Koolitused:

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2017-09-18

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 250.00 €
Kestus: 18. - 20.09.2017

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2017-09-18

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 300.00 €
Kestus: 18. - 22.09.2017

Telefon: 613 5588

Külmamehaaniku kursus

2017-10-02

Eesmärk: Saada piisavad teadmised külmamehaaniku III ja IV taseme eksamite sooritamiseks Sihtgrupp: Kiirkursus on mõeldud külmatehnikas tegutsevate isikute jaoks, kes on huvitatud oma teadmiste kontrollimises ja parandamises enne külmamehaaniku III ja IV taseme eksamite sooritamist MTÜ Eesti Külmaliidus.

Hind: 450.00 €
Kestus: 02. - 05.10.2017

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2017-10-09

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 250.00 €
Kestus: 09. - 11.10.2017

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2017-10-09

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 300.00 €
Kestus: 09. - 13.10.2017

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2017-11-20

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 250.00 €
Kestus: 20. - 22.11.2017

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2017-11-20

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 300.00 €
Kestus: 20. - 24.11.2017

Telefon: 613 5588

Esmaabiõpe STCW 78 A-VI/4-1

2017-12-11

Eesmärk: See õppekava hõlmab STCW konventsiooni VI peatükk, A jagu - VI / 4, tabel A-VI / 4-1, mis vastab pädevuse miinimumnormidele esmaabi andmisel laeval, kursuse edukalt lõpetanu on pädev kohaldama kohest esmaabi pardal õnnetuse või haiguse puhul.

Hind: 250.00 €
Kestus: 11. - 13.12.2017

Telefon: 613 5588

Meditsiiniabi STCW 78 A-VI/4-2

2017-12-11

Eesmärk: Koolituse eesmärk on võimaldada meremehel anda kohest meditsiinilist abi õnnetusjuhtumi või haiguse korral laevas Sihtgrupp: Laevajuhid, vahitüürimehed, vanemmehaanikud - Isikud, kellel on kohtustus vastutada meditsiinilise abi andmise eest laevas

Hind: 300.00 €
Kestus: 11. - 15.12.2017

Telefon: 613 5588