Koolitused:

Mida teha, et isikuandmete töötlemine vastaks 25.05.2018 rakenduvatele nõuetele? Uus isikuandmete kaitse seaduse eelnõu

2018-03-22

Eesmärk: koolitusel selgitatakse norme, mis muutub (samuti, mis jääb samaks) tulenevalt EL-i isikuandmete kaitse määrusest. Lisaks antakse ülevaade sellest, kuidas teha isikuandmete inventuuri ja mida silmas pidada mõjuhinnangut tehes. Samuti käsitletakse uut isikuandmete kaitse seaduse eelnõud, mis on hetkel kooskõlastusringil ja mis loodetavasti lähiajal jõuab Riigikogu menetlusse.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.45; 6 ak.t.

Telefon: 646 0002

Suhetekeskne müük. Kuidas suurendada oma müügitulemusi. Praktiline koolitus

2018-03-23

Koolitus on mõeldud müügi- ja turundusjuhtidele, müügispetsialistidele, kliendihalduritele jt huvilistele, kes soovivad müüke suurendada, kliendisuhteid luua ning klientidega suheldes leida parimaid lahendusi müügieesmärkide saavutamiseks. Kuni 19. märtsini 2018 kehtib soodushind 156 eurot + km! Alates 20.03.2018 tavahind 189 eurot + km.

Hind: 156.00 €
Kestus: 10:00 − 16:00

Telefon: +372 56 933 318

Mindfullness. Praktikad. Igapäevase stressiga toimetulek ja emotsioonide juhtimine

2018-03-24

Mindfulness töötoas seletame lahti, mida tähendab teadlikkus, kuidas seda igapäevaselt rakendada (tööl, kodus, vabal ajal) ja õpetame läbi paari lihtsa igapäevase praktika meele tagasitoomist ja keskendumist hetkele - teisisõnu meelerahu loomist.

Hind: 42.00 €
Kestus: kell 13.30-16.30; 4 ak.t.

Telefon: 7361 540

ITK-495- Projektijuhtimine edasijõudnutele

2018-03-26

Kursus on suunatud huvilistele, kellel on algteadmised projektide planeerimises või mõningaid kogemusi projektide juhtimises.

Hind: 380.00 €
Kestus: 26.03 - 27.03.2018; 16 ak.t.

Telefon: 618 1720

Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor

2018-03-26

Eesmärk: Kujundada arusaam teadliku juhtimise mõjust organisatsioonile ja mõtestada juhi rolli mentori ja grupiprotsesside mõjutajana; omandada vajalikud oskused teadlikuks stressijuhtimiseks. 

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.03.2018 - 11.05.2018

Telefon: 6199527

Õpetaja kui liider ja muutuste juht

2018-03-26

Eesmärk Mõista ja arendada endas muudatuste algatamiseks ja eestvedamiseks vajalikke personaalseid kompetentse, avarada rollipiire ning rakendada muudatuste juhtimiseks vajalikke baasoskuseid enda igapäevases praktikas.

Hind: 0.00 €
Kestus: 26.03.2018 - 23.04.2018

Telefon: 6199857

Projekt organisatsiooni töös ja selle juhtimine. Projekt kui sündmus ja selle juhtimine

2018-03-26

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade väikeprojektide koostamisest, nende kavandamisest, läbi viimisest ning tulemuste hindamisest. Hinnale lisandub käibemaks.  

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Projekt kui sündmus ja selle juhtimine

2018-03-26

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade väikeprojektide koostamisest, nende kavandamisest, läbi viimisest ning tulemuste hindamisest.  Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

RÄÄGIME PUHKUSTEST! Koolitused.ee märgusõnaga soodustus - 30%

2018-03-28

Märtsikuu on õige aeg, et korrata üle kõik oluline, mis on seotud puhkuste arvestamise ja puhkusetasude arvutamisega. Selgitame lahti praktikas kõige enam probleeme tekitanud valukohtad ning toome näiteid kohtu- ja töövaidluskomisjonide otsustest. Hinnale lisandub km.

Hind: 159.00 €
Kestus: 10.00 - 14.00; 5 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: +372 677 5090/+372 5192 5090

UUS ANDMEKAITSEREFORM – MIKS JA MILLEKS? Koolitused.ee märgusõnaga soodustus - 30%

2018-03-28

Teabepäeva eesmärgiks on süveneda uude Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusesse, mis toob endaga kaasa viimase 20 aasta suurimad muudatused isikuandme kaitse valdkonna reguleerimises. Juba 2018. aastast peavad kõik ettevõtted ja organisatsioonid uued reeglid omaks võtma ja tööle rakendama. Hinnale lisandub km. 

Hind: 159.00 €
Kestus: kell 10.00-14.30; 5 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: +372 677 5090/+372 5192 5090