Kas enesevaldamist saab õppida? (3) – SUHETE TEADLIKKUS

Kui sul on valida, kas teisega suheldes jääb sulle õigus või sa oled teise vastu lahke, siis kumba sa valid (eeldusel, et mõlemat ei saa)?

Suhete teadlikkus tähendab, et suudad prognoosida oma käitumisvalikute mõju omavaheliste suhete kvaliteedile nii lühi- kui kaugvaates; teadvustad ette- ja tagasivaates, milliseid väärtusi sinu valikud kannavad ja on kandnud.

Hiljuti juhtusin kuulma, kuidas kaks kolleegi omavahel suhtlesid. Üks alustas vastamist teise igati asjakohasele küsimusele sõnadega: „Kui sul jääb veel neljandal tööaastal arusaamatuks ..., siis ma võin loomulikult selgitada ...“ Vaevalt, et vastaja adus, kuidas tema kommentaaris sisalduv halvakspanu võttis teiselt koostöötahte ...

Politoloog Rein Taagepera kirjutab „Postimehe“ arvamusloos: „Me elame ühiskonnas, kus väga palju rõhutakse, et edukaks olemiseks peame oleme kiiremad, tublimad, ilusamad ja mida kõike veel, kipume unustama, et õnnelik olemiseks on vaja hoopis teisi asju – usalduslikke toimivaid suhteid enda lähedastega ...“

Suhted on tähtsad.  Kõige enam mõjutavad heaolu suhted kõige lähedasematega, kuid mitte ainult. Igapäevane toimimine sõltub suurel määral kõikidest suhetest. Uuringutest selgub, et õpilased, kes arvavad, et nende õpetajad on hoolivad, panevad tunnis rohkem tähele. Toetavatel õpetajatel on rohkem motiveeritud õpilasi.

Gallup Groupi viis aastat tagasi läbiviidud küsitlus näitab inimeste töösse kaasatuse väikest protsenti Eestis. Siingi mängivad rolli keerulised inimsuhted, mis röövivad töösse panustamiseks vajalikku jõudu ja energiat.

Tuntud soome psühhoterapeut, ettevõtja ja kirjanik Tommy Hellsten kirjeldab töökohal olevaid „tundemiine“ - kui töötegijast ei peeta lugu ega võeta teda kuulda, moodustub alati ohtlikke miinivälju. Kui inimesest „astutakse üle“ ja tal pole võimalik olukorra lahendamiseks omalt poolt samme astuda, siis neelab ta ülekohtuse kohtlemise ning sellega kaasnevad tunded lihtsalt alla. Kui halvasti koheldul puuduvad tööl toetavad suhted, heatahtlik kaaskond, kes ta ära kuulaks, jääb talle hinge tundemiin.  Mida rohkem on töökohas inimesi, keda ümbritseb miiniväli, seda sagedamini astub keegi seal miini otsa. Töökohast saab ebaturvaline koht, sest inimesed on ettearvamatud.

  • Kas sina oled viimase seitsme päeva jooksul saanud juhilt heade tulemuste eest tunnustada?
  • Kas sa tunned, et sinu ülemus või keegi töö juures hoolib sinust kui inimesest?
  • Kas sul on töö juures keegi, kes julgustab sind arenema ja paremaks saama?
  • Kas sa tunned, et sinu arvamusega arvestatakse?
  • Kas sul on töö juures mõni hea sõber?

Kui vastasid kõikidele küsimustele „jah“, oled tööl ümbritsetud turvalise suhetevõrguga. Tugev suhtevõrk toob kaasa suurema teotahte ja positiivse meelestatuse. Heas meeleolus jaksad rohkem, sul on energiat rohkem, sa võtad asju jõudsamalt ette. Ja kui sina ennast hästi tunned, lood ka enda ümber soodsama õhkkonna.

 

Kas sa lood suheldes probleeme või lahendusi?

Suure laeva kapten tihedas udus paistvale teed takistavale laevale (tähtsal toonil): „Muutke kohe kurssi kümme kraadi põhja suunas, et vältida kokkupõrget.“

Takistus (rahulikult): Muutke kurssi kümme kraadi lõuna suunas, et vältida kokkupõrget.“

Kapten (vihaselt, ärritatult): „Te räägite Tema Majesteedi sõjalaevaga Blank, kuningliku mereväe suuruselt teise alusega, mida saadavad kaks hävitajat, kaks ristlejat ja loendamatu hulk abialuseid. Nõuan, et muudaksite kohe kurssi kümme kraadi põhja suunas või vastutate tagajärgede eest ise.“

Takistus: „Siin majakas. Soovitan TEIL aega viitmata kurssi muuta.“

Alates ärkamisest kuni magamaminekuni on meil teiste inimestega kokku puutudes vaja teha valikuid: olla toetav ja lahke, teha koostööd, kritiseerida, jääda neutraalseks. Nagu laevakapteni ja majaka loos, leidub eluski alati neid, kelle tegevusviis provotseerib kuidagi reageerima: kolleeg, kes koosolekul sinu jutule vahele segab; hea tuttav, kes jõuab kokkulepitud kohtumisele pool tundi hiljem; õpilane, kes sinu jutu peale muigab ... Majakale käitumisvalikut ette kirjutada ei saa, küll aga saad oma vastamisvalikute üle otsustada.

Kui sa ei pööra oma käitumisele tähelepanu, kipud rakendama mõnda "automaatvarianti", näiteks teisele „samaga vastamist“ või „paikapanemistaktikat“, et näidata ja tõestada – olen enamat, targem, parem, mul on rohkem õigus, kui sellel „teisel tüübil“. Sind võivad lõksu püüda „tema alustas ja käitus vastikult“ ja „ta on ise süüdi“ - lood, mis hoiavad sind kinni ega lase näha teistsuguseid valikuid. Lood toimivad ennasttoitvate ennustustena. Nende lummusest pääsemine algab lugude teadvustamisest. Saad teadlikuks, kuidas sinu põhjendused, eeldused ja hinnangud mõjutavad tegevusi. Teadvustad, mis juhtub suhtega siis, kui lased mõistuses ringlevatel eelarvamustel ja lugudel oma tegevust dikteerida. Märkad valikut: saad juhinduda oma sisemisest väärtuskompassist ja neile toetudes kasutada tõhusalt kõiki olemasolevaid oskusi.

 

Suhete teadlikkus on fookuses koolituse „Ennastvaldav õpetaja / koolitaja“  kolmandal koolituspäeval.

Suhted on muutumises ja arenemises. Suhteid luuakse iga päev.

 

Küsimused, millele mõelda:

  • Kuidas sa lood usalduslikke suhteid?
  • Kui lihtne on sul omaks võtta teisi sellisena nagu nad on - sinust teistsugustena?
  • Kui muuta golfimängus 1 mm võrra löögi nurka, siis muutub palli trajektoor 200 m. Mis on see 1 mm sinu tegevuses ja käitumisvalikutes, mis võib kaasa tuua pikemas perspektiivis suuri muutusi sinu suhetes?

 

www.nlpinstituut.ee