здесь  

Hind: 300.00 €
Kestus: 01/08/18-12/09/18; 40 акад. час

Telefon: +3726729777, +37253957408

Inglise keel. Individuaaltundide pakett 20t (20x40min). Algus 1.08.2018

2018-08-01

Paindlik nii ajalt kui sisult.Toimub 1x nädalas 2 õppetundi (2x40min) korraga. Tunnis 1 õpilane. Tundide toimumise ajad, mille hulgast õpilane saab valida on kõik nädalapäevad esmaspäevast reedeni kl 9:00; 10:45; 12:30; 14:15; 16:00; 17:30. Hind on lõplik, km ei lisandu.Õppematerjalid on hinna sees.

Hind: 400.00 €
Kestus: 2,5 kuni 4 kuud

Telefon: +372 55 30 122

Tööalane vene keel A1 tasemele

2018-08-01

Koolituse tulemusena omandab õppija vene keele tasemel, mis võimaldab toime tulla lihtsates keelesituatsioonides. 

Hind: 1800.00 €
Kestus: Algus augustis; 120 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Tööalane inglise keel A1 tasemele

2018-08-01

Õpiväljundid: õpilane mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimese ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama. 

Hind: 1800.00 €
Kestus: algus augustis; 120 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Rootsi keel. Individuaaltundide pakett 20t (20x40min). Algus 1.08.2018

2018-08-01

Paindlik nii ajalt kui sisult. Toimub 1xnädalas 2 õppetundi (2x40min) korraga. Tunnis 1 õpilane. Tundide toimumise ajad, mille hulgast õpilane saab valida on kõik nädalapäevad esmaspäevast reedeni kl 9:00; 10:45; 12:30; 14:15; 16:00; 17:30. Hind on lõplik, km ei lisandu. Õppematerjalid on hinna sees.

Hind: 400.00 €
Kestus: 2,5 kuni 4 kuud

Telefon: +372 55 30 122

Soome keel. Individuaaltundide pakett 20t (20x40min). Algus 1.08.2018

2018-08-01

Paindlik nii ajalt kui sisult. Toimub 1xnädalas, 2 õppetundi (2x40min) korraga. Tunnis 1 õpilane. Tundide toimumise ajad, mille hulgast õpilane saab valida on kõik nädalapäevad esmaspäevast reedeni kl 9:00; 10:45; 12:30; 14:15; 16:00; 17:30. Hind on lõplik, km ei lisandu. Õppematerjalid on hinna sees.

Hind: 400.00 €
Kestus: 4 kuud

Telefon: +372 55 30 122

Tööalane vene keel A2 tasemele

2018-08-02

Õpilane mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu läbitud teemade piires. Lisaks mõistab lauseid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega. Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades.

Hind: 1800.00 €
Kestus: Algus augustis; 120 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Tööalane inglise keel A2 tasemele

2018-08-02

Eesmärk: Õpilane mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu läbitud teemade piires. Lisaks mõistab lauseid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega. Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades. 

Hind: 1800.00 €
Kestus: algus augustis; 120 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Tööalane inglise keel B1 tasemele

2018-08-02

Eesmärk: Õpilasel on tööalane suhtlemisoskus vastavalt B1 tasememoodulile. Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija: • Saab kuulamisel aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, reisimine, vaba aeg jne • Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane • Saab lugemisel aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga seotud sõnadest jne.

Hind: 1800.00 €
Kestus: algus augustis; 120 ak.t.

Telefon: 55 40 677