Koolitused:

Raamatupidamise aastaaruande koolitus. Maksumuudatuste ülevaade

2020-01-24

Eesmärk: Jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva ehk 2016.a. majandusaasta aastaaruande koostamist silmas pidades koos tähelepanekutega enamlevinud vigadest, mida nii jooksvas raamatupidamisarvestuses kui ka varasemate aastaaruannete koostamisel praktikas on tehtud. Samuti anda ülevaade Raamatupidamise Toimkonna Juhendites toimunud olulistest muudatustest. Hinnale lisandub km.

Hind: 140.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Raamatupidamise individuaalkursus edasijõudnule vene keeles

2020-01-27

Teemad: Finantsaruanne koostamine (8 tundi) Majandusaasta aruanne koostamine (9 tundi) Eelarvestamine (8 tundi) Juhtimisarvestus (8 tundi)  Hinnale lisandub km.

Hind: 1188.00 €
Kestus: 27.01-27.02.2020; 33 ak. t.

Telefon: 33 52 137; 555 83 410

Mikro - ja väikeettevõtja raamatupidamine arvutil, 40 tundi

2020-01-27

Teemad: - Majandustarkvara moodulite omavaheline seostamine - Algdokumentide koostamine ja sisestamine majandustarkvaras - Majandustehingute kajastamine (k.a maksud) majandustarkvara arvestusregistrites - Väikeettevõtte aruannete koostamine jne. Soodushind 199 EUR registreerimisel kuni 31.12.2019.

Hind: 249.00 €
Kestus: 40 ak.t. 27.01. - 19.02.2020

Telefon: 513 9633

Tabelarvutus ja andmete analüüs MS Excelis edasijõudnule (II tase)

2020-01-28

MS Excel edasijõudnu koolitus. Koolitus MS Excel kasutajatele, kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks. Koolituse põhiteemadeks on funktsioonid, mahukad andmetabelid ja kokkuvõtted Exceli analüüsivahenditega- PivotTable, Consolidate jt. Koolitus edasijõudnu oskuste omandamiseks.

Hind: 290.00 €
Kestus: 28.-29.01 13 akadeemilist tundi

Telefon: 530 59517

Raamatupidamise aastaaruande koolitus. Maksumuudatuste ülevaade

2020-01-28

Eesmärk: Jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva ehk 2016.a. majandusaasta aastaaruande koostamist silmas pidades koos tähelepanekutega enamlevinud vigadest, mida nii jooksvas raamatupidamisarvestuses kui ka varasemate aastaaruannete koostamisel praktikas on tehtud. Samuti anda ülevaade Raamatupidamise Toimkonna Juhendites toimunud olulistest muudatustest. Hinnale lisandub km.

Hind: 140.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Erisoodustuste maksuprobleemid ning dividendide ja laenude uus maksukäsitlus

2020-01-28

Erisoodustused on kõige kõrgema maksukoormusega kingitused, kuid praktikas on vaja eristada erisoodustusi muudest kingitustest ning ettevõtlusega mitteseotud kuludest, mida sotsiaalmaksuga ei maksustata.

Hind: 109.00 €
Kestus: 10.00-16.00

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Eesmärgistamine ehk kuidas jõuda mõttest tegudeni. Praktiline koolitus

2020-01-29

Koolitusel tutvustatakse komplektset eesmärkide seadmise tehnikat. Koolituse eesmärk on aidata osalejal püstitada eesmärke selliselt, et nende täitumine ka realiseeruks. Koolituselt saavad osalejad igapäevaselt kasutatavad oskused ja teadmised tulemuste saavutamiseks ning eesmärkide seadmiseks. Soodushind 169 eurot + KM kehtib kuni 13.01.2020.

Hind: 169.00 €
Kestus: 10.00-15.30 (6 ak tundi)

Telefon: 56933318

Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

2020-01-29

Eesmärk: Ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele anda ülevaade ettevõtlusest, selle võimalustest ja ohtudest. Toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada. Hinnale lisandub km.

Hind: 960.00 €
Kestus: 29.01.2020 - 13.02.2020 ; 81 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Finantsaruannete koostamine ja analüüs Excelis

2020-01-29

Õppe eesmärk: Selgitada ettevõtlusega alustavatele inimestele/õppijatele, kuidas koostada bilanssi, kasumiaruannet ja rahakäibeplaani Excelis. Selgitada, kuidas neid arvnäitajaid süsteemselt analüüsida ja mida tulemuste tõlgendamise kaudu järgmisel perioodil paremini planeerida.

Hind: 960.00 €
Kestus: 29-30.01.2020; 16 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Finantsaruannete koostamine ja analüüs Excelis

2020-01-29

Õppe eesmärk: Selgitada ettevõtlusega alustavatele inimestele/õppijatele, kuidas koostada bilanssi, kasumiaruannet ja rahakäibeplaani Excelis. Selgitada, kuidas neid arvnäitajaid süsteemselt analüüsida ja mida tulemuste tõlgendamise kaudu järgmisel perioodil paremini planeerida.

Hind: 960.00 €
Kestus: 29-30.01.2020; 16 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Raamatupidamise aastaaruande koolitus. Maksumuudatuste ülevaade

2020-01-29

Eesmärk: Jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva ehk 2016.a. majandusaasta aastaaruande koostamist silmas pidades koos tähelepanekutega enamlevinud vigadest, mida nii jooksvas raamatupidamisarvestuses kui ka varasemate aastaaruannete koostamisel praktikas on tehtud. Samuti anda ülevaade Raamatupidamise Toimkonna Juhendites toimunud olulistest muudatustest. Hinnale lisandub km.

Hind: 140.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Võlanõustajate koolitus

2020-01-29

Kursuse eesmärgiks on valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt kutsestandardis toodud nõuetele. Tegemist on praktilise koolitusega, kus kogenud nõustajad jagavad oma teadmisi võlanõustamise teenuse osutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 1560.00 €
Kestus: 29.01.2020-31.03.2020; 160 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690