Koolitused:

Arenduspäeva läbiviimine (organisatsiooni, meeskonna, osakonna vm arenduspäev)

2017-12-19

Luuakse suhtlusruum, milles püütakse leida vastuseid arendamist vajava(te)le teemadele, genereeritakse ideid. Päev lõpeb kindla tulemiga, sõlmitakse kokkulepped edaspidiseks. Koolituse tellimine: elina.tahvel@tlu.ee. Tellimuskoolituse hind kokkuleppel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 509 0216

Aktiivõppe meetodid ja grupijuhtimine

2017-12-20

See praktiline koolituspäev sisaldab nii erinevate meetodite kogemist, rühmatööde korraldamist ja juhtimist kui ka grupijuhtimist. Ootame huvilisi, kelle tegevus on seotud õpetamise või juhendamisega erinevates valdkondades. 

Hind: 0.00 €
Kestus: 8 ak.t., aeg kokkuleppel
Koht: Üle Eesti

Telefon: 5121864, 56464265

Meeskonnatöö ja selle juhtimine

2017-12-21

Koostöös on ühiste eesmärkide saavutamine ja suuremate sihtide poole liikumine on kergem, tõhusam ja rahulolu pakkuvam. Koolituse tulemusel omandate teadmisi meeskonnatöö tõhustamiseks ja sisekliima hoidmiseks ning oskusi meeskonna juhtimiseks ning motiveerimiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 8-16 ak.t., aeg kokkuleppel
Koht: Üle Eesti

Telefon: 5121864, 56464265

Kuidas kujundada oma karjääri

2018-01-08

Inimesed soovivad endale head elu, eneseteostust, pidevat arengut ja tööd, mis pakub rõõmu ja millel on mõte? Kuidas seda leida? Kuidas aru saada, missugune töö sobib ja missugune mitte? Kuidas jääda sealjuures realistlikuks ja võimalusi ära kasutada? Hinnale lisandub km.

Hind: 380.00 €
Kestus: kell 10.00 – 17.00

Telefon: 6 277 060.

Kuidas pidada edukaid läbirääkimisi, ettetellimisel koolitus

2018-01-08

Eesmärk arendada läbirääkimisoskust, oskust seista enda vajaduste ning huvide eest, arvestades samal ajal teise poole huvisid ning vajadusi. Koolituse tellimine: elina.tahvel@tlu.ee. Tellimuskoolituse hind kokkuleppel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 509 0216

Kootsingu (coaching´u) põhioskuste 2-päevane programm

2018-01-09

Kootsingu põhioskuste 2-päevase programmi (Coaching Skills Certificate) eesmärgiks on saada teada mis on coaching ja arendada praktilisi coaching'u-oskusi, mida saab kasutada igapäevases juhtimises.Õppetöö viiakse läbi eesti keeles.Programmi edukalt läbinule omistatakse AoEC sertifikaat. 

Hind: 871.20 €
Kestus: 2 päeva (12.-13. detsember 2017)

Telefon: +372 665 1323

Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamise ja kaitsmisega

2018-01-09

Koolituse eesmärk on aidata äriideedest vormida konkreetne äriplaan, mille alusel on võimalik väikeettevõtlusega alustada või siis esitada see investoritele toetuse saamiseks.  Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1106.00 €
Kestus: 09.01.2018-16.04.2018; 260 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Arenduspäeva läbiviimine (organisatsiooni, meeskonna, osakonna vm arenduspäev)

2018-01-09

Luuakse suhtlusruum, milles püütakse leida vastuseid arendamist vajava(te)le teemadele, genereeritakse ideid. Päev lõpeb kindla tulemiga, sõlmitakse kokkulepped edaspidiseks. Koolituse tellimine: elina.tahvel@tlu.ee. Tellimuskoolituse hind kokkuleppel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 509 0216

Juhiabi koolitus

2018-01-09

Väike- ja mikroettevõtetes on tavaline, et juhiabidelt-sekretäridelt oodatakse väga laiapõhjalisi teadmisi ja oskusi – nad peavad oskama dokumenditööd, tundma personalijuhtimise põhitõdesid, mõnel puhul töötama raamatupidaja assistendina või täitma müügisekretäri ülesandeid.

Hind: 1500.00 €
Kestus: 9. jaanuar - 21. veebruar 2018

Telefon: 615 0367, 518 4574

Linna- ja vallaelanike kaasamine läbi sotsiaalmeedia

2018-01-09

Koolitusega keskendume praktiliste oskuste õppimisele läbi harjutuste, et jõuda oma sõnumiga elanikeni ning anname uusi ideid ja teadmisi, et oma valla-linna sotsiaalmeedia järgijaskonda laiendada ja tegevustesse paremini kaasata. Ühepäevase koolituse maksumus on kuni 20.12.2017 139 eurot. Hilisemal registreerimisel 172 eurot.

Hind: 139.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: suhtleme meilitsi

Konfliktide juhtimine rasketes suhtlemisolukordades, ettetellimisel koolitus

2018-01-09

Eesmärk on praktiseerida suhtlusmudeleid, mis võimaldaksid lahendada konflikte ja läbirääkijal seista enese vajaduse eest, kahjustamata teise poole huvisid. - lahenduse otsimist varases staadiumis - enesekehtestamisoskust - enese taastamise ja pingete maandamise oskust peale konflikti. Koolituse tellimine: elina.tahvel@tlu.ee. Tellimuskoolituse hind kokkuleppel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: 509 0216