Hea koolitus on uusi teadmisi andev ja praktiline

 
Koolituskeskusel Luwi täitub tänavu 5. tegutsemisaasta, mille jooksul oleme jõudsalt oma koolitusvaldkondi arendanud, kuid samas jäänud kindlaks oma põhimõttele: hea koolitus on uusi teadmisi andev ja praktiline. Meile on tähtis, et koolitused oleksid kvaliteetsed ning vastaksid nõuetele ja õppijate ootustele. Kõik meie koolitajad omavad erialast haridust ning pikaajalist töökogemust õpetatavas valdkonnas ning oskavad oma koolituspäevadel anda lisaks teooriale ka häid soovitusi ning tuua praktilisi näiteid. 
 
Alustasime oma tegevust koolituste pakkumisega lasteasutuste töötajatele ja lapsehoidjatele. Tänasel päeval pakume mitmekülgseid koolitusi, mille järgselt saab osaleja minna soovi korral taotlema kutset (nt lapsehoidja, hooldustöötaja tegevusjuhendaja). 
Lisaks pakume ka erinevaid täiendusõppe võimalusi ning lühikoolitusi, mis sobivad nii erialaspetsialistidele, lapsevanematele kui ka teistele huvilistele. 
 
Üha rohkem oleme saanud tagasisidet oma osalejatel, et tuntakse huvi psühholoogia teemade vastu. Näiteks soovitakse teada, kuidas toime tulla lapse või nooruki tugevate tunnete ja käitumisprobleemidega. Meie kogenud koolitajad oskavad anda nippe, kuidas lisaks teistele, mõista ja tegeleda ka enda emotsioonidega, et edukalt hakkama saada kriitilistes olukordades. Samuti tuntakse suurt huvi, kuidas luua usalduslik suhe ning aidata depressiivset last või noorukit. Need on vaid mõned näited koolituste teemadest, mis sobivad ka lapsevanematele. 
 
Meie asjatundlikud koolitajad jagavad väärt nõuandeid, millised on hooldustöös kasutatavad tervist säästvad töövõtted ja kuidas suhelda dementsussündroomiga inimesega. Samuti aitame tulevastel tugiisikutel ja tegevusjuhendajatel omandada erialaseid teadmisi nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt. Käesolevast kevadest pakume uut koolitust neile, kes planeerivad värvata oma kollektiivi erivajadustega töötajat või on juba seda teinud. 
 
Koolituskeskus Luwi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Sellest tulenevalt on meie koolitustele oodatud ka inimesed, kes soovivad osaleda ümberõppes. Rõõmuga julgustame ja juhendame neid uue eriala valikul ja väljaõppel. Meie baaskoolitused sisaldavad praktikat ja esmaabi koolitust, et pakkuda mitmekülgset ettevalmistust tööturule sisenemiseks ning tõsta seeläbi õppurite erialast enesekindlust. 
 
Luwi vilistlased on öelnud, et meie koolitajad on professionaalsed, valdavad väga hästi oma teemasid, ning koolitused teeb eriti huvitavaks see, et teooria on läbi põimunud eluliste näidetega. 
Koolituskeskuse esindused asuvad Tartus ja Tallinnas, kuid korraldame koolitusi üle Eesti. Vajaduse korral oleme valmis läbi viima ka erinevaid sisekoolitusi vastavalt asutuse või õppijate soovidele. 
 
Kohtumiseni koolitustel! 
 
www.luwi.ee