"Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel"

Koolituse eesmärk on õppida

 • valima lühemaid sõnastusmalle;
 • koostama selge ülesehitusega kantseliidivabu tekste ja e-kirju, mis on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, on viisakad ning keeleliselt korrektsed.

 

Koolituse sisu lühikirjeldus: Kust leida keeleabi? Suur või väike algustäht (allasutused, osakonnad, pühad, ametinimetused). Arvud, loetelude vormistamine. Kantseliit kui halbstiilsus, keeruka sõnastuse vältimine. Lause optimaalne pikkus ja komahirm. Perekonnanimede käänamine. E-kirjade koostamise põhitõed: kirja soovitav pikkus, viisakusreeglitega arvestamine, sh pöördumised, kirja ülesehitus, olulise esiletoomine. Kliendi küsimustele selgelt vastamine, sobiva sõnavara kasutamine. Praktilised harjutused ja näited elust.

 

Aeg: 17. mai 2018 kell 10.00-15.30 

Registreerimise tähtaeg: 10. mai 2018. 

Koht: Hotell Euroopa, Paadi 5, Tallinn, saal Ida-Euroopa A

Koolitaja: Reili Argus, PhD, Tallinna Ülikooli eesti keele professor, Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige, aasta koolitaja 2017

Koolituse maksumus ühele osalejale: 160 eurot, hinnale lisandub käibemaks. Hind sisaldab koolitust, mahukaid materjale, kohvipausi ja lõunasööki.

Koolituse läbinud saavad TLÜ täienduskoolituse lõpudokumendi.

 

Registreeri koolitusele

 

Kliendid meist: 

"Tallinna Ülikooli koolitus "Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel" aitab töötajatel vältida kantseliiti ning keerulisi termineid lihtsas keeles lahti seletada.

See omakorda toetab paremat suhtlust kliendiga ning mõjutab kliendirahulolu. Reili Argus on suurepärane koolitaja ja oma eriala professionaal – tema lai kogemuste ja teadmiste pagas,

oskus tuua elulisi näiteid ning teooriat ja praktikat siduda tagab koolitustele alati positiivse tagasiside." - Triin Välimaa, valdkonnajuht, Swedbank Akadeemia Eestis

 

Koolitusel osalenute tagasiside: 

 • "Ma ei ole ammu osalenud nii suure kasuteguriga koolitusel. Suur tänu!"
 • "Hakkan homme e-kirju hoopis teisiti koostama"
 • "Sain küsimustele vastused."
 • "Esitlusviis, palju olulist infot lühikese ajaga, lõbusad näited."
 • "Võimalus õpitut kohe oma tööpraktikas rakendada."
 • "Oskan nüüd koostada lühemaid lauseid"
 • "Nägin oma silmaga vigu, mida teen igapäevaselt - seni panin meili lõppu "Tervitades" järgi alati koma"
 • "Oluline info allikate kohta, kust vajadusel edaspidi abi saada."
 • "Minu e-kirjad saavad edaspidi olema palju selgemad ja lühemad ning ei sisalda võõrsõnu ega kantseliiti.”

NB! Pakume sama koolitust organisatsioonidele tellimuskoolitusena. Võime sisekoolitusel analüüsida tellija organisatsiooni tekstide näiteid. 

Pakume organisatsioonidele ka praktilist koolitust Kõne ja hääle treening. Koolitus sobib meeskonnatreeninguks. Info: www.tlu.ee/kommunikatsioon. Intervjuu Toomas LõhmustegaÕiget häält leida ei olegi nii lihtne (Kaarel Kressa, Eesti Päevaleht)

 
Lisainfo:
Elina Tahvel
Koolitusjuht | Training Manager
Tallinna Ülikool | Tallinn University
Humanitaarteaduste instituut
Tel: +372 5090216
E-post: elina.tahvel@tlu.ee
www.tlu.ee/kommunikatsioon