Koolitused:

Esmaabiandja väljaõpe

2017-08-24

Koolituse eesmärk: põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 55.00 €
Kestus: 24-25.08.2017, 16 ak.t

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Первоначальное обучение на В-категорию в Йыхви/Интернет-обучение

2017-08-25

В стоимость обучения входит 26 академических часов теории, 21 уроков практического вождения, учебные материалы, начальная стадия на скользкой дороге и обучение вождению в тёмное время суток и курс "Оказание первой помощи". Стоимость дополнительного урока вождения - 18€ Дополнительная информация по телефону 53062556.

Hind: 545.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel

Telefon: 53062556

Esmaabiandja täiendõpe

2017-08-25

Sihtgrupp: koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises. Hinnale lisandub km.

Hind: 45.00 €
Kestus: 09:00-14:00; 6 ak.t

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Анализ рисков рабочей среды

2017-08-25

В соответствии с Законом по гигиене и безопасности труда § 13 п.п.3-5 работодатель обязан организовать оценку профессионального риска рабочей среды, в ходе которого выявляются факторы опасности рабочей среды, при необходимости измеряются их параметры и проводится оценка рисков, связанных со здоровьем и безопасностью работников. PS! Ответственность за охрану здоровья и безопасность труда на предприятии несет работодатель. Оценка рисков является обязательным обязательна для всех предприятий, где работает, по крайней мере, 1 работник на основании трудового договора.  

Hind: 99.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00

Telefon: 744 9600; 556 63492

Обучение ” Мастер- ключевая фигура производства” I часть Развитие лидерских качеств руководителя

2017-08-25

Цель тренинга: дать участникам возможность делиться идеями и перенимать опыт. Преодолеть старые убеждения новыми идеями. Задуматься о собственном опыте, побороть собственные страхи и неуверенность через практику действий.

Hind: 324.00 €
Kestus: 10:00-16:00

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Первоначальное обучение на В-категорию в Йыхви/Интернет-обучение

2017-09-01

В стоимость обучения входит 26 академических часов теории, 21 уроков практического вождения, начальная стадия на скользкой дороге и обучение вождению в тёмное время суток и курс "Оказание первой помощи". Стоимость дополнительного урока вождения - 18€ Дополнительная информация по телефону 53062556.

Hind: 545.00 €
Kestus: täpsem aeg kodulehel

Telefon: 53062556

Joonestamine ja projekteerimine arvutil Autocad’i abil

2017-09-04

Sihtrühm: kõik, kes soovivad omandada elu- ja mitteeluruumide projekteerimise tehnikaid.

Hind: 1188.00 €
Kestus: 04.09.-08.11.2017; 60 ak. t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Ettevõtlus ja äriplaanide koostamine

2017-09-04

Õppe eesmärk: Suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses. Kutseeksamite sooritamiseks eeldusi loovate teadmiste ja oskuste omandamine nii personalitöös tase V kui raamatupidamises tase V ja VI ning alustada ettevõtlust koostades edukas äriplaan.

Hind: 1280.00 €
Kestus: 04.09.2017 - 20.10.2017
Koht: Jõhvi

Telefon: 55 40 677

Hooldustöötajate täiendkoolitus vene keeles

2017-09-04

Koolituse sisu: Hooldustöö väärtused ja eetilised aspektid. Tervise/haiguse käsitlused. Hospitaalinfektsioon ja selle vältimine. Kätehügieen. Igapäevased hügieenitoimingud (pea pesemine, suuhügieen, üldpesu, intiimhügieen). Stoomi hooldus. Põiekateetriga patsiendi hooldus. Lamatised. Ravimite manustamise põhimõtted. Elutähtsate näitajate mõõtmine. Surija hoolduse põhimõtted. Hinnale lisandub km.

Hind: 130.00 €
Kestus: 04.09.2017-05.09.2017; 16 ak.tundi

Telefon: 33 52 707; 555 83 410

Lapsehoidja koolitus

2017-09-04

Lapsehoidja koolituse eesmärgiks on õpetada välja usaldusväärne lapsehoidja, kes tahab ja oskab hoolitseda erinevas vanuses laste eest, suudab luua positiivse kasvukeskkonna ja koostöös perega last hooldada ja toetada lapse arengut.

Hind: 2230.00 €
Kestus: 04.09.-29.12.2017; 160 ak. t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Lapsehoidja koolitus vene keeles

2017-09-04

Lapsehoidja koolituse eesmärgiks on õpetada välja usaldusväärne lapsehoidja, kes tahab ja oskab hoolitseda erinevas vanuses laste eest, suudab luua positiivse kasvukeskkonna ja koostöös perega last hooldada ja toetada lapse arengut.

Hind: 2230.00 €
Kestus: 04.09.-29.12.2017; 160 ak. t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Sekretär-asjaajaja

2017-09-04

Sihtgrupp: isikud, kes soovivad omandada sekretäri kutset Kursusel osalemise eelduseks on keskhariduse olemasolu.

Hind: 1950.00 €
Kestus: 04.09.-29.12.2017; 120 ak. t.

Telefon: 33 52 707; 53 475 016