Koolitused:

Veebiseminar - Mida peab teadma patsientide isikuandmete kaitsest tervishoiusüsteemis alates

2018-05-25

Antud veebiseminaril käsitletakse teemat just patsiendi andmete käitlemise vaatenurgast. Veebiseminar võtab kokku kõige olulisema, mida peab terviseasutuse (haigla, polikliinik jt) töötaja, kes puutub oma töös kokku patsientide isikuandmetega, teadma isikuandmete kaitsest, et mitte eksida isikuandmete käitlemisele ja töötlemisele kehtestatud reeglite vastu. Hinnale lisandub km.

Hind: 79.00 €
Kestus: kell 10.00–11.30 ; 2 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Kinnisvara arendusprojekti juhtimine

2018-05-29

Koolitus annab arusaama kinnisvaraarendusprotsessi etappidest ja nende keerukusest ning ajaliselt kestvusest, praktilised teadmised, kuidas juhtida kinnisvaraarenduse protsessi ning kuidas see protsess läbida kõige väiksema ajakuluga ning võimalikult väheste probleemidega. Lektor: Daniel-Aleksander Chasan.

Hind: 69.00 €
Kestus: 10.00-14.00

Telefon: 5256655

Tööõigus

2018-05-29

Kursus annab põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest. Hinnale lisandub km.

Hind: 165.00 €
Kestus: 29.05.2018-05.06.2018; 12 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Mis muutub isikuandmete töötlemises alates 25.05.2018

2018-05-30

Sihtgrupp: Juhid, andmekaitsespetsialistid ning kõik, kelle töös on vajalik isikuandmete töötlemine. Koolituse eesmärk: Koolitusel antakse ülevaade põhilistest muudatustest, mis tulenevad EL-i isikuandmete kaitse määrusest ja vaadatakse üle, mis osas isikuandmete töötlemises muudatusi ei tule. Hinnale lisandub km.

Hind: 135.00 €
Kestus: 10:00 - 15:30; 6 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Ebaseaduslikud ehitised – seadustamine või lammutamine

2018-06-05

Koolitus käsitleb ebaseaduslike ehitiste seadustamist või selle võimatusel lammutamist nii teoreetilisest kui praktilisest vaatenurgast. Koolituse eesmärk on anda ülevaade ebaseadusliku ehitamise põhjustest, et vältida selliste olukordade tekkimist, samuti pakkuda lahendusi tekkinud olukordade lahendamiseks. Lektor: Raul Keba. 

Hind: 99.00 €
Kestus: 09.00-14.00

Telefon: 5256655

Paindlik, lihtne ja nõudlikult heatahtlik kohaliku omavalitsuse haldusmenetlus

2018-06-05

Sihtgrupp - Koolitus on mõeldud haldusmenetlusest huvitatud või menetlust läbiviivatele asjatundjatele ja praktikutele. Hinnale lisandub km.

Hind: 159.00 €
Kestus: 8:45-16:15; 8 ak.t.

Telefon: 615 0367, 518 4574

Mida teha, et isikuandmete töötlemine vastaks 25.05.2018 rakenduvatele nõuetele arvestades uut isikuandmete kaitse seaduse eelnõud

2018-06-05

Koolitusel selgitatakse norme, mis muutub (samuti, mis jääb samaks) tulenevalt EL-i isikuandmete kaitse määrusest. Lisaks antakse ülevaade sellest, kuidas teha isikuandmete inventuuri ja mida silmas pidada mõjuhinnangut tehes. Samuti käsitletakse uut isikuandmete kaitse seaduse eelnõud.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.45

Telefon: 646 0002

Что изменится при обработке персональных данных с 25.05.2018

2018-06-06

Обучение предназначено: Все кто сталкивается в работе с обработкой персональных данных (государственные служащие, специалисты по персоналу, бухгалтера, управляющие предприятиями, медицинский персонал). Hinnale lisandub km.

Hind: 135.00 €
Kestus: 10:00 - 15:30; 6 ak.t.

Telefon: 744 9600; 556 63492

Muudatused tööõiguses, praktika ja uued kohtulahendid

2018-06-06

Mida uut on oodata 2018. aastal ja mida uut on viimasel ajal lisandunud tööõiguses? Muudatused Töölepinguseaduses, uus Töövaidluse lahendamise seadus ja kuidas mõjutab meid uus tulumaksuseadus alates 1.jaanuarist? Keskmise töötasu ja puhkusetasu arvutamise probleemid. TäKS - milliseid probleeme võib tekkida seoses õppepuhkusega?

Hind: 109.00 €
Kestus: 10.00-16.00

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Korteriühistu raamatupidamise ABC

2018-06-06

Koolituse „Korteriühistu raamatupidamise ABC“ eesmärk on anda osalejatele ülevaade, kuidas läbi viia ja korraldada korteriühistu raamatupidamine nii, et see oleks korteriühistu liikmetele, juhatusele ja revisjonikomisjonile läbipaistev ja selge ning vastaks Eesti Vabariigi seadustele. Lektor: Pille Kaarlõp.

Hind: 99.00 €
Kestus: 09.00-14.00

Telefon: 5256655

Võimatu missioon -omavoliliste ehitiste lammutamine või seadustamine

2018-06-07

Omavoliline ehitustegevus on olnud ja on ka täna terav probleem paljudes omavalitsustes. Ebaseaduslik ehitis on eelkõige ehitis, mis tehtud ilma ehitusloata või mis ei vasta ehitusloa või detailplaneeringu nõuetele. Koolitusel käsitleme, mis on selliste ebaseaduslike ehitiste saatus ja millised on kohalike omavalitsuste võimalused nende lammutamisele või seadustamisele sundimiseks. Käsitleme teemat Tallinna ja ka teiste linnade halduspraktika näitel. Hinnale lisandub km.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30; 6 ak.t.

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06