Koolitused:

EBS Executive MBA programmi infopäev

2019-03-25

Executive MBA programmi infopäev toimub 25. märtsil 2019 algusega kell 15 EBS-is, Lauteri 3, Tallinn (ruum 407, IV korrus). Infopäeval osalemine on tasuta, kestus on orienteeruvalt 2 tundi. Osalemissoovist teata palun hiljemalt 22.03 koolitus@ebs.ee või veebilehel www.executivemba.ee

Hind: 0.00 €
Kestus: 2 tundi

Telefon: +372 665 1323

Karjääricoachingu programm 2019

2019-03-25

Programm on üles ehitatud töötubadele, millega paralleelselt viiakse läbi individuaalseid coachingusessioone. Karjääricoachingut harjutatakse nii koolitusgrupis kui „päris“ coachitavate peal. Hinnale lisandub km.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 25. märts, 29. aprill, 21. mai ja 12. juuni

Telefon: +372 6 277 077

Tunnustava juhtimise treening

2019-03-25

Koolituse eesmärk: Anda selge arusaam juhtimise viisist , mis loob meeskonna liikmetes pühendumust,  motiveeritust ja  koostöövalmidust   Õppida tundma psüühikas toimivaid protsesse. Mida on vajalik selles arvesse võtta. Kuidas on kasulik mõjusat, tunnustavat suhtlemise protsessi üles ehitada jne.  Hinnale lisandub km.

Hind: 390.00 €
Kestus: 25.- 26.03; 17 ak.t.

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Vastutus ehitusobjektil. 3,6 TP

2019-03-26

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade, kes mille eest ehitamise ahelas vastutab ning kuidas vastutus jaguneb. Samuti anda praktilisi teadmisi sellest, kuidas esitada korrektseid nõudeid ning kuidas ise vältida olukorda, millega võiks kaasneda vastutus lepingupartneri või kolmanda isiku ees. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00–13.15; 4 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Kuluarvestuse ja hinnakujunduse õppepäev - firmasisene grupikoolitus

2019-03-26

 Teemad:  Kulude liigitamine – otsesed ja kaudsed kulud, muutuvad ja püsivad kulud. Juhtimisotsustega seotud kulud. Kuidas juhtimisotsused mõjutavad kulusid?  Toote/teenuse omahinna arvestuse meetodid ja võimalused.  Üldkulude jaotamine toodetele, tellimustele, projektidele jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: vastavalt kokkuleppele

Telefon: +372 517 2038

Organisational behavior

2019-03-26

Having passed the subject successfully, the student is able to analyze and assess the possible effects of different factors on organizational behavior and to associate the factors of different stages to an existing or expected culture of organization. Main topics discussed: the definitions of organizational behavior, its external factors and history. Registration is open until March 25, 2019

Hind: 300.00 €
Kestus: March 26, 2019 - May 28, 2019; 36 acad. hours

Telefon: +372 610 1916

Projektide algatamise, koostamise ja juhtimise põhitõed ja praktika

2019-03-26

Koolituse eesmärgiks on anda praktilisi teadmisi projektide struktuurist, eelarvest ja vormistamisest. Koolituse käigus tutvustatakse erinevaid rahastamisallikaid. Koolituse on mõeldud neile, kes tegelevad organisatsioonis planeerimise, projektide ja rahataotluste koostamisega.

Hind: 176.00 €
Kestus: 26-27.03.2019; 16 ak.t.

Telefon: 7361 540

Eelarvestuse õppepäev - firmasisene grupikoolitus

2019-03-27

Teemad:  Eelarvestamise olemus ja roll ettevõtte edukas juhtimises. Eelarve kui võimas juhtimisvahend. Riskide hindamine ja kajastamine eelarves. Müügieelarvete koostamine.  Allahindluse ja müügimahu seosed.  Kulude eelarvestus.  Koondplaani koostamine jne.

Hind: 0.00 €
Kestus: vastavalt kokkuleppele

Telefon: +372 517 2038

Ettevõtluse alustamise koolitus äriplaani koostamisega

2019-03-27

 Koolituse lõpuks on õppija omandanud vajalikud baasteadmised ning oskused loomaks oma ettevõtet. Koolituse lõppedeks on õppija koostanud äriplaani, mis on sobilik esitamaks toetuse taotlemiseks. Koolituse jooksul saab iga õppija individuaalselt tagasisidet koolitajalt oma äriplaani kohta. 

Hind: 988.00 €
Kestus: 27.03- 23.04.2019; 104 ak.t.

Telefon: +372 5554 9062

Infoturve. Andmekaitsespetsialisti pädevus koolituse moodul

2019-03-27

Eesmärk omandada teadmisi rahvusvaheliselt tunnustatud infoturbe metoodikatest, kujundada teadmised ja oskused infoturbe halduse süsteemi (ITHS) rajamiseks, seireks ja täiustamiseks jne.  Registreerimise tähtaeg 31.10.2018

Hind: 349.00 €
Kestus: 27.03.2019 - 29.03.2019; 1 EAP

Telefon: 6409 456

Ehitustöödeaegne kvaliteedi kontroll ja nõuetelevastavuse tagamine. 4,8 TP

2019-03-28

Ehitustööde nõuetele vastavuse ja kvaliteedi kontrollimiseks on kehtestatud hulgaliselt standardeid ja juhendeid, milledes ettenähtud kontrolli metoodika (mõõtmiste) kasutamise tulemused on vaidluste korral tõendusliku jõuga ainult juhul, kui kontrolli on teinud vastavat akrediteeringut omav laboratoorium või asutus. Hinnale lisandub km.

Hind: 189.00 €
Kestus: kell 10.00–15.30; 6 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06