Koolitused:

SKETCHUP - ruumiline projekteerimine (Tartus)

2018-09-27

SketchUp on mõeldud visandite tegemiseks, kuigi pistikprogrammide ja nutikuse abil saab luua küllalt keerukaid objekte, alustades taburetist ja lõpetades suurte linnadega. Sketchupi koolitus on algajatele ja ei nõua mingisuguseid spetsiifilisi eelteadmisi ega 3D kogemusi.   Koolitusel õpetame kasutama SketchUp 8 tööriistu.

Hind: 180.00 €
Kestus: 27, 28. sept, 1.okt (12 akt)

Telefon: 7428000

SKETCHUP - ruumiline projekteerimine (Tartus)

2018-09-27

SketchUp on mõeldud visandite tegemiseks, kuigi pistikprogrammide ja nutikuse abil saab luua küllalt keerukaid objekte, alustades taburetist ja lõpetades suurte linnadega. Sketchupi koolitus on algajatele ja ei nõua mingisuguseid spetsiifilisi eelteadmisi ega 3D kogemusi.   Koolitusel õpetame kasutama SketchUp 8 tööriistu.

Hind: 180.00 €
Kestus: 27, 28. sept, 1.okt (12 akt)

Telefon: 7428000

Uus kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus (jõustus 01.07.2018). Tehnorajatiste talumise tasu

2018-09-27

Eesmärk: käsitleda 1. juulil 2018 jõustunud kinnisasja avalikes huvides omandamise seadust (KAHOS) põhirõhuga kinnisasja omandamise põhimõtetel ja sundvalduse seadmisel. Käsitletakse ka tehnorajatise talumise tasu suuruse uut regulatsiooni, mis jõustub 01.01.2019 ja selle seoseid KAHOSiga.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00 – 15.30; 5,7 ak.t.

Telefon: 646 0002

Ehitamise dokumenteerimise muutunud nõuded. 5TP

2018-09-27

Ehitamise dokumenteerimine haarab kõiki etappe alates ehitise projekteerimisest kuni ehitise füüsilise olemasolu lõpuni (lammutamiseni). See hõlmab ehitise projekteerimist, uuringuid, kõiki ehitustöid, omanikujärelevalvet, ehitise kasutamise ja hooldamise juhendeid, ehitise auditeid ja ehitises tehtud hilisemaid ümberehitusi. Hinnale lisandub km.

Hind: 189.00 €
Kestus: kell 10.00 - 16.15; 7 ak.t.

Telefon: +372 55 695 775 | + 372 670 66 06

Tellingute paigaldamise ja nendel töötamise koolitus (Eesti + rahvusvahelised load)

2018-09-27

Koolitusele on oodatud ehitusvaldkonnas töötavaid inimesed, kes vajavad tellingute paigaldamise väljaõpet.

Hind: 167.00 €
Kestus: 16 ak.t. 27.09 - 28.09.2018
Koht: Tallinn

Telefon: 5394 0539

Tellingute paigaldamise ja nendel töötamise koolitus

2018-09-27

Koolitusele on oodatud ehitusvaldkonnas töötavaid inimesed, kes vajavad tellingute paigaldamise väljaõpet.

Hind: 115.00 €
Kestus: 16 ak.t. 27.09 - 28.09.2018
Koht: Tallinn

Telefon: 5394 0539

Ehitusjuht (tase 6) baaskoolitus

2018-09-28

Kursuse sisu: Ehitusseadus ja ehitusalased õigusalused, lepingud (ETÜ) Tehnosüsteemid (seadmed) hoonetes Ehitustööde eelarvestamise alused Tuleohutuse tagamine ehitusel Ehitusfüüsika Ehitustoodete tõendamine Juhtimine ja ehituskorralduse alused Projektijuhtimise alused Ehitustööde dokumenteerimine (täitedokumentatsioon) Ehitusprojekt (EVS 932) ja selle osad Töö- ja terviseohutuse tagamine ehitusel Normatiivdokumendid ehituses

Hind: 360.00 €
Kestus: 28.09-13.10.2018; 44 ak.t., 38 TP

Telefon: 666 4526

Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks

2018-10-01

Sihtrühm: Kutselised korstnapühkijad, kelle teadmised on vananenud ja kes soovivad täiendada teadmisi korstnapühkijate tööülesannete valdkonnas sh tuleohutust puudutava standardi osas. Samuti korstnapühkijad, kes valmistuvad kutse taastõendamiseks või taseme tõstmiseks Tasuta koolitust pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Hind: 0.00 €
Kestus: (60 t) 1.okt, 2.okt, 3.okt, 8.okt

Telefon: 5329 2188, 515 5611, 387 4042

Tõstukijuht. Teooria

2018-10-02

Laaduri, teleskooplaaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhid: tõstekahvliga, -kopaga, konteinerihaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga kahveltõstukid, teleskooplaadurid (nn upitaja), kompaktlaadurid (nn bobcat), frontaallaadurid, virnastajad ja kärud. Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. Hinnale lisandub km.

Hind: 110.00 €
Kestus: 02.10 − 03.10

Telefon: 656 1277; 502 8656

Tõstukijuht. Teooria+praktika

2018-10-02

Laaduri, teleskooplaaduri ja sisetranspordi liikurmasina juhid: tõstekahvliga, -kopaga, konteinerihaaratsiga või muu haaratsiga sisepõlemismootoriga või elektriajamiga kahveltõstukid, teleskooplaadurid (nn upitaja), kompaktlaadurid (nn bobcat), frontaallaadurid, virnastajad ja kärud. Lisaks teooriaõppele on vajalik 8-päevane dokumenteeritud tööpraktika vastaval kutsealal. Hinnale lisandub km. PRAKTIKA: toimumiskoht vastavalt kokkuleppele

Hind: 1172.50 €
Kestus: 02.10 − 03.10

Telefon: 656 1277; 502 8656

Ehitisregistri elektrooniline menetlus

2018-10-03

Koolituse eesmärk on selgitada ehitisregistri toimimist teoorias kui ka praktiliste näidete kaudu, tutvustada planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku senist ellurakendumist. Koolitus annab ülevaate Riigikohtu eelmise aasta ja selle aasta alguse olulisematest planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavatest lahenditest. Lektor: Raul Keba.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00-15.30

Telefon: 5256655