Koolitajaks olemise kunst

 
Oleme tegutsenud täiskasvanute koolitajatena üle 25 aasta, pakkudes inimestele arengutuge nii mitmesajatunniste arenguprogrammide kui ka ühe- kahepäevaste koolituste kaudu. 
 
Kasulikuks kompassiks koolitaja teekonnal on olnud meile viis põhimõtet:
  • Iga inimene on ainulaadne ja väärtuslik just sellisena, nagu ta on.
  • Inimestel on olemas kõik vajalikud ressursid, mida nad vajavad õnnestumiseks.
  • Inimesed teevad igal hetkel neile parima kättesaadava tegutsemisvaliku.
  • Iga inimese käitumise taga on positiivne kavatsus tema enda jaoks.
  • Inimesed on võimelised oma potentsiaali arendama.
 
Iga õppija on eripalgeline ja ainulaadse kogemustepagasiga. Koolitajana neid erinevusi väärtustades saame anda oma parima, et luua õppijale arengut toetav keskkond. Teadmiste sügavusest, talletatud tarkusest ja valikute mitmekesisusest sõltub, kui tulemuslikud me arengu toetamises oleme. Jätkuvalt arenedes saame täiendada oma töövahendite varasalve mitmekülgsete, arengut toetavate meetoditega, et muutuvates olukordades tegutseda võimalikult paindlikult, loovalt ja tulemuslikult.
 
Kõigi arengutoetajate - koolitajate, juhtide, personalitöötajate – arengu toetamiseks panime kokku 10-päevase professionaalse ja isiksusliku kasvu programmi „Koolitajaks olemise kunst“. Õppekava koostamisel tugineme oma koolitajapraktika kogemustele, teadmistele ja avastustele ning neuroteaduses õppimise kohta  tehtud avastustele .
 
 
Koolitusel tutvume ja rakendame mitmesuguseid töövahendeid, mida koolitaja-arendaja saab kasutada erinevate arenguprotsesside toetamiseks, analüüsime töövahendite kasutamisvõimalusi ja kasulikkust, ning uurime, milliseid võimalusi meil on iseenese tasakaalus hoidmiseks.
 
„Koolitajaks olemise kunsti“ esimesel kolmel kahepäevasel moodulil keskendume koolitaja töövahendite komplekti täiustamisele:
 
  • Esimeses moodulis (9.-10.01.2020) arutame ja analüüsime, miks on koolitajal kasulik rakendada küsimusmõtlemist, kuidas koostada mõjusaid küsimusi, milliseid küsimuste esitamise meetodeid  koolituse läbiviimisel kasutada. 

Küsimus ise võib olla õpetlikum kui vastus.   /A. Weremy/

  • Teises moodulis (28.-29.01.2020) on tähelepanukeskmes metafoorne mõtlemine: kuidas märgata õppijate metafoore, kuidas rakendada metafoorset mõtlemist koolitusprotsessis, milliseid metafoorse mõtlemise meetodeid harjutustes kasutada. 
Me liigume oma kujutlusvõime, mitte võimaluste piirides. /M. Mirwald/
 
  • Kolmanda mooduli (18.-19.02.2020)  fookuses on kaasaegse ajupõhise õppimise meetodid ja lähenemisviisid. Ajupõhise õppimise ideed tulevad suhteliselt uuest teadusharust, kognitiivsest neuroteadusest, mis uurib, kuidas aju informatsiooni vastu võtab, sorteerib, välja otsib ja kasutab. Koolitusel uurime, millistest põhimõtetest arendustegevuste kavandamisel juhinduda? Millised on õppijakesksed arendustegevused? Kuidas luua õppijaid kaasav ja arengut toetav keskkond? 
Jumal võib meile kõik patud andeks anda, ent meie närvisüsteem mitte kunagi. /W.James/
 
Koolitaja enda enesetundmine ja oma mõju teadvustamine, eluhoiak, seisund ja tasakaal on kõige olulisemateks vahenditeks soovitud tulemuste saavutamisel. „Koolitajaks olemise kunsti“ kahel viimasel moodulil keskendume koolitaja psühholoogilisele heaolule: 
 
  • Isiksusena kasvamise moodulis (03.-04.03.2020) on fookus enese aktsepteerimise, teekonnapõhise motivatsiooni ja praktilise emotsionaalse intelligentsuse arendamisel. Asjaolud mitte ei määra, kes sa oled, vaid toovad selle esile. /Hispaania vanasõna/
  • Psühholoogiline paindlikkus (17.-18.03.2020) sisaldab isikliku elufilosoofia mõtestamist, kasvukeskkonna ja positiivsete suhete teadliku kujundamise võimalusi ning analüüsi. 

Usu, et elu on väärt elamist ja sinu usk muudab selle faktiks. /W. James/

 
Programmiga „Koolitajaks olemise kunst“ saad lähemalt tutvuda ja registreeruda: https://nlpinstituut.ee/2019/11/06/arenguprogramm-koolitajale-arendajale-alustab-jaanuaris-2020-registreerimine-on-alanud/
 
Teadmised ja oskused muutuvad tõeliseks väärtuseks ainult koos kogemusega, ainult koos arusaamisega. Väärtuseks on teadmiste, nende kasutamise oskuse ja arusaamise ühtsus. /Ü. Vooglaid/
 
Tule kogema, kasvame ja küpseme koos!