Koolitused:

Veebiseminar - Euroopa ehitustoodete määrus – nõuded ehitustoodetele

2019-05-23

Koolituse eesmärk on tutvustada Euroopa ehitustoodete määrusega kehtestatud ehitustoodete vastavushindamise nõudeid. Hinnale lisandub km.

Hind: 79.00 €
Kestus: kell 10.00–11.30; 2 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

365 päeva andmekaitsereformist- väljakutsed ja parim praktika! Koolitused.ee märgusõnaga soodustus - 30%

2019-05-23

Konverents keskendub andmekaitsereformile, ennekõike ELi isikuandmete kaitse üldmääruse Eesti riigisisese rakendamisega seotud kõige olulisematele küsimustele. Konverents on hea võimalus saada praktilist kasu aruteludest, mis toimuvad töötubades valdkondade kaupa.  

Hind: 199.00 €
Kestus: kell 10.00-16.30

Telefon: +372 677 5090/+372 5192 5090

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2019-05-28

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 28.05.19-30.05.19; 16 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

Väärteomenetluse ja riikliku järelevalve menetluse võrdlev käsitlus

2019-05-29

Sihtrühmaks on ametnikud, kes peavad läbi viima riiklikku järelevalve menetlust ja väärteomenetlust või on menetlust läbi viivate ametnike eest vastutavad. Õppija on praktilise menetluskogemusega ja/või eelnevalt läbinud väärteomenetluse ja haldusmenetluse koolituse. Maksumus on kuni 14. maini soodushinnaga 224 eurot +KM. Hilisemal registreerumisel 254€ +KM

Hind: 224.00 €
Kestus: 29.- 30. mai 2019; 12 ak.t.

Telefon: +372 5669 3285

31.05.19 algab palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus Tallinnas

2019-05-31

Toimub registreerimine 31.05.19 algavale palgaarvestuse ja tööõiguse koolitusele Tallinnas. Täiendkoolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade sellest, mida raamatupidaja peab teadma eraõiguslikus töösuhtes arvutatavate töötasudega seoses. 

Hind: 279.00 €
Kestus: 35 tundi; 31.05.2019 – 10.06.2019

Telefon: 53 045 566

Muudatused tööõiguses ja töösuhetes, praktika ja uued kohtulahendid

2019-06-05

Sellel põhjalikul koolitusel räägitakse lahti seaduse ja selle rakendamise valupunktid, antakse näpunäiteid töölepingu sõlmimise, muudatuste tegemise ja ülesütlemise kohta. Palju näiteid ka värskeimast töövaidluskomisjonide ja kohtupraktikast.  

Hind: 109.00 €
Kestus: kell 10.00-16.00

Telefon: 6556778, 5279999

Probleemide vältimine riigihanke raamlepingutes

2019-06-06

Koolitusel antakse praktilisi nõuandeid, kuidas sõnastada raamlepingu tingimusi nii, et nende alusel hankelepingute sõlmimine ja minikonkursside läbiviimine ei tekitaks vaidlustusi ega tagasinõudeid, arvestades praeguse hankijale ebasoodsa tõlgendamispraktika väljakutseid. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00–13.15; 4 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 + 372 670 66 06

0,4-20 kV operatiivlülitamisõiguse taotlemine eesti ja vene keeles

2019-06-11

Elektriku täiendusõpe 0,4 – 20 kV elektriliinide ja –alajaamade käidust, operatiivlülitamistest ja töölelubamisest. Hinnale lisandub km.

Hind: 494.00 €
Kestus: 11.06 − 14.06

Telefon: 656 1277; 502 8656

Lihthankemenetluse eelised ja kitsaskohad praktikas

2019-06-12

Koolitus annabki ülevaate lihthankemenetluse läbiviimise peamistest reeglitest ning kohalduvatest nõuetest. Samuti käsitleme koolitusel seda, milline on hankija otsustusruum tingimuste kehtestamisel ning milliseid tingimusi oleks hankijal mõistlik ja otstarbekas lihthankemenetluse läbiviimisel kehtestada. Hind alates 29. mai 229 € + km.

Hind: 199.00 €
Kestus: 10:00-15:30; 6 ak.t.

Telefon: 648 7000; 58 417 448