Koolitused:

Aiakujundus (õuealade kujundamine ja hooldamine)

2017-09-13

 Aiakujundus on territooriumi haljastuskunst, kujundamine ja kavandamine. Selle elemendid on planeerimine ja osadeks jaotamine, taimede valik vastavalt mullastikule ning klimaatilistele tingimustele, taimede jaotust maatükil, nende omavahelist sobivust, olemasolevaid teid ja veekogusid arvestades. Aiakujundus on kunst luua taimede, kivide, vee ja arhitektooniliste vormidega harmooniline loomuliku maastiku kuvand. Aiakujunduse programmiga alustatakse “nullist” ja valmistatakse ette maastikukujunduse spetsialiste. Aiakujundus hõlmab parkide, aedade, puhkekohtade ja laste mänguväljakute kujundust. Majanduskasvuga kaasnes suur huvi oma keskkonna kujundamisel, mis on aktuaalne senini.

Hind: 1280.00 €
Kestus: 120 ak.t. 2 korda nädalas

Telefon: 661 2081

Ландшафтный дизайн, 90 ак.ч. + 30 ак.ч. комп.программа

2017-09-13

Ландшафтный дизайн - это искусство озеленения территорий, элементами которого являются планировка и разбивка участка, подбор растений для определённых климатических условий и почв, размещение растений на участке в зависимости от их сочетаемости друг с другом, а также с имеющимися на учаскте водоемами и дорожками.

Hind: 1280.00 €
Kestus: два раза в неделю

Telefon: 661 2081

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus (40 tundi, vene keeles)

2017-10-05

KOGEMUSTEGA, HETKEL TÖÖTAVATELE INIMESTELE! Eeldab lisaks iseseisvat tööd. Sihtrühm: puhastusvaldkonnas töötavad inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest, Soome puhastusteenindajaks tööle minejad

Hind: 435.00 €
Kestus: 05/10/2017 - 08/11/2017

Telefon: 509 2094

Tulemuslik praktiline koristamine

2017-10-10

NB! Eelduskoolitus „Puhastusteenindaja põhitõed“ Sihtrühm: puhastusteenindajad, koristajad, toateenijad, objektijuhid, puhastustööde juhid, töödejuhatajad, haldurid jne. 

Hind: 220.00 €
Kestus: 10/10/2017 - 11/10/2017

Telefon: 5092094

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2017-10-17

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 17 ja 18. oktoober

Telefon: 58 43 9917

Koristustööde arendamine - ettevalmistus Puhastustööde juht tase 5 kutseeksamiks

2017-10-18

 Eesmärk: arendada koristustööde läbi viimist oma ettevõttes ning seeläbi valmistuda Puhastustööde juht III kutseeksamiks. 

Hind: 495.00 €
Kestus: 18/10/2017 - 09/01/2018

Telefon: 5092094

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2017-10-25

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 25 ja 26. oktoober

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2017-11-15

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 15 ja 16. november

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2017-12-05

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 1 päev

Telefon: 58 43 9917

Töökeskkond ja tööõigus personalitöötajale

2017-12-11

Koolituse eesmärk: anda teadmisi töölepinguseaduse nõuetest ja võlaõiguslikest töösuhte vormidest ja töötervishoiu ja -ohutuse olulisematest nõuetest, mida peab teadma personalitöös. Sihtrühm: Personalitöötajad, raamatupidajad, ettevõtjad ja kõik töötajad, kelle igapäevatöö sisaldab töökeskkonna ja -ohutusega tegelemist ja töölepingute vormistamist.

Hind: 375.00 €
Kestus: 11 ja 12. detsember

Telefon: 58 43 9917