KOOLITUSKALENDER
Otsi kalendrist:Kuupäev:
Rakvere Ametikool
Rakvere Ametikool; R
Aadress:
Piiri 8 , 44316 , Rakvere
Maakond:
Harjumaa
Telefon:
329 5030
E-post:
info@rak.ee


Hea oskus meilt!

ÕPILASTE VASTUVÕTT

VASTUVÕTT PÕHIHARIDUSE BAASIL
Õppeaeg 3 aastat ja 6 kuud 
- kokk    
- autotehnik
- arvutid ja arvutivõrgud UUS!
 
Õppeaeg 3 aastat 
- tisler
- koostelukksepp 
- pagar, kondiiter
- kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja  
- ehitusviimistleja
- ehituspuusepp  
- keskkonnatehnika lukksepp
- maaturismiteenindaja 
- keevitaja 
- autoplekksepp UUS!
- automaaler UUS!

 
VASTUVÕTT KESKHARIDUSE BAASIL
Õppeaeg 2 aastat, täiskoormusega õpe 
- hotelliteenindaja
- tarkvara ja andmebaaside haldus UUS!
- ehitusviimistlus UUS!
 
Õppeaeg 1 aasta ja 6 kuud
- autodiagnostik*
- *nõutav erialane baasharidus või töötamine antud valdkonnas (õhtune õppevorm)
 
Õppeaeg 2  aastat ja 6 kuud   
- autotehnik 
- kokk UUS!  
(dokumentide vastuvõtt detsembris, õppetöö alates jaanuarist)
 
Õppeaeg 6 kuud, täiskoormusega õpe
- veoautojuht 
(dokumentide vastuvõtt detsembris, õppetöö alates jaanuarist)
- kelner UUS! 
(dokumentide vastuvõtt detsembris, õppetöö alates jaanuarist)
 
                                                                              
 VASTUVÕTT PÕHIHARIDUSE BAASIL
Õppeaeg 3 aastat ja 6 kuud 
- kokk    
- autotehnik
- arvutid ja arvutivõrgud UUS!
 
Õppeaeg 3 aastat 
- tisler
- koostelukksepp 
- pagar, kondiiter
- kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja  
- ehitusviimistleja
- ehituspuusepp  
- keskkonnatehnika lukksepp
- maaturismiteenindaja 
- keevitaja 
- autoplekksepp UUS!
- automaaler UUS!
 

VASTUVÕTT KESKHARIDUSE BAASIL
Õppeaeg 2 aastat, täiskoormusega õpe 
- hotelliteenindaja
- tarkvara ja andmebaaside haldus UUS!
- ehitusviimistlus UUS!
 
Õppeaeg 1 aasta ja 6 kuud
- autodiagnostik*
*nõutav erialane baasharidus või töötamine antud valdkonnas (õhtune õppevorm)
 
Õppeaeg 2  aastat ja 6 kuud   
- autotehnik 
.- kokk UUS!  
(dokumentide vastuvõtt detsembris, õppetöö alates jaanuarist)
 
Õppeaeg 6 kuud, täiskoormusega õpe
- veoautojuht 
(dokumentide vastuvõtt detsembris, õppetöö alates jaanuarist)
- kelner UUS! 
(dokumentide vastuvõtt detsembris, õppetöö alates jaanuarist)
 
                                                                                
PÕHIHARIDUSNÕUDETA  ÕPILASTE VASTUVÕTT
Õppeaeg 1 aasta, vanuse alampiir 17a. (koolikohustusliku ea ületanud inimestele)
-autohooldusspetsialist (autotehnik)
 
Kooli sisseastumiseks esitada järgmised dokumendid:
kirjalik avaldus (täidetakse kohapeal) 
vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine
põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistuse originaal või selle notariaalselt kinnitatud koopia
isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart)
tervishoiuteenust osutava isiku väljastatud tõend õpilase tervisliku seisundi kohta, kui õpilane on alaealine
4 fotot 3x4 cm
 
 
Õppetöö toimub eesti keeles ja on tasuta. Koolil on õpilaskodu.
 
 
                                                                                

Meie kool rendib välja ka ruume, et seal saaksid toimuda erinevad koolitused ja kursused (nt. Arvutiklass, auditoorium, tavaklass jne). Hind kokkuleppeline!


Haridusasutused  Konverentsiruumid  Nõupidamisruumid  Seminariruumid  Kutsehariduskoolid  Ehituspuusepp  Kokk  Tisler  Autotehnik  Lukksepp  Hotelliteenindus  Toitlustusteenindus  Keevitamine  Kaugkoolitus  Pagar-kondiiter  Autode diagnostika  Kutseõppe erialad  Riigi kutseõppeasutused  Ehitusviimistlus  Tarkvara ja andmebaasi spetsialist  Maaturismi teenindus  Veoautojuht  Keskkonnatehnika lukksepp  Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus  Koostelukksepp  Rakvere Ametikool