Koolitused:

Uus kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus (jõustus 01.07.2018). Tehnorajatiste talumise tasu

2018-09-27

Eesmärk: käsitleda 1. juulil 2018 jõustunud kinnisasja avalikes huvides omandamise seadust (KAHOS) põhirõhuga kinnisasja omandamise põhimõtetel ja sundvalduse seadmisel. Käsitletakse ka tehnorajatise talumise tasu suuruse uut regulatsiooni, mis jõustub 01.01.2019 ja selle seoseid KAHOSiga.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00 – 15.30; 5,7 ak.t.

Telefon: 646 0002

Võlanõustajate koolitus

2018-09-27

Kursuse eesmärgiks on valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt kutsestandardis toodud nõuetele. Tegemist on praktilise koolitusega, kus kogenud nõustajad jagavad oma teadmisi võlanõustamise teenuse osutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 1200.00 €
Kestus: 27.09.2018-07.12.2018; 160 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

28.09.18 algav juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

2018-09-28

Toimub registreerimine 28.09.18 algavale juhtimisarvestuse kursusele Tallinnas. Täiendkoolituse eesmärk on anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest.

Hind: 275.00 €
Kestus: 40 tundi

Telefon: 53 045 566

28.09.18 koolitus haldusõigus. Õiguspär

2018-09-28

Toimub kuni 14.09.18 soodusregistreerimine (129 eurot + km, tavahind on 149 eurot + km) 28.09.18 toimuvale koolitusele- haldusakt. Õiguspärane haldustoiming.

Hind: 154.80 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi

Telefon: 53 045 566

28.09.18 Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele)

2018-09-28

 Toimub soodusregistreerimine (129 eurot + km) 28.09 toimuvale koolitusele finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele). Eesmärgiks on tutvustada finantsanalüüsis kasutatavaid suhtarve, mida rakendatakse ettevõtte finantstervise hindamisel ja sihtväärtustena eelarve protsessis. 

Hind: 129.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi

Telefon: 5304 5566

PAINDLIK, LIHTNE JA NÕUDLIKULT HEATAHTLIK KOHALIKU OMAVALITSUSE HALDUSMENETLUS.

2018-09-28

Koolitus on mõeldud haldusmenetlusest huvitatud või menetlust läbiviivatele asjatundjatele ja praktikutele. Hinnale lisandub km.

Hind: 125.00 €
Kestus: 8:45 - 16:15

Telefon: 615 0367, 518 4574

Koolitus kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele, õigusalase teadlikkuse tõstmine

2018-10-01

Koolitus on rahastatud EL Sotsiaalfondi vahenditest. Koolituse eesmärk on anda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele juriidilisi teadmisi nende töövaldkonda puudutavates õiguslikes regulatsioonides orienteerumiseks, nende mõistmiseks, järgimiseks ja nendest tulenevalt oma töö korraldamiseks ning vajalike protseduuride loomiseks ja rakendamiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 1.-2.10.2018

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Sekretär-juhiabi ABC kursus koos tööõigusega

2018-10-02

Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri, assistendi või personalispetsialistina. Oodatud on ka need huvilised, kes on varasemalt omandanud algteadmisi bürootööst, et oma teadmisi täiendada või omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest ning tööõigusest. Hinnale lisandub km.

Hind: 895.00 €
Kestus: 02.10.2018-30.11.2018; 100 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Ehitisregistri elektrooniline menetlus

2018-10-03

Koolituse eesmärk on selgitada ehitisregistri toimimist teoorias kui ka praktiliste näidete kaudu, tutvustada planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku senist ellurakendumist. Koolitus annab ülevaate Riigikohtu eelmise aasta ja selle aasta alguse olulisematest planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavatest lahenditest. Lektor: Raul Keba.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30

Telefon: 5256655