Koolitused:

Aiakujundus (õuealade kujundamine ja hooldamine)

2017-09-13

 Aiakujundus on territooriumi haljastuskunst, kujundamine ja kavandamine. Selle elemendid on planeerimine ja osadeks jaotamine, taimede valik vastavalt mullastikule ning klimaatilistele tingimustele, taimede jaotust maatükil, nende omavahelist sobivust, olemasolevaid teid ja veekogusid arvestades. Aiakujundus on kunst luua taimede, kivide, vee ja arhitektooniliste vormidega harmooniline loomuliku maastiku kuvand. Aiakujunduse programmiga alustatakse “nullist” ja valmistatakse ette maastikukujunduse spetsialiste. Aiakujundus hõlmab parkide, aedade, puhkekohtade ja laste mänguväljakute kujundust. Majanduskasvuga kaasnes suur huvi oma keskkonna kujundamisel, mis on aktuaalne senini.

Hind: 1280.00 €
Kestus: 120 ak.t. 2 korda nädalas

Telefon: 661 2081

Ландшафтный дизайн, 90 ак.ч. + 30 ак.ч. комп.программа

2017-09-13

Ландшафтный дизайн - это искусство озеленения территорий, элементами которого являются планировка и разбивка участка, подбор растений для определённых климатических условий и почв, размещение растений на участке в зависимости от их сочетаемости друг с другом, а также с имеющимися на учаскте водоемами и дорожками.

Hind: 1280.00 €
Kestus: два раза в неделю

Telefon: 661 2081

Veebiseminar - Bioloogiliste varade dokumenteerimine põllumajandusettevõttes

2017-09-26

Hea raamatupidamissüsteemi tunnuseks on nii äritegevuse kui ka raamatupidamisarvestuse korraldamine viisil, mis tagab piisava kontrolli majandustehingute toimumise, mõõtmise, kajastamise ja aruandluse üle. Oluline raamatupidamise korraldamise põhinõue on majandustehingute dokumenteerimine. Hinnale lisandub km.

Hind: 59.00 €
Kestus: kell 14.00 - 15.30

Telefon: +372 58 043 270 | + 372 670 66 06

Viinapuude sügisene lõikus ja katmine

2017-10-29

Kursusele on oodatud kõik kodumaise viinamarja sõbrad. Enne talve viinapuu eest hoolitsemine on hea saagi eelduseks järgmisel suvel/sügisel. Kursus on praktiline õpe aias. Kui kursusel osalejatest on keegi nõus umbes 12 grupikaaslast enda aeda lubama, andke palun registreerimisel teada.

Hind: 28.00 €
Kestus: kell 11-14.45
Koht: Tartu

Telefon: 7361 540