Koolitused:

Esmaabi väljaõppekoolitus

2017-08-24

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja! Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 64.00 €
Kestus: 24-25.08.2017

Telefon: 55649399

Esmaabiandja väljaõpe

2017-08-24

Koolituse eesmärk: põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks. Hinnale lisandub km.

Hind: 55.00 €
Kestus: 24-25.08.2017, 16 ak.t

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Esmaabi täiendkoolitus

2017-08-25

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele on Tööandja kohustatud määrama ettevõttes esmaabi andmiseks töötajad ja korraldama neile tööandja kulul väljaõppe. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga 3 aasta järel.

Hind: 44.00 €
Kestus: kella 10.00-16.30

Telefon: 7 428 000

Esmaabiandja täiendõpe

2017-08-25

Sihtgrupp: koolitus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises. Hinnale lisandub km.

Hind: 45.00 €
Kestus: 09:00-14:00; 6 ak.t

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Ettevõttes esmaabiandja koolitus Pärnus

2017-08-26

Ettevõttes esmaabiandja koolitus! Teoreetiline osa tuleb läbida iseseisvalt e-õppes enne koolituspäeva (10 h). Praktiline osa (6 akadeemilist tundi) toimub 26.08.2017 algusega kell 10:00, Pikk 11-301 õppeklassis. Täiendav info iseseisva töö kohta saadetakse peale registreerumist e-mailiga. Praktilises osas mängitakse läbi erinevate liiklusõnnetustes aset leidvate vigastustega toimetulek. Lisainformatsiooni saate meie kodulehel esmaabikoolituse kirjeldusest ning vajadusel telefonil 4440408 või info@autosoit.ee

Hind: 30.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel
Koht: Pärnu

Telefon: 444 0408 , 50 69 290

Esmaabi 16h koolitus Pärnus e-õpe

2017-08-26

Esmaabikoolitus Pärnus! Teoreetiline osa tuleb läbida iseseisvalt e-õppes enne koolituspäeva (10 h). Praktiline osa (6 akadeemilist tundi) toimub 13.08.2017 algusega kell 10:00, Pikk 11-301 õppeklassis. Täiendav info iseseisva töö kohta saadetakse peale registreerumist e-mailiga. Praktilises osas mängitakse läbi erinevate liiklusõnnetustes aset leidvate vigastustega toimetulek.

Hind: 30.00 €
Kestus: täpne aeg kodulehel
Koht: Pärnu

Telefon: 444 0408 , 50 69 290

Esmaabikoolitus Tartus

2017-08-27

Esmaabikoolitus Tartus. Teoreetiline osa läbida iseseisvalt enne koolituspäeva (u 10h). Praktiline osa 27.08.2017 kell 10:00, Riia 10 õppeklassis.

Hind: 40.00 €
Kestus: 10.00

Telefon: 7456040