Koolitused:

Finantsteenused

2017-10-25

Kaugkoolituskursuse eesmärgiks on saada ülevaade finantsasutuste poolt pakutavatest enamlevinud teenustest, mis väljuvad hoiuste ning laenuandmise raamidest. Väärt kursus nii kliendile kui ka tema teenindajale.

Hind: 276.00 €
Kestus: 5.10.2017- 10.03.2018 , reg 25.sept

Telefon: suhtleme meilitsi

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale

2017-10-26

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta mikro- ja väikeetevõtjana tegutsemist alustavad isikud või juba tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad või väikeettevõtte töötajad, kes tegelevad ettevõtte finantsarvestusega ja nende oskused on aegunud ning soovivad teadmisi majandustegevuse valdkonnas. Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.okt, - 30. nov. 80 ak.t

Telefon: 5329 2188

Ettevalmistus raamatupidaja kutseeksamiks. Finantsarvestus. Kutseeksamiks ettevalmistus

2017-10-26

Koolituse tulemusena on õppijal Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami finantsarvestuse mooduli sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused.Kompetentsid:B.2.1 Finantsarvestus B.2.2 Maksuarvestus. Hinnale lisandub käibemaks.  

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Ettevalmistus raamatupidaja kutseeksamiks. Finantsarvestus. Kutseeksamiks ettevalmistus

2017-10-30

Koolituse tulemusena on õppijal Raamatupidaja, tase 5 kutseeksami finantsarvestuse mooduli sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused.Kompetentsid:B.2.1 Finantsarvestus B.2.2 Maksuarvestus. Hinnale lisandub käibemaks.  

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Projektikirjutamise kursus. E-õpe

2017-10-31

Projektikirjutamise kursus on mõeldud kõigile neile, kellel plaanis kirjutada projekt ning küsida rahalist toetust oma tegevusele. Uus EL-i eelarveperiood 2014-2020 on alanud ning Eestil on võimalik saada toetusi kokku 5,89 miljardit eurot. Tahad sellest osa saada? Kui oskad projekti kirjutada, siis on see teostatav.

Hind: 79.00 €
Kestus:
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55512609

Veebiseminaride sari - Praktiline finantsanalüüs

2017-11-01

Finantsanalüüs on finantsjuhtimise lahutamatu osa ning tähendab ettevõtte mineviku, oleviku või tuleviku finantsseisundi hindamist. Finantsanalüüsi on mõnikord võrreldud ettevõttele „diagnoosi“ panekuga, selleks et määrata sobiv „ravi“ seisundi parandamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 59.00 €
Kestus: kell 10.00 - 11.30.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Finantsaruannete koostamine ja analüüs

2017-11-01

Sihtrühm: Täiskasvanutele, kes soovivad ettevõtlusega alustada või on täna väikeettevõtjad, kuid kel puudub kogemus raamatupidamisaruannete koostamise, analüüsimise ja tulemuste juhtimise osas. Lisandväärtus tekib kursusel osalejale aruannete genereerimisel Excelis, analüüs-diagrammide kaudu. Juhtimisotsuseid tehakse KMK-analüüsi, tulude-kulude ja ka omahinna arvestamise-analüüsimise põhjal. Hinnale lisandub km.

Hind: 240.00 €
Kestus: 40 ak.t.

Telefon: 55 40 677

FinantsTreff 2017! Finantsmaailma raskekahurvägi on kohal!

2017-11-02

Kolmes saalis toimub paralleelselt kokku 16 ettekannet Eesti parimatelt audiitoritelt ja maksuspetsialistidelt, tippjuristidelt ning teistelt finantsalaste spetsialistidelt, kes lühikestes, haaravates ettekannetes keskenduvad kõige olulisemale infole, milleta finants ja raamatupidamise ala spetsialistid hakkama ei saa! Hinnale lisandub km.

Hind: 215.00 €
Kestus: kell 10.00 - 17.00

Telefon: 372 664 6420; +372 58 043 270

Projektikirjutamise kursus. E-õpe

2017-11-07

Projektikirjutamise kursus on mõeldud kõigile neile, kellel plaanis kirjutada projekt ning küsida rahalist toetust oma tegevusele. Uus EL-i eelarveperiood 2014-2020 on alanud ning Eestil on võimalik saada toetusi kokku 5,89 miljardit eurot. Tahad sellest osa saada? Kui oskad projekti kirjutada, siis on see teostatav.

Hind: 79.00 €
Kestus:
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55512609

Ülevaade maksumuudatustest 2017-2018

2017-11-07

Koolituspäeval anname täieliku ülevaate jõustunud maksumuudatustest aastal 2017 ning vaatleme, millised muudatused veel lähiajal jõustumas on. Hinnale lisandub km. 

Hind: 139.00 €
Kestus: 10.00 - 13.30; 4,5 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: +372 677 5090/+372 5192 5090

Veebiseminar - Investeeringute tasuvusanalüüs

2017-11-14

Investeeringute tasuvusanalüüsi läheb vaja investeerimisotsuste tegemisel ning juba tehtud investeeringute edukuse hindamisel. Veebiseminaril antakse lühiülevaade investeeringute tasuvusanalüüsi enamlevinud meetoditest ja nende kasutusvõimalustest. Hinnale lisandub km.

Hind: 59.00 €
Kestus: kell 10.00 - 11.30

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Finantsaruannete koostamine ja analüüs

2017-11-15

Sihtrühm: Täiskasvanutele, kes soovivad ettevõtlusega alustada või on täna väikeettevõtjad, kuid kel puudub kogemus raamatupidamisaruannete koostamise, analüüsimise ja tulemuste juhtimise osas. Lisandväärtus tekib kursusel osalejale aruannete genereerimisel Excelis, analüüs-diagrammide kaudu. Juhtimisotsuseid tehakse KMK-analüüsi, tulude-kulude ja ka omahinna arvestamise-analüüsimise põhjal. Hinnale lisandub km.

Hind: 240.00 €
Kestus: 40 ak.t.

Telefon: 55 40 677