Koolitused:

Uus riigihangete seadus ja ehitustööde hanked

2018-03-22

Koolituse eesmärk on anda ülevaade uuest riigihangete seadusest tulenevatest olulisematest muudatustest võrreldes kehtiva hankeregulatsiooniga (rõhuasetusega ehitushangetele). Lektor: Marko Mehilane.

Hind: 129.00 €
Kestus: 09.00-14.00

Telefon: 5256655

Võimatu missioon -omavoliliste ehitiste lammutamine või seadustamine

2018-03-22

Omavoliline ehitustegevus on olnud ja on ka täna terav probleem paljudes omavalitsustes. Ebaseaduslik ehitis on eelkõige ehitis, mis tehtud ilma ehitusloata või mis ei vasta ehitusloa või detailplaneeringu nõuetele. Hinnale lisandub km.

Hind: 149.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30; 6 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Mida teha, et isikuandmete töötlemine vastaks 25.05.2018 rakenduvatele nõuetele? Uus isikuandmete kaitse seaduse eelnõu

2018-03-22

Eesmärk: koolitusel selgitatakse norme, mis muutub (samuti, mis jääb samaks) tulenevalt EL-i isikuandmete kaitse määrusest. Lisaks antakse ülevaade sellest, kuidas teha isikuandmete inventuuri ja mida silmas pidada mõjuhinnangut tehes. Samuti käsitletakse uut isikuandmete kaitse seaduse eelnõud, mis on hetkel kooskõlastusringil ja mis loodetavasti lähiajal jõuab Riigikogu menetlusse.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.45; 6 ak.t.

Telefon: 646 0002

Kinnisvara korrashoiu lepingute sõlmimine

2018-03-26

Koolitus annab hea ülevaate kinnisvara korrashoiu süsteemist, korrashoiulepingute liikidest ja vormidest ning nõuetest neile lepingutele. Lisaks räägitakse lepingueelsete läbirääkimiste õiguslikest tagajärgedest ja antakse soovitusi kinnisvara lepingute sõlmimiseks. Lektor: Andrus Lauren.

Hind: 75.00 €
Kestus: 10.00-13.15

Telefon: 525 66 55

Tööõigus praktikas 2018 ja uued kohtulahendid

2018-03-26

Sellel põhjalikul koolitusel räägitakse lahti seaduse ja selle rakendamise valupunktid, antakse näpunäiteid töölepingu sõlmimise, muudatuste tegemise ja ülesütlemise kohta. Palju näiteid ka värskeimast töövaidluskomisjonide ja kohtupraktikast.

Hind: 109.00 €
Kestus: Kell 10:00-16:00

Telefon: 620 7676

Veebiseminar - Dokumendi- ja arhiivihalduse õiguskeskkond 2018

2018-03-27

Asutuse dokumendi- ja arhiivihalduse efektiivseks ja seaduspäraseks korraldamiseks on vaja olla kursis kehtiva õiguskeskkonnaga, milles on lähiajal toimunud muudatusi, näiteks haldusmenetluse seaduses. See on abiks asutuse dokumendihalduse korralduse ja seda reguleerivate juhiste kaasajastamisel ning kogu asutuses tekkiva teabe õiguspärase haldamise tagamisel Hinnale lisandub km.

Hind: 69.00 €
Kestus: kell 10.00 - 11.30; 2 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2018-03-27

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 27 ja 28. märts ; 16 ak.t.

Telefon: 58 43 9917

UUS ANDMEKAITSEREFORM – MIKS JA MILLEKS? Koolitused.ee märgusõnaga soodustus - 30%

2018-03-28

Teabepäeva eesmärgiks on süveneda uude Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusesse, mis toob endaga kaasa viimase 20 aasta suurimad muudatused isikuandme kaitse valdkonna reguleerimises. Juba 2018. aastast peavad kõik ettevõtted ja organisatsioonid uued reeglid omaks võtma ja tööle rakendama. Hinnale lisandub km. 

Hind: 159.00 €
Kestus: kell 10.00-14.30; 5 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: +372 677 5090/+372 5192 5090

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine

2018-03-29

 Koolituse eesmärk on tutvustada, millal antakse projekteerimistingimusi ning kuidas toimub projekteerimistingimuste menetlus.Lisaks antakse ülevaade üldplaneeringu ülevaatamise kohustusest, detailplaneeringu vaidlustamisest ja kehtetuks tunnistamisest ning juurdepääsuõigusest avalikult kasutatavale teele ja veekogu kallasrajale.Lektor: Martina Proosa

Hind: 99.00 €
Kestus: 09.00-14.00

Telefon: 525 66 55

Isikuandmete kaitse praktikas (olulised muudatused uues isikuandmete kaitse üldmääruses)

2018-03-29

Millised on olulisemad muudatused uues isikuandmete kaitse üldmääruses ja praegu kehtiva direktiivi vahel. Millele tuleks keskenduda, et nendeks muudatusteks ka reaalselt valmis olla? Hinnale lisandub km.

Hind: 120.00 €
Kestus: kell 10−14.15; 5 ak.t.

Telefon: 56933318