Koolitused:

Soome keel A1 – A2, jätkukursus vene keele baasil (kурс финского языка для продвинутых)

2019-01-19

Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujuneb suhtluspädevus.

Hind: 126.00 €
Kestus: 19. jaanuar - 30. märts; 30 ak.t.

Telefon: 630 6508

Tallinn Winter School - Academic Writing in English

2019-01-21

This course is ideal for anyone looking to improve their writing skills in English and is the perfect preparation for written component of IELTS, Cambridge English and TOEFL exams, as well as for those who are just looking to practice and improve their general written English.

Hind: 220.00 €
Kestus: 21-25 January 2019

Telefon:
Email: tss@tlu.ee

Курс английского языка для продолжающих, B2

2019-01-21

Курс предназначен для тех, кто имеет уровень подготовки В1 и желает совершенствовать  и развивать свои знания. На курсе уделяем внимание разговорному языку, расширению словарного запаса, а также основной грамматике, необходимой для построения грамотной речи. Цели: развивать навыки говорения и понимания разговорной речи, а также придать уверенности в выражении своих мыслей и мнения на английском языке.

Hind: 1400.00 €
Kestus: 21 ЯНВ - 30 АВГ; 120 ак. ч

Telefon: 605 1801

Курс английского языка для продолжающих, B2

2019-01-21

Курс предназначен для тех, кто имеет уровень подготовки В1 и желает совершенствовать  и развивать свои знания. На курсе уделяем внимание разговорному языку, расширению словарного запаса, а также основной грамматике, необходимой для построения грамотной речи. Цели: развивать навыки говорения и понимания разговорной речи, а также придать уверенности в выражении своих мыслей и мнения на английском языке.

Hind: 695.00 €
Kestus: 21 ЯНВ - 03 АПР; 60 ак. ч

Telefon: 605 1801

Inglise keele kursus edasijõudnutele, B2

2019-01-21

Kursus on mõeldud B1 taset omavatele isikutele, kes soovivad arendada ja lihvida oma keeleoskust. Kursusel tegeleme suhtlemiseks hädavajaliku sõnavara ja grammatikaga sõltuvalt osalejate edasijõudmise tasemest. Eesmärk: arendada inglise keeles rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel.

Hind: 1400.00 €
Kestus: 21 JAAN - 30 AUG, 120 a.tundi

Telefon: 605 1801

Inglise keele kursus edasijõudnutele, B2

2019-01-21

Kursus on mõeldud B1 taset omavatele isikutele, kes soovivad arendada ja lihvida oma keeleoskust. Kursusel tegeleme suhtlemiseks hädavajaliku sõnavara ja grammatikaga sõltuvalt osalejate edasijõudmise tasemest. Eesmärk: arendada inglise keeles rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel.

Hind: 695.00 €
Kestus: 21 JAAN - 03 APR, 60 a.tundi

Telefon: 605 1801

Norra keel - A1.2 - algaja keelekasutaja

2019-01-21

 Hind on käibemaksuga ja sisaldab ka õppematerjalide maksumust.  E+K 12:00-13:30 E+K 17:15-18:45 E+K 19:00-20:30 T+N 12:00-13:30 T+N 17:15-18:45 T+N 19:00-20:30

Hind: 480.00 €
Kestus: 84 ak.t. 14. jaan. 2019 - 11. apr. 2019

Telefon: 640 8540

Vene keel taasalustajatele, jätkukursus

2019-01-21

See on mõeldud neile, kes kunagi on vene keelt õppinud, kuid aktiivse suhtlemisvajaduse puudumise tõttu palju unustanud ja soovivad nüüd õpingutega otsast alustada.

Hind: 198.00 €
Kestus: 21. jaanuar - 15. aprill; 50 ak.t.; kell 18 - 19.3

Telefon: 630 6508