Koolitused:

Vana maja hooldus ja omaniku nõustamine

2019-11-22

 Toimub Eesti Vabaõhumuuseumis järjekorras juba 17. spetsialistide loengupäev. Seni oleme spetsialistide loengupäevadel rääkinud erinevatest sõlmedest, niiskusest, konstruktsiooni tugevusest, väärtustest ja paljust muust. Sel korral läheneme majale ka omaniku kohustuste ja vajaduste poolelt. Teemasse juhib vanade elamute renoveerimise ja sisekliima parandamise kogemusega insener Üllar Alev. 

Hind: 25.00 €
Kestus: kell 12–15.30

Telefon: 523 83 97

Puitliidete valmistamise koolitus

2019-11-23

Sihtrühm: Aegunud oskustega täiskasvanud inimene, kes soovib puiduettevõttes töötamiseks täiendada enda erialaseid teadmisi ja omandada praktilisi töövõtteid. Tööealised isikud, samuti aegunud oskustega elanikkond vanuses üle 50-ne, kes soovivad omandada lisateadmisi ja -oskusi puitliidete valmistamisel ja ehitajad kes soovivad oma erialaseid oskuseid laiendada

Hind: 0.00 €
Kestus: 40 ak.t. 23. nov, 24. nov, 30. nov ja 1. dets

Telefon: 515 5611

Kõrgtööde koolitus mastitöötajaile, inglise-, eesti-, vene keeles

2019-11-25

Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad omandada teadmisi mobiili-, telekom-, elektri- jm mastides töötamise meetoditest ning tööohutusest kõrgustes ja/või kes igapäevaselt töötavad mastidel.  Hinnale lisandub km.

Hind: 600.00 €
Kestus: 25.-27.11; 30 ak.t.

Telefon: +372 5850 2424

Ebaseaduslike ehitiste registrisse kandmine, seadustamine ja enam levinud probleemid. Lubade menetlus, järelvalve jm.

2019-11-27

Ehitise formaalne ja materiaalne õigusvastasus. 1.01.2020 tähendus; Menetluse valik ehitise seadustamisel – detailplaneering, projekteerimistingimused, ehitusprojekt, audit või lammutusettekirjutus. Kaasnevad võimalikud kulud sh riigilõiv. Ehitise ümberehitamise ja uue ehitise püstitamise regulatsiooni erisused – Tallinna ja Tartu praktika; Lubade (sh kasutusloa) ja teatiste menetlus – kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine, kehtetuks tunnistamine. Ehitise kasutusotstarbe muutmine; Tuleohutuse tagamisega seonduv temaatika jne.

Hind: 129.00 €
Kestus: 10.00 -15.45; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 646 0002

Tarkvaraseminar - Autodesk BIM 360 Forum Tallinn

2019-11-28

Seminaril tutvustame lähivaates Autodesk BIM 360 ja Sigma Estimates tarkvaralahendusi ehitusettevõtetele ja projektbüroodele, kes planeerivad kasutusele võtta kaasaegseid Cloud pilvetehnoloogia töövahendeid. Seminari juhatab sisse Kadi Villers ettevõttest Teaduspark Tehnopol. Konsultandid partnerfirmadest Autodesk, Future Group ja Infoera tutvustavad lähemalt BIM 360 lahenduste praktilisi rakendusvõimalusi.  

Hind: 25.00 €
Kestus: kell 09:00 – 14:00

Telefon: 6306 523, 6306 551

Revit koostöö ja IFC koolitus

2019-11-29

Sihtgrupp: Ehitus- ja projekteerimise sektori spetsialistid, kes soovivad saada selgema pildi IFC formaadi eripärast ja õppida kuidas tuleb õieti seadistada Revit IFC mudeli eksportimiseks. Lisaks nendele kes soovivad laiendada oma teadmisi Revit koostöö võimalustest ja reeglitest ning pilvelahendustest projekti koordineerimisel. Koolituse käigus näitame kuidas on lahendatud koostöö seadistused Revit EST lokaliseeringus. Hinnale lisandub km.

Hind: 360.00 €
Kestus: kell 9:15 – 16:15; 8 ak.t.

Telefon: 6306 523, 6306 551