Juhi ja ettevõtja finantskool. Firmasisesed grupikoolitused

 

Kuluarvestuse ja hinnakujunduse õppepäev

Põhjalik ja praktiline õppepäev on mõeldud ettevõtte erinevate astmete juhtidele ja võtmeisikutele, et muuta oma ettevõte konkurentsivõimelisemaks ja edukamaks. See on hea võimalus, kus näiteks ettevõtte müügijuht, ostujuht, tegevjuht, tootmisjuht, kaupluse juhatajad ja finantsinimesed mõtestavad üheskoos lahti oma ettevõtete kulusüsteemi, kulude käitumise ja leiavad võimaluse ka kulude juhtimiseks. Saab läbi mõelda, kuidas teie kuluarvestussüsteem täna toimib ja kuidas seda edasi arendada. Teeme arvutusi tasuvuspunti leidmiseks ja vaatame kuidas müügihinna või kulu muutused mõjutavad ettevõtte kasumlikkust. Osalejatega koos tehakse läbi palju praktilisi näiteid ja ülesandeid. Saab koos kolleegidega läbi mõelda oma ettevõtte kuluarvestuse ja hinnakujunduse loogika. Lisaks antakse nõuandeid omahinna arvestuse juurutamiseks ja arendamiseks organisatsioonis.

Õppepäeva eesmärk on anda põhjalikud teadmised omahinna ja kuluarvestuse meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest. Tutvu lähemalt

 
Eelarvestamise õppepäev
 
Põhjalik ja praktiline õppepäev on mõeldud ettevõtte erinevate astmete juhtidele ja võtmeisikutele, et üheskoos mõelda läbi oma ettevõtte eelarvesüsteem, kuidas see täna toimib ja selle parendamise võimalused. See on hea võimalus, kus näiteks ettevõtte müügijuht, ostujuht, tegevjuht, tootmisjuht, kaupluse juhatajad ja finantsinimesed mõtestavad üheskoos lahti oma
ettevõtete eelarvesüsteemi, selle vajalikkuse ja rolli ettevõtte juhtimises.
 
Koolitus sobib nii nendele ettevõtetele, kus eelarvesüsteem on kasutusele võetud, aga ka neile, kus eelarvestust alles kavatsetakse juurutada. 
Õppepäeva eesmärk on anda põhjalikud teadmised eelarve rollist, selle koostamisest ning
tõsta töötajate motivatsiooni eelarveprotsessis osalemiseks Tutvu lähemalt
 
 
Ettevõtte finantsanalüüsi õppepäev
 
Põhjalik ja praktiline õppepäev on mõeldud ettevõtte erinevate astmete juhtidele ja võtmeisikutele, et üheskoos õppida analüüsima ettevõtte tulemusi. Õpime lugema ja mõistma peamisi finantsaruandeid. Vaatame praktiliste näidete abil kuidas tehingud mõjutavad finantsaruandeid ja tulemusi. Saame teada, kuidas mõõta ettevõtte efektiivsust, rentaablust. 

Õppepäeva eesmärk on anda põhjalikud teadmised finantsanalüüsist ning arendada oskust mõista
peamisi finantsaruandeid - kasumiaruannet, bilanssi, rahavooaruannet. Tutvu lähemalt. 
 

 
Kahepäevane koolitus „ettevõtte ärikeskkonna ja siseanalüüs“
 
Põhjalik ja praktiline koolitus on mõeldud ettevõtte erinevate astmete juhtidele ja võtmeisikutele, et üheskoos analüüsida ettevõtte ärikeskkonda ning ettevõtet ennast seest poolt. Mõtleme koos läbi kuidas märgata ärikeskkonnast tulenevaid mõjutegureid ning parandada oma strateegiat kasutades ära väliseid võimalusi ja vähendada ohtude kahjulike mõjusid.
 
Õppepäeva eesmärk on anda põhjalikud teadmised ärikeskkonna analüüsist ning ettevõtte siseanalüüsist. Tutvu lähemalt.