Koolitused:

Kinnisvara ABC

2017-09-05

 Koolitus “Kinnisvara ABC” annab hea tervikliku sissejuhatuse kinnisvaramaailma. Koolituse käigus tutvustatakse erinevaid kinnisvaravaldkondi alates finantseerimisest, hindamisest, arendamisest, planeerimisest, ehitamisest  ja maakleritegevusest kuni juriidikani. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula.

Hind: 199.00 €
Kestus: 13.00-18.00

Telefon: 525 66 55

Üüriinvesteeringute koolitus

2017-09-12

Koolitus annab põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist, praktiliste näidete baasil infot üürivaidlustest kohtus ja üürivaidluskomisjonis. Lektorid: Evi Hindpere, Tõnu Toompark.

Hind: 119.00 €
Kestus: 09.00-16.15

Telefon: 525 66 55

Uuenenud kinnisvarakeskkonna juhtimise ja korrashoiu standard ning selle kooskõla kinnisvara hooldamise ja haldamisega

2017-09-12

Kuidas ja millisel viisil hooldada ja hallata kinnisvara ning millega peab arvestama uuenenud kinnisvara korrashoiu standardist ja ehitusseadustikust lähtuvalt, nendele küsimustele otsime vastuseid antud koolitusel.

Hind: 169.00 €
Kestus: kell 10.00-15.30

Telefon: 648 7000; 58 160 219

Kinnisvara arendusprojekti juhtimine

2017-09-13

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kinnisvaraprojekti juhtimisest alates soovist ja tahtest tegeleda kinnisvara arendamisega kuni protsessi lõpuni ehk garantii perioodi lõppemiseni. Koolitus annab arusaama kinnisvaraarendusprotsessi etappidest ja ajalisest kestvusest. Lektor: Daniel-Aleksander Chasan.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.00

Telefon: 525 66 55

Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika

2017-09-14

Koolitus annab põhjaliku ja praktilise ülevaate maksukohustustest, millega peaks arvestama iga kinnisvara omanik, arendaja ja kinnisvaratehingutega kokku puutuvad spetsialistid. Koolituse käigus selgitame ettevõtjate ja eraisikute maksukohustuste erinevust, räägime erinevate maksuvabastuste rakendamise võimalustest. Lektor: Maret Hallikma.

Hind: 69.00 €
Kestus: 09.00-13.00

Telefon: 525 66 55

Kinnisvara fotokoolitus

2017-09-15

Praktiline “Kinnisvara fotokoolitus” annab üldteadmised fotograafiast ja oskused paremini kaadrit koostada. Lisaks veel võimaluse paremate piltidega saada rohkem tähelepanu ja pakkuda kvaliteetsemat teenust. Koolituse tulemusena on Sinu kinnisvarafotod märksa paremad, ilusamad ja aitavad müügile paremini kaasa. Lektor: Margus Vilisoo.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-17.15

Telefon: 525 66 55

Kinnisvara korrashoiu süsteem

2017-09-19

Koolituse “Kinnisvara korrashoiu süsteem” eesmärk on pakkuda täiendavaid teadmisi, oskusi ja nõuandeid kinnisvara korrashoiuga kokkupuutuvatele spetsialistidele ja juhtidele ning kinnisvara korrashoidjatele ja omanikele, sealhulgas korteriühistute juhtidele ja avaliku sektori töötajatele. Lektorid: Andry Krass, Martin Kõiv. 

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-17.15

Telefon: 525 66 55

Haldusmenetlus ehitamisel ja planeerimisel

2017-09-20

Koolituse käigus saab teada, millised on kohaliku omavalitsuse ja muu haldusorgani kohustused menetluse läbiviimisel, kuidas menetlust korrektselt läbi viia ja otsust vormistada. Muu hulgas käsitletakse, mida tuleb tähele panna planeeringute koostamise käigus planeeringu koostamiseks ja elluviimiseks halduslepingute sõlmimisel. Lektor: Martina Proosa.

Hind: 99.00 €
Kestus: 09.00-14.45

Telefon: 525 66 55

Kinnisvaraõiguse ABC

2017-09-21

Koolitus annab üldteadmised kinnisvaravaldkonda reguleerivatest seadustest; võimaluse korraldada kinnisvaraga seonduvat odavamalt ja turvalisemalt; ülevaate kinnisvaratehingute olemusest, lepingute sõlmimisest ja täitmisest; praktilised teadmised lepingulistest õigustest ja kohustustes ning tagajärgedest lepingu rikkumise korral. Lektor: Evi Hindpere.

Hind: 119.00 €
Kestus: 10.00-17.15

Telefon: 525 66 55

Ärikinnisvara vahendamine

2017-09-26

Koolitus “Ärikinnisvara vahendamine” pühendub ärikinnisvara sektori omapärade väljatoomisele. Räägime ärikinnisvara tehingupoolte ootustest ja sellest, kuidas need ootused edukalt rahuldada. Anname praktilisi nõuandeid, kuidas ärikinnisvara vahendamise äris edukas olla. Lektor: Ruth Andresen.

Hind: 99.00 €
Kestus: 09.00-14.00
Koht: Tallinn

Telefon: 525 66 55

Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle

2017-09-27

Koolitusel saab teada millal algatada järelevalvemenetlus ja millal mitte; mida järelevalvemenetluses saab kontrollida; kuidas õigesti ja tulemuslikult järelevalvemenetlust läbi viia; millised võimalused on riikliku järelevalve läbiviijal rikkuja korrale kutsumiseks.

Hind: 99.00 €
Kestus: 10.00-15.30

Telefon: 525 66 55

Ebaseaduslikud ehitised – seadustamine või lammutamine

2017-09-28

 Koolitus käsitleb ebaseaduslike ehitiste seadustamist või selle võimatusel lammutamist nii teoreetilisest kui praktilisest vaatenurgast. Koolituse eesmärk on anda ülevaade ebaseadusliku ehitamise põhjustest, et vältida selliste olukordade tekkimist, samuti pakkuda lahendusi tekkinud olukordade lahendamiseks. Lektor: Raul Keba.

Hind: 99.00 €
Kestus: 09.00-14.00

Telefon: 525 66 55