Koolitused:

Personalijuhtimine e-kursus

2017-06-29

 Tegemist on Eesti esimese personalijuhtidele mõeldud e-kursusega! Sellelt kursuselt saad kõik vajalikud teadmised selleks, et olla hea personalijuht. Kui Sa veel ei tööta sellel ametikohal, siis kursuselt saad vajalikud teadmised sellest, kuidas seda tööd teha. Kui Sa aga juba oled personalijuht, siis leiad kursuselt vajalikke abimaterjale, et olla oma töös veelgi parem.

Hind: 132.00 €
Kestus:
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55512609

Personalijuhtimine e-kursus

2017-07-06

 Tegemist on Eesti esimese personalijuhtidele mõeldud e-kursusega! Sellelt kursuselt saad kõik vajalikud teadmised selleks, et olla hea personalijuht. Kui Sa veel ei tööta sellel ametikohal, siis kursuselt saad vajalikud teadmised sellest, kuidas seda tööd teha. Kui Sa aga juba oled personalijuht, siis leiad kursuselt vajalikke abimaterjale, et olla oma töös veelgi parem.

Hind: 132.00 €
Kestus:
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55512609

Sekretär-personalitöötaja

2017-07-12

Koolituse eesmärk: anda teadmisi sekretäri- ja personalitöö üldistest põhimõtetest ja tutvustada praktilisi lahendusi edukaks tööks sekretär-personalitöötajana Sihtrühm: sekretärid, juhiabid ja kõik teised töötajad, kelle ülesandeks on kontori asjaajamise sujuv korraldamine. Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 550.00 €
Kestus: 12 - 19. juuli

Telefon: 58 43 9917

Personalispetsialist E-kursus

2017-07-12

Personalispetsialisti e-kursus annab Sulle vajalikud teadmised personalitööst ning õppekava lähtub personalispetsialisti tase V kutsestandardist.

Hind: 392.00 €
Kestus: 8-h toimub 3-4 korda nädalas, aeg kokkuleppel
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

Personalitöö intensiivkursus - 2 päevane väljaõpe

2017-07-12

Koolitus on mõeldud inimestele, kes tegelevad ettevõttes personalitööga oma põhitöö kõrvalt või on sellega alles alustanud ning vajavad ülevaadet ja täiendavaid teadmisi personalitööga seonduvast. Kahepäevane koolitus aitab luua tervikpildi personalijuhtimise olemusest ja selle olulisematest valdkondadest.

Hind: 135.00 €
Kestus: 12.-13.juuli 2017.a.

Telefon: 6556778, 5279999

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2017-07-12

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 12-13.juuli

Telefon: 58 43 9917

Personalitöö väljaõppe intensiivkursus

2017-07-13

Koolituse eesmärk: Anda ülevaade personalijuhtimise põhifunktsioonidest ja tuua näiteid praktilistest lahendustest personalitöös (osalejad saavad ka personalitöö dokumentide näidised).  Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 240.00 €
Kestus: 13 - 14.juuli

Telefon: 58 43 9917

Töölepinguseadus praktikas

2017-07-13

Koolituse eesmärk: anda teadmisi uue töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest.  Palun kindlasti koolitusele ette registreeruda. Kohtade arv on piiratud!

Hind: 152.00 €
Kestus: 8 ak/h

Telefon: 58 43 9917

Personalijuhtimine e-kursus

2017-07-20

 Tegemist on Eesti esimese personalijuhtidele mõeldud e-kursusega! Sellelt kursuselt saad kõik vajalikud teadmised selleks, et olla hea personalijuht. Kui Sa veel ei tööta sellel ametikohal, siis kursuselt saad vajalikud teadmised sellest, kuidas seda tööd teha. Kui Sa aga juba oled personalijuht, siis leiad kursuselt vajalikke abimaterjale, et olla oma töös veelgi parem.

Hind: 132.00 €
Kestus:
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55512609

Personaliarvestus ja personalitöö dokumendid

2017-07-27

Põhjalik ja nõuetele vastav dokumendihaldus aitab ennetada ja maandada töösuhetega kaasnevaid probleeme. Korrektsed dokumendid ei ole üksnes seadusega ette kirjutatud kohustus vaid pigem aitavad need tööandjal ja töötajal konkreetsemalt kokku leppida õigused ja kohustused, mis tagavad ladusa töökorralduse.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-17.00

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Personalijuhtimine e-kursus

2017-08-03

 Tegemist on Eesti esimese personalijuhtidele mõeldud e-kursusega! Sellelt kursuselt saad kõik vajalikud teadmised selleks, et olla hea personalijuht. Kui Sa veel ei tööta sellel ametikohal, siis kursuselt saad vajalikud teadmised sellest, kuidas seda tööd teha. Kui Sa aga juba oled personalijuht, siis leiad kursuselt vajalikke abimaterjale, et olla oma töös veelgi parem.

Hind: 132.00 €
Kestus:
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55512609

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus

2017-08-03

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal. Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus nr 71 (21.12.2015)

Hind: 325.00 €
Kestus: 03.08.17 - 31.08.17 40 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 508 1737