Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Maksundus

2021-01-21

Kursuse eesmärgiks on omandada teadmised maksunduse definitsioonist ja maksu tunnustest, maksuarvestusest, maksuteooriast, maksuarvestusest, maksude funktsioonidest, Eesti maksusüsteemist, maksukorralduse seadusest, maksuvaidluste menetlemisest ning erinevatest maksudest.

Hind: 320.00 €
Kestus: 21. jaan. 2021 - 15. aprill 2021
Koht: Tallinn

Telefon: 610 1916

Äriõigus ja loomemajanduse õigusaktid

2021-01-21

Õppe eesmärgiks on omandada vajalikud baasteadmised, et alustada tegutsemist ettevõtluses. Omandada ettevõtjale, juhile, spetsialistile vajalikke oskusi erinevate lepingute kasutamiseks igapäevases töös ning saada algteadmised intellektuaalse omandiõigusest. 

Hind: 204.00 €
Kestus: 21. jaan. 2021 - 05. märts 2021
Koht: Tallinn

Telefon: 610 1916

Personalitöö koos personaliarvestuse dokumentatsiooniga Tallinn

2021-01-22

Koolituse eesmärgiks on anda personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5) ning vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks personalidokumentatsiooniga. Hinnale lisandub km.

Hind: 526.00 €
Kestus: 22.01.2021-12.03.2021; 54 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Võlanõustamise koolitus

2021-01-23

Sihtrühm: sotsiaaltöötajad, kriminaalhooldajad, ohvriabi töötajad, juhtumikorraldajad ja teised, kelle töö eeldab toimetulekut võlaprobleemidega inimestega ja kõik, kes soovivad omandada uut elukutset ning tõsta oma konkurentsivõimet tööturul.  

Hind: 1960.00 €
Kestus: 160 ak.; 23 Jaan 2021 - 20 Märt 2021
Koht: Tallinn

Telefon: 605 1801

Haldusakt – õiguspärane ja adressaadile arusaadav (tellimuskoolitus)

2021-01-25

Koolituse eesmärgiks on tuua haldus- ja kohtupraktika alusel näiteid ja juhiseid sisult õige ning adressaadile arusaadava haldusakti koostamiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus:

Telefon: +372 5669 3285

Ettekirjutuste täitmine- sunniraha ja asendustäitmise kohtupraktika (tellimuskoolitus)

2021-01-25

Koolituse eesmärk on selgitada ja põhjendada kohtupraktika olulisi seisukohti seoses õiguspärase ettekirjutuse andmise, järelkontrolli ja sunnivahendite kohaldamisega.Riigikohus on teinud viimastel aastatel mitu olulist kohtulahendit, millele tuleks ettekirjutuste täitmisel AtSS kohaldamisel tähelepanu pöörata ja neid oma praktikas arvesse võtta. Maksumus on kuni 02.04.2019 159 eurot. Hilisemal registreerimisel 189 eurot. Hinnale lisandub km.

Hind: 0.00 €
Kestus:

Telefon: +372 5669 3285

VEEBIKOOLITUS! Võlanõustajate koolitus

2021-01-27

Kursuse eesmärgiks on valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt kutsestandardis toodud nõuetele. Tegemist on praktilise koolitusega, kus kogenud nõustajad jagavad oma teadmisi võlanõustamise teenuse osutamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 1560.00 €
Kestus: 27.01.2021-30.04.2021; 160 ak.t.

Telefon: 7 333 690

Hea haldusmenetluse ABC (tellimuskoolitus)

2021-01-28

Selgitada hea halduse tavale põhinevaid haldusmenetluse põhitõdesid kaasava, paindliku ja õiguspärase haldustegevuse teostamiseks. 

Hind: 0.00 €
Kestus:

Telefon: +372 5669 3285

Juhatuse liikme õiguslik seisund Tartus

2021-01-29

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade juriidilise isiku juhatuse liikme õiguslikust staatusest ja erisustest. Lisaks õiguskeskkonna analüüsile annab kursus praktilise lahendusena juhatuse liikme lepingu võimalikud koostisosad. Sellele lisanduvad praktilised soovitused lepingu õiguslikuks sisustamiseks.  

Hind: 900.00 €
Kestus: 6 ak.t
Koht: Tartu

Telefon: 55 40 677