Koolitused:

Exceli 3-päevane täiskoolitus asutusele

2018-02-01

Oleme asutustele ettevalmistanud Exceli koolituse terviklahenduse, mis sisaldab nii Excel “Alg- ja kesktase” kui Excel “Edasijõudnud” koolituste sisu. Koolitus annab samm-haaval kõik vajalikud oskused Exceli tõhusaks igapäevaseks kasutamiseks. Kolm koolituspäeva kuni 20-le osalejale kahe hinnaga - 1920 €!

Hind: 1920.00 €
Kestus: 3 päeva a' 4 h + Exceli e-kursused + nõustami

Telefon: 55657400

Exceli koolitus alg- ja kesktase, avalik koolitus

2018-02-21

Kuigi enamus meist töötab Exceliga, on palju sellist, millest teadmine puudub ja mida pole olnud mahti iseseisvalt selgeks teha. Koolitusel tabad end korduvalt mõttelt “…oleks ma seda varem teadnud!”. Osalenu: "Selge ja ladus. Arusaadavas keeles. Puust ja punaselt koolitus. Väga hea lektor." Lisaks tasuta e-kursus ja isiklik nõustamine!

Hind: 120.00 €
Kestus: 5 tundi

Telefon: 55657400

Organisatsiooni kultuur ja suhtekorraldus sekretäritöös, kommunikatsiooni alused

2017-12-21

Koolitusel keskendub sekretäri- juhiabi rolli mõtestamisele organisatsioonis läbi organisatsioonikultuuri prisma. Koolitusel käsitletakse organisatsioonikultuuri olemust, kommunikatsiooni mõistet ning kommunikatsiooni olemust ja korraldust. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Tööõigus sekretäridele

2018-01-04

Kursuse eesmärgiks on anda sekretär-juhiabi tööks vajalikud teadmised tööõigusest oma pädevuse tõstmiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 10.00-17.00; 8 ak.t.
Koht: Tallinn

Telefon: 7 333 690

Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega

2018-01-09

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused. Hinnale lisandub km.

Hind: 1747.00 €
Kestus: 09.01.2018-28.05.2018; 274 ak.t.

Telefon: 733 3690

Personalispetsialist

2018-01-10

Kursuse eesmärgiks on anda personalitöötajale vajalikud teadmised ja oskused ning saavutada Personalispetsialist kutsestandardi tase 5 järgmised kompetentsid: B.2.1., B.2.2., B.2.3., B.2.4., B.2.6., B.2.9 .  Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased personalitöö valdkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele.

Hind: 350.00 €
Kestus: 10.jaanuar - 24.jaanuar; 52 ak/h

Telefon: 58 43 9917

Juhiabi koolitus

2018-01-10

Koolitusele ootame õppijaid, kes soovivad ennast täiendada tööks juhiabina väikeettevõttes. Hinnale lisandub km.

Hind: 1028.00 €
Kestus: 10.01.2018-20.04.2018; 100 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

12.01.18 algav juhtimisarvestuse kursus Tallinnas

2018-01-12

Toimub registreerimine 12.01.18 algavatele juhtimisarvestuse kursustele Tallinnas. Täiendkoolituse eesmärk: anda õpilastele ülevaade juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest.

Hind: 275.00 €
Kestus: 40 tundi

Telefon: 53 045 566

Kontoritarkvara ABC

2018-01-17

Koolituspakett koosneb kolmest erinevast koolitusest:MS Wordi koolitusalgajatele (8 akadeemilist tundi) 17.01.2018MS Exceli koolitusalgajatele (8 akadeemilist tundi) 24.01.2018MS PowerPointi koolitusalgajatele (8 akadeemilist tundi) 31.01.2018

Hind: 420.00 €
Kestus: 17.01-31.01.2018

Telefon: 5128075

MS Wordi koolitus algajatele

2018-01-17

Koolitus on mõeldud eelkõige kontoritöötajatele, kes soovivad arendada oskusi ühe peamise kontoritarkvara võimaluste kasutamisel kas ettevõtte töö paremaks korraldamiseks, andmete visualiseerimiseks või teiste tööalaste tegemiste lihtsustamiseks.

Hind: 150.00 €
Kestus: 17.01.2018 (8 ak tundi)

Telefon: 5128075

EVS-ISO 15489-1

2018-01-18

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kaasaegse dokumendihalduse mõistetest ja põhimõtetest EVS-ISO 15489-1:2017 põhjal ning tutvustada teisi Eesti standardeid, mis aitavad kaasa EVS-ISO 15489-1:2017 mõistmisele ja rakendamisele.

Hind: 80.00 €
Kestus: 13.00 - 16.00

Telefon: 6055053