Koolitused:

3D kulmudisain

2017-08-24

Kellele: Õppijad, kes soovivad teavet ja oskusi 3D kulmudisainist. Kursus annab praktilisi teadmisi kulmude korrigeerimisest erinevate tehnikatega ja ripsmete värvimisest. Eesmärk: 3D kulmudisaini koolitusel õpid, kuidas kvaliteetselt teostada kulmude korrigeerimist, värvimist ja hooldust. Saad teada, milliseid materjale kasutada.

Hind: 300.00 €
Kestus: 10.00-15.00; 6 ak.t.

Telefon: 44 51 968, 53 446 945

Puitkonstruktsioonide ehitaja põhioskused

2017-08-25

Sihtrühm: erialase hariduseta/ keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+, kes soovivad saada oskused puitkonstruktsioonide ehitamiseks ja püstitamiseks või puiduvaldkonna töötajad, kes soovivad omandada lisaoskusi eesmärgiga tõsta oma konkurentsivõimet.

Hind: 0.00 €
Kestus: 25.08-28.10.2017 (R ja L)

Telefon: 445 1968; 501 4291

Ettevõttes esmaabiandja koolitus Pärnus

2017-08-26

Ettevõttes esmaabiandja koolitus! Teoreetiline osa tuleb läbida iseseisvalt e-õppes enne koolituspäeva (10 h). Praktiline osa (6 akadeemilist tundi) toimub 26.08.2017 algusega kell 10:00, Pikk 11-301 õppeklassis. Täiendav info iseseisva töö kohta saadetakse peale registreerumist e-mailiga. Praktilises osas mängitakse läbi erinevate liiklusõnnetustes aset leidvate vigastustega toimetulek. Lisainformatsiooni saate meie kodulehel esmaabikoolituse kirjeldusest ning vajadusel telefonil 4440408 või info@autosoit.ee

Hind: 30.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel
Koht: Pärnu

Telefon: 444 0408 , 50 69 290

Esmaabi 16h koolitus Pärnus e-õpe

2017-08-26

Esmaabikoolitus Pärnus! Teoreetiline osa tuleb läbida iseseisvalt e-õppes enne koolituspäeva (10 h). Praktiline osa (6 akadeemilist tundi) toimub 13.08.2017 algusega kell 10:00, Pikk 11-301 õppeklassis. Täiendav info iseseisva töö kohta saadetakse peale registreerumist e-mailiga. Praktilises osas mängitakse läbi erinevate liiklusõnnetustes aset leidvate vigastustega toimetulek.

Hind: 30.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel
Koht: Pärnu

Telefon: 444 0408 , 50 69 290

Raamatupidamine algajatele

2017-08-29

Kursus on mõeldud alustavatele ettevõtjatele/korteriühistutele, kes teevad ise oma väikese firma/ühistu raamatupidamist, kas paberil või Excelis. Kursusele ootame isikuid, kes soovivad omandada teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. 

Hind: 120.00 €
Kestus: Alates 05.09.2017 2x korda nädalas T:K kell 15:45

Telefon: 442 0480

Veebilehe loomine ja veebireklaam alustavale väikeettevõtjale (TASUTA)

2017-08-31

 SihtgruppKeskhariduseta täiskasvanud ja/või aegunud oskustega tööealised isikud;Alustavale või juba toimivale väikeettevõttele, ühistule või ühingule, kes vajavad teadmisi veebilehe koostamiseks väheste vahenditega.Õppe alustamise nõuded: arvuti algoskused (failihaldus, Windows keskkond).

Hind: 0.00 €
Kestus: Sügisel 2017 (30 ak tundi)

Telefon: 442 0480

Arvutialane kursus väikeettevõtte töötajatele MS Word ja MS Excel baasil (TASUTA)

2017-08-31

Kursus on mõeldud alustavale väikeettevõtjale või väikeettevõtte töötajatele, kes vajavad oskusi ettevõtte personali-, töö- ja palgaarvestuse korraldamiseks ning aruandluse koostamiseks programmides MS Word ja MS Excel, mille abil lihtsustada ettevõtte tööd ning tegevusi paremini planeerida.

Hind: 0.00 €
Kestus: Sügisel 2017 (48 ak tundi)

Telefon: 442 0480

Hooneautomaatika alused (TASUTA)

2017-09-01

Koolituse sihtgrupiks on: erialase hariduseta täiskasvanud keskhariduseta täiskasvanud aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+. Teemad: andurid; termostaadid; kütte juhtimisseadmed; täiturmootorid; lisaseadmed; õppeskeemide järgselt koostetöö (termostaadi skeem, andur-täiturmootor skeem) teostus.

Hind: 0.00 €
Kestus: Sügisel 2017, toimumisaeg täpsustub lähiajal

Telefon: 442 0480; mobiili nr 53314236

Teadvelolekupõhine OMAKSVÕTMISE JA PÜHENDUMISE TREENING – ACT

2017-09-04

 Kursuse läbinu: • oskab rakendada eneseaktsepteerimise ja psühholoogilise paindlikkuse suurendamise meetodeid ja strateegiaid; • oskab kasutada teadvelolekupõhiseid enesejuhtimisvõtteid pingelistes elusituatsioonides; • on tutvunud kaasaegse neuroteaduse seisukohtadega aju toimimise printsiipidest; • oskab oma automaatseid reaktsioone ära tunda ja oma tähelepanu teadlikult suunata; • teab oma väärtustega taasühenduse loomise ja eesmärgistamise kasulikke strateegiaid.

Hind: 240.00 €
Kestus: 32 ak.t. 2017 sügisel
Koht: Pärnu

Telefon: 5646 4265