Koolitused:

Kuidas anda ja saada tagasisidet?. E-kursus

2019-09-21

Kursus koosneb videoloengutest, mida saab vaadata endale sobival ajal ja kohas! Sellelt kursuselt saad teada kõik olulise tagasisidest, muuhulgas need kolm asja: 1. Kuidas anda ja saada negatiivset tagasisidet? 2. Kuidas tunnustada? 3. Kuidas küsida ise enda kohta tagasisidet?

Hind: 12.99 €
Kestus: veebipõhine kursus videoloengutega

Telefon: +37258630400

Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile

2019-09-23

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud nüüdisaegsele ja edukale raamatupidajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete; teadvustanud trende raamatupidamises ja finantsjuhtimises; praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses raamatupidamisega, analüüsiga, finantsjuhtimisega, controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega); juhtimisarvestusega, rahavoogude juhtimisega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis; koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.   Hind: 590 eur + käibemaks 20%.

Hind: 708.00 €
Kestus: 23.09 - 24.09.2019

Telefon: 5043202

Kuidas muutustega paremini toime tulla? Praktiline koolitus

2019-09-24

   Koolituselt saab praktilisi näpunäiteid, kuidas ennast paremini tunda ja muutustega toime tulla. Sihtgrupp: juhid ja spetsialistid, kes tegelevad ettevõtte, struktuuriüksuse juhtimise, probleemide lahendamise, töötajate–kolleegide motiveerimise ja suunamisega. Soodushind 159 eurot + km kehtib kuni 6. septembrini 2019.   

Hind: 159.00 €
Kestus: 10.00-15.30 (6 ak tundi)

Telefon: 6115666, 56933318

Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile

2019-09-24

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena: saanud nüüdisaegsele ja edukale raamatupidajale ja finantsjuhile vajalikke teadmisi ja oskusi läbi praktiliste näidete; teadvustanud trende raamatupidamises ja finantsjuhtimises; praktiseerinud olulisemaid tegevusi seoses raamatupidamisega, analüüsiga, finantsjuhtimisega, controllinguga, eelarvestamisega (finantsplaneerimisega); juhtimisarvestusega, rahavoogude juhtimisega ning eesmärgistatud analüüsiga nüüdisaegses tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis; koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.   Hind: 590 eur + käibemaks 20%.  Kursus on juba alanud. Võimalik registreerida järgmisele koolitusele.

Hind: 708.00 €
Kestus: 23.09 - 24.09.2019

Telefon: 5043202

Korteriühistu juhtimine ja asjaajamine

2019-09-24

Koolituse „Korteriühistu juhtimine ja asjaajamine“ eesmärk on anda osalejatele ülevaade kõigist olulistest muudatustest, mis leidsid aset korterelamutes alates 2018. aastal kehtima hakanud uut korteriomandi- ja korteriühistuseadust. Hinnale lisandub km.

Hind: 149.00 €
Kestus: kell 10.00-17.15; 8 ak.t.

Telefon: +372 525 6655

Kodukoristuse teenuse kiirkursus

2019-09-24

Koolituse sisu: Miks me koristame, mis on koristamise eesmärk? Miks see on tähtis? Millist koristusmeetodid valida – kuiv, väheniiske, niiske, märg? Lühiülevaade koristusainetest- mida, miks ja kuhu? Millised on kõige olulisemad koristustarvikud? Kuidas neid kasutada jne.

Hind: 280.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 01.10.2019; 24 ak.t.

Telefon: 5092094, tel/faks 3261991

Hädaolukordade lahendamine haridusasutuses

2019-09-24

Koolituse eesmärk: Anda teadmised ja oskused tegutsemaks erinevates hädaolukordades. Koolituse sihtgrupp: Haridusasutuses määratud kriisimeeskonnaliikmed, – vastutajad, töökeskkonnaspetsialistid, – volinikud ja teised antud teemast huvitatud isikud.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00 – 15:15; 6 ak.t.

Telefon: +372 509 4137

Arendava ja toetava organisatsioonikultuuri loomine, coachiv suhtlemisstiil

2019-09-24

Soodushind 295 €/osaleja (lisandub käibemaks 20%) kehtib, kui registreerute antud koolitusele hiljemalt 03.09.2019. Alates 04.09.2019 on koolituse hinnaks 369 €/osaleja (lisandub käibemaks 20%).  Sihtrühm: Meeskonna juhid ja meeskonnaliikmed, kes huvituvad enese ja kaaslaste arendamisest.

Hind: 295.00 €
Kestus: 24.09.2019 - 25.09.2019; 16 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Juhatuse liikme õiguslik seisund

2019-09-24

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade juriidilise isiku juhatuse liikme õiguslikust staatusest ja erisustest. Lisaks õiguskeskkonna analüüsile annab kursus praktilise lahendusena juhatuse liikme lepingu võimalikud koostisosad. Sellele lisanduvad praktilised soovitused lepingu õiguslikuks sisustamiseks.  

Hind: 480.00 €
Kestus: 8 ak.t algus kell 10.00

Telefon: 55 40 677

Võlaõigusseaduste uut rakenduspraktikat

2019-09-24

Eesmärk: Käsitleda võlaõigusseaduse uut rakenduspraktikat arvestades uusi Riigikohtu lahendeid. Sihtgrupp: advokaadid, juristid, õigusnõustajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, krediidiasutuste esindajad, krediidiandjad ja –vahendajad, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid ja juristid advokaadi- ja õigusbüroodest jne.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.45; 6 ak.t.

Telefon: 646 0002