Koolitused:

Ehitise ekspertiisi kavandamine ja läbiviimine. Põhimõtted ja lähenemised. Tunnistus TP-dega.

2020-01-30

Ekspertiisi tasu ja ajakulu. Kaasused. Käsundusleping. Kohtud tellijana kui erijuhus. Eksperdi teenused. Kes võivad ekspertiisi koostada? Kaasused. Riiklikult tunnustatud ekspert. Kaasused jne.Hind üliõpilastele ja õpetajatele 60 EUR.

Hind: 110.00 €
Kestus: kell 10.00-15.45; 6 ak.t.

Telefon: 660 4555

WOPI isiksuse testi kasutajakoolitus

2020-01-30

 Koolitusel on fookuses WOPI interpreteerimine, tagasisideintervjuu läbiviimine ja selle abil kompetentside hindamine. Follow-up päeval arutatakse läbi testi kasutamise käigus tekkinud küsimused ja käsitletakse WOPI abil töötajate arendamist. Hinnale lisandub km.

Hind: 580.00 €
Kestus: 10 ak.t. kell 10.00-16.30

Telefon: +372 6 277 077

Turundusjuhi arenguprogramm (TUJU) infopäev

2020-01-30

Turundusjuhi arenguprogramm (TUJU) on mõeldud juhtimiskogemusega turundusjuhile, kellel on ambitsioon areneda ja võtta rohkem vastutust ettevõtte juhtimisel. Programmi infopäev toimub 30. jaanuaril 2020 algusega kell 15:30 EBS-is, Lauteri 3, Tallinn.Infopäeva kestus on orienteeruvalt 1,5 tundi, osalemine on tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1,5 tundi

Telefon: +372 665 1323

Turvajuhi kvalifikatsioonikursus - tellimuskoolitus

2020-01-30

Koolituse sihtrühm: turvaülemad, sisevalveteenistuse juhid, haldusjuhid või teised ettevõtte töötajad, kes vastutavad ettevõtte turvalisuse eest

Hind: 588.00 €
Kestus: 80 ak.t., täpne toimumisaeg kokkuleppel

Telefon: 6511 761, 6511 728

Koosolekute disain ja juhtimine

2020-01-31

Hea koosolek inspireerib, paneb mõtlema, paneb kahtlema ja loob sünergiaid. Heast koosolekust sünnivad uued ideed või leitakse mõnele vanale ideele uus lähenemisnurk. Halvasti juhitud koosolekud on tõesti nii inimeste aja, energia kui raha raiskamine. Kursuse maksumus: 299 eurot + km / osaleja, kuni 01.11.2019 199 eurot + km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 31.01 - 21.02.2020; 11 ak.t.

Telefon: 52 08 549

Majandusteooria

2020-01-31

Eesmärk: Anda ülevaade majanduse põhiprobleemidest, kujundada harjumus majanduslikult mõelda ja oskus näha rahvusvaheliste protsesside majanduslikke põhjusi. Omandatakse kõige üldisem majanduslik sõnavara ja tutvutakse põhiliste majandusteoreetiliste kontseptsioonidega. Keskendutakse mikroökonoomika, makroökonoomika ja ka maailmamajanduse arengutendentsidele. Registreeruda saab kuni 29. jaanuar 2020

Hind: 320.00 €
Kestus: 31.01.-24.04.20; 36 ak.t.

Telefon: +372 610 1916

Logistika alused

2020-01-31

Kursuse raames andtakse baasteadmisi logistikast ja ekspedeerimisest. Õppeaine käigus omandatakse teadmised logistikatöö eesmärkidest logistikaahelas ja ettevõttes, logistilise teenindamisest ja selle elementidest, logistikatoimingute ja –protsesside juhtimise eesmärkidest ja ülesannetest. Registreeruda saab kuni 30. jaanuar 2020

Hind: 128.00 €
Kestus: 31.01-14.03.2020; 16 ak.t.

Telefon: 610 1916

Inimene kui bränd- tellimuskoolitus

2020-01-31

Iseenese brändi loomine on tegelikult eneseturundus, mis tähendab oma kuvandi reklaamimist. Kuvandiks pole niivõrd teie ise, kui inimeste ettekujutust teist. Hind ja koht kokkuleppel

Hind: 0.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal, 3-4 tundi

Telefon: +372 5015 604

Психология здоровья и рабочая среда

2020-01-31

Цель предмета - дать студенту возможность получить базовые знания, необходимые для понимания факторов, влияющих на физическое, умственное и социальное развитие и благополучие, а также для повышения его знаний как на индивидуальном, так и на организационном уровне. Регистрация открыта до 30. января 2020 г.

Hind: 192.00 €
Kestus: 31.01.-21.02.2020; 24 ak.t.

Telefon: +372 610 1916

Loovkirjutamine

2020-02-01

Koolitusel keskendutakse ennekõike kujutlusvõime toetamisele ja arendamisele, rõhk on oma sisemaailma uurimisel ja loovuse arendamisel, mitte niivõrd valmis ja lõpuni viimistletud tulemuseni jõudmisel. 

Hind: 72.00 €
Kestus: 01.02 - 15.02.2020; 12 ak.t.

Telefon: 7361 540