Koolitused:

Ehitusvaidlused lepingupoolte vahel ja kohtus

2017-10-25

Koolituse eesmärk on suuresti läbi kohtupraktika selgitada nii ehitaja kui ehitustöö tellija riske. Lisaks riskidele osundamisele selgitatakse, missugused on abinõud vaidluste ennetamiseks. Kõikide käsitletavate teemadega seoses toob koolitaja praktilisi näiteid viidates konkreetsetele kohtuvaidlustele. Osalejad saavad loengumaterjali, mis sisaldab loengu olulisemaid seisukohti, viiteid põhimõtetele ja asjakohastele normidele. Hinnale lisandub km.

Hind: 159.00 €
Kestus: kell 10.00 - 17.00

Telefon: 58 043 270 | + 372 670 66 06

UUS Riigihangete seadus (jõustus 1.09.2017)

2017-10-25

Eesmärk: koolitusel antakse põhjalik ülevaade uuest riigihangete seadusest – mida muudatused Eesti hankijate ja pakkujate jaoks kaasa toovad. Sihtgrupp: riigihangete eest vastutavad isikud, hankijad, pakkujad, hankespetsialistid, ettevõtetes hangete läbiviijad, juhatuste liikmed, juristid, sh advokaadid, kes nõustavad hankeid ja lahendavad hankevaidlusi, audiitorid, europrojektide koordinaatorid jpt. Hinnale lisandub km.

Hind: 120.00 €
Kestus: 10:00 − 15:15

Telefon: 56933318

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2017-10-25

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 25 ja 26. oktoober

Telefon: 58 43 9917

Muudatused korteriühistute juhtimises. Uuenenud õiguslikud ja raamatupidamislikud nüansid korteriühistutele

2017-10-26

Koolitus annab ülevaate kehtiva õiguse ja uue, alates 1. jaanuarist 2018 jõustuva korteriomandi-ja korteriühistuseadusest. Koolituspäeva teisel poolel toimub seminar korteriühistute raamatupidamise teemadel. Hinnale lisandub km.

Hind: 170.00 €
Kestus: 10:00 - 15:15; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

ÜLDHARIDUSKOOLIDE ÕIGUSLIK REGULEERIMINE

2017-10-26

Koolitus mõeldud eeskätt koolidirektoritele, õppealajuhatajatele, maakondade ja omavalitsuste haridusametnikele, omavalitsusjuhtidele, juristidele, hoolekogude liikmetele, haridus-, nõustamis-, sotsiaal- ja alaealiste komisjonide liikmetele, kuid ka kõigile õpetajatele. Hinnale lisandub km.

Hind: 50.00 €
Kestus: 11:00 – 17:00

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

ANDMEKAITSEREFORMIST TULENEVAD MUUDATUSED. MIDA PEAVAD ASUTUSED / ETTEVÕTTED MUUTMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEL?

2017-10-26

Eesmärk: koolitusel antakse ülevaade põhilistest muudatustest, mis tulenevad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusest ning õiguskaitse asutustes isikuandmete töötlemise ja nende vaba liikumise direktiivist. Antakse juhiseid, mida peavad asutused/ettevõtted oma tegevuses muutma isikuandmete kaitsmisel, töötlemisel ja säilitamisel. Teemasid käsitletakse koos aktuaalsete probleemidega andmekaitseõiguses, samuti uuemas kohtupraktikas.

Hind: 162.00 €
Kestus: 10:00-15:00; 6 ak.t

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Uus riigihangete seadus ja ehitustööde hanked

2017-10-31

Koolituse eesmärk on anda ülevaade uuest riigihangete seadusest tulenevatest olulisematest muudatustest võrreldes kehtiva hankeregulatsiooniga (rõhuasetusega ehitushangetele). Lektor: Marko Mehilane.

Hind: 129.00 €
Kestus: 09.00-14.00

Telefon: 525 66 55

Muudatused korteriühistute juhtimises. Uuenenud õiguslikud ja raamatupidamislikud nüansid korteriühistutele

2017-10-31

Koolitus annab ülevaate kehtiva õiguse ja uue, alates 1. jaanuarist 2018 jõustuva korteriomandi-ja korteriühistuseadusest. Koolituspäeva teisel poolel toimub seminar korteriühistute raamatupidamise teemadel. Hinnale lisandub km.

Hind: 170.00 €
Kestus: 10:00 - 15:15; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Tööõigus ja palgaarvestus

2017-10-31

Koolituse maksumus: kuni 25.oktoobrini 156 eurot osaleja kohta, alates 26. oktoobrist 165 eurot osaleja kohta. Koolitusel saab ülevaate raamatupidajate ja personalispetsialistide igapäevatöös töölepingu ja töötasustamisega seonduvatest praktilistest teemadest. Koolituse käigus saab teadmisi töölepingu seadusest ja vastavast praktikast, keskmise töötasu arvestamisest, puhkuse tasustamisest, haigushüvitiste ja lähetustasude maksmisest ning töötasudega seonduvatest maksudest.

Hind: 165.00 €
Kestus: 31.10-03.11.2017; 15 ak.t.

Telefon: +372 555 47 622

Veebiseminar - Mida pidada silmas isikuandmete töötlemise lahenduste loomisel ja arendamisel tulenevalt 2018 jõustuvast isikuandmete kaitse määrusest

2017-10-31

25. mail 2018 jõustub isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679, mis muuhulgas täpsustab kuidas tuleb teavitada isikut tema andmete töötlemisest ja mida tuleb järgida isikuandmeid sisaldava andmekogu loomisel. Andmete väljastamisel on kategooria andmeid, mida tuleb igal juhul väljastada ja isikuandmete töötlemise süsteemi loomisel tuleb eelnevalt läbi viia mõjuhinnang ning esikohale tuleb seada isikuandmete kaitse. Hinnale lisandub km.

Hind: 49.00 €
Kestus: kell 10.00 - 11.00

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Aktuaalset liiklusõiguses. 1. novembrist jõustuvad muudatused seoses kuritegelik käitumisega. Uut liiklusseaduses ja ja liiklussüütegude praktikas

2017-11-01

Sihtgrupp: liiklusõigusega seotud isikud, sh menetlejad, liiklusjärelevalve teostajad, politseiametnikud, prokurörid, kohtujuristid, vanglaametnikud, advokaadid, advokaadi- ja õigusbüroode juristid ja konsultandid; kindlustusseltsid, kahjukäsitlejad, autokoolid ja transpordiettevõtted; ministeeriumide, ametite, inspektsioonide ja kohalike omavalitsuste juristid, nõunikud, spetsialistid jt ametnikud, vaidluste lahendajad, kohtutäiturid jpt.

Hind: 90.00 €
Kestus: 10.00-13.15

Telefon: 646 0002