Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

OSALISELT VEEBIS! Võlanõustajate koolitus

2020-10-28

Kursuse eesmärgiks on valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt kutsestandardis toodud nõuetele. Tegemist on praktilise koolitusega, kus kogenud nõustajad jagavad oma teadmisi võlanõustamise teenuse osutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 1560.00 €
Kestus: 28.10.2020-29.01.2021; 160 ak.t.

Telefon: 7 333 690

Haldusakt – õiguspärane ja adressaadile arusaadav

2020-10-28

Koolituse eesmärgiks on tuua haldus- ja kohtupraktika alusel näiteid ja juhiseid sisult õige ning adressaadile arusaadava haldusakti koostamiseks. Kuni 6. maini 2020 169 eurot +KM. Hilisemal registreerimisel 199 eurot +KM

Hind: 169.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: +372 5669 3285

Täitemenetlus teoorias ja praktikas Tartu

2020-10-29

Ootame koolitusele inimesi, kes tegelevad võlgadesse sattunud inimeste nõustamisega nt sotsiaaltöötajad, kriminaalhooldajad, ohvriabi töötajad, juhtumikorraldajad, võlanõustajad ja teised, kelle töö eeldab toimetulekut võlaprobleemidega inimestega või soovivad omandada teadmised nendega töötamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 189.00 €
Kestus: 29.10.2020-30.10.2020; 16 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Personalitöö ja tööõigus Tallinn

2020-10-30

Koolitus annab süsteemse ülevaate läbirääkimiste olulisematest teoreetilistest mudelitest ja kahest peamisest (liitvate ja jaotavate). Koolitus keskendub peamiselt liitvatele läbirääkimistele. Läbi praktiliste ülesannete vaadeldakse lähemalt arenduslepingu(teenuse sisseostulepingu) läbirääkimisi, eelarve läbirääkimisi ning läbirääkimisi lepingumuudatuseks.

Hind: 520.00 €
Kestus: 30.10.2020-21.12.2020, 52 akadeemilist tundi

Telefon: 7 333 690

Mida peab teadma renditööjõu kasutamisest?

2020-11-03

Koolitusel räägime, kuidas edukalt tulla toime kolmepoolse töösuhtega: mida peab teadma renditööjõu kasutamisest, millised on selle õiguslikud alused ja erinevate osapoolte kohustused. Praktilisi näpunäiteid ja soovitusi jagavad nii tööõiguse spetsialist kui ka rendiettevõte.  

Hind: 159.00 €
Kestus: 4 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Väärteomenetluse ja riikliku järelevalve menetluse võrdlev käsitlus

2020-11-03

Sihtrühmaks on ametnikud, kes peavad läbi viima riiklikku järelevalve menetlust ja väärteomenetlust või on menetlust läbi viivate ametnike eest vastutavad. Õppija on praktilise menetluskogemusega ja/või eelnevalt läbinud väärteomenetluse ja haldusmenetluse koolituse. Hinnale lisandub km.

Hind: 259.00 €
Kestus: 03.-04.11.2020; 12 ak.t.

Telefon: +372 5669 3285

Sekretär-juhiabi ABC kursus koos tööõigusega Tartu

2020-11-04

Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri, assistendi või personalispetsialistina. Oodatud on ka need huvilised, kes on varasemalt omandanud algteadmisi bürootööst, et oma teadmisi täiendada või omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest ning tööõigusest. Hinnale lisandub km.

Hind: 895.00 €
Kestus: 04.11.2020-29.01.2021; 100 ak.t.

Telefon: 733 3690

Isikuandmete kaitse põhimõtted ja praktika

2020-11-05

Anda teenistujatele, kes töötlevad isikuandmeid ja vastutavad nende õige töötlemise eest kindlate infosüsteemide ja andmekogude puhul, põhiteadmised isikuandmete ja sealhulgas eriliiki isikuandmete töötlemisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 184.00 €
Kestus: 6 ak.t.

Telefon: +372 5669 3285

RAHAPESU TÕKESTAMISEGA SEONDUVAD UUED SEADUSEMUUDATUSED JA PRAKTILISED PROBLEEMID

2020-11-11

Eesmärk: käsitleda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 2020 uusi ja kavandatavaid muudatusi, sh EL õiguses. Mh käsitletakse ka virtuaalvääringutega seonduvat ja notarite rolli rahapesu tõkestamisel. Sihtgrupp: finantsettevõtted, sh krediidiasutused jt kohustatud isikud finantssektoris (krediidiandjad  ja -vahendajad, makseasutused, hoiu-laenuühistud, finantside kaasajad jpt. Samuti vastavuskontrolliga tegelejad, audiitorid, advokaadid, notarid, juristid jpt puudutatud isikud.

Hind: 129.00 €
Kestus: 5 akadeemilist tundi

Telefon: 6 460 002

Erinevad tööõiguslikud suhted Pärnu

2020-11-12

Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine, isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus. Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus. Töökorralduse reeglid. Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine. Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded. Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel. Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik. Riskianalüüsi tellimine. Tööandja vastutus.

Hind: 800.00 €
Kestus: 16 ak.t., 12.11.2020 - 13.11.2020
Koht: Pärnu

Telefon: 55 40 677

Erinevad tööõiguslikud suhted Tartu

2020-11-12

Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine, isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus. Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus. Töökorralduse reeglid. Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine. Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded. Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel. Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik. Riskianalüüsi tellimine. Tööandja vastutus.

Hind: 800.00 €
Kestus: 16 ak.t., 12.11.2020 - 13.11.2020
Koht: Tartu

Telefon: 55 40 677

Juhatuse liikme õiguslik seisund Pärnu

2020-11-13

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade juriidilise isiku juhatuse liikme õiguslikust staatusest ja erisustest. Lisaks õiguskeskkonna analüüsile annab kursus praktilise lahendusena juhatuse liikme lepingu võimalikud koostisosad. Sellele lisanduvad praktilised soovitused lepingu õiguslikuks sisustamiseks.  

Hind: 750.00 €
Kestus: 6 ak.t
Koht: Pärnu

Telefon: 55 40 677