Koolitused:

Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja ja tööandja poolt seoses kohustuste rikkumisega

2019-01-21

Eesmärk: selgitada töölepingu erakorralise ülesütlemise aluseid ja vorminõudeid, tuua näiteid töösuhte poolte vahelistest erimeelsustest, mis sageli töölepingu ülesütlemiseni viivad, tutvustada kohtupraktikat töölepingu ülesütlemisest tekkinud vaidluste lahendamisel, anda soovitusi vaidluste asemel kompromisskokkulepete sõlmimiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 75.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00

Telefon: 744 9600; 556 63492

Millest tuleb lähtuda klientide isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja infokirjade saatmisel?

2019-01-22

Klientide isikuandmete kogumise ja töötlemise õiguslikest alustest ning põhimõtetest annab ülevaate Euroopa Komisjoni isikuandmete kaitse projektide ekspert ning advokaadibüroo Koch ja Partnerid vandeadvokaat Urmas Kukk, kes on tunnustatud spetsialist hindamatu kogemusega privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal. Hind alates 8. jaanuar 179 € + km. 

Hind: 149.00 €
Kestus: 10:00-13:15; 4 ak.t.

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Müügilepingu sõlmimise, täitmise, lõpetamise aktuaalsed probleemid

2019-01-23

Põhjaliku ülevaate müügilepingu olemusest, olulisematest tingimustest ja võimalikest riskidest ning sõlmimise ja täitmisega seotud aktuaalsematest probleemidest annab tehingutele ja ühinguõigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat Marge Männiko. Samal ajal leiavad käsitlust lähiaja kohtulahendid ning osalejad saavad soovitusi peamiste vaidlusküsimuste vältimiseks. Hind  alates 9. jaanuar 179 € + km.

Hind: 149.00 €
Kestus: 10:00-13:30

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Изменения в законе по гигиене и безопасности труда осуществленный с 01.01.2019

2019-01-24

Цель: довести до сведения изменения в Законе о гигиене и безопасности труда, которые будут введены с 01.01.2019 по сравнению с действующим законом. Hinnale lisandub km.

Hind: 78.00 €
Kestus: 09:00-12:15

Telefon: 744 9600; 556 63492

Tööõigus ja andmekaitse õppeasutustes

2019-01-24

 Õppeasutuste juhid ja personalitöötajad. I osa. Andmekaitse õppeasutustes. Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR). Kuidas rakendada. II osa. Tööõiguse praktika õppeasutustes. Tööaeg. Puhkeaeg.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-15.15; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 615 0367, 518 4574

Tööõigus ja andmekaitse õppeasutustes

2019-01-24

 Õppeasutuste juhid ja personalitöötajad. I osa. Andmekaitse õppeasutustes. Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR). Kuidas rakendada. II osa. Tööõiguse praktika õppeasutustes. Tööaeg. Puhkeaeg.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-15.15; 6 ak.t.

Telefon: 615 0367, 518 4574

ELi andmekaitsereform ja isikuandmete töötlemine tervishoiuvaldkonnas, praktiline seminar

2019-01-25

Koolitus on suunatud kõigile tervishoiuvaldkonna töötajatele, kes puutuvad kokku töötajate ja/või patsientideisikuandmetega. Eriti kasulik on koolitusandmekaitsespetsialistidele, perearstidele, arstidele, residentidele, erialaspetsialistidele, tervishoiuasutuste juhtidele, personalispetsialistidele, raamatupidajatele ning IT spetsialistidele, kes tegelevad isikuandmete kogudega jne.

Hind: 134.00 €
Kestus: 10:00 - 15:15; 6 ak.t.

Telefon: +372 509 4137

Реформа ЕС в сфере защиты данных и обработка личных данных в сфере здравоохранения, практический семинар

2019-01-28

Цель обучения – дать участникам знания о требованиях к обработке личных данных, чтобы обеспечить соответствие обработки правовым актам. 

Hind: 134.00 €
Kestus: 10:00 -15:15

Telefon: +372 509 4137

Majandusarvestus ja -õigus

2019-01-28

Õppima ootame nii alustavate kui juba tegutsevate ettevõtete juhte, majandusarvestajaid ja personalitöötajaid ning samuti neid, kes soovivad ettevõtjana alustada. Soovitame seda programmi kõigile, kes väärtustavad oskust tänapäeva majandusruumis paremini orienteeruda. Programm koosneb kahest ainest: MAJANDUSARVESTUS I, II MAJANDUSÕIGUS I, II.

Hind: 696.00 €
Kestus: 07.02.-01.06.2019. Liitu 28.jaanuarini

Telefon: suhtleme meilitsi

Majandusõigus I, II

2019-01-28

Kaugkoolituskursuse eesmärgiks ongi anda õigusalaseid baasteadmisi neile, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku lepingute täitmise või sõlmimisega, ettevõtlusega seotud registritoimingutega, finantsõigusküsimuste ja ettevõtlusvastutusega.

Hind: 444.00 €
Kestus: 07.02.-01.06.2019. Liitu 28.jaanuarini

Telefon: suhtleme meilitsi