Koolitused:

B kategooria algõpe Paides e-õpe

2017-07-20

B kat klassikursus. Loengud neljapäeviti 18:00- 20:15 Pärnu 114 (Amserv); Teooria 27 tundi+ 21 sõitu kokku 377€. Tasuda võib ositi, esimene makse vähemalt 20€. Sõite võib tasuda kasvõi ükshaaval, 1 tund 18€. Teooriatundide toimumisaega on võimalik muuta õpilaste nõusolekul. Kõigile kasutaja e-autokooli, kus olemas kõik teooriatunnid, testid ja kogu kursuse info. Lisanduvad esmaabi, pimedas- ja libedal liiklemise kursus. Info 53457385

Hind: 398.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel

Telefon: 53 320 088

Esmaabi väljaõppekoolitus

2017-08-24

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 64.00 €
Kestus: 24-25.08.2017

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendkoolitus

2017-08-25

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on Tööandja kohustatud määrama ettevõttes esmaabi andmiseks töötajad ja korraldama neile tööandja kulul väljaõppe. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga 3 aasta järel.

Hind: 44.00 €
Kestus: kella 10.00-16.30

Telefon: 7 428 000

Maksumuudatused 2017-2018 ja aktuaalsed probleemid

2017-10-05

Koolituspäeva eesmärk on anda osalejatele põhjalik ülevaade uue valituse juba jõustatud ning 2018. aastal jõustuma hakkavatest maksumuudatustest. Koolituse lektor, hinnatud maksuekspert Aule Kindsigo, lahkab muudatusi põhjalikult tuues sealjuures arvukaid selgitavaid näiteid. Hinnale lisandub km.

Hind: 128.00 €
Kestus: 11.00-16.45

Telefon: 6848110