Täiskasvanud õppija eripära ja kogemus õppimisest 27. oktoobril Tartus