Koolitused:

Personaliarvestus ja personalitöö dokumendid

2017-08-24

Põhjalik ja nõuetele vastav dokumendihaldus aitab ennetada ja maandada töösuhetega kaasnevaid probleeme. Korrektsed dokumendid ei ole üksnes seadusega ette kirjutatud kohustus vaid pigem aitavad need tööandjal ja töötajal konkreetsemalt kokku leppida õigused ja kohustused, mis tagavad ladusa töökorralduse.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-17.00

Telefon: 655 6778, 52 79 999;

Praktiline klienditeeninduse koolitus

2017-08-28

Oodatud on kõik kaubandussektori huvilised, ka need, kes pole selles valdkonnas töötanud, kuid sooviksid kaubandusse tööle asuda (sh hooajatöölised). Hooajatöölistele annab antud koolitus eelduse pikemaks töösuhteks. Lisaks uutele huvilistele on koolitusele oodatud jaekettide personal – kassapidajad, saalitöötajad, transporttöölised, assistendid (kauba tellijad) jne. Hinnale lisandub km.

Hind: 477.00 €
Kestus: 28.08.2017-30.08.2017

Telefon: 744 9600; 556 63492

Personalijuhtimine e-kursus

2017-08-31

 Tegemist on Eesti esimese personalijuhtidele mõeldud e-kursusega! Sellelt kursuselt saad kõik vajalikud teadmised selleks, et olla hea personalijuht. Kui Sa veel ei tööta sellel ametikohal, siis kursuselt saad vajalikud teadmised sellest, kuidas seda tööd teha. Kui Sa aga juba oled personalijuht, siis leiad kursuselt vajalikke abimaterjale, et olla oma töös veelgi parem.

Hind: 132.00 €
Kestus:
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55512609

Juhendamisoskused oskustöölisele

2017-08-31

Koolituse sihtgrupp:  Oskustöölised, kelle tööülesannete hulka kuulub teiste tööliste või praktikantide juhendamine. Kursust finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Hind: 0.00 €
Kestus: 31.08.2017 - 30.09.2017

Telefon: 7361834

Personalispetsialist

2017-09-04

Kursuse eesmärgiks on anda personalitöötajale vajalikud teadmised ja oskused ning saavutada Personalispetsialist kutsestandardi tase 5 järgmised kompetentsid: B.2.1., B.2.2., B.2.3., B.2.4., B.2.6., B.2.9 .  Sihtrühm: Koolituse sihtgrupiks on hetkel töötavad ja ka tulevased personalitöö valdkonna töötajad, kelledel on soov oma teadmisi kaasajastada. Kursus on väga sobilik ka alustavatele ettevõtjatele.

Hind: 350.00 €
Kestus: 04-29.septemer 52 ak/h

Telefon: 58 43 9917

Personalispetsialist E-kursus

2017-09-04

Personalispetsialisti e-kursus annab Sulle vajalikud teadmised personalitööst ning õppekava lähtub personalispetsialisti tase V kutsestandardist.

Hind: 392.00 €
Kestus: 04.09.2017 - 24.09.2017
Koht: Üle Eesti

Telefon: 55 40 677

Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega

2017-09-05

Asjatundlik sekretär-juhiabi on ettevõtjale kui teine parem käsi. Kursusel, mille temaatiline kava vastab kutsestandarditele Sekretär-5 ja Juhiabi-6, antakse mitmekülgsed praktilised teadmised sekretär-juhiabi töö korraldamiseks kaasaegsel tasemel. Hinnale lisandub km.

Hind: 1547.00 €
Kestus: 05.09.2017-15.12.2017; 234 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Sekretär-juhiabi kursus koos raamatupidamise algõppega

2017-09-05

Kursuse tulemusena on õppijal bürootöötaja, tase 4, sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ning raamatupidaja, tase 5 kutsestandardis sätestatud maksu- ja finantsarvestuse kompetentsidele tööks vajalikud teadmised ja oskused

Hind: 1747.00 €
Kestus: 05.09.2017-15.12.2017; 274 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 733 3690

Töösuhete administreerimine ja personaliarvestus väikeettevõttes

2017-09-05

Koolitus on mõeldud juhiabidele, sekretäridele, kontori assistentidele, kes vajavad tööalaselt lisaoskusi personalitöö administreerimiseks ja personalidokumentide haldamiseks või ettevõtjatele, kes soovivad ise juhtida oma ettevõtte personalihalduse protsesse. Kursus on osalejale TASUTA. Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Hind: 0.00 €
Kestus: 05.09.-24.10.2017; 48 ak.t.

Telefon: 7361833

Raamatupidamine algajatele koos personalitöö õppega- Personalitöö koos raamatupidamise algõppega

2017-09-05

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite:Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B2.1 ja B2.2 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele (annab võimaluse Personalispetsialist, tase 5 kutse taotlemiseks). Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 768.00 €
Kestus: 05.09.2017-05.10.2017; 120 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Raamatupidamiskursus koos personalitöö õppega

2017-09-05

Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise ja personalispetsialisti tööks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt kutsestandardite Raamatupidaja, tase 5 kompetentsidele B 2.1 ja B 2.2, B 2.3 ning Personalispetsialist, tase 5 kompetentsidele. Koolituse lõppedes on võimalik minna taotlema kutsetunnistusi Raamatupidaja, tase 5 ning Personalispetsialist, tase 5. Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 1169.00 €
Kestus: 05.09.2017-06.11.2017; 200 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690

Personalitöö

2017-09-06

Koolitusel antakse ülevaade personalitööks vajalikest baasteadmistest alates personali planeerimisest, valikuprotsessist, dokumentide vormistamisest kuni koolituste planeerimise ja arenguvestlusteni, et soovi korral taotleda kutsetunnistust (personalispetsialist, tase 5). Koolituse hinnale lisandub käibemaks.

Hind: 368.00 €
Kestus: 06.09.2017-27.09.2017; 40 ak.t.
Koht: Tartu

Telefon: 7 333 690