Koolitused:

Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täiendkoolitus

2018-11-15

Sihtgrupp Põllumehed, professionaalsed taimekaitsetöötajad, kelle eelmise taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg lõpeb hiljemalt kolme kuu jooksul ning nad soovivad jätkata tööd taimekaitsevahendite professionaalse kasutajana.

Hind: 54.00 €
Kestus: 12 ak.t. 3. mai
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188

Iluaiandus

2018-11-26

Õpetusega taotletakse, et õpija omandab oskuse kasvatada enamkasvatatavaid ilutaimi. Õppija selgitab enamlevinud ilutaimede kasvu mõjutavaid tegureid ning rakendab nende kasvatamisel agrotehnoloogia põhialuseid, kasutades tööks vajalikku tehnikat etteantud juhiste alusel.

Hind: 840.00 €
Kestus: 62 ak.t.

Telefon: 445 1968; 53 446 945

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

2018-11-28

Sihtgrupp: Põllumajandus- ja metsandussektoris hõivatud isikud. Põllumehed, professionaalsed kasutajad, esmakordsed taimekaitsetunnistuse taotlejad

Hind: 109.00 €
Kestus: 28.-30. november 2018
Koht: Särevere

Telefon: 5329 2188

Viljapuude ja marjapõõsaste kujundus- ja noorenduslõikus

2018-11-28

Sihtrühm: Erialase hariduseta või aegunud oskustega aiandusettevõtete (sh väikeettevõtjad) töötajad või selles valdkonnas tööd alustavad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada või naasta erialasele tööle. Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 28.11-30.11.2018; 24 ak.t.

Telefon: 55642968

Taimede ettevalmistamine talveks

2018-12-05

Sihtrühm: Erialase hariduseta või aegunud oskustega aiandusettevõtete (sh väikeettevõtjad) töötajad või selles valdkonnas tööd alustavad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada või naasta erialasele tööle Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 40 ak.t.

Telefon: 55642968

Aiakujunduse täiendkoolitus

2019-01-09

l: Aiakujundus. Täiendkoolitus Arvutil projekteerimine Projekti vormistamine ja üleandmine tellijale Eelarve koostamine Maastiku kujundamine. Maa-ala planeerimine Kevadised tööd aias — teooria ja praktilised tööd Kivi kasutamine aias Teooria ja praktilised tööd.

Hind: 736.00 €
Kestus: 9.01. — 28.02.2019; 46 ak.tundi

Telefon: 6210 360, 554 5529

AutoCAD 2D haljastajatele

2019-01-16

Kursus on mõeldud täiendkoolituseks haljastajatele, aiakujundajatele, maastikuarhitektidele ja maastikukujundajatele AutoCADis, et arendada põhijoonestamise oskusi vastavalt eriala väljunditele. Kursuse lisaväärtusena saavad osalejad erialaseid kujundamist puudutavaid nõuandeid.

Hind: 480.00 €
Kestus: 20 ak/h 16. ja 17. ja 18. jaanuar

Telefon: 6305105

Koduaiakujundus

2019-01-31

Eesmärk: Anda teadmisi koduaia kujundamisest, kompositsioonist, kujundamise materjalidest ja nendekasutamisest. Näpunäiteid jagatakse ilupuudest ja põõsastest, sortide valimisest vastavaltkasvukohatingimustele, sobitamises aiakujunduses jne.Kursuse tulemusena saavad osalejad ideid ja oskusi koduaia kujundamiseks ja hooldamiseks.

Hind: 130.00 €
Kestus: 31.01-14.03.2019; 20 ak.t.

Telefon: 44 51 968 5014291