Soome tööle- mida silmas pidada ja milliste koolitustega oleks vajalik end kurssi viia?

 
Soome on tuntud kui elukvaliteedi ja haridustaseme edetabelite ühe tipuna. Statistikaamet teatas eelmisel aastal, et Soomes elab rekordilised 5,5 miljonit inimest, neist ligikaudu 45 000 eestlast. Kasvav rahvaarv ongi tingitud just sisserändest. Ole kasvõi Eesti president, aga järgmised 3 tegevust on kõigile, kes on mõelnud Soome tööle minna.
 
 
Mida tuleks tööd ja elamispinda otsides meeles pidada?
 
Paljud ettevõtted mis tegelevad tööjõuvahendusega on leitavad internetist — tee ära eeltöö ja otsi taustainfot ka ettevõtete kohta. Miks taustuuringut teha? Kindlasti oled kuulnud tuttavalt, et palgapäev venis vabandustega, ettevõte pankrotistus ja töötajale jäid vaid tühjad taskud. PS! Töövahendust pakkuv ettevõte peab olema registreeritud majandustegevuse registris töövahendusteenuse osutajana.
Enne Soome minemist organiseeri endale usaldusväärne töökoht ja/või elamispind, soovitame selleks www.soome.ee KUULUTA TASUTA foorumit. 
 
 
Vajalikud kvalifikatsioonid Soomes töötamiseks
 
Uuri välja kas sinu töökohal on nõutud mõne sertifikaadi olemasolu. Koolituse läbimine Eestis annab tugeva eelise tööle saamiseks, lisaks sellele võid kindel olla, et koolitusel ei teki keelebarjääri ning ka hind on soodsam!
-Näiteks kui soovid töötada lumekoristajana, ehitajana või lihtsalt koristajana, siis on tööohutuskaardi ehk rohelise kaardi koolitus peaaegu et nõutud tingimus tööle saamiseks.
 
Suvalist töökuulutust (https://www.cvkeskus.ee/466784) sirvides jääb silma varasemalt räägitud jutt: ''Nõutud tingimused kandideerijale- kehtiv tööturvalisusekaart (roheline kaart).''
 
Tulega seotud tööde tarbeks on vajalik tuletöökaardi sertifikaat ja lisaks nendele nõutakse sertifikaate laevaehitajatelt, elektrikutelt, keevitajatelt, asbesti lammutajatelt, teetöölistelt, hüdroisolatsioonipaigaldajatelt ja sarnase tegevusega töökohtadelt. Kvalifikatsioonid kehtivad viis aastat ning seejärel on vaja tööohutuskoolitus uuesti läbida. Vaata kõiki koolitusi siit.
 
 
Palga maksmise erinevused
 
Palga alammäär põhineb kollektiivlepingutel. Tööandja, kes kuulub kollektiivlepingu sõlminud tööandjate liitu, järgib oma liidu poolt sellel ametialal sõlmitud kollektiivlepingut. Kui töö kestab alla 6 kuu, siis uurige tööandjalt töö tasumise kohta, kas maksud peetakse kinni või tuleb need ise tasuda ning tagasi jõudes deklareerige saadud tulu. Kui töö kestab rohkem kui 6 kuud, siis või juhtuda, et maksate makse topelt.
Tööandja on kohustatud koos palga maksmisega esitama töötajale palgaarvestuslehe, millest selgub palga suurus ja palgamääramise alused. Tunnipalga suurus oleneb töökogemusest, näiteks on ehitusalases TES-is kuus erinevat palgataset. Tunnipalgalisetele makstakse töötasu välja igal teisel reedel.
 
 
Tihtipeale on ehitusteenusega seotud maksustamine üsna keeruline. 
 

   - Mida on vaja teada ehitusteenuste pakkumise planeerimisel, allhanke teostamisel

   - Nõuded allhanketööde teostajale tellija, lähetatud töötajate töö- ja palgatingimuste, sotsiaalkindlustuse, kindlustuse , tööobjekti tööohutuse, töötjate töötervishoiu osas

   - Vajalikud toimingud Maksuametis, töötajate maksustamine, püsiv tegevuskoht, tulumaksu-, käibemaksukohuslus, aruanded

   - Tulumaksukaardi taotlemine, tulumaksu maksmine, aastadeklaratsioon, tulude deklareerimine

Päris palju infot korraga, eks? Teenuse osutamise reeglid Soomes on kõike muud kui lihtsad, soovitame ühepäevast koolitust, et maksustamine endale selgemaks teha, lektor Kalev Liibert on Soome Ehitusliidu esindaja Eestis ja Soome Tööturuinfokeskuse endine pikaajaline konsultant. Kalev on väga pädev ja pikaajaline koolitaja- iga koolitusel osalejale on rohkelt uut infot garanteeritud!

 
Tondi Koolituskeskus

www.koolitamine.ee