MK Koolitus OÜ

MK Koolitus OÜ
Firma:
MK Koolitus OÜ
Telefon:
+372 555 476 22
Koduleht:
MK Koolitus OÜ


Raamatupidamise koolitused, raamatupidamisteenused ja nõustamineTööõiguse ja palgaarvestuse koolitus
30.mai 2017, 01.juuni ja 02.juuni 2017 kell 16.00-20.00
Laki Ärikeskuses
Laki 12/Värvi 5, Tallinn
 
Koolitusel saab ülevaate raamatupidajate ja personalispetsialistide igapäevatöös töölepingu ja töötasustamisega seonduvatest praktilistest teemadest. Koolituse käigus saab teadmisi töölepingu seadusest ja vastavast praktikast, keskmise töötasu arvestamisest, puhkuse tasustamisest, haigushüvitiste ja lähetustasude maksmisest ning töötasudega seonduvatest maksudest.
Koolitusel käsitletavad teemad:
 • Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid
 • Töö tegemise lepingute olemus, töölepingu vormide erinevused 
 • Töölepingu tingimused töölepingu sõlmimisel ja lõpetamisel
 • Tööajaarvestus, töötasustamise süsteemid ja töötasu maksmine erijuhtudel
 • Puhkuse andmise kord ja puhkuse liigid
 • Töö- ja teenistuslähetuse mõiste ja olemus
 • Töötasude arvestus ja töötamisega seotud maksuarvestus
 • Keskmise töötasu arvestus
 • Puhkusetasu arvestus
 • Haigushüvitiste arvestus
 • Lähetustasude arvestus
 • Maksudeklaratsiooni TSD ja TSD lisa 1 koostamine
Koolituse eesmärk: Toetada raamatupidajate ja teiste töösuhete korraldamisega seotud isikute (palgaarvestajad, personalispetsialistid, tegevjuhid, juhiabid, assistendid jt) kompetentsi praktilises töös ettetulevates tööõiguslikes, töötasude ja maksude küsimustes.
 
Õppemeetodid: aktiivne loeng, arutelud, praktilised ülesanded
 
Koolitaja: Marika Kaselo
 
Sihtgrupp: raamatupidajad, palgaarvestajad, personalijuhid ja –spetsialistid, tegevjuhid, juhiabid, assistendid jt töösuhete korraldamisega seotud isikud.
 
Koolituse kogumaht: 15 akadeemilist tundi auditoorset õpet
 
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejatele tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.
 
Koolituse maksumus: kuni 26.maini 125 eurot osaleja kohta, alates 27.maist 145 eurot osaleja kohta.
 
Maksumus sisaldab: koolituspäevi, kohvipausi, koolitusmaterjale ja tõendit.
 
Tasumine: Registreerumise järel saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda MK Koolitus OÜ arvelduskontole: EE361010220252896227.
 
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult hiljemalt 28.maiks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
 
Lisainformatsioon: Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas.
 
Marika Kaselo
MK Koolitus OÜ
Koolitusjuht
Info ja registreerimine e-post: marika.kaselo@gmail.com
GSM +372 555 47 622
MK Koolitus OÜ  Koolitused ja kursused täiskasvanutele  Raamatupidamine  Raamatupidamise algõpe  Raamatupidamisteenused  Raamatupidamisassistent  Raamatupidamisarvestus  Raamatupidamise kursused  Raamatupidamise eriala  Hea raamatupidamistava  Äriühingute raamatupidajate täiendkoolitus  Pearaamatupidajate täiendusõpe  Palgakorraldus  Palgakorralduse põhimõtted  Töö- ja palgaarvestus MS Excelis  Palgasüsteemide loomine ja arendamine  Tööõigus  Tööõigusest ja palgaarvestusest  Õppetöökorraldus  Juhtimisarvestus  Finantsanalüüs  Finantskoolitused  Finantsid mittefinantsistile  Finantsarvestus 

KOOLITUSKALENDER

Raamatupidamise alused

2017-09-26

 Kursus suunatud neile, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele; väike- ning perefirmade juhtidele; sekretäridele/juhiabidele; algajatele, kellel puudub varasem kokkupuude raamatupidamisega ja teistele huvilistele.

Hind: 225.00 €
Kestus: 26.septembrist kuni 26.oktoobrini; 60 ak.t.
Koht: Laki 12/Värvi 5, Tallinnas

Telefon: 555 47 622