Koolitused:

Mööbli restaureerimine

2018-11-15

Iga osaleja saab kursuse jooksul restaureeritud enda kaasa võetud eseme ning selle käigus ka esmased teoreetilised teadmised. Et kohe esimesel korral alates saaks reaalse tööga pihta hakata, palume eelnevalt saata esemest pilte, et juhendaja saaks paika panna tööprotsessi ja tööks vajalikud vahendid!

Hind: 135.00 €
Kestus: 15.nov.-13.dets. neljapäeviti kell 18:00-21:00

Telefon: 600 2244, 537 28520

TEE KANDEVÕIME SAAB ALGUSE TEE KAVANDAJA JA PROJEKTEERIJA AMETIALASEST KOMPETENTSUSEST, 6,7 TP

2018-11-15

üliõpilastele ja õpetajatele 50 EUR. Lektorid: Luule Kaal, MSc, TalTech lektor, ERC Konsultatsioon OÜ konsultant.                      Ain Kendra, Volitatud teedeinsener (tase 8), TalTech lektor, T-Konsult OÜ juhataja

Hind: 100.00 €
Kestus: 10.00-16.15

Telefon: 660 4555

Raietöölise 3.taseme kutseeksamiks valmistumine

2018-11-16

Metsanduse ja põllumajanduse valdkonnas, päästeteenistuses, teedehoolduses, trasside ja liinide hoolduses jms töötavad või tööd alustavad inimesed. Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 16.11, 17.11 ja 19.11, 20.11.2018; 36 ak.t.

Telefon: 55642968

Техника безопасности при работе на высоте

2018-11-16

Целевая аудитория: лица, ответственные за безопасность на стройплощадке руководители строительных проектов, руководители строительных объектов, строительная инспекция, строителей и других работников на высотах

Hind: 86.00 €
Kestus: 10:00 - 15:30

Telefon: +372 509 4137

Mööbli restaureerimine

2018-11-17

Iga osaleja saab kursuse jooksul restaureeritud enda kaasa võetud eseme ning selle käigus ka esmased teoreetilised teadmised. Et kohe esimesel korral alates saaks reaalse tööga pihta hakata, palume eelnevalt saata esemest pilte, et juhendaja saaks paika panna tööprotsessi ja tööks vajalikud vahendid!

Hind: 135.00 €
Kestus: 17.-18.nov. L-P kell 10-16 ja 24.nov. L kell 10:00

Telefon: 600 2244, 537 28520

Ehitisregistri elektrooniline menetlus. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendusküsimused. 4,3 TP

2018-11-20

EESMÄRK tutvustada uue ehitisregistri elektroonilist menetlust nii teoorias kui ka praktikas anda ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakenduspraktikast, sh Tallinna uuest menetluskorrast. Hinnale lisandub km.

Hind: 189.00 €
Kestus: kell 10.00–15.30; 6 ak.t.

Telefon: + 372 580 91 404 | + 372 670 66 06

Tõstukijuhi koolitus

2018-11-20

Tööandjale annab teadmise ja kindlustunde, kui tema töötaja on läbinud kahepäevase tõstukijuhikoolituse. Antud koolituse läbimisel saab teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused tõstukijuhi ametist ning koolituse eduka lõpetamise järgselt väljastatakse tõstukijuhi luba. Väljastatud luba annab õiguse töötada Eestis tõstukijuhina. Lisaks on antud koolitus mõeldud neile, kes soovivad täiendada oma teadmisi eri liiki tõstukitest, töösse puudutavatest õigusaktidest ja tööohutusest.

Hind: 169.00 €
Kestus: 20-21/11/2018

Telefon: +372 509 4137