Koolitused:

Esmaabi väljaõppekoolitus

2017-08-24

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 64.00 €
Kestus: 24-25.08.2017

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendkoolitus

2017-08-25

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on Tööandja kohustatud määrama ettevõttes esmaabi andmiseks töötajad ja korraldama neile tööandja kulul väljaõppe. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga 3 aasta järel.

Hind: 44.00 €
Kestus: kella 10.00-16.30

Telefon: 7 428 000

PREP-paarisuhtekoolitus

2017-08-26

PREP-paarisuhtekoolitus Türil, SA Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskuses 26.-27.08 kell 10.30-18-30. Superviseeritavad koolitajad Kristina Tamm ja Meeli Laane. Soodushind 50.-/in (tavahind 135.-/in)

Hind: 50.00 €
Kestus: 26. ja 27.08.2017
Koht: Türi

Telefon: 56 460262

Praktiline klienditeeninduse koolitus

2017-08-28

Oodatud on kõik kaubandussektori huvilised, ka need, kes pole selles valdkonnas töötanud, kuid sooviksid kaubandusse tööle asuda (sh hooajatöölised). Hooajatöölistele annab antud koolitus eelduse pikemaks töösuhteks. Lisaks uutele huvilistele on koolitusele oodatud jaekettide personal – kassapidajad, saalitöötajad, transporttöölised, assistendid (kauba tellijad) jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 477.00 €
Kestus: 28.08.2017-30.08.2017

Telefon: 744 9600; 556 63492

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis

2017-08-30

Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta isikud, kellel puuduvad eelnevad teadmised raamatupidamisest ning soovivad omandada baasteadmisi selles valdkonnas. Isikud, kes omavad vajadust hakata tegelema raamatupidamisega väikeettevõttes. Alustavad ettevõtjad, et paremini aru saada kajastatud majandustehingutest ettevõttes ning saadud teadmisi kasutades võtta vastu paremaid juhtimisotseid. Grupi suurus 12 osalejat.

Hind: 500.00 €
Kestus: 80 ak.t

Telefon: 5329 2188

Majandusarvestus väikeettevõtjale

2017-09-01

KOOLITUSE TOIMUMISE KUUPÄEV TÄPSUSTAMISEL Koolituse tulemusel oskab õppija raamatupidamise korraldamist, teab majandusarvestuse põhitõdesid ja kasutab teadmisi praktikas

Hind: 309.00 €
Kestus: 60 tund

Telefon: 5329 2188

Raamatupidamine ja finantsplaneerimine alustavale ettevõtjale

2017-09-01

KOOLITUSE TOIMUMISE KUUPÄEV TÄPSUSTAMISEL Võimaldada õppijal omandada ettevõtte rajamiseks vajalikud üldteadmised raamatupidamise korraldamisest ja finantside planeerimisest

Hind: 175.00 €
Kestus: 30 tund

Telefon: 5329 2188

Maksumuudatused 2017-2018 ja aktuaalsed probleemid

2017-10-05

Koolituspäeva eesmärk on anda osalejatele põhjalik ülevaade uue valituse juba jõustatud ning 2018. aastal jõustuma hakkavatest maksumuudatustest. Koolituse lektor, hinnatud maksuekspert Aule Kindsigo, lahkab muudatusi põhjalikult tuues sealjuures arvukaid selgitavaid näiteid. Hinnale lisandub km.

Hind: 128.00 €
Kestus: 11.00-16.45

Telefon: 6848110

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes

2017-10-23

Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule. Hinnale lisandub km.

Hind: 159.00 €
Kestus: 23.10.-25.10.2017

Telefon: 55649399