Koolitused:

Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine. Bürootöötaja täiendõpe

2020-01-31

Eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 165.00 €
Kestus: 31.01.2020-17.02.2020; 18 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 53800727

Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega

2020-02-04

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 1895.00 €
Kestus: 03.02.2020-30.04.2020; 274 ak.t.

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus

2020-02-05

Oma ametis hinnatud sekretär on kursis majanduse, ettevõtlus ja personalitöö alustega, tunneb etiketti, tööseadusandlust, valdab kaasaegset kirjakeelt, oskab korraldada koosolekuid, teab arhiivinduse ja dokumendihalduse põhitõdesid ning muidugi oskab kasutada vajalikke arvutiprogramme. Hinnale lisandub km.

Hind: 1585.00 €
Kestus: 05.02.2020-30.04.2020; 194 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega

2020-02-05

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 või personalispetsialist, tase 5 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised. Hinnale lisandub km.

Hind: 1875.00 €
Kestus: 05.02.2020-30.04.2020; 234 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Selge keele koolitus - telli nüüd!

2020-02-06

Õpetame kirjutama selgeid tekste ja kordame üle keelereeglid. Analüüsime asutuse eri tüüpi dokumente, kirju, kodulehte jm. Nende põhjal koostame koolituse, kus keskendume tüüpvigadele ja anname tagasisidet tekstide arusaadavuse kohta.  Hind kokkuleppel.

Hind: 0.00 €
Kestus: 2 - 4 tundi, kokkulepitud ajal

Telefon: 53 47 2327

Küljendamine InDesigniga (Tartus)

2020-02-14

InDesign koolitus on neile, kes soovivad tundma õppida professionaalse küljendusprogrammi erinevaid võimalusi ning õppida looma trükinõuetele vastavat faili. Antud koolitusel on rõhk tehniliste oskuste omandamisel, mitte kompositsioonil ega töö visuaalsel küljel.  

Hind: 190.00 €
Kestus: 17, 19. veebr.

Telefon: 7428000

Küljendamine InDesigniga (Tartus)

2020-02-14

InDesign koolitus on neile, kes soovivad tundma õppida professionaalse küljendusprogrammi erinevaid võimalusi ning õppida looma trükinõuetele vastavat faili. Antud koolitusel on rõhk tehniliste oskuste omandamisel, mitte kompositsioonil ega töö visuaalsel küljel.  

Hind: 190.00 €
Kestus: 17, 19. veebr.

Telefon: 7428000

Küljendamine InDesigniga (Tartus)

2020-02-14

InDesign koolitus on neile, kes soovivad tundma õppida professionaalse küljendusprogrammi erinevaid võimalusi ning õppida looma trükinõuetele vastavat faili. Antud koolitusel on rõhk tehniliste oskuste omandamisel, mitte kompositsioonil ega töö visuaalsel küljel.  

Hind: 190.00 €
Kestus: 17, 19. veebr.

Telefon: 7428000

Küljendamine InDesigniga (Tartus)

2020-02-14

InDesign koolitus on neile, kes soovivad tundma õppida professionaalse küljendusprogrammi erinevaid võimalusi ning õppida looma trükinõuetele vastavat faili. Antud koolitusel on rõhk tehniliste oskuste omandamisel, mitte kompositsioonil ega töö visuaalsel küljel.  

Hind: 190.00 €
Kestus: 17, 19. veebr.

Telefon: 7428000

Esitluste koostamine PowerPoint’iga (Tartus)

2020-02-14

Koolitus on mõeldud kõigile PowerPointi kasutajatele, kelle tööks on erinevate esitluste koostamine ja esitlemine ning kes soovivad oma esitluse koostamise oskusi paremaks muuta. Koolitus sobib ka neile, kel puudub varasem töökogemus esitlusprogrammidega.

Hind: 65.00 €
Kestus: kell 10.00 – 14.00; 5 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine. Bürootöötaja täiendõpe

2020-02-14

Eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 162.00 €
Kestus: 14.02.2020-28.02.2020; 18 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Excel edasijõudnu koolituse jätkukoolitus (III tase)

2020-02-18

Koollitus annab praktilised oskused, kuidas muuta valemite ja funktsioonide abil Exceli tabeleid dünaamilisemaks, optimeerida tabeleid funktsioonide kombineerimise kaudu. Kasutada tabeli lahtrites ripploendeid ning nuppe makrode käivitamiseks. Importida, korrastada andmeid, teha kokkuvõtteid Exceli tabelitest. Tööriistade PowerQuery, PivotTable ja Fuzzy Lookup kasutamine

Hind: 280.00 €
Kestus: 18.-19.02 kl 10.-14.00 10 akadeemilist tundi

Telefon: 530 59517