Tallinna Ülikool kutsub 17. mail kirjaliku kommunikatsiooni ja korrektne eesti keele koolitusele

Üha olulisem on selge sõnum ameti- ja e-kirjades ning korrektne eesti keel. 2017. aastal oli Tallinna Ülikoolis üks kõige tellitum koolitus "Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel", mida viidi läbi sisekoolitusena avaliku ja erasektori organisatsioonides 27 korda. Paljud riigiasutused, ministeeriumid ja pangad väljendavad meie koolituse tulemusena end kantseliidivabamalt, lihtsamalt ja arusaadavamalt. 

Õiguskantsler Ülle Madise 2017. aasta selge sõnumi konverentsil: "Ametikirja, tegelikult mistahes asjaliku infovahetuse teeb heaks selgus, lühidus, täpsus. Kantseliidi, targutamise ja keerutamise taha poetakse tihti siis, kui ei teata, mida öelda või ei julgeta öelda. Ei julgeta, sest ei taheta võtta vastutust". 
Tallinna Ülikool kutsub 17. mail kõiki huvilisi avalikule koolitusele 
 
 

"Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel"

Reili Argus: Kantseliit, mis lööb oimetuks (Ajakiri Director)
 
Reili Argus: Keelde on tulnud prügisõnu, mida üleliia kasutatakse (Õhtuleht)
 
 
 
Koolituse eesmärk on õppida
 • valima lühemaid sõnastusmalle;
 • koostama selge ülesehitusega kantseliidivabu tekste ja e-kirju, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad ning keeleliselt korrektsed.
 
Koolituse sisu lühikirjeldus: Kust leida keeleabi? Suur või väike algustäht (allasutused, osakonnad, pühad, ametinimetused). Arvud, loetelude vormistamine. Kantseliit kui halbstiilsus, keeruka sõnastuse vältimine. Lause optimaalne pikkus ja komahirm. Perekonnanimede käänamine. E-kirjade koostamise põhitõed: kirja soovitav pikkus, viisakusreeglitega arvestamine, sh pöördumised, kirja ülesehitus, olulise esiletoomine. Kliendi küsimustele selgelt vastamine, sobiva sõnavara kasutamine. Praktilised harjutused ja näited elust.
 
 
Aeg: 17. mai 2018 kell 10.00-15.30 
 
Registreerimise tähtaeg: 10. mai 2018. NB! Osalejate arv koolitusgrupis on piiratud.
 
Koht: Hotell Euroopa, Paadi 5, Tallinn, saal Ida-Euroopa A
 
Koolitaja: Reili Argus, PhD, Tallinna Ülikooli eesti keele professor, Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige, aasta koolitaja 2017
 
Koolituse maksumus ühele osalejale: 160 eurot, hinnale lisandub käibemaks. Hind sisaldab koolitust, mahukaid materjale, kohvipausi ja lõunasööki.
 
Koolituse läbinud saavad TLÜ täienduskoolituse lõpudokumendi.
 
 
Registreeri koolitusele
 
 
Kliendid meist: 
 
"Tallinna Ülikooli koolitus "Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel" aitab töötajatel vältida kantseliiti ning keerulisi termineid lihtsas keeles lahti seletada. See omakorda toetab paremat suhtlust kliendiga ning mõjutab kliendirahulolu. Reili Argus on suurepärane koolitaja ja oma eriala professionaal – tema lai kogemuste ja teadmiste pagas, oskus tuua elulisi näiteid ning teooriat ja praktikat siduda tagab koolitustele alati positiivse tagasiside." - Triin Välimaa, valdkonnajuht, Swedbank Akadeemia Eestis
 
 
Koolitusel osalenute tagasiside: 
 • "Ma ei ole ammu osalenud nii suure kasuteguriga koolitusel. Suur tänu!"
 • "Hakkan homme e-kirju hoopis teisiti koostama"
 • "Sain küsimustele vastused."
 • "Esitlusviis, palju olulist infot lühikese ajaga, lõbusad näited."
 • "Võimalus õpitut kohe oma tööpraktikas rakendada."
 • "Oskan nüüd koostada lühemaid lauseid"
 • "Nägin oma silmaga vigu, mida teen igapäevaselt - seni panin meili lõppu "Tervitades" järgi alati koma"
 • "Oluline info allikate kohta, kust vajadusel edaspidi abi saada."
 • "Minu e-kirjad saavad edaspidi olema palju selgemad ja lühemad ning ei sisalda võõrsõnu ega kantseliiti.”
 • NB! Pakume sama koolitust organisatsioonidele tellimuskoolitusena. Võime sisekoolitusel analüüsida tellija organisatsiooni tekstide näiteid. Küsi julgelt pakkumist! 
 
Vaata ka teisi meie koolitusi: www.tlu.ee/kommunikatsioon
 
 
Lisainfo:
Elina Tahvel
Koolitusjuht | Training Manager
Tallinna Ülikool | Tallinn University
Humanitaarteaduste instituut
Tel: +372 5090216
E-post: elina.tahvel@tlu.ee
www.tlu.ee/kommunikatsioon