KOOLITUSPROGRAMM! ENNASTVALDAV ÕPETAJA/KOOLITAJA Praktiline koolitus, 34 ak tundi (24 auditoorset +10 iseseisva töö tundi), 3 päeva

 
KOOLITUSE KIRJELDUS
 
Oodatav tulemus: koolituse läbinud osaleja määratleb enda sisemised ressursid ja piirangute ületamise võimalused ja valib sobiva viisi isikliku mõjujõu rakendamiseks elulistes situatsioonides.
Tavapäraselt märkame seda, mis toimub meie ümber, aga tunduvalt vähem omame selgust sellest, mis toimub meie sees ja millist mõju see avaldab. Enesevaldamine sisaldab iseenda kui inimese tundmaõppimist, ennast kõrvalt vaatamise oskust, oma mõtete, emotsioonide, hoiakute ja keelevalikute teadvustamist ning reguleerimist.
 
Grupi suurus: kuni 20 inimest
Koolituse läbiviijad: Ave Eero (tel 56464265) ja Viive Einfeldt (tel 5121864)
Toimumise koht Tallinnas: Bliss konverentsikeskus, ruum „Headus“, Mustamäe tee 17, Tallinn
Toimumise koht Pärnus: Villa Wesset konverentsiruum, Supeluse 26, Pärnu
Toimumisaeg Tallinnas: 18. september 2019; 16. oktoober 2019; 6. november 2019, 10.00 – 17.15
Toimumisaeg Pärnus: 19. september 2019; 17. oktoober 2019; 7. november 2019, 10.00 – 17.15

Registreerimine e-mailil: nlpinstituut@nlpinstituut.ee Registreerimistähtaeg: 10.09.2019 või kuni
kohti jätkub. Kursusel osalemise tasu: 300 + 60 (km), kokku 360 eurot.
 
PROGRAMM
 
18. september 2019 (Tallinn) /19.september 2019 (Pärnu): ENESETEADLIKKUS
Õpiväljundid: Osaleja määratleb enda sisemised ressursid ja piirangute ületamise võimalused ja arvestab arengu seaduspärasusi.
 
Käsitletavad teemad:
 • Muutuste loomise seaduspärasused
 • Isiklikku mõjujõudu toetavad ja piiravad eeldused
 • Juhindumine isiklikust väärtuste kompassist
 • Emotsionaalne vastupidavus
Sissejuhatav harjutus; Grupiarutelud; Harjutused väikestes rühmades ja paarides; Eneseanalüüs
16. oktoober 2019 (Tallinn) /17.oktoober 2019 (Pärnu): KEELETEADLIKKUS
 
Õpiväljundid: Osaleja analüüsib mõtlemise ja keele osa oma mõjujõu suurendamisel; rakendab
küsimusmõtlemist.
 
Käsitletavad teemad:
 • Keele mõjujõud
 • Sisemine ja väline keel
 • Keele võimalused ressursside kättesaamisel
 • Küsimusmõtlemine
Eneseanalüüs ja grupiarutelu; Juhtumite analüüs; Tehnikate demonstratsioon ja rakendamine;
Harjutused väikestes rühmades ja paarides
 
6. november 2019 (Tallinn) /7.november 2019 (Pärnu): SUHETE TEADLIKKUS
 
Õpiväljundid: Osaleja võrdleb enesevaldamise strateegiaid; oskab kasutada vähemalt kolme erinevat
viisi oma seisundi muutmiseks, valib sobiva viisi isikliku mõjujõu rakendamiseks elulistes
situatsioonides.
 
Käsitletavad teemad:
 • Isiklik mõjujõud suhetes
 • Kõrvaltvaataja pilgu rakendamine
 • Enesevaldamist toetavad viisid igapäevaelus
 • Teekond soovitud tulemusteni
Eneseanalüüs ja grupiarutelu; Juhtumite analüüs; Tehnikate
 
www.nlpinstituut.ee