Koolitused:

Autoriõigusest digiajastul

2018-11-15

Koolitusel annab ülevaate digiajastu autoriõiguse peamistest küsimustest ja aktuaalsematest probleemidest Advokaadibüroo TRINITI jurist Peeter Mõtsküla, kes tegutseb igapäevaselt intellektuaalomandi- ja infotehnoloogiaõiguse töögrupis. Hind alates 1. november 209 € + km osaleja kohta.

Hind: 179.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.

Telefon: 648 7000; 58 417 448

Kohaliku omavalitsuse üksuste enda tegevuses avaliku korra tagamine ning selle erinevus riiklikust järelvalvest

2018-11-15

Teadvustada kohaliku omavalitsuse üksuse kui avaliku korra eest vastutava isiku ja tema kui korrakaitseorgani rollide erinevust ning selgitada avaliku korra tagamise võimalusi kohaliku omavalitsuse üksuse enda tegevuses (sh kooli pidamine, ürituste korraldamine jt). Hinnale lisandub km.

Hind: 139.00 €
Kestus: 10.00 - 15:15

Telefon: 615 0367, 518 4574

Lepinguväliselt tekitatud kahju hüvitamise aktuaalsed probleemid riigikohtu 2017-2018 praktikas

2018-11-15

Eesmärk: käsitleda lepinguvälise kahju hüvitamise probleeme uuema Riigikohtu praktika valguses. Esimese teemana käsitletakse faktilise ühingujuhi vastutust äriühingule kahju tekitamise eest, mis on ka meedias palju käsitlemist leidnud.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00 – 16.00; 6,5 ak.t.

Telefon: 646 0002

Muudatused tööõiguses, praktika ja uued kohtulahendid

2018-11-15

Mida uut on oodata 2018. aastal ja mida uut on viimasel ajal lisandunud tööõiguses? Muudatused Töölepinguseaduses, uus Töövaidluse lahendamise seadus ja kuidas mõjutab meid uus tulumaksuseadus alates 1.jaanuarist? Keskmise töötasu ja puhkusetasu arvutamise probleemid. TäKS - milliseid probleeme võib tekkida seoses õppepuhkusega?

Hind: 109.00 €
Kestus: 10.00-16.00

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Ekspordi tehingukaasused - õppigem teiste vigadest!

2018-11-15

Kursuse eesmärk Arendada osaliste professionaalsust avades ümbritsevas väliskaubanduse maailmas valitsevad seosed ning andes nende käsutusse efektiivsed tööriistad ja selged tegevusjuhised juhuks, kui midagi peaks minema teisiti kui oodatud. Hinnale lisandub km.

Hind: 875.00 €
Kestus: 15.11 - 28.02; 42 ak.t.

Telefon: +372 684 1250, +372 684 1251

Бизнес-кофе с юристом. Трудовые отношения- как защитить работодателя?

2018-11-16

Продолжаем серию мини-семинаров «Бизнес-кофе с юристом». Каждый мини-семинар посвящен отдельной актуальной теме, и на них мы ждём руководителей и специалистов, занимающихся данной темой.

Hind: 59.00 €
Kestus: 10:00 - 12:00

Telefon: 605 1801

Teenistussuhted avalikus teenistuses- õiguslikud vaidlused ja nende vältimise võimalused

2018-11-16

Koolituse eesmärk on analüüsida avaliku teenistuse seaduse rakendamisel esile tulnud õiguslikke vaidluskohti ning käsitleda avaliku teenistusega seotud kohtupraktikat. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00–13.15; 4 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Väärteomenetlus ja dokumentide koostamine

2018-11-16

Koolituse eesmärgiks on anda praktiline ülevaade Eesti õigussüsteemist ja õiguse põhimõistetest. Sihtrühm: Õigushariduseta töötajad, kes puutuvad oma töös kokku õigusloome või õiguse rakendamisega.  Maksumus on kuni 1.11.2018 174 eurot. Hilisemal registreerimisel 194 eurot. Hinnale lisandub km.

Hind: 174.00 €
Kestus: 8 ak.t. 10.00-17.15

Telefon: suhtleme meilitsi

Ehitisregistri elektrooniline menetlus. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendusküsimused. 4,3 TP

2018-11-20

EESMÄRK tutvustada uue ehitisregistri elektroonilist menetlust nii teoorias kui ka praktikas anda ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakenduspraktikast, sh Tallinna uuest menetluskorrast. Hinnale lisandub km.

Hind: 189.00 €
Kestus: kell 10.00–15.30; 6 ak.t.

Telefon: + 372 580 91 404 | + 372 670 66 06

Kinnisvara korrashoiu süsteem

2018-11-20

Koolituse “Kinnisvara korrashoiu süsteem” eesmärk on pakkuda täiendavaid teadmisi, oskusi ja nõuandeid kinnisvara korrashoiuga kokkupuutuvatele spetsialistidele ja juhtidele ning kinnisvara korrashoidjatele ja omanikele, sealhulgas korteriühistute juhtidele ja avaliku sektori töötajatele. Lektorid: Andry Krass, Martin Kõiv. 

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-17.15

Telefon: 5256655

Vastutus ja kahju hüvitamine ehitus- ja planeerimisvaldkonnas. Projekteerija omaniku järelvalve, ehitaja ning kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused. Ülevaade kohtupraktikast

2018-11-21

Eesmärk: käsitleda ehitaja, projekteerija, omanikujärelevalve, kohaliku omavalitsuse kohustusi ja vastutust, vastutuse jagunemist kahju tekkimisel ja kahju hüvitamist. Teemasid käsitletakse viimase aja kohtupraktika valguses.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00 – 15.45; 6 ak.t.

Telefon: 646 0002

UUS! 22.11.18 FIE maksustamine ja raamatupidamine

2018-11-22

Toimub soodusregistreerimine koolitusele FIE maksustaine ja raamatupidamine. Koolituse eesmärk on koolitada välja isikud, kes on teadlikud füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise põhitõdedest ja asjakohasest õiguslikust regulatsioonist.

Hind: 89.00 €
Kestus: 8 akadeemilist tundi

Telefon: 53 045 566