Koolitused:

Eesti teaduskeel. Ettetellimusel koolitus.

2018-03-22

Koolituse eesmärk on konkreetsete näidete varal suunat aarutelu käigus mõtlema süvitsi sellele, kuidas luua ladusat ja täpset eesti keelset teadus- ja õppeteksti. Teadvustada teravamaid karisid eestikeelses väljenduses, sh võõrmõjusid ja moelummust. Koolituse tellimine: elina.tahvel@tlu.ee. Tellimuskoolituse hind kokkuleppel.

Hind: 0.00 €
Kestus: kokkuleppel kliendiga

Telefon: 509 0216

Ameerika inglise keele klubi

2018-03-26

The English Club is an easy and amazing way to socialize with others in English. In the English Club you will you get a chance to practice many different English language skills in a positive and enthusiastic atmosphere. In addition, you will learn more about American culture and traditions.

Hind: 0.00 €
Kestus: 18.00

Telefon: 620 3543; 6203546

Hea dokumendikeel. Eesti õigekeel ja hea stiil

2018-03-27

 Seminar annab praktilise ülevaate kaasaegsest dokumentide säilitamise tavadest ja nõuetest, tutvustab keele uusi suundumusi, juhib kriitiliselt suhtuma nii oma kui ka teiste keelekasutusse ning ennetama eksimusi dokumendikeeles. Tutvustatakse teatmeteoseid ja veebilehti, kust ise keeleabi leida, ning õpetatakse ravima tüüpvigu.

Hind: 109.00 €
Kestus: 6 ak.t.; Kell 10:00-15:30

Telefon: 620 7676

Hea dokumendikeel. Eesti õigekeel ja hea stiil.

2018-03-27

Dokumentide koostamine ja kirjavahetus mängivad ettevõtte töös tähtsat rolli. On ju äärmiselt tähtis, mismoodi näevad välja meie kirjad nii partneritele kui klientidele. Sellest oleneb ka edaspidine suhtumine meisse.

Hind: 109.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Tööalane inglise suhtluskeele koolitus, tase B2

2018-04-02

Täiskasvanud keelehuvilised, kes omavandavad inglise keele teadmised vastavalt tasemele B1, töötavad või otsivad tööd teenindusega või kontoritööga seotud valdkondades ja soovivad arendada keeleoskust.

Hind: 1050.00 €
Kestus: 200 ak.t. 02 Apr 2018 - 30 Aug 2018

Telefon: 605 1801