Usesoft BIM akadeemias algab 4. lend Täiendatud õppekava!

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade ehitusinfo haldusest mudelis.

Kursuse lõpetanu:

 • – omandab ülevaate mudelprojekteerimisele esitatavatest üldistest tingimustest ning ehitusinfomudelitele esitatavatest üldistest nõuetest;
 • – omandab teadmised juhistest ja reeglitest IFC mudelite loomisel ja nende abil projekti kvaliteedi tagamisel;
 • – omandab teadmised lähteolukorra (ehitise, maa-ala) mõõdistamisest ning selle esmase mudeli koostamisest;
 • – omandab teadmised arhitektuuri, konstruktsiooni ja tehnosüsteemide osast mudelprojekteerimises;
 • – omandab teadmised inframudelite koostamise lahendustest ja võimalustest;
 • – omandab teadmised mudelipõhisest visualiseerimisest;
 • – omandab teadmised mudelite kvaliteedi kontrollist, esitatavatest nõuetest ning kvaliteedi tagamise reeglitest;
 • – omandab teadmised mudelipõhisest projektijuhtimisest ning ettekujutuse kaasaegse projektijuhtimise ning IPD põhimõtetest;
 • – omandab teadmised infomudelite kasutamisest ehitusel ja hoone haldamisel;
 • – omandab teadmised digitaalses ühisjagatavas keskkonnas info korraldusest;
 • – omandab teadmised digitehnoloogilisi seadmeid, nagu seda on näiteks droonid, 3D-laserskannerid ning virtuaal- ning liitreaalsuse prillid.

 

Sihtrühm

Oodatud on ehituse projekti- ja objektijuhid, haldajad, kindlasti projekteerijad või projekteerimise projektijuhid ja ka arenduse projektijuhid. Sisuliselt kõik, kes ehitussektoriga kokku puutuvad. Kõik võiksid aru saada, kuidas protsess käib. Me ei õpeta antud akadeemias mitte projekteerimist vaid mudelite käsitlemist. Ootame inimesi, kes tahavad ehitise mudeliga midagi teha ja selle lõpuks enda kasuks pöörata.

 

Kursuse sisu

Õppekava moodustavad konkreetsed olulised BIM valdkonna teemad nii infomudelite loomisel- kui ka nende hilisemal rakendamisel läbi hoone terve eluea. Erinevatest moodulitest ja teemadest moodustuv kursus on kombinatsioon loengu vormis esitlustest ning arutelu vormis praktlisest osast. Kursus koosneb 7 moodulist: Sissejuhatus, Protsesside juhtimine, Tehnoloogiad, Projekteerimine (I-III), Ehitus ja haldus.

Akadeemia koolitus koosneb seitsmest moodulist. Iga mooduli teemasid käsitletakse ühel koolituspäeval.

 

Koolituspäevad toimuvad:

25 oktoober

1 november

8 november

15 november

22 november

29 november

6 detsember

 

Kursusekogu maht on 40 akadeemilist tundi.

Lühemad moodulid kestavad ajavahemikus 9:30-13:00 (sisaldavad 1 kohvipausi) ning pikemad moodulid 9:30-15:00 (sisaldavad 2 kohvipausi)

Koolitusi viiakse läbi aadressil Tobiase 8.

Mooduleid saab võtta eraldi, kuid mõeldud on see koolitus ikka tervikuna, et ostetakse kogu akadeemia.

Pikem kirjeldus

Vaata programmi ja registreeru siin