Koolitused:

AIANDUS »
E-ÕPE »
EHITUS »
Elekter »
ESMAABI »
ETIKETT »
FINANTS »
MÜÜK »
TEHNIKA »
TERVIS »
VAIMSUS »
ÕIGUS »

Piirkond:

Vaarikakasvatuse õppepäev

2020-10-02

Ootame koolitusele kõiki huvilisi, kes juba tegelevad või sooviksid hakata tegelema vaarikakasvatusega ning kes soovivad saada teadmisi, kuidas hoida oma istandus terve ja saagirohke. Koolituse edukaks läbimiseks peavad osalejal olema algteadmised õistaimedest.

Hind: 55.00 €
Kestus: 8 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Kasvuhoone ABC – mõnus abiline aastaringselt

2020-10-04

Otsime vastuseid küsimustele: • Kas sooviksid oma kütteta kasvuhoonest saada saaki enamikul aastast, aga ei tea kuidas seda teha? • Tomatid ja kurgid on meie tavaline saak, aga milliseid taimi veel kasvatada erinevatel kuudel? • Miks on oluline kasvatada mulda? • Kuidas kavandada kasvuhoonet? • Kile või klaas, või hoopis plast? Vundamendiga või vundamendita? Statsionaarne või ajutine? • Kuidas kasvuhoone võiks olla seotud koduse komposti süsteemiga?

Hind: 35.00 €
Kestus: 4 ak.t.

Telefon: 56 600 295

Keskkonnateemaline loengusari – absurdist ratsionaalsuseni

2020-10-07

Oleme jõudnud uude geoloogilisse ajastusse – antropotseen – kus suurimaks keskkonna kujundajaks ei ole enam geoloogilised protsessid, vaid inimese tegevus. Seda ajajärku hakkab üha rohkem iseloomustama looduse stabiilsuse ja seaduspäraste asendumine korrapäratusega. Oleme jõudnud olevikku, kus inimkond on võtnud looduselt nii söödavad, ehitatavad, põletatavad kui sulatatavad ressursid. HIND TÄPSUSTAMISEL

Hind: 0.00 €
Kestus: 07. oktoober - 11. november 2020; 12 tundi

Telefon: 630 6508

Taimekaitse täienduskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

2020-10-08

Räpina Aianduskool osaleb Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” tegevuse „Pikaajalised programmid” hankes. Kursused viiakse läbi “Taimekasvatuse Teadmussiirde Programmi” raames ning on osalejale tasuta.

Hind: 0.00 €
Kestus: kell 9.00 – 19.00; 11 ak.t.

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Viinapuude sügislõikus ja paljundamine

2020-10-15

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013.nr.33 ja 19.06.2015 nr.27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid, mis on käesoleva kursuse käigus kogutud, edastada Haridusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Hind: 0.00 €
Kestus: 9 tundi

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

2020-10-28

Koolitus vastab Põllumajandusministeeriumi määrusele 18.11.2013 nr.67 „Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitlevate teemade ja koolituse kestuse nõuded“.

Hind: 0.00 €
Kestus: 27 tundi; 28. - 30. okt
Koht: Otepää

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Looduslikud ja mürgivabad puhastusvahendid

2020-10-29

Kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad oma kodu puhastamiseks kasutada tõhusaid, odavaid ja mürgivabu vahendeid. Suur osa poes müüdavatest kodukemikaalidest sisaldavad ohtlikke kemikaale. Eesti elanike seas läbi viidud terviseanalüüsid on näidanud, et oluline osa inimorganismi  kogunenud mürgistest ühenditest on pärit just olmekeemiast.

Hind: 24.00 €
Kestus: kell 17.30 - 19.45; 3 ak.t.

Telefon: 630 6508

Viljapuude ja marjapõõsaste kujundus- ja noorenduslõikus TASUTA

2020-10-29

Sihtrühm: Erialase hariduseta või aegunud oskustega aiandusettevõtete (sh väikeettevõtjad) töötajad või selles valdkonnas tööd alustavad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada või naasta erialasele tööle. Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 29.10-31.10.2020; 26 ak.t.

Telefon: 55642968

Metsapuutaimede kasvatamine

2020-10-29

Sihtrühm: Metsa ja metsamaad omavad talunikud, väikeettevõtjad ja ettevõtete töötajad, kellel on metsamajandamise tulemusel vajalik metsastada uuendusraie käigus tekkinud langid.

Hind: 65.00 €
Kestus: 16 ak.t. 29.10. - 30.10. 2020

Telefon: 796 1549, 5346 1209

Permakultuur pole aiandus. Mis see siis on?

2020-10-31

Kõik kursused E-kursus. Permakultuur pole aiandus. Mis see siis on? Marian Nummert Kursuse eesmärk on anda osalejale ettekujutus permakultuurist kui disainisüsteemist ning selle eetikast ja põhimõtetest. Lisaks tutvustada permakultuuri rakendamisvõimalusi Eestis ning vaadata, kuidas saab erinevaid printsiipe kasutusele võtta nii oma aias kui ka laiemalt isiklikus teadlikkuses (keskkonnast) ja ühiskonnast. E-kursus toimub Zoom keskkonnas.

Hind: 126.00 €
Kestus: 31. oktoober – 12. detsember 2020; 21 tundi

Telefon: 630 6508

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele taimekaitsevahendite kasutajale

2020-11-11

Koolitus vastab Põllumajandusministeeriumi määrusele 18.11.2013 nr.67 „Taimekaitsekoolituse programmi, taimekaitsekoolitusel käsitlevate teemade ja koolituse kestuse nõuded“.

Hind: 0.00 €
Kestus: 27 tundi
Koht: Räpina

Telefon: 796 1549, 5346 1209