Avame kaardid

Foto allikas Unsplash 

Kaire Viil, 7. taseme täiskasvanute koolitaja., lektor, coach
 
Suurem osa õppijatest on visuaalid ning pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna.  Pilte või metafoorikaarte saab kasutada  igas koolituspäeva faasis  - häälestumisel, teemade kokkuvõtmisel või koolituspäeva lõpetamisel. Metafoorikaardid käivitavad õppijate fantaasia, võivad avada blokeeritud mõtted või pimealad. Isegi kui inimene ei ütle kõiki mõtteid välja, on ta neid tähele pannud ning võib nende juurde hiljem tagasi tulla ja lõpuni selgeks mõelda. Koolituspäeva alguse harjutus on lihtsalt sõnastatud:  "Milline kaart kujutab Sinu jaoks tänast teemat?"  Koolituspäeva lõpus saab esitada  samuti lühikese küsimuse:  "Kuidas Sa end nüüd (selles teemas) tunned?"  
  
 
Metafoorikaartide harjutused toidavad inimeste enesekindlust
 
Õppijad on nentinud, et tänu metafoorikaardi harjutusele õppisid nad teineteist paremini tundma ning üllatusid, et koolitustel või kollektiivis muidu nii vaikne inimene kõneles  särasilmil ning lennukate mõtetega. Nii saavad ka tagasihoidlikumad inimesed harjutada elus vajalikku  avaliku esinemise oskust.  Metafoorikaartide, piltide või fotodega oma  väärtustest  või hoiakutest kõnelemine on jõukohane igaühele - inimene tunneb end  kompetentsena. Kaardiharjutus toetab ka õppijate  autonoomiatunnet  - igaüks otsustab, millise fantaasiapildi valib ja kuidas ta seda tõlgendab. Mängulised võtted meeldivad ka täiskasvanutele.  
  
 
Tagasiside õppijatelt
Metafoorikaardid võivad jätta toreda  ühismälestuse  koolituspäevast ning õppijad nendivad, kui põnevad inimesed koos nendega on. Minu üliõpilased on andnud sel sügisel kaardiharjutuste kohta innustavat tagasisidet. Nad on öelnud, et valitud pilt käivitas mõtlemise ning andis suure auditooriumi ees esinemise julgust. Üliõpilastele olid metafoorikaardid ja ajakirjafotod tõeline avastus ning nad olid üllatunud, et õppimisele saab ka niiviisi läheneda. Esialgu pani mõne üliõpilase pildivalik kaaslasi imestama, kuid öeldi, et harjutus aitas leida põnevaid seoseid ning märgata ja tunnustada teistmoodi mõtteviise.
  
Metafoorikaartidega lahenduste otsimine
Metafoorikaarte saab kasutada ka  rühmatöödes. Näiteks leitakse pildid, mis kujutavad eesmärgi poole liikumises olulisi verstaposte ning lisatakse need pildid, kus on lahendused, kuidas eesmärkide poole jõuda.
Kollektiiv saab end analüüsida, kui valib pildi, mis kujutab nende olukorda praegu. Seejärel otsustatakse, millisel pildil on kujutatud soovitud tulevik ning valitakse kaardid või fotod, kuidas sinna jõuda.  
Märkan, et metafoorikaardid või ajakirjafotod käivitavad inimeste  loovuse  ning sõnadega välja öeldud tunded  korrastavad mõtlemist. Õppijad saavad enda välja öeldud ideedest eduelamuse ning kaardiharjutusega saab luua rühmas turvalise hinnanguvaba õpikeskkonna. Lõigake julgelt pilte ka ajakirjadest, nii saate toreda metoodikavõtte lausa tasuta.