Koolitused:

Налогообложение недвижимости- что изменилось?

2019-05-22

O ВИДЕОСЕМИНАРЕ   Новая трактовка налога с оборота на недвижимость (в том числе на землю под строительство). Особенность налога с оборота, связанного с продажей и сдачей внаем недвижимой вещи (земля под строительство, новое строение, существенно улучшенное строение, жилое помещение, нежилое помещение, особый порядок налогообложения). Полная цена: 49 евро + НСО

Hind: 49.00 €
Kestus: 180 мин
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Видеосеминар - Налоговые договоры и налогообложение трансграничной деятельности

2019-05-22

Кроме того, мы рассмотрим следующие существенные вопросы: резидентство и его изменение; налогообложение заработной платы при работе за границей; рабочие командировки, суточные при долгосрочных заграничных командировках; постоянное место деятельности, его возникновение и налогообложение; аренда рабочей силы и.д.л. Полная цена: 49 евро + НСО 

Hind: 49.00 €
Kestus: 120 мин
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Видеосеминар- Особенности трансграничных сделок

2019-05-22

O видеосеминаре: Сделки с субъектами налога и частными лицами из других стран ЕС (продажа, покупка, товары, услуги) Основные и особые правила налогообложения трансграничных сделок  Специфика удаленной торговли и устанавливаемого товара Особый порядок начисления НСО на цифровые услуги Треугольные сделки и специфика цепочки сделок  К каким трансграничным сделкам применима нулевая ставка налогообложения, в каких случаях она не применяется. Полная цена: 49 евро + НСО  

Hind: 49.00 €
Kestus: 180 мин
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Videokoolitus - Kunst jääda ellu maksuhalduri kirve all

2019-05-22

Maksumaksja peaks olema valmis päevaks, mil maksuhaldur alustab tema suhtes kontrolli. Kuidas sellisel juhul käituda? Mida oleks kasulik teada ja millega tuleb arvestada? Kuidas maksukoormust mõistlikkuse piires hoida ja samas seaduse piires tegutseda? Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 120 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Praktiline videokoolitus - Koostame aastaaruande õigesti Eesti finantsaruandluse standardi alusel

2019-05-22

Videopraktikumi käigus koostame näidisettevõtte raamatupidamise aastaaruande ja lisad. Aluseks on raamatupidamise registrites kirjendatud majandusaasta majandustehingud ja reguleerimiskanded. Rida-realt käsitleme bilansikontodel kirjendatud varade ja kohustiste arvelevõtmist, edaspidist kajastamist, selgitame RTJ-ides toodud alternatiivkäsitluste mõju bilansimahule ja kasumile ning lisade nõudeid jne.  Hinnale lisandub km.

Hind: 59.00 €
Kestus: 360 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Videokoolitus - Juhatuse liikme ja raamatupidaja maksu-, tsiviil- ja karistusõiguslik vastutus

2019-05-22

Videoseminari eesmärk on anda ülevaade äriühingu juhatuse liikmeks olemisega seotud õigustest ja kohustustest ning seadusest tulenevast vastutusest erinevate õigusharude lõikes. Videoseminaril selgitatakse, millistest õigusaktidest tuleb lähtuda juhatuse liikme ülesandeid täites ning millal kaasneb ülesannete täitmisega vastutus kohustuse rikkumise eest  jne.  Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 165minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee

Kinnisvarainvesteeringu finantsanalüüs. E-õpe

2019-05-22

Eesmärk on mõtestada kinnisvarainvesteeringu analüüsi protsessi, selleks et enda raha parimal viisil tööle panna ning investeeringus edukas olla. Kas oled alles mõtlemas oma esimese investeeringu peale või juba mitmeid tehinguid teinud, finantsanalüüs on iga eduka investeeringu möödapääsmatuks aluseks.

Hind: 134.00 €
Kestus:
Koht: Internetis

Telefon: (+372) 527 8746

Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine

2019-05-22

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse omahinna ja kuluarvestuse teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest; leidnud võimalusi omahinna arvestuse juurutamiseks ja arendamiseks oma töös ja organisatsioonis praktiliste näidete ja ülesannete abil; koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.  Hinnale lisandub km.  Koolitus on juba alanud, võimalik registreeruda järgmisesse gruppi.

Hind: 590.00 €
Kestus: 21-22.05.2019

Telefon: 5043202

Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus

2019-05-22

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse kulude juhtimise ja arvestuse teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest; analüüsinud oma organisatsiooni kuluarvestuse vastavust tulemuslikkuse juhtimise vajadustele; leidnud võimalusi oma organisatsiooni kulude tulemuslikumaks juhtimiseks ja arvestuseks rohkem kui 25 praktilise näite ja ülesande abil jne.   Hinnale lisandub km.  Koolitus on juba alanud, võimalik registreeruda järgmisesse gruppi.

Hind: 890.00 €
Kestus: 21-23.05.2019

Telefon: 5043202

Juhi finantskursus - kuluarvestus, eelarvestamine

2019-05-22

Kursuse eesmärk - Arendada ettevõtte sisemise arvestuse ja eelarvestamise süsteemi; tutvustada kuluarvestuse põhimõtteid, nii klassikalisi tõdesid kui ka moodsamaid lähenemisi; tutvustada ajaproovile vastu pidanud juhtimisvahendit - eelarvestamist; anda soovitusi sisemise aruandluse täiustamiseks Hinnale lisandub km.

Hind: 390.00 €
Kestus: 22.05 - 23.05; 16 ak.t.

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Riigihangete algkursus uue seaduse valguses

2019-05-22

Kahepäevane kursus sobib isikutele, kes soovivad saada operatiivset ülevaadet riigihangete valdkonnast praktilise nurga alt, et siseneda riigihangete maastikule kas hankijana (hankespetsialist, hankejurist), pakkujana (projektijuhid), kontrollijana või hankeuudiseid kajastava ajakirjanikuna. Hinnale lisandub km.

Hind: 309.00 €
Kestus: 22. ja 23. mail 2019 kell 10.00–14.05.; 10 ak.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Videokoolitus - Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus ja ettevõtte juhatuse liikmete ning raamatupidajate vastutus

2019-05-23

Koolituse eesmärgiks on tutvustada uut rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust, mis jõustus osaliselt 27.11.2017. a ning osaliselt 01.01.2018. a. Uuest seadusest tulenevad kõigile ettevõtjatele mitmed täiendavad kohustused, mille rikkumine võib tuua kaasa suure rahalise karistuse või ka aresti. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: 180 minutit, õppijale sobival ajal
Koht: Internetis

Telefon: +372 662 16 79
Email: rup@rup.ee