Koolitused:

Pilvelahendused ja -teenused kontoritöös

2019-11-14

Koolituse tulemusel mõistab õppija kasutada enamlevinud kontoritarkvara tekstide töötlemisel ja tabelarvutustel ning oskab kasutada kontoritöös vajalike internetiteenuseid ja sotsiaalset tarkvara. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 96.00 €
Kestus: 09.30-14.30; 6 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Organisatsiooni kultuur ja suhtekorraldus sekretäritöös, kommunikatsiooni alused

2019-11-15

Koolitusel keskendub sekretäri- juhiabi rolli mõtestamisele organisatsioonis läbi organisatsioonikultuuri prisma. Koolitusel käsitletakse organisatsioonikultuuri olemust, kommunikatsiooni mõistet ning kommunikatsiooni olemust ja korraldust. Koolituse eesmärk on kujundada arusaamu sekretär-juhiabi tööst organisatsioonikultuuri ja suhtekorralduse vaatest lähtuvalt.

Hind: 100.00 €
Kestus: 6 akadeemilist tundi

Telefon: 7 333 690

Exceli õppepäev - Andmebaasid Excelis (Tartu)

2019-11-18

Excel pakub mugavaid võimalusi andmete töötlemiseks ning analüüsimiseks. Pideval kasutamisel pakub ta väga mugavaid võimalusi ja paindlikke lahendusi.  Sageli raisatakse hulk aega tööle, mis võtaks oskuslikul kasutamisel vaid mõne minuti.

Hind: 65.00 €
Kestus: kell 10.00 – 14.00; 5 ak.t.

Telefon: 7428000

Sekretäride koolitus. Dokumendihaldus. Arhiivindus (vene k)

2019-11-20

 Koolitus annab süsteemne ülevaade organisatsiooni dokumendihalduse korraldamisest. Seadusandlik baas, dokumentide vormistamise nõuded, dokumentide registreerimine ja süstematiseerimine, dokumendiringlus, dokumentide ettevalmistamine arhiivi andmiseks, dokumentide säilitustähtaegade määramine, dokumentide üleandmine arhiivi. Hinnale lisandub km.

Hind: 335.00 €
Kestus: 20 ak.t. 20 Nov 2019 - 11 Dets 2019

Telefon: +372 605 1801

Обучение для секретарей. Делопроизводство. Архивирование

2019-11-20

Задача: Дать знания по организации и ведению делопроизводства в соответствии с современными требованиями, повысить квалификацию работающих секретарей.+HCO.

Hind: 335.00 €
Kestus: 20 НОЯБ - 11 ДЕК

Telefon: 605 1801

Koosolekute korraldamine ja protokollimine

2019-11-21

Koosoleku korraldamine ei tundu esmapilgul keeruline. Kel aga vähene kogemus olemas, teab, et sünergilise ja efektiivse õhkkonna loomine ei pruugi õnnestuda alati. Kursusel vaadeldakse, kuidas valmistada ette koosolek, mille fookus püsiks seatud eesmärgil, osalejad oleks avatud ja aktiivsed ning hilisem tulemuste hindamine ja professionaalselt vormistatud tagasiside aitaks firmajuhti strateegiliste otsuste tegemisel. Hinnale lisandub km.

Hind: 100.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 733 3690

Õppepäev - Töökorraldus OUTLOOK'i abil (Tartu)

2019-11-25

Outlooki kasutamine aitab sul aega planeerida ja aitab sind meilide, ajakavade, tööülesannete, märkmete ja kontaktide haldamisel. Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad kasutada MS Outlook ’i, et oma teabe haldamise, suhtlemise ja töö korraldamise viise paremaks muuta.

Hind: 65.00 €
Kestus: kell 10.00 – 14.00; 5 ak.t.

Telefon: 7428000

Курсы секретаря-помощника руководителя, обучение дневное

2019-11-25

Мы рады, что можем предложить вам один из лучших курсов делопроизводства. Программа курса содержит самые современные и необходимые для работы темы и материалы. C 09:30-14:30, дни обучения - понедельник, вторник, четверг.

Hind: 350.00 €
Kestus: 25/11/19-07/02/20; 44 акад. час

Telefon: 3726729777, +37253957408

Esitluste koostamine PowerPoint’iga (Tartus)

2019-11-27

Koolitus on mõeldud kõigile PowerPointi kasutajatele, kelle tööks on erinevate esitluste koostamine ja esitlemine ning kes soovivad oma esitluse koostamise oskusi paremaks muuta. Koolitus sobib ka neile, kel puudub varasem töökogemus esitlusprogrammidega.

Hind: 65.00 €
Kestus: kell 10.00 – 14.00; 5 ak.t.

Telefon: 7 428 000

Pilvelahendused ja -teenused kontoritöös

2019-11-27

Koolituse tulemusel mõistab õppija kasutada enamlevinud kontoritarkvara tekstide töötlemisel ja tabelarvutustel ning oskab kasutada kontoritöös vajalike internetiteenuseid ja sotsiaalset tarkvara. Hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 100.00 €
Kestus: 09.30-14.30; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 742 0438, 5565 7804

Korrektne tekstidokument Wordi abiga (Tartus)

2019-12-02

Kõigile, kes soovivad Word‘i kasutades luua korrektselt vormistatud dokumente, lepinguid, aruandeid jms., mida oleks ka edaspidi lihtne muuta ja täiendada, ilma et vaevaga tehtud kujundus paigast läheks.  Kursus oleks kasulik läbida ka enne lõputööde alustamist.    

Hind: 150.00 €
Kestus: 02, 04, 06. dets; 15 ak.t.

Telefon: 7428000

Kirjalik kommunikatsioon- ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel

2019-12-02

Koolitusel õpitakse valima lühemaid sõnastusmalle ja koostama selge ülesehitusega kantseliidivabu tekste ja e-kirju, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad ning keeleliselt korrektsed. Hind sisaldab koolitust, mahukaid materjale, kohvipause ja lõunasööki. Koolituse läbinud saavad TLÜ täienduskoolituse lõpudokumendi. Registreerimise tähtaeg: 25.11.2019.

Hind: 192.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30; 6 ak.t.

Telefon: 5090216