Koolitused:

Mina ja minu meeskond – ühiselt tulemusteni. Praktiline koolitus

2018-11-15

Koolitus tegevjuhtidele, allüksüste juhtidele, piirkonnajuhtidele ja spetsialistidele, kes vastutavad tulemuste eest ja kelle igapäevatöö osaks on eesmärkide seadmine ja nende saavutamine. Koolitus aitab ennast analüüsida ja saada lahendusi töös ette tulevatele erinevatele olukordadele. Soodushind 138 eurot + km kehtib kuni 9. novembrini 2018.

Hind: 138.00 €
Kestus: 10.00-15.30

Telefon: 6115666, 56933318

Ettevõtluse kiirkursus eesti või vene keeles

2018-11-15

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Koostada edukas äriplaan investorile. 

Hind: 1440.00 €
Kestus: 94 ak.t. 15.11.2018 - 30.11.2018

Telefon: 55 40 677

Ettevõtluse kiirkursus eesti või vene keeles

2018-11-15

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Koostada edukas äriplaan investorile. 

Hind: 1440.00 €
Kestus: 94 ak.t.

Telefon: 55 40 677

Kuidas arendada ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamiseks vajalikke enesejuhtimise oskusi majandus- ja ettevõtlusõppes?

2018-11-15

Eesmärk Toetada üldhariduskoolide ettevõtlus-ja majandusõpetajaid ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse komponentide mõistmisel, hindamisel ning nende arendamisel tundide raames. Sh. kasutada abivahendina ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevusi kirjeldavat abimaterjali.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 6199516

Бухгалтерские курсы Теория и практические навыки

2018-11-15

Группа программы обучения: Ärindus ja haldus Обучение на курсах "Теория и практические навыки" ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПОЛНЫЙ КУРС БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, который проводится нашей фирмой с 2007 года.

Hind: 450.00 €
Kestus: 15/11/18-14/02/19; 100 ak.t.

Telefon: +3726729777, +37253957408

Autoriõigusest digiajastul

2018-11-15

Koolitusel annab ülevaate digiajastu autoriõiguse peamistest küsimustest ja aktuaalsematest probleemidest Advokaadibüroo TRINITI jurist Peeter Mõtsküla, kes tegutseb igapäevaselt intellektuaalomandi- ja infotehnoloogiaõiguse töögrupis. Hind alates 1. november 209 € + km osaleja kohta.

Hind: 179.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Kohaliku omavalitsuse üksuste enda tegevuses avaliku korra tagamine ning selle erinevus riiklikust järelvalvest

2018-11-15

Teadvustada kohaliku omavalitsuse üksuse kui avaliku korra eest vastutava isiku ja tema kui korrakaitseorgani rollide erinevust ning selgitada avaliku korra tagamise võimalusi kohaliku omavalitsuse üksuse enda tegevuses (sh kooli pidamine, ürituste korraldamine jt). Hinnale lisandub km.

Hind: 139.00 €
Kestus: 10.00 - 15:15

Telefon: 615 0367, 518 4574

Lepinguväliselt tekitatud kahju hüvitamise aktuaalsed probleemid riigikohtu 2017-2018 praktikas

2018-11-15

Eesmärk: käsitleda lepinguvälise kahju hüvitamise probleeme uuema Riigikohtu praktika valguses. Esimese teemana käsitletakse faktilise ühingujuhi vastutust äriühingule kahju tekitamise eest, mis on ka meedias palju käsitlemist leidnud.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00 – 16.00; 6,5 ak.t.

Telefon: 646 0002

Бизнес-кофе с юристом. Трудовые отношения- как защитить работодателя?

2018-11-16

Продолжаем серию мини-семинаров «Бизнес-кофе с юристом». Каждый мини-семинар посвящен отдельной актуальной теме, и на них мы ждём руководителей и специалистов, занимающихся данной темой.

Hind: 59.00 €
Kestus: 10:00 - 12:00

Telefon: 605 1801

Курсы предпринимательства

2018-11-16

Возможен возврат 20% от стоимости обучения при оформлении декларации о доходах Группа программы обучения: Ärindus ja haldus Курсы предпринимательства для тех, кто планирует окрыть свою фирму

Hind: 1400.00 €
Kestus: 16/11/18-15/02/19; 140 акад. час

Telefon: +3726729777, +37253957408

EXCELi täiendkoolitus spetsialistidele (Tartus)

2018-11-19

Exceli täiendkursus on mõeldud neile, kes kasutavad Excelit oma töös ja tunnevad vajadust rutiinset tabelitöötlust kiiremaks ning mugavamaks muuta (kooli-ja firmajuhid, raamatupidajad, majandusjuhatajad, projektijuhid jpt.). Omandatavad oskused on suureks abiks nii analüüsil kui eelarvete ja finantskavade koostamisel ja tuleviku planeerimisel.

Hind: 159.00 €
Kestus: 21, 28. nov ja 5.dets

Telefon: 7428000

EXCELi täiendkoolitus spetsialistidele (Tartus)

2018-11-19

Exceli täiendkursus on mõeldud neile, kes kasutavad Excelit oma töös ja tunnevad vajadust rutiinset tabelitöötlust kiiremaks ning mugavamaks muuta (kooli-ja firmajuhid, raamatupidajad, majandusjuhatajad, projektijuhid jpt.). Omandatavad oskused on suureks abiks nii analüüsil kui eelarvete ja finantskavade koostamisel ja tuleviku planeerimisel.

Hind: 159.00 €
Kestus: 21, 28. nov ja 5.dets

Telefon: 7428000