Koolitused:

Обучение для координаторов по безопасности на строительной площадке

2017-08-24

Sihtrühm: лица, ответственные за безопасность на стройплощадке руководители строительных проектов, руководители строительных объектов, строительн Lektor(id): Ants Vurma. Oпытный лектор по безопасности труда, 16 лет рабочего стажа главным специалистом в трудовой инспекции. Hinnale lisandub km.

Hind: 96.00 €
Kestus: 09:00 - 16:00

Telefon: 744 9600; 556 63492

Анализ рисков рабочей среды

2017-08-25

В соответствии с Законом по гигиене и безопасности труда § 13 п.п.3-5 работодатель обязан организовать оценку профессионального риска рабочей среды, в ходе которого выявляются факторы опасности рабочей среды, при необходимости измеряются их параметры и проводится оценка рисков, связанных со здоровьем и безопасностью работников. PS! Ответственность за охрану здоровья и безопасность труда на предприятии несет работодатель. Оценка рисков является обязательным обязательна для всех предприятий, где работает, по крайней мере, 1 работник на основании трудового договора.  

Hind: 99.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00

Telefon: 744 9600; 556 63492

Обучение ” Мастер- ключевая фигура производства” I часть Развитие лидерских качеств руководителя

2017-08-25

Цель тренинга: дать участникам возможность делиться идеями и перенимать опыт. Преодолеть старые убеждения новыми идеями. Задуматься о собственном опыте, побороть собственные страхи и неуверенность через практику действий.

Hind: 324.00 €
Kestus: 10:00-16:00

Telefon: 33 52 707; 53 475 016

Soome tööohutuskaardikoolitus

2017-08-25

Soome tööturvalisuskaardi koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte. Antud koolituse edukas läbimine on sageli Soome ettevõttesse tööle kandideerimisel eelduseks. 

Hind: 90.00 €
Kestus: 09:00

Telefon: 56 44 054

Soome tööohutuskaardikoolitus

2017-08-28

Soome tööturvalisuskaardi koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte. Antud koolituse edukas läbimine on sageli Soome ettevõttesse tööle kandideerimisel eelduseks. 

Hind: 90.00 €
Kestus: 09:00

Telefon: 56 44 054

Töökeskkonna riskianalüüs

2017-08-28

Sihtrühm: ettevõtete juhid, keskastme juhid, töökeskkonnavolinikud, - spetsialistid, -nõukogu liikmed jt, kelle ülesandeks on ettevõtte riskianalüüsi koostamine või selle läbiviimine. Eesmärk: Õpetada hindama ja haldama ettevõtte töökeskkonnaga seotud riske. Anda põhjalikud teadmised, et osata ise oma ettevõttes töökohtade riskianalüüsiprotsessi läbi viia. Hinnale lisandub km.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10:00 - 17:00

Telefon: 744 9600; 556 63492

Töökeskkonna volinike ja -nõukogu liikmete koolitus 24 h ja 8 h

2017-08-28

Sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.Täpne koolituse toimumuse aadress teatatakse registreerumisel. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud! Hinnale lisandub km.

Hind: 152.00 €
Kestus: 28, 29 ja 30. august

Telefon: 58 43 9917

Töötervishoiu- ja tööohutusalane 8-tunnine täiendõpe

2017-08-29

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid Eesmärk: Anda osalejatele täiendõpet Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuete rakendamiseks ettevõttes. Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi (iseseisev e-õpe). Hinnale lisandub km.

Hind: 59.00 €
Kestus: kliendile sobival ajal

Telefon: 527 1907

24- tunnine töökeskkonna ja tööohutuse koolitus

2017-08-29

 Koolitus annab teadmised, kuidas korraldada ohutu ja seaduse nõuedeid järgiva  töökeskkonda. Koolituse kava on koostatud vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14.12.2000. a määrusele nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord"

Hind: 147.00 €
Kestus: 29.08. - 31.08.2017, 24 ak. tundi

Telefon: +372 605 1801

Tööohutus. Koolitus töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele

2017-08-29

Koolitus annab teadmised, kuidas korraldada ohutu ja seaduse nõuedeid järgiva  töökeskkonda. Koolituse kava on koostatud vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14.12.2000. a määrusele nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord"

Hind: 147.00 €
Kestus: 29.08. - 31.08.2017, 24 ak. tundi

Telefon: +372 605 1801

Kontori töökoha ergonoomia koolitus

2017-08-29

Käsitletavad teemad: - Arvutitöökoha kujundamine (õiged töövõtted ja tööasendid – praktiline); - Peamised probleemid arvutiga töötamisel (näited, pildid); - Tervisevõimlemine; - Näidispildid-arutamine.

Hind: 60.00 €
Kestus: 3 akadeemilist tundi

Telefon: (+372) 654 1050, (+372) 553 2238