Koolitused:

Tellingute paigaldamise ja nendel töötamise koolitus (Eesti + rahvusvahelised load)

2017-10-25

Koolitusele on oodatud ehitusvaldkonnas töötavaid inimesed, kes vajavad tellingute paigaldamise väljaõpet.

Hind: 167.00 €
Kestus: 16 ak.t. 25.10.2017 - 26.10.2017
Koht: Tallinn

Telefon: 5394 0539

Tellingute paigaldamise ja nendel töötamise koolitus (Eesti load)

2017-10-25

Koolitusele on oodatud ehitusvaldkonnas töötavaid inimesed, kes vajavad tellingute paigaldamise väljaõpet.

Hind: 96.00 €
Kestus: 16 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 5394 0539

Kaasaegne projekteerimise juhtimine ja korraldamine. Tunnistus 5,0 TP-ga

2017-10-26

Projekteerimise korraldamise probleemidest, Timmitud kavandamise kontseptsioon ja põhimõtted. Protsesside ja väärtusahelate juhtimisest. Viimase plaanija tehnika rakendamine projekteerimises (projekti programm, etapi kavandamine, ettevaatav plaanimine ja KanBan) jne. Üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 50 EUR.

Hind: 100.00 €
Kestus: kell 10.00-16.15

Telefon: 6604 555

Tellingute paigaldamise ja nendel töötamise täiendkoolitus (rahvusvaheline)

2017-10-26

Tellingupaigaldaja koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte. Eeldab tellingute paigaldamise ja nendel töötamise Eesti koolituse edukat läbimist.

Hind: 85.00 €
Kestus: 3,5 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 5394 0539

Tõstukijuhi koolitus 1-päevane kogenud juhile (Eesti load)

2017-10-26

Koolituse eesmärgiks on anda osalejale teadmisi tööks tõstukiga. Tõstuki all mõistetakse oma jõuallika abil vabalt liikuvat lähisiirdamisseadet, mis on mõeldud koormate vedamiseks, lükkamiseks, tõstmiseks või virnastamiseks. Tõstukijuhid võivad töötada objektide sisetranspordi vahendil (laadur, virnastaja, käsikahvel-, korv- ja teleskooptõstuk).

Hind: 95.00 €
Kestus: 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 5394 0539

Pottsepp

2017-10-30

Pottsepa kursuse näol on tegemist erialase koolitusega. Koolituse läbimisel väljastatakse Tallinna Ehituskooli tunnistus täiendusõppe läbimise kohta. Kutset omistab ja kutsetunnistusi väljastab MTÜ Eesti Pottsepad.

Hind: 610.00 €
Kestus: 30.10.-20.12.2017; 122h

Telefon: 651 7211 / 5558 0285

Uus riigihangete seadus ja ehitustööde hanked

2017-10-31

Koolituse eesmärk on anda ülevaade uuest riigihangete seadusest tulenevatest olulisematest muudatustest võrreldes kehtiva hankeregulatsiooniga (rõhuasetusega ehitushangetele). Lektor: Marko Mehilane.

Hind: 129.00 €
Kestus: 09.00-14.00

Telefon: 525 66 55

Kinnisvara arendusprojekti juhtimine

2017-11-16

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kinnisvaraprojekti juhtimisest alates soovist ja tahtes tegeleda kinnisvara arendamisega kuni garantii perioodi lõppemiseni. Koolitus annab arusaama kinnisvaraarendusprotsessi etappidest, praktilised teadmised, kuidas juhtida kinnisvaraarenduse protsessi. Lektor: Daniel-Aleksander Chasan

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-14.15

Telefon: 525 66 55

Haldusmenetlus ehitamisel ja planeerimisel

2017-11-22

Koolituse käigus saab teada, millised on kohaliku omavalitsuse ja muu haldusorgani kohustused menetluse läbiviimisel ning kuidas menetlust korrektselt läbi viia ja otsust vormistada. Lektor: Martina Proosa.

Hind: 99.00 €
Kestus: 09.00-14-45

Telefon: 525 66 55

Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle

2017-11-30

Koolitus annab riikliku järelevalve tegemiseks vajalikke teadmisi: millal algatada järelevalvemenetlus ja millal mitte; mida järelevalvemenetluses saab kontrollida; kuidas õigesti ja tulemuslikult järelevalvemenetlust läbi viia; millised võimalused on riikliku järelevalve läbiviijal rikkuja korrale kutsumiseks. Lektor: Martina Proosa.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30

Telefon: 525 66 55

Ehitisregistri elektrooniline menetlus

2017-12-07

 Koolituse eesmärk on selgitada ehitisregistri toimimist teoorias kui ka praktiliste näidete kaudu, tutvustada planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku senist ellurakendumist. Koolitus annab ülevaate Riigikohtu eelmise aasta ja selle aasta alguse olulisematest planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavatest lahenditest. Lektor: Raul Keba.

Hind: 129.00 €
Kestus: 09.00-14.00

Telefon: 525 66 55