Koolitused:

Lõppastme koolitus Viljandis

2017-08-26

E-õppe grupp. Osalemise tingimused www.autosoit.ee "e-autokool" lingilt. Koolituspäeva algus kell 26.08.2017 7:30 aadressil Tallinna tn.3. Libedasõit viiakse läbi Tartus. Viljandi-Tartu-Viljandi sõidu käigus läbitakse säästlik sõit.

Hind: 100.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel

Telefon: 7456040

B-kategooria algaste Viljandis e-õpe

2017-08-29

See koolitus sobib ideaalselt, kui Sul ei ole võimalik teoorialoenguid kuulata klassiõppes. Koolituse maksumus sisaldab teooriakursust ja 21 sõidutundi. Sissejuhatav loeng toimub 29.08.2017 kell 15:00-17:00, Tallinna 3 õppeklassis. Lisainformatsiooni saab meie kodulehel lingil "E-Autokool", pärast registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 7456040.

Hind: 400.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel

Telefon: 7456040

Esmaabi väljaõppekoolitus

2017-08-29

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 64.00 €
Kestus: 29.-30.08.2017

Telefon: 55649399

Esmaabi täiendkoolitus

2017-08-30

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on Tööandja kohustatud määrama ettevõttes esmaabi andmiseks töötajad ja korraldama neile tööandja kulul väljaõppe. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga 3 aasta järel.

Hind: 44.00 €
Kestus: kella 10.00-16.30

Telefon: 7 428 000

B-kategooria algaste Viljandis e-õpe

2017-09-05

See koolitus sobib ideaalselt, kui Sul ei ole võimalik teoorialoenguid kuulata klassiõppes. Koolituse maksumus sisaldab teooriakursust ja 21 sõidutundi. Sissejuhatav loeng toimub 05.09.2017 kell 15:00-17:00, Tallinna 3 õppeklassis. Lisainformatsiooni saab meie kodulehel lingil "E-Autokool", pärast registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 7456040.

Hind: 400.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel

Telefon: 7456040

Lõppastme koolitus Viljandis

2017-09-09

E-õppe grupp. Osalemise tingimused www.autosoit.ee "e-autokool" lingilt. Koolituspäeva algus kell 09.09.2017 7:30 aadressil Tallinna tn.3. Libedasõit viiakse läbi Tartus. Viljandi-Tartu-Viljandi sõidu käigus läbitakse säästlik sõit.

Hind: 100.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel

Telefon: 7456040

B-kategooria algaste Viljandis e-õpe

2017-09-12

See koolitus sobib ideaalselt, kui Sul ei ole võimalik teoorialoenguid kuulata klassiõppes. Koolituse maksumus sisaldab teooriakursust ja 21 sõidutundi. Sissejuhatav loeng toimub 12.09.2017 kell 15:00-17:00, Tallinna 3 õppeklassis. Lisainformatsiooni saab meie kodulehel lingil "E-Autokool", pärast registreerumist laekuvast automaatvastusest ning vajadusel telefonil 7456040.

Hind: 400.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel

Telefon: 7456040

Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamise ja kaitsmisega

2017-09-12

Koolituse eesmärgiks on anda koolitatavatele ülevaade Eesti ettevõtluse-ja majanduskeskkonnast, tõsta koolitatavate ettevõtlusaktiivsust, pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke teadmisi. Koolituse käigus nõustatakse koolitatavaid äriplaani koostamise ja edasiarendamise osas. Koolitusele kaasatakse mentoreid, kes jagavad koolitatavatele oma kogemusi ettevõtjatena alustamisel/tegutsemisel, toodete ja teenuste turundamisel, kontaktide loomisel jne. Hinnale lisandub käibemaks.  

Hind: 1105.00 €
Kestus: 12.09.2017-05.12.2017 260 akadeemilist tundi
Koht: Viljandi

Telefon: 7 333 690

Lõppastme koolitus Viljandis

2017-09-16

E-õppe grupp. Osalemise tingimused www.autosoit.ee "e-autokool" lingilt. Koolituspäeva algus kell 16.09.2017 7:30 aadressil Tallinna tn.3. Libedasõit viiakse läbi Tartus. Viljandi-Tartu-Viljandi sõidu käigus läbitakse säästlik sõit.

Hind: 100.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel

Telefon: 7456040

Tööohutusalane kursus (24 tundi)

2017-09-27

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on mõeldud tööandjatele ning töökohal määratud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele aga ka lasteaia- ja koolide juhtidele ning õpetajatele. Kõigile, kellele on oluline tööohutus oma töökohal.

Hind: 149.00 €
Kestus: 27.-29.09.2017

Telefon: 7 428 000