Koolitused:

Permakultuur, väikeaias

2018-05-27

Terves maailmas sirutab tiibu liikumine nimega permakultuur (ingl k permaculture -sõnadest permanent ja agriculture) Permakultuuri saab rakendada nii linnas kui maal, nii aias kui rõdul.

Hind: 54.00 €
Kestus: 27.05-3.06.2018; 10 ak.t.

Telefon: 7361 540

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täiendkoolitus

2018-06-06

Sihtgrupp Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 54.00 €
Kestus: 12 ak.t. 3. mai
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188

Istutusalade hooldamine

2018-06-10

Õppepäeval tutvutakse erinevate istutusaladega. Nende hooldust teostatakse Inglismaal kasutusel olevate tööriistadega (hollandi kõblas, muruserva lõikur, servalõikaja).

Hind: 24.00 €
Kestus: kell 10-13, 4 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7361 540

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

2018-06-13

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed kasutajad, esmakordsed taimekaitsetunnistuse taotlejad

Hind: 109.00 €
Kestus: 13.-15. juuni, 22 ak.t.
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188

Aianduse suvekool

2018-07-06

Sel aastal toimub esimest korda Tartu Rahvaülikooli Aianduse suvekool Luua Metsanduskoolis. Suvekooli on oodatud need, kes on aiandusega juba tegelenud, kui ka huvilised, kes tahavad alles alustada oma imelise koduaia rajamist.

Hind: 219.00 €
Kestus: 6-8.07.2018; 24 ak.t.

Telefon: 7361 540

Viinamarjakasvatus

2018-07-16

Kursuse läbinu: tunneb viinapuude soovitussorte ja liike, millest need on aretatud; teab viinapuude paljundamisviise, oskab valida paljasjuurseid ja nõuistikuid, säilitada neid istutamiseni, istutada, hooldada esimesel kasvuaastal ning talvel; oskab viinapuid lõigata suve kestel ja sügisel ning katta neid sõltuvalt sordi talvekindlusest jne.

Hind: 130.00 €
Kestus: juuli II pool 2018; 40 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Aiakujundaja vene keeles

2018-08-07

Koolituse eesmärk: Aiakujundus on territooriumi haljastuskunst, kujundamine ja kavandamine. Selle elemendid on planeerimine ja osadeks jaotamine, taimede valik vastavalt mullastikule ning klimaatilistele tingimustele, taimede jaotust maatükil, nende omavahelist sobivust, olemasolevaid teid ja veekogusid arvestades. Aiakujundus on kunst luua taimede, kivide, vee ja arhitektooniliste vormidega harmooniline loomuliku maastiku kuvand.

Hind: 1280.00 €
Kestus: 120 ak.t. 07.08-09.10.2018

Telefon: 661 2081

Ландшафтный дизайн

2018-08-07

Ландшафтный дизайн - это искусство озеленения территорий, элементами которого являются планировка и разбивка участка, подбор растений для определённых климатических условий и почв, размещение растений на участке в зависимости от их сочетаемости друг с другом, а также с имеющимися на учаскте водоемами и дорожками.

Hind: 1280.00 €
Kestus: 120 ак.ч., 07.08-09.10.2018

Telefon: 661 2081

Õitsvate põõsaste lõikamine

2018-10-01

Sihtrühm:  Haljastustöötajad, kellel puudub erialane kutseharidus ja kompetents.  Aegunud oskustega 50+ inimesed.  Haljastust pakkuvad väikeettevõtjad. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: oktoober 2018; 32 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Puittaimede talvitumiseks ettevalmistamine

2018-10-01

Sihtrühm: • haljastustöötajad, kellel puudub erialane kutseharidus ja kompetents; • aegunud oskustega 50+ inimesed; • haljastust pakkuvad väikeettevõtjad. Tasuta, toetab Eesti riik ja Euroopa Liit

Hind: 0.00 €
Kestus: oktoober 2018; 32 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209